Acts 5

Ananayas cha dyépi knî ye u ngwo my꞉aayede mbê knopwo

Pi ngmê u pi Ananayas, u kpâm u pi Sapada. Yi têpê ghi kn꞉aa pini ngmê ka y꞉ee ngópu, ye pwila ngê. U kpâm k꞉ii ndapî knî ngmê mgîpa kalê ngópu, Ananayas ngê woni knî dyépi knî ye ńuw꞉o too, ye mî y꞉ee too, yepê, Ala a têpê ghi u pywuu. Pita ngê kwo, Ananayas. Kwo, Lukwe dîy꞉o Setan ngê ṉga dê nt꞉ono, ṉga yinê dê vyi, Chóó Lémi u Ghê Dmi u ngwo chi dóó. Kwo, Lukwe dîy꞉o ṉ́êpê ghi u pywuu knî m꞉uu chi mgîpa kwolo. Kwo, Têpê ghi ṉ́yóó ṉ́êpê ghi, u pywuu nyinê ngópu, ndapî mye ṉapî. Kwo, Dini ghi n꞉ii ngê ndapî knî ngmê muchi mgîpa kwolo, lukwe dîy꞉o nmo chi vyi, Ala a têpê ghi u pywuu d꞉ud꞉umbiy꞉e. Kwo, Daa nmo nye k꞉omodanê, ngmênê Chóó Lémi ka nye k꞉omodanê. Dini ghi n꞉ii ngê Ananayas ngê yi kópu nyongo, wod꞉oo a vyóó wo, yed꞉oo y꞉i pwene. Noko yepê, K꞉omo tpile Ananayas ngê tumu kópu yi d꞉uu, ngmênê nmî Lémi ngê da m꞉uu. Noko yepê, Pi ngê dono kópu kîngmê d꞉uu. Pi knî y꞉oo dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, nkîngê mbê dniye. Pi mgêmî yoo ngma a loo, ntóó mî kwede ngópu, dnyinê ngópu, mî kmênê ngópu.

Kââdî liy꞉aa pyile mî loo, Ananayas u kpâm yi ngomo k꞉oo u nkwo ta. U lama dêpwo ya, M̱oo kêdê pw꞉onu. Pita ngê kwo, Mumdoo, kwo, têpê ghini dpî y꞉ee ngópu, ala d꞉ud꞉umbiy꞉e u pywuu? Yi pyópu ngê kwo, Nyââ, kwo, ye d꞉ud꞉umbiy꞉e yi têpê ghi u pywuu. Pita ngê kwo, Lukwe dîy꞉o m̱oo k꞉ii nmî Lémi u Ghê Dmi dpî dóó ngmê? Kwo, Wunê u Ghê Dmi ngê até da pywálî dp꞉o. Kwo, Pini n꞉ii knî y꞉oo m̱oo dê kmênê ngmê keńe t꞉âmo ngee wee, ṉ́óó mye kmênêkmênê ngmê. 10 Wod꞉oo yi pyópu y꞉i myedê vyóó wo, mye pwene. Pi mgêmî yoo a lee dniye, ntóó yi m꞉uu ngópu, apê, Atémya pw꞉onu. Wod꞉oo mye dnyinê ngópu, u moo u nkîgh꞉ê mî kmênê ngópu. 11 Yesu u yoo yintómu knî y꞉oo dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, nkîngê mbê dniye, pi woni knî y꞉oo myeyi ny꞉ee ngópu, mye nkîngê mbê dniye, nkîngê ngê y꞉ay꞉a pwiyé dniye. - 2 Dpodo 4꞉34-35* - 3 Njon 13꞉2, 1 Kódin 12꞉8* - 9 1 Kódin 10꞉9, 12꞉8*

Dyépi knî y꞉oo pwopwokopwe yilî u ngwo dnyimo pyipyi

12 Dyépi knî y꞉oo pi knî yi ngópu mbwudu yilî dnyimo chap. Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo, ngomo ghi ngmêdoo ya, u pi Solomon u ngomo ghi. Yesu u yoo yintómu yi ngomo ghi k꞉oo nipi dnyimon꞉aa a wó. 13 K꞉omo tpile kuwa tpémi y꞉oo Yesu u yoo dnyimo chaa kîgha dé, noko yipu, K꞉uuchêm u yoo, ngmênê ye dnyimo nkîngê, yi ngomo ghi k꞉oo dêdnyimo koko, yi vy꞉o dêdnyimon꞉aa wowo, apu, Ngmanmî pw꞉onu. 14 Ngmênê woni yoo, dini ghi n꞉ii ngê Yesu ka ndêndê ngê kêlîmî mbê dniye, u yoo vy꞉o u ngwo ghê dniye, Yesu u yoo ndîî ngê u ngwo dpîmo pyodopyodo.

