John 13

Yesu ngê nmî yi dmi u ngwo ghêê too

1Nê mââ Tp:ee Kaa W:êêw:êê u Naa. Yesu u lama doo ya, apê, Daa kêmakêma dyámê pê nînê kuwokuwo, M:aa ka mînî diyédiyé. Yélini yi k:ii u kwo nmee kêlîmî, nmî nuu ghi dmi ndêndê ngê nódo doo ya. Yi kópu yi wéni ngê ndêndê ngê nmo w:ee ngê, dini ghi n:ii ngê Yesu ngê ala ndîî kópu nmo d:uu ngê.

2Yesu u k:ii mgîdî vy:o kmaapî têdê nmee ya. Setan ngê Njudas ka Yesu u kwódo ngê wowo u pi wunê mwiyé a vyu. Yi Njudas u mî Saimon, Kédiyót pi. 3Yesu u lama doo ya, apê, M:aa ngê tpile yintómu a kêê yedê yó, u kwo nê ndê wo, u kwo mînî diyédiyé. 4Wod:oo Yesu kmaapî têdê ghêêdî wo, u kpîdî mb:aa u mbwo a ngópu, tââli daadîî u paa ngmê t:ângo, 5mbwaa kuu nmoko yedê ngmê ntówo, nmî yi dmi ngmêngmênté doo ghêêghêê, tââli ngê doo pyipyi dé. 6Saimon Pita ka u nkwo yi loo, yu dê daa kêmakêma doo ghêêghêê dê, wod:oo Pita ngê kwo, Mââwe. Kwo, Nyi nmî kada pini, nê tp:ee. Kwo, Doo u ntââ a yi dê daanyi ghêê dê. 7Yesu ngê kwo, Kópuni n:aa d:uud:uu, choongê w:ee ngê, dîyo wanyinê w:ee. 8Pita ngê kwo, A lémi, nê tp:ee. Kwo, Doo u ntââ mo doo u ntââ, a yi dê daanyi ghêê dê. Yesu ngê kwo, Ṉyi dê daanî ghêê knomomê, a yoo vy:o daamonyi kwo. 9Saimon Pita ngê kwo, A Lémi, a yi dê yi mo kidingê ghêê dê. Kwo, A kêê dê dpî ghêê dé, a mbodo myoo ghêê ngi. 10Yesu ngê kwo, Pini n:ii dpî kudu, maa p:uu yu dê tupwótupwó ngê moo pyaa knî, yi pini mêd:uudpî kudu, yu dê mêyu ghêê dê, yed:oo tupwó p:uu mêdaa ya yédi. Yesu ngê nmopê, Nmyo yintómu tupwó nmyi p:uu daa t:a, ngmênê mu ngmidi. 11Pini n:ii Yesu u kwódo ngê doo wowo, Yesu u lama mwiyé yaa wo. Yi kópu u l:êê dîy:o u ngwo nmo vyu, nmopê, Nmyo yintómu tupwó nmyi p:uu daa t:a, ngmênê mu ngmidi tupwótupwó.

12Nmî yi dmi ghêêghêê dini ghi n:ii ngê chedê ngê, Yesu ngê tââli u paa mêdê ngópu, u kpîdî mb:aa u mbwo mê t:ângo, kmaapî têdê mê yaa wo. Nmo póó wo, nmopê, Kópuni nmye dî d:uu, yi kópu dmyinê w:ee ngmê? 13Nmopê, A ka nmyinê mbumu nyédi, nyimo, Nmî ndiye kîgha pyu, nmî Lémi. Nmopê, U ntââ mbêmê a ka nmyinê mbumu té, mu kópu u dîy:o ndêndê ngê nê vyîlo. 14Nmopê, K:omo tpile nê nmyi kada pini, nmyi ndiye kîgha pyu, a pi ndîî, ngmênê tp:ee u dpodo ngmêdê dóó, nmyi yi dmi dî ghodo. Nmopê, Lémi lémi ngê kêê nangê t:oo, dmyinê numo ngêêpî. 15Nmopê, Yi kópu nmye dî d:uu, mu kópu u dîy:o pêdmyina a nj:ii nê. 16Nmopê, Ndê kópu nmye ngmên:aa tpapê, dpodo pyu u pi têdê, u kada pini u pi ndîî, dyede pi u pi têdê, n:ii ngê a dy:ââ ngê u pi ndîî. Nmopê, Nê nmyi kada pini, lémi lémi ngê kêê dêp:a t:ângo, kêê u ngwo myenangê t:oo. 17Nmopê, Yi ndê kópu dyuu ala ngwo dmyinê w:ee ngmê. Nmopê, Wanmyi d:uud:uu dé, M:aa ngê mb:aamb:aa ngê adî ngêêpî nmyo, noko mb:aamb:aa ngê anmyi ya.

