John 19

Paléti Yesu u pw:iipw:ii ngê u ngwo dêê wo

Wod:oo Paléti ngê lede knî ye yepê, Yesu ńuw:o yó, yedê kpê dmi ngê nyi kpaka yó, wod:oo mî kpaka ngópu. Lede knî y:oo Yesu dnye yumuyumu, noko yipu, King knî yi mbêmê kîdon ntee a kwo nyédi, kî pini mbêmê yinté tpile my:oo kaa koo, wod:oo yi kóó diidii a ngî tumo, a kmongo tumo, kîdon ntee tpile u ngwo ngmê l:âmo ngópu, Yesu mbêmê kaa ngópu. Kpîdî pee mb:aa ngmê, king knî y:oo yi mbwo ntee dnyimo t:emî dé, yinté kpîdî pee mtyemtye u mbwo ngmê t:ee ngópu. U kuwó dini ghi ngê u kwo dnye lêpî, k:omodanê ngê dnya a chipéchipé, kópu, Munmîkó nmî mââwe ndîî, Nju tpémi yi king, u nkwo dnye vyee.

Paléti kuwa mêdê pwii wo, Nju tpémi ye yepê, Wu pini ngomo k:oo nmye mênînê pw:iipw:ii, nmyi ngîma n:aa kapî, mu kópu u dîy:o nmyi lama paa yaa we, u kn:aadi te kópu d:oongmê pyw:ângo. Wod:oo Yesu kuwa a pw:ii ngê, yi kóó diidii dmi mbêmê modoo ya, kpîdî mb:aa u mbwo myedoo ya. Paléti ngê Nju tpémi ye yepê, Yi pini ala. Kada pini knî y:oo dini ghi n:ii ngê m:uu ngópu, dpodombiy:e mbwó dniye, Paléti ka kwo, Kîdosi ńedê t:ee ngi. Kwo, Daadî ya. Wod:oo Paléti ye nod:e wo, yepê, Yi kópu nmyi lama ma tóó. Yepê, Nmyi chóó nuw:o yó, kîdosi ńedê nyi t:ee yó. Yepê, U pwopwo u kópu d:oo pyw:ângo, daa tóó modaa tóó. Nju tpémi y:oo Paléti ka kwo, Nmî dêêpî kópu alanté, Pini n:ii ngê Chóó Lémi u pi k:omodanê ngê dpî vyi, yi pini anyi vy:a. Kwo, Ye pini ngê chóó u komo ngê ala kópu vyu, Nê Chóó Lémi Tp:oo. Kwo, Daadî ya, pw:oo we.

Dini ghi n:ii ngê Paléti ngê yi kópu nyongo, nkîngê ngê y:ay:a pwiyé wo, u ngomo k:oo mê kee wo, Yesu ka kwo, Ló y:i nyinê ndê wo? Yesu ngê kópu u kwo daa vyu. 10 Paléti ngê kwo, Lukwe dîy:o kópu a ka daanyi vyi. Kwo, Ḻama daa tóó, a kêê k:oo nye kwo? Kwo, Ye n:aa tpapê, Vya yó, yed:oo a vyee ngi. Kwo, Ye n:aa tpapê, N:aa pw:iipw:ii, ye kêê ṉga daawa t:ee ngmê. 11 Yesu ngê kwo, Pini n:ii nmî pwo a tóó nmî kada pini ngê wodaa pyódu nyoo, ye ṉgêê k:oo daapîdî ghê. Kwo, Yi pini u dnye chuu nyongo, módó nye kpadakpada nê. Kwo, Yélini y:oo ṉga da ńuw:o nê yi dnye dmi yichi ny:oo, dono u ngwo chi d:uu. Kwo, Ngmênê yi yéli yi dono d:ud:umbiy:e ndîî. 12 Paléti ngê yi kópu dini ghi n:ii ngê nyongo, d:ud:umbiy:e u yi u ngwo doo kwo, Yesu nî pw:ii, ngmênê Nju tpémi dpodombiy:e u kwo mbwó dniye, kwo, Ye pini ngê apu, Nê king. Kwo, U yi u ngwo a kwo, Pini n:ii nmî king ndîî ngê wunê tóó, Lóma, u d:aa nê kââdî. Kwo, Yinté pini king ndîî p:uu a d:uu yédi. Kwo, Ye pini nye pw:iipw:ii knomomê, ye king ndîî ngê yi kópu wa a ny:oo, doo u nuu u pi ngê anyi pyódu. 13 Paléti ngê yi kópu yi nyongo, Yesu kuwa ye a pw:ii ngê, pi kwéli dpîmo kóté kîgha dé, y:i ńuwo. (Yi kêlî ghê chêêpî u kadakada mwiyé yé tumo, Nju tpémi yi dnye ngê u pi Nkapata.) 14 Wéni n:ii ngê Tp:ee Kaa W:êêw:êê u Naa u l:êê dîy:o tpile yilî dnye wiyewiye, yi wéni ngê yi kópu yilî u ngwo pyodo. Kââdî mââ kêlî dini ghi ghêlî daa yó, Paléti ngê Yesu kuwa ye a pw:ii ngê, Nju tpémi ye yepê, Ala nmyi king. 15 Dpodombiy:e u kwo mbwó dniye, kwo, Pw:oo we. Kwo, Vya ngi. Kwo, Kîdosi ńedê t:ee ngi. Paléti ngê yepê, Mumdoo nmyi king kîdosi ńedê wanî t:oo? Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî y:oo kwo, Nmî king mu ngmidi, king ndîî n:ii Lóma wunê tóó. 16 Wod:oo Paléti ngê lede knî ye yepê, Yesu ńuw:o yó, kîdosi ńedê nyi t:ee yó. - 7 Lev 24:16, Njon 5:18* - 9 Mát 27:12, Luukî 23:9* - 11 Njon 10:18, Dpodo 2:23, Lóma 13:1* - 12 Luukî 23:2, Dpodo 17:7*

