Ephesians 4

Yesu ngê u kwo u ngwo a kââdî nmoo

1A tîdê mbwó yoo, nmî Lémi p꞉uu dpodo u l꞉êê dîy꞉o, mbwa k꞉oo al꞉ii anînê kwo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nînê kwunokwuno nmyo, máádini p꞉uu nmî Mî ngê kaa nmyoo, yi máádi mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê kîgha. 2Dye ghi yintómu kîdmyengê lémilémi, pi knî ye nuw꞉o ngê dmyinê mbumu, lîmîlîmî ngê kîdmyengê nod꞉enod꞉e. Pi lîmîlîmî ngê nangmê kéé, nmyi nuu ghi dmi numo nódo dny꞉oo ya. 3Nmî Mî u Ghê Dmi ngê numo ka a kââdî nmyoo, numo ka mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê ya, kîdmyengê numo kéé t꞉oo. 4Yesu Kédisu ngê numo ka a kââdî nmoo, nmî mbodo ngê a tóó, nmo kóó kpâlî dé, u Ghê Dmi mu ngmidi nmî mênê ye tóó. Kópu mu ngmidi yinmye t꞉âât꞉ââ ngmê, n꞉ii ngê a ngmidi nmyoo, kóó k꞉oo wa kaa nmyo. 5Nmî Lémi mu ngmidi, kn꞉aa pini ka dpîno kêlîmî té, vyîlo u pi mbêmê mbápitisîm kalê nmoo, daa kn꞉aa pini u pi mbêmê. 6Nmo yintómu nmî Mî mu ngmidi, Chóó Lémi. Yinê a yenê nmo, nmî mênê a tóó, u wêdêwêdê mbêmê nmo dpodo nyédi.

7Nyââ, nmî mbodo mu ngmidi, ngmênê nmî dpodo u mo u mo dé, Yesu Kédisu ngê chóó u nuw꞉o mbêmê nmî dpodo ńedê dpodo ńedê kaa nmoo. Yi dpodo knî yi l꞉êê dîy꞉o u ntââ ngê pyódu nmoo. 8Yinté kópu nmî Mî u puku yedê alanté a tóó,

Yélini nmî Lémi p꞉uu dnye d꞉uu,

yu yodo u maknopwo yé too,

tââ u ngwo kee wo,

u ngwo a yeede nmoo.

9Tââ u ngwo kee wo, u kakêmê nmye nînê chámêchámê. U nt꞉u kópu alanté. Mwiyémwiyé dyámê mbêmê a loo, p꞉ââ y꞉i mê ghêpê wo. 10Nyââ, pini n꞉ii a ghêpê wo, vyîlo yi pini mbóó p꞉uu mêyi kee wo, nmî Mî u nkîgh꞉ê mî yaa wo, mbóó dyámê yi mbêmê tpile yilî yintómu yinê a yenê té. 11Yinê a yeede nmoo, nmî dpodo dpodo nmo a kpo, yi dpodo dé yi l꞉êê dîy꞉o u ntââ ngê mye pyódu nmoo. Knî ngmê u dyépi ngê pyódu too, knî ngmê u komo kapî pyu ngê pyódu too, knî ngmê u kópu y꞉eńey꞉eńe pyu ngê pyódu too, knî ngmê kada pini ngê pyódu too, knî ngmê dêêpî pyu ngê pyódu too. 12U yi u ngwo a kwo, A yoo yintómu wêdêwêdê ngê pyaa dniye, a dpodo u ntââ ngê pyaa dniye, a l꞉êê ghi dmi ntee a tóó, yi l꞉êê ghi dmi yinté paa pyaa dniye. 13Yi dpodo knî yi mbêmê nmî nuw꞉o dmi ngmidi ngê wa pyódu, Chóó Lémi Tp꞉oo ka mb꞉aamb꞉aa ngê anmî kêlîmî, nmî lama ntênê wa yââ. Tp꞉ee ntee dpî k꞉aa, mââwe ngê dpî pyódu, yinté anmî kaa dmi. Yesu Kédisu ntee a tóó, yinté anmî pyaa dmi. 14U yi u ngwo daa kwo, A yoo tp꞉ee ntee tpile ngê dny꞉oo ya, u yi u ngwo myedaa kwo, Yópu ng꞉oo ntee tpile ngê dny꞉oo ya. U yi u ngwo daa kwo, Pi dódó pyu knî y꞉oo dny꞉oo dódó dé, yi nuw꞉o dmi miyó miyó ngê dny꞉oo pyépi dé. 15A tîdê mbwó yoo, nmî nuu ghi dmi numo nódo dny꞉oo ya, numo ka paa ndê danê kmêle, nmî mbodo Yesu Kédisu ntee a tóó, yinté pyaa kmêle. 16Nmî Mî ngê pi p꞉uu tpile yintómu ntee a kââdî too, Yesu Kédisu ka yinté a kââdî nmoo, numo ka myedê kââdî nmoo. Nmî dpodo dpodo nmo a kpo, yi dpodo knî yi mbêmê nmo numo ngêêpî nyédi, nmî Lémi ntee a tóó, yinté nmo numo pyépi nyédi, mu kópu u dîy꞉o nmî nuu ghi dmi numo nódo a tóó. - 1 Kîlosa 1꞉10* - 2 Kîlosa 3꞉12-13* - 3 Lóma 12꞉16-18, 1 Pita 3꞉8* - 4 1 Kódin 12꞉12-13* - 7 Lóma 12꞉3,6* - 8 Wéti 68꞉18* - 11 1 Kódin 12꞉28* - 12 1 Kódin 14꞉12* - 13 Kîlosa 1꞉28* - 14 1 Kódin 14꞉20* - 15 Epeso 4꞉25* - 16 Kîlosa 2꞉19*

