Hebrews 11

Kêlîmî p꞉uu danêmbum

Pini n꞉ii a kêlîmî, ala kópu u lama a tóó, apu, Nmî Lémi ngê kópuni u pi nmo a vyu, ndêndê ngê wa d꞉uu. K꞉omo tpile yi kópu daa y꞉enê, ngmênê u lama a tóó nê, yi kópu dîyo a pyodopyodo. Yi kópu knî yi l꞉êê dîy꞉o, kêlîmî pyu u nuw꞉o ngmidi ngê a ya yédi. Nmî kn꞉ââ yoo yi vy꞉o yélini mb꞉aamb꞉aa ngê dnyimo a kêlîmî, yi yéli yi p꞉uu Chóó Lémi ngê apê, Mb꞉aamb꞉aa ngê a ka wunê ng꞉aa té.

Kêlîmî mbêmê nmo w꞉ee ngê, nmîmo, Chóó Lémi ngê chóó u kópu mbêmê tpile yilî yintómu l꞉âmo ngê. Daa mumu ngmê u tpile knî y꞉oo tpile yintómu u ngwo l꞉âmo too, ala ngwo mumu ngmê u tpile ngê a pyede.

Epel Chóó Lémi ka mb꞉aamb꞉aa ngê doo a kêlîmî, ngmênê Kéén pee tp꞉oo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Epel Chóó Lémi ka pi mb꞉aa ngê pyodo, tpileni u kwo y꞉ângo, mye mb꞉aamb꞉aa. Kéén Chóó Lémi ka dnyinté doo kêlîmî, u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi ngê u yi dêpwo kwo, Tpileni u kwo y꞉ângo, Chóó Lémi ngê u yi myedêpwo kwo. K꞉omo tpile Epel ló dini a pwene, ngmênê u kêlîmî nmo nyepênyepê ngê, yinté mye kêlîmî kmêle.

Inóki Chóó Lémi ka mb꞉aamb꞉aa ngê doo kêlîmî, u l꞉êê dîy꞉o daa pwene, Chóó Lémi ngê a nyââ, pi knî y꞉oo dêpê pyw꞉ee ngópu. Puku yedê alanté a tóó, Inóki Chóó Lémi u nuu u pi ngê doo a ya. N꞉ii daadî kêlîmî, Chóó Lémi u nuu u pi ngê daawa pyódu, mu kópu u dîy꞉o n꞉ii ngê u yi adî kwo, Chóó Lémi ka nî lê, ala kópu ka choo kêlîmî, nmî yâpwo Chóó Lémi, ndêndê ngê a tóó, n꞉ii ngê u yi adî kwo, U kwo nî lê, yi pini Chóó Lémi ngê daawa dóó, mb꞉aamb꞉aa ngê wa ngee.

Myenté, Nówa Chóó Lémi ka myedoo a kêlîmî. Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê Nówa u ng꞉aa a t꞉ângo, Nówa ngê yi kópu u wépi daa puwâ. K꞉omo tpile vyi dêpêngê ch꞉iy꞉e wo, ngmênê Nówa ngê Chóó Lémi u dnye nyongo, nkéli ngmê ndê ngê, u yoo knî yi k꞉ii k꞉oo wo dniye, Chóó Lémi ngê u ngwo w꞉êê too. Yi kêlîmî mbêmê nmo w꞉ee ngê, yoo wo yéli dono dé, Chóó Lémi ka dêdnya a kêlîmî. Yi kêlîmî u l꞉êê dîy꞉o Nówa Chóó Lémi ka pi mb꞉aa ngê pyodo.