Yesu kîdosi ńedê u ngwo t:ee ngópu

Mátiyu 27:32-44, Mak 15:21-32, Luukî 23:26-43

Lóma lede knî y:oo Yesu ńuw:o ngópu,
17 Njedusalem a kuwo ngópu, ghi ngmê ńuw:o ngópu, yi ghi u pi Mbodo Dînê. (Nju tpémi yi dnye ngê Nkolkota.) Maa p:uu Yesu ngê u kîdosi chóó doo dnyinêdnyinê. 18 Yi mbwini mbêmê Yesu kîdosi ńedê mî t:ee ngópu, pi u nkîgh:ê mê miyó kîdosi ńedê t:ee dumo, u wéni pee ngmê t:ee ngópu, u t:anê pee ngmê t:ee ngópu, Yesu yi kêlî ghê kîdosi ńedê doo ya. 19 Paléti ngê u dpodo pyu ngmê ka kwo, Yesu u nt:u kópu d:êê ngi, apii, Yesu Nasalet pi, Nju tpémi yi king. Yi pini ngê yi kópu dyuu pyolo d:êê ngê, Nju dnye ngê d:êê ngê, Kîdiki dnye ngê d:êê ngê, Lóma dnye ngê mye d:êê ngê. Yi kópu dyuu Yesu u pwo kîdosi ńedê t:ee ngópu. Nju tpémi yilî knî y:oo yi kópu dyuu a kp:aa ngópu, mu kópu u dîy:o Njedusalem u nkîgh:ê Yesu kîdosi ńedê mî t:ee ngópu, daa kuughê. 21 Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî y:oo Paléti ka kwo, Lukwe dîy:o chi d:êê, Nju tpémi yi king. Kwo, Alanté wochi d:êê, Kî pini ngê apu, Nê Nju tpémi yi king. 22 Paléti ngê yepê, Kópuni dî d:êê, muchoo ya. Yepê, Daanî ngmêê.

23 Dini ghi n:ii ngê Yesu kîdosi ńedê t:ee ngópu, lede knî y:oo u kpîdî yêê tumo, tpile dyuu páádi ngê pyódu ngópu, lede ngmê u tpile dyuu ngmê. U kpîdî ngmê mb:aamb:aa, kpîdî d:umu daadîî, kêlî ghê daa dmy:ee ngmê. 24 Lede knî y:oo noko yepê, nangê chaa, ng:oo kmêle, n:uu ngê wunê ng:êênî. Kópuni nmî Mî u puku yedê a tóó, yi Lóma lede páádi knî y:oo daa yi lama yi kópu ntiye ngópu. Yi kópu ala,

A tpile dê yêê t:oo,

A kpîdî mb:aa u dîy:o mye ng:oo té.

