John 10

Sipi w:uu u mgongo danêmbum

1Yesu ngê Nju tpémi ye yepê, Ndê kópu nmye ngmên:aa tpapê. Yepê, Sipi w:uu mbwa k:oo dini ghi n:ii ngê a wee, n:ii ngê keńe ye d:uuwodê kpêmî, ngmênê mbwa mbêmê dpî lóó, ye yi pini kpáápi. 2Yepê, Pini n:ii ngê keńe dpî kpêmî, mbwa k:oo u ngwo dpî kee, yi pini sipi y:eey:ee pyu. 3Yepê, Mbwa y:enê pyu ngê keńe yi pini ka dpî kpêmî, k:oo u ngwo dpî kee, ye dpî mbwólu, yi pi dmi ngmêngmênté a tpapê too, yi kada dpî ghê, nté nmy:uu u l:êê dîy:o u ngwo dpî pwii dmi. 4Yepê, Dini ghi n:ii ngê dpo pwii dmi, yi kada dpî ghê, a yâmuyâmu ngópu, u dnye yi lama. 5Yepê, Kn:aa pini p:uu daawa kaa dmi, awêde u kwo wa mbêpê dmi, mu kópu u dîy:o u dnye daa yi lama.

6Yi kópu dêpê w:ee ngópu, mu kópu u dîy:o Yesu ye doo mgongo, 7wod:oo Yesu ngê mgongo ye m:uu kwólu, yepê, Ala ndê kópu nmye yinî tpapê. Yepê, Nê sipi knî yi keńe t:âmo ndêndê. 8Yepê, Yélini y:oo sipi w:uu a y:enê ngmê, kpáápi pââ ndîî dé, ngmênê sipi knî y:oo yi dnye dmi daa nyêmî ngópu. 9Yepê, Nê keńe t:âmo ndêndê. Yepê, N:ii a pi ngê wa a kee, wanî ngee, adî koko, amaa pywuwópywuwó, u nté adîn:aa a pyw:êmî. 10Yepê, Kpáápi u nuw:o mu ngmidi, u yi u ngwo a kwo, Sipi w:uu nî t:âmo té, my:aa vya té. Yepê, Ala kópu u l:êê dîy:o nê loo, nê, Yi nuw:o dmi n:uu ngmêê, ghê kamî ye n:uu y:oo, yi ya mb:aamb:aa ngê u ngwo paa pyaa we. - 4 Njon 10:27* - 6 Njon 16:25* - 9 Njon 14:6*

Sipi y:eey:ee pyu mb:aa u danêmbum

11Yesu ngê yepê, Nê sipi y:eey:ee pyu mb:aa. Yepê, U ntââ a sipi knî yi l:êê dîy:o wa vya nê, ye daanî mbêpê. 12Yepê, N:ii daa sipi w:uu chóó, n:ii ngê sipi ka vyuwo têdê ndapî a kmênêkmênê ngê, yi pini daa sipi y:eey:ee pyu mb:aa. Yepê, N:ii ndapî u l:êê dîy:o a dpodo yédi, dini ghi n:ii ngê chii w:ââ w:uu dpo lê, ye sipi w:uu dpo kuwo, dpî mbêpê, dpo, W:ââ ngê wa kiye nê. Yepê, Wod:oo w:ââ knî y:oo sipi woni a vyee tumo, woni a ngm:ii kîgha tumo. 13Yepê, Yi pini dpî mbêpê, mu kópu u dîy:o daa yi sipi w:uu chóó, u kwo d:uudpî ch:anê dmi. 14Yepê, Nê sipi w:uu chóó. Yepê, M:aa u lama ntee n:aa tóó, sipi knî yi lama yinté myenî tóó. Yepê, M:aa A lama ntee a tóó, sipi w:uu a lama yinté mye kwo. Yepê, U ntââ sipi knî yi l:êê dîy:o wa vya nê, ye daanî mbêpê. 16Yepê, Sipini knî kuwa a m:ii té, daa ala sipi w:uu vy:o sipi dé, ngmênê yi sipi mya a sipi dé, yintómu anê ńuw:o té, a dnye amyednyi nyêm, ala sipi w:uu vy:o anê kaa té, sipi w:uu mu ngmidi ngê amî pyódu, yi kada pini mu ngmidi ngê yinê adî y:eey:ee dé.

17Yepê, A nuu ghi M:aa nódo a tóó, mu kópu u dîy:o daanî kede, pwopwo u wépi daanê puwâ. Yepê, A ghê wanî y:oo, myombó amênê dy:o. 18Yepê, A vyee ye wanî kwódu knomomê, ye doo u ntââ daawa vya nê. Yepê, Ngmênê ye daanî kwódu, a chóó a nuw:o ngê a ghê wanî y:oo. Yepê, M:aa u pi ngê a ghê wanî y:oo, myombó amênê dy:o. Yepê, M:aa ngê a ka pê, Yi kópu dê dpî d:uu dé.