Epîlaham Chóó Lémi ka myedpîmo a kêlîmî. Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê kwo, Ṉyámê pee a kuwo ngi, kn꞉aa dyámê pee ṉga ngmêwanê kê, yi ngwo Epîlaham ngê Chóó Lémi u dnye a nyongo, chóó u dyámê pee a kuwo ngê. K꞉omo tpile yi dyámê pee u lama dêpwo ya, ngmênê y꞉i loo. Dini ghi n꞉ii ngê yi dyámê pee p꞉uu mî ta, Chóó Lémi ngê ghêlî k꞉ii u kwo daa y꞉ângo, pi my꞉oo ngê doo ya. Ngomo daa wó, wónu ngomo k꞉oo dpîmo dpî, p꞉aani p꞉aani dpîmo lêpî. U kêlîmî chedê ngê daa pyodo. Tp꞉oo Yisak mye yinté. Chóó Lémi ngê kwo, Ala dyámê pee ṉga wanê kê, ngmênê ghêlî k꞉ii u kwo daa y꞉ângo. K꞉omo tpile wónu ngomo k꞉oo myedpîmo dpî, p꞉aani p꞉aani myedpîmo lêpî, ngmênê Yisak u kêlîmî chedê ngê daa pyodo. Yisak tp꞉oo Njakóp mye yinté. 10 K꞉omo tpile Epîlaham chóó u p꞉aa dêpwo a ya, u têpê ghi myedêpwo a ya, ngmênê u kêlîmî chedê ngê daa pyodo, p꞉aa ndêndê p꞉uu dpîmo nuw꞉o. Chóó Lémi ngê yi p꞉aani u nuw꞉o k꞉oo mwiyé a módu, chóó wa l꞉âmo, chedê ngê daawa pyódu.

11 Sela Chóó Lémi ka myedpîmo a kêlîmî. K꞉omo tpile m꞉ââ yilî yi k꞉oo Epîlaham cha y꞉oo tp꞉ee daa tpyé ngópu, ngmênê dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê yepê, Sela ngê tp꞉ee wangmê tpyé, yi kópu ka kêlîmî mbê knopwo, Sela u ntââ ngê a pyodo, tp꞉ee u ngwo tpyó. 12 K꞉omo tpile Epîlaham yi ngwo d꞉ud꞉umbiy꞉e vy꞉ee ngê doo a ya, daa kêmakêma doo pwopwo, ngmênê yi ngwo tpamê wo, u yoo yilî ngê u kuwó pyodo, têdê tii, mbwaa paa ghêêpwi, mbóó p꞉uu pudu.

13 Kópuni Chóó Lémi ngê yi yéli ye a vyi too, yi kópu knî ye dnya a kêlîmî, u ngwo a pw꞉oo dniye. Chóó Lémi ngê ghêlî k꞉ii ye dêpê y꞉ee too, ngmênê mwada dini ghi p꞉uu ye doo a danê. Yi yéli y꞉oo yi kópu yilî kuughê a m꞉uu tumo, yi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê u ngwo pyaa dniye. Ala kópu myednya a tpapê, apu, Dyámê mbêmê pi my꞉oo yoo yuno kwo. 14 N꞉ii knî y꞉oo yi kópu dpî vyi ngmê, yi chóó yi dyámê pee a nmy꞉uu ngópu. 15 Dyámê pee n꞉ii mbêmê a ndê dniye, daa yi dyámê pee p꞉uu dnye nuw꞉o. Yini p꞉uu wodnye nuw꞉o, mêpêdê diyé dniye. 16 U yi y꞉e doo kwo, Dyámê pee mb꞉aa mbêmê nmî lee dmi, Chóó Lémi kwéli wunê tóó. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o yi wépi dmi daa puwâ, p꞉aa ndêndê yi l꞉êê dîy꞉o ngmê l꞉âmo ngê.

