Colossians 2

Kópuni u l꞉êê dîy꞉o Póól ngê Kîlosa tpémi doo nuw꞉onuw꞉o dé.

1A tîdê mbwó yoo, ala kópu nmyi lama choo a ya, nmyi l꞉êê dîy꞉o dpodombiy꞉e n꞉aa dpodo yédi, myenté Leyodisiya tpémi yi l꞉êê dîy꞉o, myenté yélini y꞉oo d꞉aa yi kpêê, yi l꞉êê dîy꞉o dpodombiy꞉e myinî dpodo yédi. 2U ya a nga a kwo, Nmî Lémi ngê choo a wêdêwêdê kîgha dé, yoo ngmidi ngê paa pyódu téne, yi nuu ghi dmi numo nódo pîdny꞉oo ya. U yi ṉga a kwo, Yesu Kédisu p꞉uu nmî Mî u tumu kópu yi lama pîchoo ya, daapîdny꞉oo nuw꞉o miyó miyó. 3Nmî Mî u nuw꞉o ndîî u kópu dé, u ngmee u kópu ndîî dé, Yesu Kédisu ngê nmo yinê dpo kêma té.

4Yi kópu nmye d꞉a vyi, mu kópu u dîy꞉o pi ngê k꞉omodanê kópu knî yi mbêmê kîngê dóó nmyo. 5K꞉omo tpile nmyi vy꞉o dênînê kwo, ngmênê a nuw꞉o nmyi vy꞉o yiwunê kwo. A gha mb꞉aamb꞉aa ngê da pyódu, mu kópu u dîy꞉o a lama ka tóó, yoo ngmidi ngê nmyinê pyede, Yesu Kédisu ka dpodombiy꞉e nmye kêlîmî té. - 2 Epeso 3꞉3-4,16-19* - 3 1 Kódin 1꞉30* - 4 Lóma 16꞉18*

Nuw꞉o dmi kamî ngê pyépi, u danêmbum

6Nmî Lémi Yesu Kédisu ka nmyi kêlîmî mbê dniye, u nuu u kópu dé yidmyinê d꞉uud꞉uu dé. 7Nmyi nuw꞉o dmi dpodombiy꞉e p꞉uu dny꞉oo kwo, choo a wêdêwêdê kîgha nmyo. Kópuni dyuu mwiyé nmyinê ny꞉ee tumo, dpodombiy꞉e ye dmyinê kêlîmî. Nmî Mî dpodombiy꞉e myedmyinê kwunokwuno.

8Nmyi chóó nmye dmyina a vyuwo, pi ngê kîngê dóó nmyo, chóó u dêêpî kópu dyuu u maknopwo kîngê yé nmyo. Kópuni dyuu pi ngê chóó dpo pyw꞉oo, k꞉omodanê kópu dyuu. Daa Yesu Kédisu u kópu dyuu ye tpapê tumo, yi kn꞉ââ yoo yi dêêpî kópu dé, yi kwódu yé kópu dé ye tpapê tumo. 9Nyââ, pi ngê u dêêpî kópu dyuu u maknopwo kîngê yé nmyo, Yesu Kédisu u maknopwo p꞉ee dmyinê ya, mu kópu u dîy꞉o nmî Mî ntee a tóó, dyámê mbêmê d꞉ud꞉umbiy꞉e yinté myedoo ya. 10Vyîlo yi pini u k꞉ii ngmidi ngê nmyi pyaa dniye, nmyi mênê mye tóó, pini n꞉ii kada pini yintómu yi pwo a tóó.

11Nju tpémi y꞉oo yi tp꞉ee mââ knî yi p꞉uu Chóó Lémi u l꞉ii dpî t꞉ee t꞉oo, yinê ye Chóó Lémi ngê kóó k꞉oo u ngwo dpî kaa té, ngmênê Yesu Kédisu ngê nmyi nuw꞉o dono chedê too, kóó k꞉oo u ngwo kaa nmyoo. Vyîlo yi l꞉ii nmyi p꞉uu yi t꞉ângo. 12Dini ghi n꞉ii ngê Yesu Kédisu ka nmyi kêlîmî mbê dniye, u k꞉ii ngmidi ngê nmyi pyaa dniye. Yi pini ntee pwene, nmyi nuw꞉o dono yinté pw꞉oo dniye, ntóó ntee kmênê ngópu, mbwaa lêê u kwo yinté mye kmênê nmyoo, mbápitisîm u ngwo nmyinê ngee ngópu. Ntee a pii wo, mbwaa lêê u mênê yinté myenmyinê pii dniye, nmyi nuw꞉o dmi kamî ngê u ngwo pyaa dniye, mu kópu u dîy꞉o nmî Mî ka nmyi kêlîmî mbê dniye, pini n꞉ii ngê Yesu kpêênî a pyidu ngê. 13Mbwee ntóó ngê dnye ntee daa nyêmî ngê, yinté tpile ngê nmyee a ya, nmî Mî u dnye dênmyee a nyêmî, nmyee a dono, u yoo vy꞉o dênmyee a kwo. Ngmênê Yesu kpêênî ntee a pyidu ngê, ghê kamî yinté nmye a kpo, nmyi nuw꞉o dmi kamî ngê pyódu too, nmyi dono yilî u kuwó kéé too, mêdaawa a ngî té. 14Nyââ, nmî puku dmi a kêlî ngê, nmî kn꞉aadi te kópu dé, u puku yedê n꞉ii dnye ya, vya too, mu kópu u dîy꞉o Yesu Kédisu nmî l꞉êê dîy꞉o kîdosi ńedê pwene. Dini ghi n꞉ii ngê kîdosi ńedê t꞉ee ngópu, na a ka yi puku dmi u kîdosi ńedê mye t꞉ee ngópu. 15Ngmênê nmî Mî ngê Yesu kpêênî mêdê pyidu ngê, kada pini yoo yi némi dmi u ngwo dyênê ngê, Setan u yoo yi némi dmi mye dyênê ngê, yi wêdêwêdê têdê ngê mye pyódu ngê. Nyââ, yi kópu mbêmê nmî lama a tóó, Setan u yoo yu yodo u maknopwo yé too. - 7 Epeso 3꞉16-18* - 9 Njon 1꞉14,16* - 10 Epeso 1꞉21-22* - 11 Lóma 2꞉28-29* - 12 Lóma 6꞉4-5* - 13 Epeso 2꞉1,4-5* - 14 Epeso 2꞉14-16* - 15 Kîlosa 1꞉13*