19Yi kópu knî yi l:êê dîy:o Nju tpémi yi nuw:o dmi u mo u mo ngê mê pyaa dniye. 20Woni knî y:oo wo yéli ye yepê, Kî pini nkono kmêna ngma a kwo, u ngwo dê ghéti. Yepê, U kwo kîdmyemê ng:aa. 21Wo yéli y:oo u nkwo yepê, Pini n:ii u kmêna a kwo yédi, yinté daa danê yédi. Yepê, Doo u ntââ kmêna ngê ngwolo kopwe d:uudpî pyi. - 11 Psalm 23:1, Njon 15:13, Tpyuu 7:17* - 15 1 Njon 3:16* - 16 Njon 11:52* - 17 Pilipay 2:8-9* - 18 Njon 19:11*

Nju tpémi y:oo Yesu u ngwo mb:ii ngópu

22M:ââ yintómu yi k:oo tpii yópu yi dye ghi ngê, Nju tpémi y:oo naa ngma a kuwo ngópu, Chóó Lémi u ngomo u l:êê dîy:o. 23Yesu u k:ii yi nááli têdê nmî lee dniye, Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k:oo nmî kee dniye, ghini n:ii u pi Solomon u ngomo ghi, y:i nmee paa. 24Nju tpémi yi kada pini knî y:oo Yesu a yina ngópu, u kwo póó dniye, kwo, Dye ghi nmo mêkidimê dówodówo. Kwo, T:ââ nmo dê diy:a. Kwo, Nmo namê k:omodanê. Kwo, Pini n:ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, n:ii nmo t:âât:ââ, ye nyi vyîlo? 25Yesu ngê yepê, Wunê nmye monî vyu, ngmênê a ka dpîp:e kêlîmî mbê dniye. Yepê, M:aa u pi ngê kópuni yilî n:aa d:uud:uu ngê, yi kópu knî y:oo nmye yinê wodê kêma noo, 26ngmênê nmyi ngwolo dmi nmyi kuwo ngópu, yi kópu yilî dpîp:e m:uu ngópu, mu kópu u dîy:o dp:ee a sipi w:uu vy:o yéli. 27Yepê, A sipi knî y:oo a dnye yi ng:aa, a lama ka pyede, wunê yâmuyâmu noo. 28Yepê, Ghéni n:ii chedê ngê daawa pyódu, ye n:aa yémî ngê, u l:êê dîy:o daangmêwa dyênê. Yepê, Pi ngmê ngê a kêlê myedaangmêwa a pwââ. 29Yepê, N:ii ngê u yi adî kwo, awo, Kwulo nê pwaa té, yepê, yi pini wa dîpî, mu kópu u dîy:o u wêdêwêdê têdê. Yepê, M:aa ngê a ka yinê a kê too, u wêdêwêdê pââ ndîî, pi ngê kwulo daawa a pwaa té. 30Yepê, M:aa ntee, nê mye yinté. 31Nju tpémi y:oo noko yepê, Lukwe dîy:o kî pini ngê Chóó Lémi u d:aa wunê kââdîkââdî. Noko yepê, Vya koo, wod:oo myombó chêêpî knî ngma a ngî ngópu, apê, Yesu ngê nmî dy:ee té. 32Yesu ngê yepê, M:aa u pi ngê nmyi ngîma kópu mb:aa yilî nî d:uu ngê. Yepê, Lóni u l:êê dîy:o a vyee u yi nmye a kwo? 33Nju tpémi y:oo kwo, Daa kópu mb:aa ngmê u l:êê dîy:o m̱yee u yi nmo a kwo, ngmênê k:omo tpile nyi nmo ntee pini, ngmênê ala kópu nye tpapê, Chóó Lémi u pi ntoo, a pi yintoo ngê n:aa pyépi. 34Yesu ngê yepê, Yélini y:oo Chóó Lémi u kópu wunê a ny:ee ngópu, Chóó Lémi ngê yepê, Nmyo nê ntee yéli. Yepê, Nmyi chóó nmyi puku yedê yi kópu a tóó, doo u ntââ u wépi daanmyi pwaa ngmê. Yepê, Chóó Lémi ngê dyámê mbêmê chóó yinê a dy:ââ noo, u ngwo nmye nî vyu, nmyenoo, Nê Chóó Lémi Tp:oo, yepê, doo u ntââ yi kópu u wépi myedaanmyi pwaa ngmê. 37Yepê, M:aa u dpodo wodînî dódó ngê, ye a ka daap:ee ng:aa té. 38Yepê, Ngmênê M:aa u dpodo dye ghi yintómu ndêndê ngê n:aa dódó ngê. Yepê, Yi kópu u l:êê dîy:o, k:omo tpile a kópu dyuu daanmyi ny:ee ngmê, ngmênê kópuni n:aa d:uud:uu too, yi l:êê dîy:o a ka dmyina a kêlîmî, mu kópu u dîy:o ala kópu nmyi lama ndêndê ngê pîchoo ya, M:aa ntee a tóó, nê my:aa vyîlo, yinté myinî tóó. 39Yi kópu u l:êê dîy:o myombó u yi y:e mêdoo kwo, Nmî mgîmî, ngmênê yi kêlê a pwii wo.

40Yesu u k:ii Njedusalem nmo kuwo ngê, mbwaa ndîî Njódan nmî ngmópu, Njon Baptist ngê yoo mbwaa paa kwéli dpîmo kmênêkmênê dé, y:i nmeen:aa ya. 41Pi yilî nmo a loo, noko yepê, K:omo tpile Njon ngê mbwudu daangmê chópu, ngmênê kópuni yilî Yesu p:uu vyu, yintómu ndê kópu dé, k:omodanê kópu yi p:uu daa t:a. 42Wod:oo pi yilî y:i Yesu ka kêlîmî mbê wo. - 34 Psalm 82:6* - 36 Njon 5:17-20* - 38 Njon 14:10-11*

Copyright information for `YLE