17 Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê Epîlaham a tókó ngê, apê, U kêlîmî ngênî m꞉uu, kwo, Ṉ́m꞉ee Yisak dpî vya ngi, kpêê ngê a ka dpo yé. K꞉omo tpile Chóó Lémi ngê Epîlaham ka mwiyé a vyu, kwo, Ṉyoo njini, daa Yisîmél u tii ńedê yéli, ngmênê Yisak u tii ńedê yéli, ngmênê Epîlaham Chóó Lémi ka mb꞉aamb꞉aa ngê doo kêlîmî, tp꞉oo Yisak daa w꞉êê ngê, kpêê ngê pî yó. 19 Epîlaham u nuw꞉o Chóó Lémi p꞉uu doo kwo, apê, A tp꞉ee n꞉aa vyee, Chóó Lémi ngê ghê mê t꞉emî. Na a ka yinté kópu yi pyodo, Epîlaham ngê tp꞉oo u vyee têdê ńuwo, daa kêmakêma pî vyâ, ngmênê Chóó Lémi ngê kwo, Muntoo. Kwo, Ṉ́m꞉ee nangê vy꞉a. Ngmênê u kwo Chóó Lémi ngê Yisak ghê mê t꞉ângo.

20 Kêlîmî mbêmê Yisak ngê Chóó Lémi u kópu dyuu tp꞉oo dê Njakóp mbwémi Yisó ye vyi too. Kópuni dîyo adnyi pyodopyodo, yi kópu knî ye vyi too.

21 Dini ghi n꞉ii ngê Njakóp mupwoknî Yichip dnyen꞉aa ya, kêlîmî mbêmê Njakóp ngê u kee dê, Njósép tp꞉oo dê ye Chóó Lémi u kópu dyuu ye vyi too. U kiyé p꞉uu doo a kwo, Chóó Lémi ka u ngwo doo ngêpê, kwo, Ala tpémi dê ye mb꞉aamb꞉aa ngê cha a vyuwo.

22 Dini ghi n꞉ii ngê Njósép vy꞉ene wo, daa kêmakêma doo pwopwo, kêlîmî mbêmê mu dini ghi u kópu dyuu u mbwó knî ye vyu. Yepê, Nmî kuwó dini ghi ngê, Chóó Lémi ngê M꞉aa u yoo yilî ngê wa pyódu. Yepê, Yichip u mênê wa a pw꞉ii té. Yepê,Yi ngwo a dînê dyuu myoo ńuw꞉o y꞉e.

23 Kêlîmî mbêmê Mósisi u pye mî y꞉oo Mósisi a w꞉êê ngópu. Dini ghi n꞉ii ngê ta, a w꞉ee ngópu, apê, K꞉uuchêm u tp꞉ee. U yi y꞉e dêpwo kwo, Lede knî y꞉oo king u kópu mbêmê vya y꞉e. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o king u kópu daa châpu ngópu, d꞉ââ pyile dpîmo ng꞉uu ńeńe. U kuwó dini ghi ngê king tp꞉oo módó ngê a nmyââ, chóó tp꞉oo ngê pyódu ngê.

24 Dini ghi n꞉ii ngê Mósisi mââwe ngê pyodo, Yichip tpémi y꞉oo mb꞉aamb꞉aa ngê dnyimo chââchââ, ngmênê kêlîmî mbêmê yi chââchââ u wépi puwâ, yi vy꞉o a pwii wo, chóó u yoo vy꞉o mê ghê wo. 25 K꞉omo tpile Chóó Lémi u yoo vy꞉o u k꞉ii nipi dnye mgînî vyîmî, ngmênê yi kópu u kwo mb꞉aamb꞉aa ngê pyodo. Chóó u yoo yi wépi dmi wo puwâ, Yichip tpémi yi vy꞉o wodoo kwo, ye m꞉ââ knî ngmê yi k꞉oo u ya pê mb꞉aamb꞉aa, u tpile myepê yilî. Yi kópu wo d꞉uu ngê, ye dono kópu yipê d꞉uu ngê, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ngê nmî kn꞉ââ yoo yi l꞉êê dîy꞉o mwiyé a ngmidi ngê. 26 Alanté doo a nuw꞉o, apê, Chóó Lémi ngê yinê a ngmidi noo, Yisîléli tpémi yi kada kaa noo. Apê, K꞉omo tpile adnyi nkwitinkwiti nê, Yichip tpémi y꞉oo amyidnyi nkwitinkwiti nê, ngmênê yi kópu a ka têdê kópu, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ngê kóó k꞉oo wa kaa nê. Mósisi ka yi kópu ndîî kópu ngê pyodo, Yichip tpémi yi tpile yilî têdê kópu ngê u kwo pyaa dniye.

