John 17

Yesu nmî l:êê dîy:o u ngwo doo ngêpê

Yesu ngê u danêmbum dini ghi n:ii ngê nmo a kêlî ngê, mbóó p:uu vyu wo, Chóó Lémi ka kwo, M:aa. Kwo, Kópuni u l:êê dîy:o dyámê mbêmê nê loo, yi kópu u dye ghi ala. Kwo, Yoo yi ngwolo dmi a pywálî ngi, ala kópu paa vyi y:e, Kî Chóó Lémi Tp:oo. Kwo, M̱i ndîî ngê u ngwo wa pyódu. Kwo, Pi yintómu knî yi l:êê dîy:o nyinê dy:ââ noo, mu kópu u dîy:o yélini a ka nyinê kpo, nîmo, Yi nuw:o dmi kamî ngê p:aa pyódu, ghê kamî ye p:aa y:oo, ghéni n:ii chedê ngê daawa pyódu. Kwo, N:ii ngê ala kópu dpî vyi, dpo, Chóó Lémi nmî yâpwo ndêndê, daamo a tóó, dpo, pini n:ii a ngmidi ngê, wu Yesu Kédisu, kwo, yi pini ngê ghê kamî dpo pyw:oo. Kwo, M:aa. Kwo, Dpodoni a ka nyinê kê too, kînî chedê too, dyámê mbêmê m̱i ndîî ngê nî pyódu ngê. Kwo, Dyámê pê ghêlî dêpwo a kwo, dini ghi n:ii ngê nipi nyipu a ya, a pi ndîî ngê ntee doo a ya, yintoo ngê mêdê pyódu ngi.

Yesu ngê kwo, M:aa, yélini mgîdî u yoo vy:o nyinê y:ee too, a ka nyinê kê too, yi yéli ye ntênê nê kêma nyoo. Kwo, Yi yéli ṉyoo vy:o yéli, a ka nyinê kê too, ṉgópu dyuu ka mb:aamb:aa ngê ng:aa mbê dniye. Kwo, Yi lama ka tóó, A kópu yintómu daa a mo a kópu dé, ngmênê a ka nyinê kê too. Kwo, Kópuni a ka nyinê vyi too, ye kînî vyi too, kî ny:ee tumo. Kwo, Ala kópu ndêndê ngê yi lama a tóó, Ṉga nê ndê wo, ala kópu ka mye kêlîmî mbê dniye, ṉ́yóó nyinê dy:ââ noo.

Yesu ngê kwo, M:aa, Yi kópu knî yi dîy:o ala yéli yi l:êê dîy:o ṉga nînê ngêpê. Kwo, Daa mgîdî u yoo knî yi l:êê dîy:o ṉga nînê ngêpê, ngmênê yélini a ka nyinê kpo yi l:êê dîy:o ṉga nînê ngêpê, mu kópu u dîy:o ṉ́yóó ṉyoo. 10 Kwo, Yélini a yoo, myenté ṉyoo, yélini ṉyoo, myenté a yoo. Kwo, Yi l:êê dîy:o pi knî y:oo a pi wa km:êê ngmê. 11 Kwo, Daa kêmakêma ṉga nînê lêpî, mgîdî u yoo vy:o a yoo nînê kuwokuwo. Kwo, M:aa. Kwo, Nyi mu ngmidi yâpwo ndêndê. Kwo, M̱i ngê nê loo, mb:aamb:aa ngê ye nê kêma nyoo, ye mb:aamb:aa ngê micha a vyuwo, a yoo vy:o kîngê pwii dmi, mu kópu u dîy:o ngmidi ngê ntee nye tóó mo, yinté ngmidi ngê pîdny:oo ya. 12 Kwo, Dini ghi n:ii ngê yi vy:o noo kwo, m̱i mbêmê mb:aamb:aa ngê ye noo vyuwo, yi l:âmo dêp:êngmê ngópu, ngmênê mu ngmidi l:âmo d:a ngee, pini n:ii ngê doo u ntââ dono u maa d:uuwodê kuwo. Kwo, Puku yedê kópuni a tóó, yi pini ngê yinê a ntiyentiye. 13 Kwo, Ala ngwo ṉga anînê lêpî, dyámê pê ghêlî d:oongê kuwo ngê, yi kópu knî u ngwo ṉga d:a vyi té, mu kópu u dîy:o w:aani a mênê a tóó, nyi yoo yi mênê d:ud:umbiy:e myepîchoo ya. 14 Kwo, Kópu dyuu n:ii a ka nyinê kpo, yi kópu dyuu ye kînî vyi too, mgîdî u yoo knî ye yi yéli u ngwo wa diya dmi. Kwo, Mgîdî u yoo knî yi nuw:o u mo, a nuw:o u mo. Kwo, Nyi yoo myenté, yi nuw:o u mo, mgîdî u yoo yi nuw:o u mo. Kwo, Yi kópu u l:êê dîy:o mgîdî u yoo knî ye nmî diya dniye. 15 Kwo, Ṉga dênînê tpapê, Nyi yoo dyámê mbêmê a ngî té, ngmênê Setan kwulo dpî dyé té. 16 Kwo, Ala kópu ṉga mud:a vyi, A nuw:o u mo, mgîdî u yoo yi nuw:o u mo, nyi yoo myenté, yi nuw:o u mo, mgîdî u yoo yi nuw:o u mo. 17 Kwo, M:aa. Kwo, Yélini yi l:êê dîy:o ṉga nînê ngêpê, ṉyoo mb:aa ngê a pyódu té. Kwo, Ṉgópu dyuu ndêndê yi mênê choo kwo. Kwo, Yi kópu u l:êê dîy:o daa yi chóó yi p:uu pîdny:oo dpodo, ngmênê m̱:uu dny:oo dpodo. 18 Kwo, Mgîdî u yoo vy:o ntee nyinê dy:ââ noo, nyi yoo mgîdî u yoo vy:o yinté myidî dy:ââ té. 19 Kwo, A chóóchóó ṉga d:a kê, mu kópu u dîy:o ṉye ntênê n:aa nyêmî, ṉye ntênê myedny:oo nyêmî.