15 Dyépi knî y꞉oo kópuni dnyimo d꞉uud꞉uu dé, yi kópu knî yi l꞉êê dîy꞉o pi knî y꞉oo mbii pyu yoo dnyimo dnyinêdnyinê dé, maa p꞉uu yi ngmîtédmi yedê dnyimon꞉aa yiyé dé, apu, Pita dini ghi n꞉ii ngê pêdê lee we, u kââ mbii pyu knî yi pwo paan꞉aa kéé ngê, u ngwo paa pyiyé dniye. 16 Njedusalem u nkîgh꞉ê p꞉aani n꞉ii dnye ya, yi p꞉aani tpémi y꞉oo yi mbii pyu yoo Njedusalem dnyimo a ńeńe dé. N꞉ii dé y꞉e yi kmêna dnye kwo, Njedusalem myednyimo a ńeńe dé. Dyépi knî y꞉oo yi yéli yintómu dnyimo pyipyi dé. - 12 Dpodo 2꞉43, 14꞉3* - 16 Mak 6꞉56, Dpodo 19꞉11-12*

Dyépi yoo u ngwo kpaka tumo

17 Yi dini ghi ngê kpêê yiyé pyu knî yi kada pini ndîî, u pyipe yoo Sadyusi yoo yi k꞉ii Yesu u dyépi knî ye ń꞉ee kaa ngópu. 18 Wod꞉oo Chóó Lémi u ngomo t꞉âât꞉ââ pyu yoo dy꞉ââ tumo, yi yéli y꞉oo dyépi yoo mînê mgîmî tumo, ńuw꞉o tumo, mbwa k꞉oo mî kalê tumo. 19 Yi mgîdî ngê, Chóó Lémi u enjel ngmê ngê mbwa keńe ye kpêmî ngê, dyépi yoo kuwa pw꞉ii too, yepê, Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo dmyinê lêpî, pi knî ye ghê kamî dmi p꞉uu dmyinên꞉aa danê. 21 Dyépi knî y꞉oo u dnye ny꞉ee ngópu, yi wa wo, wod꞉oo Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo kee dniye, pi knî ye ghê kamî dmi p꞉uu dnyen꞉aa danêmbum.

U kuwó dini ghi ngê kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini u pyipe knî yi k꞉ii Nju tpémi yi kada pini yintómu a danê ngópu, pi knî ngmê dy꞉ââ ngópu, yepê, Yesu u yoo mbwa k꞉oo nye pw꞉ii tóó, nmo a ńuw꞉o tóó.
22 Yi yéli dini ghi n꞉ii ngê taa dniye, mbwa yi kpêmî ngópu, apê, Pi u chii daa kwo. Wod꞉oo mê diyé dniye, Nju tpémi yi kada pini knî ye mdoo ńuw꞉o ngópu, yepê, Dini ghi n꞉ii ngê mbwa chedê dpî taa dmi, keńe kuwo ngmê dpî m꞉uu, d꞉ê, Mbwa t꞉âât꞉ââ pyu dê mu kwo mo. Yepê, Mbwa keńe dini ghi n꞉ii ngê dpî kpêmî, mbwa k꞉oo pi dp꞉oo módu. 24 Chóó Lémi u ngomo y꞉enê pyu, kpêê yiyé pyu yoo yi k꞉ii yi kópu dêpê w꞉ee ngópu, noko yepê, Lukwe ngê dê pw꞉ii té? Noko yepê, Dîyo lukwe nmo angmê pyódu? 25 Pi ye ngma até yedê loo, yepê, A léma. Yepê, Pini n꞉ii yoo mbwa k꞉oo munmyi km꞉êê t꞉oo, Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo mêmînê wee, pi knî ye mînê dêêpî té. 26 Wod꞉oo Chóó Lémi u ngomo y꞉enê pyu u lede knî yi k꞉ii lee dniye, dyépi yoo mê nya tumo. Daa gheteghete ngê nya tumo, mu kópu u dîy꞉o nkîngê mbê dniye, apê, Pi knî y꞉oo chêêpî ngê wa vya nmo.

27 Dyépi yoo Nju tpémi yi kada pini knî ye ńuw꞉o tumo, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini ngê yepê, Kî tpóknî. 28 Yepê, Yesu u pi tpapê nmye munmî kwódu ngê, ngmênê Njedusalem wope wope u pi yi nuwo kîdmye kalê ngmê. Yepê, Pi knî ye nmye tpapê ngópu, yenmyimo, Nmî kada pini yoo kn꞉ââ dé, Yesu y꞉oo vya ngópu. 29 Pita u pyipe knî yi k꞉ii kada pini knî ye yepê, Daa yoo yi dnye dmi yinmo nyêm, ngmênê Chóó Lémi u dnye vyîlo yinmo nyêm. 30 Yepê, K꞉omo tpile Yesu nmyi vya ngópu, kîdosi ńedê nmyi t꞉ee ngópu, ngmênê Chóó Lémi ngê mêdê pyidu ngê, yâpwoni ka nmî kn꞉ââ yoo dnyimo a ngêpê, yi yâpwo ngê mêdê pyidu ngê. 31 Yepê, Chóó Lémi ngê Yesu dini ghi n꞉ii ngê a pyidu ngê, u che p꞉ââ pee ngê pyódu ngê, nmî kada kââ, nmî mbwámê ngê pyódu ngê. Yepê, Yisîléli tpémi yi maa yinê a yó, u yi u ngwo a kwo, Yi dono mwiyé kéé téne, ala máádi u ngwo pêdê kalê y꞉e, Chóó Lémi yi dono p꞉uu mêdaapîchoo nuw꞉o. 32 Yepê, Yi kópu yilî ndêndê ngê nmî chóó kînmî módu. Yepê, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê Yesu myewunê kêmakêma, mu kópu u dîy꞉o daa Yisîléli tpémi yintómu ye Chóó Lémi ngê u Ghê Dmi a dy꞉ââ ngê, ngmênê Yesu u yoo mu ngmidi u Ghê Dmi ye a dy꞉ââ ngê, yélini y꞉oo Chóó Lémi u dnye a nyêmî ngmê.

