Hebrews 7

Mélkisadek u danêmbum

Mélkisadek Salem tpémi yi king ngê doo ya, kpêê yiyé pyu ngê myedoo ya. Yâpwoni u pi mudu y꞉i a tóó, vyîlo yi yâpwo ka dpîmo kpêê yiyé. Dini ghi n꞉ii ngê Epîlaham u yoo knî yi k꞉ii king páádi knî yi p꞉uu dnyen꞉aa l꞉êê, yi king yoo, yi yoo knî yi k꞉ii, woni vya tumo. Dini ghi n꞉ii ngê p꞉o dnye diyédiyé, Mélkisadek ngê Epîlaham maa p꞉uu a pyódu ngê, Chóó Lémi u pi mbêmê wêdêwêdê kalê ngê. Kn꞉aa lede knî y꞉oo tpileni mwiyé a t꞉âmo tumo, Epîlaham ngê l꞉êê têdê yi kêlê mîmênê pwaa too. Yi tpile dyuu dyuudyuu a pyódu ngê, dyuu y꞉a ngê pyódu too, yononi dyuu Mélkisadek ka y꞉ângo. Mélkisadek u pi u nt꞉u alanté, King n꞉ii p꞉uu dyââpe daa t꞉a. Mye Salem tpémi yi king, u nt꞉u alanté, N꞉ii ngê l꞉êê dpî chedê, yoo dpo kââdî. Mélkisadek u pye mî yi pi dê daa d꞉êê dumo, u kn꞉ââ yoo yi pi dmi myedaa d꞉êê tumo, wéni n꞉ii ngê a ta, wéni n꞉ii ngê a pwene, yi pi dê myedaa d꞉êê dumo. Na a ka Chóó Lémi Tp꞉oo ntee pini, kpêê yiyé pyu ngê a tóó, chedê ngê daawa pyódu.

Ala kópu nmyi lama choo a ya, Mélkisadek u pi ndîî, nmî kn꞉ââ Epîlaham u pi têdê. K꞉omo tpile Chóó Lémi ngê Epîlaham a ngmidi ngê, ngmênê Epîlaham ngê tpile dyuu yononi Mélkisadek ka y꞉ângo. Lipi u yoo vy꞉o yélini kpêê yiyé pyu ngê a pyede, yi yéli ye Yisîléli tpémi y꞉oo yi tpile dyuu yononi ye a yémî tumo, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi u dêêpî kópu dyuu yedê yi kópu a tóó. K꞉omo tpile kpêê yiyé pyu yoo, Yisîléli tpémi woni knî yi k꞉ii, yi kn꞉ââ mu ngmidi, Epîlaham, ngmênê kpêê yiyé pyu knî ye tpile dyuu yononi ye a yémî tumo. K꞉omo tpile Mélkisadek daa Lipi u tii ńedê pini ngmê, ngmênê Epîlaham ngê tpile dyuu yononi u kwo y꞉ângo. K꞉omo tpile Chóó Lémi ngê Epîlaham mwiyé a ngmidi ngê, u l꞉êê dîy꞉o u pi ndîî, ngmênê Mélkisadek ngê mê wêdêwêdê kwólu. Nmî lama ka tóó, n꞉ii ngê pi a wêdêwêdê kîgha too, yi pini u pi mudu y꞉i a tóó. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Epîlaham u pwo Mélkisadek u pi mîmî tóó. Myenté kpêê yiyé pyu yoo yi pwo, Mélkisadek u pi myimî tóó. Kpêê yiyé pyu yoo a vy꞉enevy꞉ene nyédi, mye pwopwo nyédi, ngmênê Mélkisadek na a ka daa pwene, a tóó, mu kópu u dîy꞉o u pwopwo u pi daa tóó, puku yedê. Epîlaham ngê u tpile dyuu yononi Mélkisadek ka ntee y꞉ângo, Yisîléli tpémi y꞉oo yi tpile dyuu yononi kpêê yiyé pyu knî ye yinté mye yémî tumo. Myenté kpêê yiyé pyu yoo yi kn꞉ââ Lipi ngê yi kópu mye d꞉uu ngê. 10 Na a ka u tpile dyuu yononi Mélkisadek ka mye y꞉ângo, mu kópu u dîy꞉o dini ghi n꞉ii ngê Epîlaham ngê u tpile dyuu Mélkisadek ka y꞉ângo, yi ngwo u maka Lipi dêpwo ya, Epîlaham ngê u maka u l꞉êê dîy꞉o d꞉uu ngê. - 1 Gen 14꞉17-20* - 3 Hipîlu 7꞉15-17* - 5 Num 18꞉21*

Yesu ngê kpêê yiyé pyu yoo yi d꞉aa dmi u ngwo a kââdî ngê

11 Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê Lipi u tii ńedê pini ngmê, Alon, a ngmidi ngê, kpêê yiyé pyu ngê a pyódu ngê, yi ngwo Yisîléli tpémi ye dêêpî kópu dyuu mye y꞉ângo. Alon u tii ńedê yéli vyîlo dé ye kpêê yiyé té, awêde u dî. Kpêê yiyé pyu knî y꞉oo yoo yi dono yilî wo chedêchedê tumo, ye Chóó Lémi ngê kpêê yiyé pyu kamî daamupêdê ngmidi ngê. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi ngê Yesu kpêê yiyé pyu ndêndê ngê pyódu ngê, Alon u tii ńedê yéli yi d꞉aa dmi a kââdî ngê, Mélkisadek ntee pini ngê a tóó. 12 Nmî lama ka tóó, nmî Lémi Yesu Njuda u tii ńedê pini ngmê, ngmênê Mósisi ngê puku yedê ala kópu a d꞉êê ngê, apê, Lipi u tii ńedê yéli kpêê yiyé pyu ngê vyîlo dé yidny꞉oo pyodopyodo, daa Njuda u tii ńedê yéli yi pi dmi yi d꞉êê ngê. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o ala kópu nmo w꞉ee ngê, Chóó Lémi ngê yi dêêpî kópu dyuu dê ngmêê, Yesu ngê kpêê yiyé pyu yoo yi d꞉aa dmi da kââdî.