18Nmopê, Daa nmyo yintómu nmyi p:uu yi kópu dî vyi. Nmopê, Nmyi gha dmi a lama dé, a chóó nê ngmidi nmyoo, ngmênê pi nmyi vy:o ngma kwo, n:ii ngê ala kópu a ntiyentiye, kópuni puku yedê a tóó, apê, A nté pini n:ii ngê doo pîpî, dono a nga dê d:uu. 19Nmopê, Yi kópu ghêlî doongê pyodo, u ngwo nmye dî vyi, mu kópu u dîy:o ala kópu nmyi lama choo ya, a pi, A chóó n:aa tóó. 20Nmopê, Ala kópu nmye kîdî vyi, Namê lémi lémi, ngmênê ndê kópu nmye m:uu n:aa tpapê, Nmyo a dyede pi yoo. N:ii ngê adî chââchââ nmyo, amyedî chââchââ nê. Nmopê, Ndê kópu m:uu ala, N:ii ngê adî chââchââ nê, M:aa amyedî chââchââ, pini n:ii ngê a dy:ââ noo. - 1 Pilipay 2:7-8* - 14 Luukî 22:27* - 15 Pilipay 2:5, 1 Pita 2:21*

Yesu ngê Njudas u ngwo nmo a kêma ngê, pini n:ii u kwódo ngê ghê wo

Mátiyu 26:20-25, Mak 14:17-21, Luukî 22:21-23

21U kuwó dini ghi ngê Yesu u ghê a kee wo, nmopê, Ndê kópu nmye ngmên:aa tpapê, nmyi vy:o pini ngmê a kwódo ngê a wowo. 22Munmye nîmo y:enê, nê, Ala n:uu p:uu a danê? 23Yesu u nkîgh:ê noo ya, mu kópu u l:êê dîy:o nê u nuu u pi. 24Saimon Pita ngê u mbodo ngê a ka pê, U kwo ngê péé, N:uu p:uu a danêmbum. 25Wod:oo Yesu u nkîgh:ê yimi nî loo, tumutumu kwonoo, A Lémi, n:uu p:uu nye danêmbum? 26A ka pê, Alanté ṉga nînê kêmakêma, Pini n:ii ka nté n:êê ngmên:aa yém, yi pini yi vyîlo. Wod:oo nté n:êê ngma a ngêêdî, nté nyii kuu k:oo kmênê ngê, Njudas ka y:ângo, pini n:ii Saimon Kédiyót pi tp:oo. 27Dini ghi n:ii ngê Yesu ngê nté n:êê u kwo y:ângo, yi ngwo Setan u mênê kee wo. Yesu ngê kwo, Kópuni m̱ênê a tóó, kwo, lîmîlîmî ngê d:uu ngi. 28Kópuni Njudas ka vyu, a mo nê w:ee ngê. A pyipe knî y:oo dêpê w:ee ngópu. 29Woni knî y:oo apê ngmênê, Njudas ngê nmî ndapî yinê a y:enê. Apê ngmênê, Yesu ngê ala kópu u kwo yi vyi, Mââ naa têdê nté pee n:ii u yi nmo adî kwo, knî m:uu nyi pwila ngi. Alanté mye nuw:o mbê dniye, apê ngmênê, Ala kópu u kwo yi vyi, Pinté knî ye ndapî knî ngmênyi y:eni. 30Njudas ngê dini ghi n:ii ngê nté n:êê ndîî, wod:oo kuwa pwii wo, mgîdî vy:o. - 23 Njon 21:7,20* - 29 Njon 12:6, Psalm 41:9*

Dêêpî kópu kamî

31Njudas yi loo, Yesu ngê nmopê, Daa kêmakêma pi knî y:oo wunê wopwe ngmê, Chóó Lémi u Pi Ndêndê u pi ndîî ngê dê pyódu, Chóó Lémi u pi ndîî ngê u ngwo amye pyódu ngmê. 32Nmopê, Yi kópu u l:êê dîy:o M:aa ngê u che p:ââ pee ngê wa pyódu nê. Nmopê, Yi kópu daa kêmakêma a d:uud:uu. 33Nmopê, A mbwó yoo. Nmopê, Daa dye ghi daadîî nmyi vy:o n:aa kwo. Nmopê, Wanmyi nmy:uu nê, ngmênê daanmyinê pyw:ee nê. Nmopê, Kópuni kada pini knî ye nî vyu, nmye myinê tpapê, kwéli anî lê, doo u ntââ y:i daangmênmyinê lê. 34Nmopê, Dêêpî kópu kamî nmye ngmên:aa tpapê. Nmopê, Nmyi nuu ghi dmi nîmo nódo choo ya, mb:aamb:aa ngê noko dmyinê vyuwo. Nmopê, Nmye ntee nînê vyuwo, yinté noko myedmyinê vyuwo. 35Nmopê, Noko mb:aamb:aa ngê anmyi vyuwo, ye pi knî yi lama wa yââ, awo, Nmyo a p:uu ndiye pyu yoo. - 33 Njon 7:33-34* - 34 Njon 15:12,17, 1 Njon 3:23, 2 Njon 1:5*

Yesu ngê Pita ka u wópuwópu u pi u ngwo vyu

Mátiyu 26:31-35, Mak 14:27-31, Luukî 22:31-34

36Saimon Pita Yesu ka póó wo, kwo, Nmî Lémi. Kwo, Ló y:i nye lêpî? Yesu ngê kwo, Kwéli n:aa lêpî, doo u ntââ ala ngwo daanyinê ngmêê nê, ngmênê dîyo yi máádi anyinê kwolo. 37Pita ngê kwo, A Lémi, lukwe dîy:o ala ngwo daanî ngm:êê ngi? Kwo, K:omo tpile ḻ:êê dîy:o amye vya nê, ngmênê myedaanê kuwo ngi. 38Yesu ngê kwo, Mumdoo a l:êê dîy:o wanyi pw:onu? Kwo, Ndê kópu ṉga ngmên:aa tpapê. Kwo, Kêmkêm ghêlî k:ii daawa kââ, pyolo nyinê wópuwópu nê, yenye, D:aa p:uu ndiye pyu ngmê.

Copyright information for `YLE