Hebrews 4

1Chóó Lémi ngê ghê vyîmî têdê u maa komo wunê a kpêmî ngê, apê, Yi k꞉ii pênmîn꞉aa ghê vyîmî. A tîdê mbwó yoo, dmyinê nkîngê, nmyi vy꞉o pini ngmê ngê yi máádi kîngê kn꞉aadi, ghê vyîmî têdê koko ngê kîngê dîpî. 2Ghê vyîmî u kópu ntee a ny꞉ee ngópu, yinté my꞉oo nyongo. Maa ntee a kn꞉aadi ngópu, yinté myekud꞉uungê kn꞉aadi. K꞉omo tpile yi kópu mb꞉aa a ny꞉ee ngópu, ngmênê yi máádi yi chóó a kn꞉aadi ngópu, mu kópu u dîy꞉o u kwo dêdnya a kêlîmî. 3Yélini yi k꞉ii nmo kêlîmî té, yi ghê vyîmî têdê dîyo anm꞉uu taa dmi, ngmênê yi yéli yi p꞉uu Chóó Lémi ngê apê,

ye nê nod꞉e wo, a chóóchóó a nga nî kpaa wo, nê,

  • Ghi n꞉ii ye nê kêma ngê, kwéli pîdnyin꞉aa ghê vyîmî,
  • ndêndê ngê y꞉i mêdaamî taa dmi.
Dini ghi n꞉ii ngê yi kópu a vyu, chóó doo a ghê vyîmî, mu kópu u dîy꞉o dyámê pê l꞉âmo ngê, tpile yilî yintómu mye l꞉âmo ngê, u kuwó dini ghi ngê tpile mêdaamo l꞉âmo ngê, ghê vyîmî kn꞉ââ u ngwo a chópu, awêde moka ghê vyîmî.
4Wo piini u kópu puku yedê yinté myeka tóó, apê,

Chóó Lémi ngê u dpodo yilî yintómu chedê ngê, wo wéni knî yi k꞉oo, piini ngê doo ghê vyîmî.

5Yi yéli ghê vyîmî têdê dîmî taa dniye, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ngê apê,

Ghi n꞉ii ye nê kêma ngê, kwéli pîdnyin꞉aa ghê vyîmî, ndêndê ngê y꞉i mêdaamî taa dmi.

6Yélini y꞉oo ghê vyîmî u kópu mb꞉aa mwiyé a ny꞉ee ngópu, yi ghê vyîmî têdê dîmî taa dniye, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi u pono dêdnyimo a vyápê, ngmênê yoo m꞉uu a kwo, yi yéli vyîlo dé yi ghê vyîmî têdê ayimî taa dmi. 7M꞉ââ yilî mî loo, yoo kamî yi l꞉êê dîy꞉o wo m꞉uu a ngmidi ngê, nmopê, Awêde nmyi wo. Dépidi ngê yi kópu wunê mwiyé a d꞉êê ngê, nmî l꞉êê dîy꞉o. A pweepwee pee yedê yi kópu mu ngmidi u nkwo d꞉a d꞉êê,

Chóó Lémi u dnye awêde nmye nyêmî ngmê,

nmyi ngópu dmi dpî kpêmî yó, nangmê nkoko.

8Pini n꞉ii ngê Mósisi u d꞉aa a kââdî ngê, Njósuwa, yi pini ngê yoo ghê vyîmî têdê njini wo ńuwo, ye Chóó Lémi ngê wo daamupêdê ngmidi ngê. 9Yi wéni kamî nmî dye ghi ngê kêdê d꞉ii, Chóó Lémi u yoo kamî ngê dpî pyaa dmi, ghê vyîmî têdê ndêndê nmo lêpî té. Dini ghi n꞉ii ngê anm꞉uu taa dmi, Chóó Lémi ngê ghê vyîmî kn꞉ââ ntee a chópu, yinté anmîn꞉aa ghê vyîmî, dpodo ndîî mêdaamonm꞉uu dóó.

11A tîdê mbwó yoo, d꞉uud꞉uu koo, Chóó Lémi u ghê vyîmî têdê u maa dpodombiy꞉e kîgha koo. Nmî vy꞉o pini ngmê yi yéli yi nt꞉anê kîngmê yââ, maa kîngê kn꞉aadi, dono u maa p꞉uu kîngê ghê, 12mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ngê u kópu dyuu daa módó a vyu. Chóó Lémi ngê kópuni dpî vyi, ndêndê ngê dpî d꞉uu. Myenté Chóó Lémi u kópu neepî ntee tpile. Neepî ngê mbwêmê ntee anyi châpwo, kpadama dêma mbumu w꞉uu dê ntee am꞉ii chámê dê, Chóó Lémi ngê u kópu dyuu mbêmê pi u gha yinté myoo kpêmî. Kópuni tumu nmo nuw꞉onuw꞉o té, nmî gha vy꞉o, yi kópu yilî Chóó Lémi ngê chóó u kópu mbêmê dpî chámê té. 13Doo u ntââ kópu u kwo daangmanmî ngmo. Kópu yilî yintómu u ngîma a pyodopyodo. Yi kópu dyuu dîyo u kakêmê u kwo wanm꞉uu chámê té. - 3 Psalm 95꞉11* - 4 Gen 2꞉2* - 7 Psalm 95꞉7-8* - 10 Gen 2꞉2* - 12 1 Pita 1꞉23, Epeso 6꞉17, Tpyuu 1꞉16* - 13 Lóma 14꞉12*

Yesu yi kpêê yiyé pyu ndêndê

14A tîdê mbwó yoo, ala kópu a pweepwee pee yedê mwiyé kîdî d꞉êê, Yesu nmî kpêê yiyé pyu ndêndê. Yi pini Chóó Lémi Tp꞉oo. Daa dyámê mbêmê Chóó Lémi u ngomo k꞉oo kpêê yiyé pyu ngmê, ngmênê ndêndê ngê Chóó Lémi ka kee wo. Nmî nuw꞉o dmi p꞉uu choo kwo, nangê kéé. 15Lîmîlîmî ngê daawa kéé nmo. Ngmanmî kn꞉aadi knomomê, yi kn꞉aadi te kópu kn꞉ââ u lama, mu kópu u dîy꞉o Setan ngê ntee wunê tókótókó nmoo, yinté myedoo a tókótókó, ngmênê Yesu ngê daangmê kn꞉aadi ngê. 16Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o namê nkîngê, Chóó Lémi ka ngêpê kmêle, nmî tókótókó têdê yinê wa ngee nmo, nmî dono u kuwó wa kéé té, mêdaawa a ngî té. - 14 Hipîlu 10꞉23* - 15 Hipîlu 2꞉17* - 16 Hipîlu 10꞉19* - 2 Hipîlu 4꞉15* - 3 Lev 16꞉6,24* - 4 Ex 28꞉1* - 5 Hipîlu 1꞉5, Psalm 2꞉7* - 6 Psalm 110꞉4, Hipîlu 7꞉1,16-17* - 7 Mát 26꞉39-46*

Copyright information for `YLE