L꞉êê ghi dono kéké, maa mb꞉aa u kîgha

17Nmî Lémi u pi ngê kópu nmye munînê tpapê, dpo ny꞉ee yó. Yélini y꞉oo nmî Lémi daa chââchââ ngmê, yi nt꞉anê mênangmê yââ. Yi nuw꞉o dmi k꞉omo tpile knî yi p꞉uu a kwo. 18Yi nuw꞉o dmi mgîdî vy꞉o a mbêpê, yi ngópu dmi nkoko tumo, nmî Lémi u kópu dé yi lama daa pyede. Ghéni n꞉ii kamî nmî Mî ngê nmo a kpo, dêpê pyw꞉ee ngópu. 19Dye ghi yintómu a dono nyédi, dono dyêêdî daa ngmidi a d꞉uud꞉uu ngópu, yi gha dmi tupwótupwó dé, ngmênê mywene y꞉e daa kwo yédi.

20Yesu Kédisu u kópu knî yi p꞉uu yinté kópu dpîp꞉e ndê ngópu. 21A lama ka tóó, dini ghi n꞉ii ngê u pi nmyi ny꞉ee ngópu, u yoo vy꞉o nmyi ghê dniye, pi knî y꞉oo Yesu u ndê kópu dyuu nmye vyi tumo. 22Nmyi nuw꞉o mbwee knî y꞉oo maa dono p꞉uu dnyimo a mbêpê kîgha nmyo, dnyimo a dódó nmyo, u l꞉êê dîy꞉o dono u yi nmye dpîmo a kwo. Yi máádi u dî ndiya. Ala ngwo nmyi nuw꞉o mbwee dpî kéé tóó. 23Nmyi nuw꞉o dmi kamî ngê dny꞉oo ya, nmyi gha dmi kamî ngê myedny꞉oo ya. 24Pi ngê kpîdî mbwee ntee dpî kéé, kpîdî kamî u mbwo dpî t꞉oo, nmyi nuw꞉o mbwee dmi yinté dpî kéé tóó, nuw꞉o kamî p꞉uu dmyinê mbêpê. Nmî Mî ntee a tóó, nmyi nuw꞉o kamî dmi yinté yinê dpo pyódu té. Nyââ, yi nuw꞉o kamî p꞉uu dmyinê mbêpê, dmyinê mb꞉aamb꞉aa, nmî Mî ntee a tóó, yinté ndêndê ngê dmyinê ya.

25Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o noko kîdmyengê k꞉omodanê, numo ka dmyinê ndê danê, mu kópu u dîy꞉o yoo ngmidi ngê nmî pyaa dniye. 26Pi ngmê ka ngmêdmye nod꞉e knomomê, dono nangmê d꞉uu, nod꞉enod꞉e ngê kââdî nmye kîngê ghîî. 27Nod꞉enod꞉e têdê dye ghi daadîî ngê nangê pyódu, kminté Setan ngê wa dóó nmyo, ntââ anmyinê vy꞉ee ngmê. 28Nmyi vy꞉o pini n꞉ii kpáápi ngê doo a ya, kpaa ngê kêê kêdêm꞉uungê t꞉oo, chóó kóó dê y꞉e choo dpodo, dpodombiy꞉e choo dpodo, pinté yoo choo yeedeyeede dé. 29Danêmbum têdê dono kópu nmyi kwo kîdangmê pwii. Kópu mb꞉aa yidmyinê tpapê dé, yoo u ngwo dmyinê ngêêpî dé, yi kêlîmî wêdêwêdê ngê u ngwo paa pyaa dniye. 30Nmî Mî u Ghê Dmi nangê mywenemywene kwolo. Dini ghi n꞉ii ngê pi ngê dy꞉âma ndîî dpî y꞉oo, yoo yi lama dpî yââ, naa dîyo wa kê ngmê, daawa têd꞉a. Nmî Mî u Ghê Dmi, dy꞉âma ndîî ntee tpile ngê a tóó, nmo a kpo. Yi dy꞉âma ndîî wanmyi diyédiyé kalê ngmê, ye naa wa têd꞉a, Chóó Lémi ngê kóó k꞉oo daamî kaa nmyo. 31Kópuni nmyi nódo a kaa dniye, dpî kéé tóó, kîdmyengê nuu mbumu, nod꞉enod꞉e, dnyengi, peede tpapê, pi u pi dyede. Dono n꞉aam꞉uungê d꞉uu, 32ngmênê noko mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê ya, numo ka dmyinê vyuwo, numo ka myedmyinê ch꞉anêch꞉anê. Chóó Lémi ngê Yesu Kédisu u l꞉êê dîy꞉o nmyi dono yilî ntee u kuwó kéé too, nmyi tîdê mbwó yoo yi dono yilî yinté nmyi kuwó myoo kéé tóó, mênangmê ngî. - 17-18 Lóma 1꞉21* - 22-24 Kîlosa 3꞉9-10, Lóma 12꞉2* - 25 Epeso 4꞉15* - 28 Dpodo 20꞉35* - 29 Epeso 5꞉4, Kîlosa 4꞉6* - 30 Epeso 1꞉13-14* - 31 Kîlosa 3꞉8* - 32 Kîlosa 3꞉12-13*

Copyright information for `YLE