27 Kêlîmî mbêmê Mósisi ngê Yichip a kuwo ngê. K꞉omo tpile king u yoo yi wépi dmi puwâ, ngmênê ye dêpwo nkîngê, ye mêdêpê diyé wo. Na a ka Chóó Lémi yi módu, yinê wêdêwêdê kwólu. 28 Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê Mósisi Yichip mê dy꞉ââ ngê, Mósisi Chóó Lémi u kópu ka kêlîmî mbê wo, Tp꞉ee Kaa W꞉êêw꞉êê u kópu dyuu nmî kn꞉ââ knî ye vyi too. Yi kópu dyuu mbêmê sipi tp꞉oo vya tumo, wêê yi keńe t꞉âmo keńe t꞉âmo t꞉ee ngópu. Yi mgîdî ngê Chóó Lémi u enjel ngê Yichip tpémi yi tp꞉ee mââ kaa yintómu vya too, ngmênê ngomo t꞉âmo n꞉ii knî yi p꞉uu wêê doo ya, tp꞉ee y꞉i daangmê vyâ.

29 Dini ghi n꞉ii ngê nmî kn꞉ââ knî y꞉oo Yichip a kuwo ngópu, kêlîmî mbêmê Ntii Mtyemtye m꞉ââ pââ ntee tpile ngê pyodo, u ngwo ngmêê ngópu. Dini ghi n꞉ii ngê Yichip tpémi yi kuwó ghê dniye, ntii mêdê diyé wo, tpêpwo u pwo mênê yó, u ngwo vy꞉êê dniye.

30 Dini ghi n꞉ii ngê nmî kn꞉ââ yoo Kenan Wee u kwo mî taa dniye, wo pyudu knî yi k꞉oo Njédikó dnya a y꞉eey꞉ee. Chóó Lémi ka kêlîmî mbêmê yi p꞉aani u chêêpî mbwa a vyóó wo, Njédikó tpémi u ngwo vya tumo. 31 Nmî kn꞉ââ yoo Njédikó ghêlî dîmî taa dniye, Njósuwa ngê lede miyó dy꞉ââ ngê, yepê, Njédikó nyi ngete nyoo. Dini ghi n꞉ii ngê mî taa knopwo, Njédikó tpémi y꞉oo u yi y꞉e doo kwo, Nmî vya dê, ngmênê téli pyââ Lahap ngê w꞉êê doo, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ka doo kêlîmî. Njédikó tpémi y꞉oo Chóó Lémi dêdnyimo chââchââ. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nmî kn꞉ââ knî y꞉oo yi p꞉aani a pw꞉oo ngópu, pi yintómu vya tumo, ngmênê Lahap w꞉êê ngópu, u yoo knî yi k꞉ii, mu kópu u dîy꞉o ngete dê yinê a w꞉êê doo.

32 Dyimê pywuu nmye daamunê kê. Dye ghi doo u ntââ ngê dê pyódu, kêlîmî pyu yoo yi danêmbum nmye daamunê nt꞉o. N꞉ii dé yi kêlîmî ndîî, woni yoo yi pi dmi ala, Nkidiyón, Mbadaka, Samîsón, Njepîta, Dépidi, Samuwel, n꞉ii knî y꞉oo Chóó Lémi u komo dnyimo a kapî, mye yi k꞉ii. 33 Woni knî y꞉oo kn꞉aa lede yoo ngm꞉ii kalê tumo, yi chóó yi yoo mb꞉aamb꞉aa ngê dnyimo y꞉enê dé. Kópuni Chóó Lémi ngê ye mwiyé a vyi too, yi kópu yi l꞉êê dîy꞉o mye d꞉uu too. Chóó Lémi ngê woni layoni knî ye w꞉êê too, 34 woni yoo ndê ka w꞉êê too, woni yoo l꞉êê têdê w꞉êê too. K꞉omo tpile l꞉êê yi lama dnyinté doo ya, ngmênê Chóó Lémi ngê modoo a wêdêwêdê kîgha dé, kn꞉aa lede yoo dnyimo vyee dé.