Yesu nmî mbodo, kn꞉aa pini u dnye namungê ny꞉oo

16Yesu Kédisu ka dmyinê ng꞉aa, pi ngmê u kwódu yé u kópu knî ye nangmê ng꞉aa mb꞉anê. Nté mbwaa nmye kîngmê kwódu ngmê. Nju tpémi y꞉oo lîme wo ngê kópuni yilî a chââchââ tumo, nangmê châpu. Myenté d꞉ââ knî yi k꞉oo yi mwiyémwiyé wéni nangmê châpu, m꞉ââ knî yi k꞉oo yi naa u wo ndîî dé myenangmê châpu. 17Kópuni Yesu Kédisu ngê nmî dye ghi ngê d꞉uu ngê, Mósisi ngê u kââ wunê a módó, u dêêpî kópu dyuu u ngwo a d꞉êê ngê. Ala ngwo daa yi dêêpî kópu dyuu u dye ghi, Yesu Kédisu u dye ghi. 18Pi ngmê knî y꞉oo nmye a tpapê ngópu, nmye dpo, Nmyi pi dmi a ghîpî tóó, enjel yoo dmyinê chââchââ dé. Ye namê ng꞉aa, yinté kîngê dyênê nmyo. Yi yéli daa yi lama a mbumu nyédi, kópuni knî yi p꞉uu a danê nyédi, daa yi kpêê dé. Yi chóó yi pi dmi módó a kmîmî tumo. Daa nmî Lémi u kópu ye tpapê tumo, dyámê u kópu dé ye tpapê tumo. 19Yi yéli yi nuw꞉o dmi Yesu Kédisu p꞉uu daa kwo, pini n꞉ii nmî mbodo ngê a tóó. Nmo kóó kpâlî dé, yinê a mbêpê kîgha nmoo, nmo wunê vyuwo yédi. Tp꞉ee ntee dpî k꞉aa, yinté a kaakaa nmo, nmî Mî u nuu u yoo ngê u ngwo a pyépi nmo. - 16 Lóma 14꞉1-12* - 17 Hipîlu 10꞉1* - 18 1 Kódin 4꞉6* - 19 Epeso 4꞉15-16*

Yesu Kédisu u k꞉ii nipi nmî pw꞉oo dniye

20Mbwee ntóó ngê dêêpî kópu dyuu ntee daa chââchââ ngê, dêêpî kópu dyuu u maknopwo yinté dp꞉ee pyede, mu kópu u dîy꞉o Yesu Kédisu u k꞉ii nmyinê kââdî ngópu. Dini ghi n꞉ii ngê pwene, na a ka yi ngwo my꞉ee pw꞉oo dniye. Lukwe dîy꞉o dyámê u dêêpî kópu dyuu nmye chââchââ tumo. 21N꞉ii knî y꞉oo nmye dpo, Wu tpile ngê kêê nangê t꞉oo, wu ntini nangmê ma, lukwe dîy꞉o yi yéli ye nmye ng꞉aa nyédi. 22Pi knî y꞉oo tpileni nmye a kwódukwódu tumo, chedê ngê dpî pyaa dmi. Yi kópu dé pi knî yi chóó yi kópu dé, daa nmî Mî u kópu dé. 23Yi yéli y꞉oo nmye dpo, Nmyi chóó nmyi pi dmi a ghîpî tóó, enjel yoo dmyinê chââchââ dé, nté mbwaa nmyi chóó nmye dmyinê kwódukwódu dê. Pi ngmê knî ye yinê ye, Nuw꞉o ndîî u kópu dé nmo ye tpapê tumo, ngmênê yi dêêpî kópu dyuu dpî dîpî, doo u ntââ pi u nuw꞉o dono yinê daawa chedê. - 20-21 Nkal 4꞉3-5,9* - 22 1 Kódin 6꞉13*

Copyright information for `YLE