25 Yesu u kîdosi u nkîgh:ê pyââ páádi yi k:ii nmee kwo, Niye mbwémi Yesu u pye miyó, Méli Kîlópas u kpâm pyolo, Méli Makîdala pyââ podo. 26 Yesu ngê u pye a nkîgh:ê módu, kwo, Niye. Kwo, Kî ṉ́m:ee. 27 A ka pê, Kî m̱ye, u kwo mb:aamb:aa ngê chi vyuwo. U kuwó dini ghi ngê u kwo noo vyuwo, a ngomo k:oo doo kwo. - 24 Psalm 22:18* - 25 Mát 27:55-56*

Yesu kîdosi ńedê u ngwo pwene

Mátiyu 27:45-56, Mak 15:33-41, Luukî 23:44-49

28 Yesu u lama doo ya, A dpodo yilî yintómu daa kêmakêma n:aa chedêchedê. U yi u ngwo doo kwo, Kópuni puku yedê a tóó nî ntiye, wod:oo yepê, Mbwaa a nga dê chópu. 29 Wain d:ââ y:i ngmêdoo kwo. Pi ngmê ngê tpênê n:êê ngma a ngêêdî, wain d:ââ k:oo kmênê ngê, yimbwi ńedê kââ, Yesu komo t:âmo mbee ngê. 30 Yesu ngê yi wain yi ndââ, yepê, Machedê, wod:oo mbodo k:ame a ghê wo, pwene. - 28 Psalm 22:15* - 29 Psalm 69:21* - 30 Njon 4:34*

Yesu u ngwo dmya ngópu

31 Wéni n:ii ngê Yesu pwene, yi wéni Pîdaidé, womumo lîme wo ndîî ngmê, ntóó yi wéni ngê kîdosi ńedê daapêdoo ya. Yi kópu u l:êê dîy:o Nju tpémi yi kada pini knî ngmê Paléti ka lee dniye, kwo, Yélini kîdosi ńedê a pyede, u ntââ yi kpâlî dmi wa pwaa t:oo, lîmîlîmî ngê u ngwo paa pw:oo dniye, yed:oo awêde mîpaa kmênê téne. 32 Wod:oo lede yoo lee dniye, Yesu u nkîgh:ê kîdosi ńedê n:ii dê dpîmo ya, yi kpâlî páádi knî pwaa tumo, 33 ngmênê Yesu u kîdosi chedê y:i nî dniye, yi vyu dniye, apê, Até dê pw:onu, wod:oo kpâlî dê mêdaa pwaa dumo. 34 Lede ngmê ngê u kaa a ngêêdî, Yesu podo pee dmi kêpa dóó, u kaa yedê pêêdî ngê, wêê mbwaa kwodonkwodo a mbêpê knopwo. 35 Yi kópu yilî a chóó a ngwolo dê y:oo nî módu, ntênê dî d:êê té, mu kópu u dîy:o yi kópu knî ye paa kêlîmî mbê dmyeno. 36 Lede knî y:oo daa yi lama puku yedê kópu miyó ntiye ngópu, ngmê alanté, Dînê daangmêwa pwaa ngmê, woni alanté, Pini n:ii wa dmya ngmê, pi knî y:oo adnyi y:enê. - 31 Deut 21:22-23* - 35 Njon 21:24* - 36 Ex 12:46* - 37 Tpyuu 1:7*

Yesu ntóó u ngwo kmênê ngópu

Mátiyu 27:57-61, Mak 15:42-47, Luukî 23:50-56

38 Pi ngmê, u pi Njósép, Adamátiya pi. Yi pini Yesu ka myedpîmo kêlîmî, ngmênê tumutumu, mu kópu u dîy:o kada pini knî ye dpîmo nkîngê. Yesu dini ghi n:ii ngê pwene, yed:oo yi Njósép Paléti ka loo, kwo, U ntââ Yesu ntóó wan:uu kmênê. Paléti ngê kwo, U ntââ, wod:oo Yesu u kîdosi chedê nmo a loo, ntóó nmo ngópu. 39 Pi m:uu nmo myeda loo, u pi Nikódimês, pini n:ii Yesu ka mgîdî vy:o mwiyé a loo. Yi pini ngê, u dpodo pyu knî yi k:ii mtyîmî ntee tpile péé knî ngma a ńuw:o ngópu, tuu mb:aamb:aa. Yi tpile péé dmi yi dîngîdîngî ndîî. 40 Yi mââwe dê y:oo yi mtyîmî ntee tpile Yesu ntóó p:uu dpîmo t:emî, kpîdî ngê ntóó u nkwo dpîmo a kmongokmongo, mu kópu u dîy:o nmî Nju tpémi nmî pi ntóó kmênêkmênê yinté a tóó. 41 Yesu kîdosi ńedê kwéli pwene u nkîgh:ê myângo ngmêdoo ya. Yi myângo vy:o kpomo kamî ngmêdoo ya, wunê pi ntóó y:i daangmê kmênê ngópu. 42 Yi lémi dê y:oo Yesu ntóó yi kpomo u mênê kmênê ngópu, mu kópu u dîy:o mgîdî doo a ghayghay, doo u ntââ kuughê daapî ńuw:o ngópu. - 38 Njon 7:13, 12:42* - 39 Njon 3:1-2*

Copyright information for `YLE