15 Yi kópu ndêndê ngê kîd꞉o w꞉ee. Nmî Lémi Yesu Mélkisadek ntee pini ngê a tóó, kpêê yiyé pyu ndêndê ngê dê pyódu. 16 Daa yoo yi dêêpî kópu dyuu mbêmê kpêê yiyé pyu ngê pyodo, ngmênê chóó u ghê mbêmê, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu. 17 Yi kópu puku yedê alanté a tóó, Chóó Lémi ngê kwo,

Nyi kpêê yiyé pyu ngmê, chedê ngê daanyi pyódu,

Mélkisadek ntee pini ngê anyi ya.

18 Kpêê yiyé u dêêpî kópu dyuu Chóó Lémi ngê chedê ngê pyódu ngê, mu kópu u dîy꞉o kpêê yiyé têdê yoo yi dono dnyinté dnyimo chedêchedê. 19 Mósisi u dêêpî kópu dyuu ngê yoo kamî ngê daa pyódu too, ngmênê kópu kamî mbêmê nmî lama ka tóó, dîyo Chóó Lémi ka wanmî lee dmi.

20 Yesu ngê kpêê yiyé pyu yoo yi d꞉aa dmi a kââdî ngê, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi chóóchóó u ngwo a kpaa wo, Yesu kpêê yiyé pyu ndêndê ngê u ngwo a pyódu ngê. Dini ghi n꞉ii ngê Lipi u tii ńedê yéli kpêê yiyé pyu ngê a pyódu too, chóóchóó u ngwo dêpê kpaa wo. Ngmênê Tp꞉oo ka a kpaa wo, ala kópu puku yedê a tóó,

Nmî Lémi chóóchóó u ngwo da kp꞉aa,

u nuw꞉o daawa ngmêê, kwo,

Nyi kpêê yiyé pyu ngmê, chedê ngê daanyi pyódu.

22 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Yesu ngê Chóó Lémi ka mb꞉aamb꞉aa ngê a kââdî nmoo. Nmî lama ka tóó, Ntênê daawa dóó nmo.

23 Kpêê yiyé pyu yilî a tóó. Ntee a pyede, Yesu daa yinté. Dye ghi yintómu yinté daamu ya nyédi, a vy꞉enevy꞉ene nyédi, a pwopwo nyédi. 24 Ngmênê Yesu chedê ngê daawa pyódu. Dye ghi yintómu kpêê yiyé pyu ndêndê ngê adî ya, pi ngê u d꞉aa daawa a kââdî. 25 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o daa dêê wo, ndêndê ngê nmî Mbwámê ngê pyodo. N꞉ii knî y꞉oo Yesu p꞉uu yi nuw꞉o dmi dpî kaa t꞉oo, yi yéli dpî ngee té, Chóó Lémi u yoo vy꞉o dpî kaa té, mu kópu u dîy꞉o dye ghi yintómu Chóó Lémi ka a tpapê ngê, kópu, Yi yikî dmi a pwo ghay wo, nangê kpada té.

26 Yesu nmî kpêê yiyé pyu ndêndê, u mâlo a tóó. Dyââpe p꞉uu daa t꞉a, u dono myedaa tóó. Yoo dono yi nt꞉anê daa yaa wo, u Mî ka mê kee wo, u che p꞉ââ pee ngê mîmî pyodo. 27 Kpêê yiyé pyu yoo ntee dé, Yesu daa yinté pini. Yi yéli wonêwodiyédiyé yi chóó yi dono knî yi l꞉êê dîy꞉o mwiyé a kpêê yiyé nyédi, yoo yi dono knî yi l꞉êê dîy꞉o kuwó a kpêê yiyé nyédi. Yesu ngê yinté kópu daa d꞉uud꞉uu ngê, ngmênê kpêê ng꞉êêntómu yó, chóóchóó kpêê ngê u ngwo pyódu ngê, yi kópu mêdaawa d꞉uu. 28 Mósisi u dêêpî kópu mbêmê yélini kpêê yiyé pyu ngê a pyépi tumo, dye ghi knî ngmê ngê dpî kn꞉aadi ngmê, ngmênê Chóó Lémi chóóchóó u ngwo a kpaa wo, chóó Tp꞉oo kpêê yiyé pyu ndêndê ngê u ngwo a pyódu ngê, pini n꞉ii p꞉uu dyââpe daa t꞉a, chedê ngê myedaawa pyódu. Mósisi ngê u dêêpî kópu dyuu mwiyé a d꞉êê ngê, Chóó Lémi chóóchóó u ngwo a kpaa wo. Yi kópu ngê Mósisi u kópu u d꞉aa a kââdî ngê. - 17 Psalm 110꞉4* - 21 Psalm 110꞉4* - 22 Hipîlu 8꞉6, 12꞉24* - 25 Lóma 8꞉34, 1 Njon 2꞉1* - 26 Hipîlu 4꞉15* - 27 Hipîlu 10꞉10* - 28 Hipîlu 5꞉1-2,9*

Copyright information for `YLE