35 Pyââ knî ngmê yi nêni yoo pw꞉oo dniye, yi kêlîmî u l꞉êê dîy꞉o myombó mêdê pii dniye, ngmênê kêlîmî u l꞉êê dîy꞉o pi woni pw꞉oo dniye, mêdêpê pii dniye. Dini ghi n꞉ii ngê pi knî y꞉oo dnye kpakakpaka dé, alanté dnye nuw꞉o, K꞉omo tpile a vyee nmo, ngmênê Chóó Lémi daanmo wópu, mu dini ghi ngê amêdê pyidu nmo. 36 Kêlîmî pyu knî ngmê dnye yumuyumu dé, yedê ngê myednye kpakakpaka dé, knî ngmê yedê ńedê t꞉ee tumo, mbwa k꞉oo kalê tumo. 37 Kêlîmî pyu knî ngmê chêêpî ngê vya tumo, woni taa ngê vya tumo. Yi-pââ choo ngê ntee anyi châpwo, kêlîmî pyu woni choo ngê yinté dnyimo châpwo dé, u ngwo dnyimo vyee dé. Kêlîmî pyu woni knî y꞉e dono dnyimo d꞉uud꞉uu, dnyimo ngm꞉ii kîgha dé. Doo u ntââ nipi daapîdnye ya, mu kópu u dîy꞉o mgîdî u yoo kêlîmî u yoo daa numo yi pee dé. Yi kêlîmî pyu yoo nko mênê dnyimo mbêpêmbêpê, kpomo t꞉âmo kpomo t꞉âmo dnyimon꞉aa ya, mbu knî yi mbêmê dnyimon꞉aa mbwolombwolo. Ngópuch꞉anê ngê dnyimo pyodopyodo, dini ghi n꞉ii ngê yi kpîdî dnyimo a chópuchópu, sipi too nunukwéti too yi paa dnyimo t꞉emî dé.

39 K꞉omo tpile yi yéli yi kêlîmî mbêmê Chóó Lémi u nuu u yoo ngê pyaa dniye, ngmênê kópuni mb꞉aa ye a vyi too, woni knî dêpê pyw꞉ee tumo, 40 mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ngê u yi doo kwo, Yi yéli y꞉oo dny꞉oo t꞉âât꞉ââ nmo. Mu dini ghi ngê yi k꞉ii yoo ngmidi ngê wa pyódu nmo, kópuni ndêndê ngê mb꞉aamb꞉aa, yi kópu nipi nmo wa a kê. - 1 Lóma 4꞉18, 2 Kódin 5꞉7* - 3 Gen 1꞉1* - 4 Gen 4꞉3-10* - 5 Gen 5꞉24* - 7 Gen 6꞉13-22* - 8 Gen 12꞉1-5* - 11 Gen 18꞉10-14, 21꞉2* - 12 Gen 15꞉5* - 17-18 Gen 22꞉1-14, Njems 2꞉21-22* - 20 Gen 27꞉27-29, 27꞉39-40* - 21 Gen 48꞉15-16* - 22 Gen 50꞉24-25* - 23 Ex 1꞉22, 2꞉1-2* - 24 Ex 2꞉10-12* - 27 Ex 12꞉51* - 28 Ex 12꞉21-30* - 29 Ex 14꞉21-31* - 30 Josh 6꞉12-21* - 31 Josh 2꞉1-21, 6꞉25* - 33 Dan 6꞉22* - 34 Dan 3꞉23-27* - 35 1 Kings 17꞉17-24, 2 Kings 4꞉18-37* - 36 Jer 20꞉2, 37꞉15-16*

Copyright information for `YLE