20 Kwo, Daa ala yéli yi mo yi l:êê dîy:o ṉga nînê ngêpê, ngmênê ala yéli yi kópu dyuu mbêmê dîyo yélini a ka wa a kêlîmî mbê dmi, yi yéli yi l:êê dîy:o ṉga myenînê ngêpê. 21 Kwo, Yi nuw:o dmi ngmidi ngê dny:oo ya. Kwo, M:aa. Kwo, Ngmidi ngê ntee nye tóó mo, yi yéli yi k:ii yinté ngmidi ngê myepaa ya kmêle. Kwo, Ngmidi ngê pîdny:oo ya, mu kópu u dîy:o pi yoo ala kópu ka paa kêlîmî mbê dniye, Ṉ́yóó nyinê dy:ââ noo. 22 Kwo, A nuu ghi ntee ṉódo a tóó, ala yéli yi nuu ghi dmi yinté a nódo my:aa yó, mu kópu u dîy:o ngmidi ngê ntee nye tóó mo, yinté ngmidi ngê myedny:oo ya. 23 Kwo, Nyi nuw:o dê ntee a tóó mo, yi nuw:o dmi yinté myedê pyódu ngi, mu kópu u dîy:o d:ud:umbiy:e ngmidi ngê pîdny:oo ya, yoo yi lama u ngwo paa yaa we, awo, Chóó Lémi ngê nê yinê a dy:ââ ngê, nê ka ntee doo a vyuwo, nê u yoo knî ye yinté myekîyedê vyuwo.

24 Yesu ngê kwo, M:aa. Kwo, Ala yéli a ka nyinê kpo, kwéli n:aa lêpî, u ya a nga a kwo y:i myepêdê lee dniye, y:i ntee noo a lémilémi, yi lémilémi paan:aa m:uu y:e. Kwo, Dyámê pê ghêlî dêpwo a kwo, a nuu ghi ṉódo doo a ya, lémi ngê u ngwo nyinê pyódu noo. 25 Kwo, M:aa. Kwo, Kn:aadi te kópu ḻama daa tóó. Kwo, Mgîdî u yoo yi lama d:ii tóó, ngmênê a lama nye tóó, ala yéli yi lama ala kópu mye tóó, ṉ́yóó nyinê dy:ââ noo. 26 Kwo, Ntênê ye nê kêma nyoo, ṉgakêmê ye my:aa chámê ngê, ngmênê ye am:aa a tpapê, mu kópu u dîy:o ṉuu u pi ngê ntee noo a ya, ṉuu u yoo ngê yinté myepêdny:oo a ya, yi k:ii nmî nuw:o ngmidi ngê pêchoo ya. - 3 1 Njon 5:20* - 4 Njon 4:34* - 5 Njon 17:24* - 8 Njon 16:30* - 9 Njon 6:37,44* - 11 Njon 17:21* - 12 Dpodo 1:18* - 13 Njon 15:11* - 15 2 Tes 3:3* - 19 Hipîlu 10:10* - 21 Nkal 3:28* - 22 Dpodo 4:32*

Copyright information for `YLE