33 Dini ghi n꞉ii ngê Nju tpémi yi kada pini knî y꞉oo Pita u kópu ny꞉ee ngópu, dyépi knî ye nod꞉e dniye, u yi y꞉e doo kwo, Nmî vya té. 34 Ngmênê pi yi vy꞉o ngmê ghêêdî wo, u pi Nkamaliyel. Yi pini Pádisi yoo yi vy꞉o pini ngmê, pi knî ye Chóó Lémi u dêêpî kópu dyuu mb꞉aamb꞉aa ngê dpîmo tpapê, pi knî y꞉oo u nkwo dnyimo chââchââ. Yi pini ngê Chóó Lémi u ngomo t꞉âât꞉ââ pyu knî ye yepê, Yesu u dyépi yoo mwiyé mê pw꞉ii tóó. Wod꞉oo kuwa pw꞉ii tumo. 35 U kuwó dini ghi ngê Nkamaliyel ngê kada pini knî ye yepê, Yisîléli tpémi. Yepê, Kî tpóknî ghêlî k꞉ii nangê vya té. 36 Yepê, M꞉ââ pyolo y꞉a d꞉uu lê, pi ngmê ngê u pi ndîî ngê chóó doo pyépi, yi pini u pi Téyódas. Yepê, K꞉omo tpile pi podo yono y꞉a yi Téyódas dnye yâmuyâmu, dini ghi n꞉ii ngê yi pini mî vya ngópu, u yoo mbêpê wo, yi kópu dmi machedê ngê pyodo. 37 Yepê, Myenté, yepê, u kuwó dini ghi ngê, pi u kpââ u dye ghi ngê, pi ngmê ngê u yoo myedê danê ngê, u pi Njudas, Nkálili pi. Yepê, Yi pini dini ghi n꞉ii ngê vya ngópu, u yoo mye mbêpê wo. 38 Nkamaliyel ngê yepê, Yesu ngê u yoo myedê danê ngê, mye pwene, u yoo wamye mbêpê dmi. Yepê, Chóó Lémi ngê daadî ngêêpî dé, ye yi kópu dmi machedê ngê wa pyódu. Yepê, Ngmênê Chóó Lémi ngê adî ngêêpî dé, ye doo u ntââ yi kópu dmi daanmyi chedê ngmê. Yepê, Nmyi lama daa tóó, Kî tpóknî n꞉uu p꞉uu a dpodo té. Yepê, Doo u ntââ daanmyi vya t꞉oo. Yepê, Chóó Lémi p꞉uu kîdmyemê d꞉uu.

40 Kada pini knî y꞉oo Nkamaliyel u dnye ny꞉ee ngópu, Chóó Lémi u ngomo t꞉âât꞉ââ pyu yoo dy꞉ââ tumo, yepê, Yesu u dyépi yoo nya tóó, al꞉ii a ńuw꞉o tóó, yedê dmi ngê dpî kpaka tóó. Wod꞉oo ńuw꞉o tumo, mî kpaka tumo. U kuwó dini ghi ngê kada pini knî y꞉oo Yesu u dyépi knî ye yepê, Yesu u pi ngê ndiye ngê kêê namungê t꞉oo. Wod꞉oo dy꞉ââ tumo. 41 Yesu u dyépi yoo yi lama ala kópu yi yaa wo, Chóó Lémi ngê yinê da vyi, apu, Kî a yoo mb꞉aamb꞉aa. Apu, K꞉omo tpile wa kpaka t꞉oo, ngmênê Yesu u dpodo daawa kalê ngmê. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o yi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê pyodo. 42 Dye ghi yintómu dyépi yoo pi knî ye dnyimon꞉aa dêêpî, Chóó Lémi u ngomo k꞉oo, ó p꞉o p꞉o. Pi knî ye Yesu p꞉uu kópu mb꞉aa y꞉i ye dnyimon꞉aa tpapê dé, pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, yi pini p꞉uu dnyimon꞉aa danêmbum. - 17-18 Dpodo 4꞉1-3,6* - 19-20 Dpodo 12꞉7-10* - 28-29 Dpodo 4꞉18-19, Mát 27꞉25* - 31 Epeso 1꞉20, Hipîlu 12꞉2* - 32 Dpodo 1꞉8* - 40 Dpodo 4꞉18* - 41 Mát 5꞉10-12, 1 Pita 4꞉13* - 42 Dpodo 17꞉3*

Copyright information for `YLE