John 2

Yesu ngê mbwaa wain ngê u ngwo tpólu

1Wo miyó mî loo, yééyéé u naa Kéna u ngwo ngmê kê ngópu, p:aani n:ii Nkálili Wee u kwo a tóó. Yesu u pye yi nááli têdê mî ta. 2Pi knî y:oo Yesu u k:ii myemînê dóó kalê nmoo, u ngwo nm:uu taa dniye. 3Yi nááli têdê wain chedê ngópu, Yesu u pye ngê tp:oo ka kwo, Wain u ndanî ngê kêdê chedê ngmê. 4Yesu ngê kwo, Mw:ââkó Niye. Kwo, A pi lukwe dîy:o yenté chi vyi? Kwo, A wêdêwêdê u mumu u dye ghi doongê yó. 5Yesu u pye ngê naa u dpodo pyu knî ye yepê, Kópuni nmye a tpapê, dpî d:uu yó.

6Mbwaa d:ââ ndîî y:i wéni doo kwo, pi knî y:oo yi dêêpî kópu dyuu u l:êê dîy:o yi kêê dmi kwéli dnyimo ghêêghêê dé. Yi d:âmu ndîî dé chêêpî ngê l:âmo tumo, mu daa mu tp:oo k:omo dé. 7Yesu ngê naa u dpodo pyu knî ye yepê, Kî d:âmu mbwaa ngê ntówo tóó, wod:oo d:ud:umbiy:e a nt:ee tumo. 8Yepê, Yi mbwááni knî ngma a vy:êê yó, naa u kada pini ka ńuw:o yó, amî d:uu. 9Yi mbwááni tpalê wo, wain ngê pyodo. Dpodo pyu knî y:oo naa u kada pini ka knî ngmê ńuw:o ngópu, yi d:uu ngê, apê, Wain mb:aa ala. U lama dêpwo ya, Ala wain anye da pwiyé, ngmênê dpodo pyu n:ii knî y:oo a vy:êê ngópu, yi lama doo ya. 10Naa u kada pini ngê naa chóó ka kwo, A pwiyé. Kwo, Ala wain até dî d:uu, mb:aamb:aa. Kwo, Kópu kamî ngmêchi d:uu. Kwo, Pi ngmudu yéé, u pyipe knî ye wain mb:aa ye mwiyé dpî y:oo, n:ii pee tp:oo mb:aamb:aa kuwó ye dpî y:oo, mu kópu u dîy:o yi dini ghi ngê d:uuwodê w:ee ngmê, yinê ye lónté wain yuno ndanî. Kwo, Ngmênê yinté chuu d:uu ngê. Kwo, Wain n:ii d:ud:umbiy:e mb:aamb:aa kuwó nmo cha kê.

11Yesu ngê u mwiyémwiyé mbwudu yinté chópu, u wêdêwêdê u l:ii yinté nmî módu. Yinté nmo w:ee ngê, nê, Kî Chóó Lémi Tp:oo. U ngwo u kwo nmî kêlîmî mbê dniye. Yi kópu Kéna pyodo, p:aani n:ii Nkálili Wee u kwo a tóó.

12U kuwó dini ghi ngê Yesu u pye ghee knî yi k:ii Kîpêêniyêm nmî lee dniye, wo knî ngmê y:i nmeen:aa ya. - 4 Njon 7:30, 8:20* - 11 Njon 1:14, 4:54*

Yesu ngê Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k:oo yoo u ngwo a pw:oo ngê

Mátiyu 21:12-13, Mak 11:15-17, Luukî 19:45-46

13Nmî naa ndîî, Tp:ee Kaa W:êêw:êê u Wo, daa kêmakêma doo dyimêdyimê, wod:oo Yesu u k:ii Njedusalem nmî lee dniye. 14Chóó Lémi u ngomo k:oo nmee koko, yi ngomo mbwa kalê ngmê k:oo nmî kee dniye. Kwéli nmî kee dniye, yélini daa Nju tpémi, u ntââ Chóó Lémi ka y:i pêdyimo ngêpê. Yi kêlî ghê pi yilî nmî módu, nê, Pi knî y:oo tpile tp:oo mu pywupwi t:oo. Nê, Kpêê yiyé u l:êê dîy:o pudumakó, sipi, ndêêdî mu pywupwi t:oo, nê, kn:aa dyámê ndapî nmî ndapî ngê mye ngmêêpî t:oo. Yesu ngê yi m:uu too, doo u nuu u kópu ngê pyodo. 15Yesu ngê yedê kpê dmi ngmê l:âmo ngê, tpile tp:oo yintómu u ngwo ngm:ii kalê too, pudumakó sipi yintómu Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k:oo pw:ii too. Yélini knî y:oo ndapî dnye ngmêêpî dé, yi tépîl ye tpaa too, yi ndapî tpii yi kpópu. 16N:ii knî y:oo pywupwi u ńmê tp:oo a ńuw:o tumo, Yesu ngê yepê, Ye ńmeni tp:oo mye pw:ii tóó. Yepê, M:aa u ngomo lukwe dîy:o tpile tp:oo u pywupwi u ngomo ngê nmyi pyódu ngópu? 17Chóó Lémi ngê pini n:ii a ngmidi ngê u kópu dyuu n:ii puku yedê a kwo, yi kópu y:i nm:uu nuw:o kwólu. Ala yi kópu,

A Lémi, ṉgomo a nuu u ngomo.

Pi ngê wa dyênê, ndyuw:e k:ii ntee tpile a gha vy:o wa dnyapwi.

18Nju tpémi yi kada pini yoo Yesu ka póó dniye, kwo, Ye kópu lukwe dîy:o chi d:uu? Kwo, Lóntoo mbwudu ngmanyi chaa, u ngwo anmo w:ee, Chóó Lémi ngê nyi vyîlo yedê ngmidi nyoo? 19Yesu ngê yepê, Ala Chóó Lémi u ngomo anmyinê pw:oo ngmê, wo pyile amî lê, u ngwo am:aa wó. 20Kwo, Nye k:om. Kwo, Wo pyile k:oo mêdaanyi wó. Kwo, Ḻama daa tóó nmee wuwó, m:ââ podoy:a mê wéni. 21Kópuni Yesu ngê ye vyu, dêpê w:ee ngópu. Daa ngomo p:uu ye doo danê, chóó p:uu ye doo danê. 22Yesu dini ghi n:ii ngê kpêênî a pii wo, u kópu yi ngwo nm:uu nuw:o kwólu, Chóó Lémi u komo kapî pyu yoo yi kópu ka nmî kêlîmî mbê dniye, Yesu ka my:oo kêlîmî mbê dniye.

23Tp:ee Kaa W:êêw:êê u Naa dye ghi ngê, Njedusalem dini ghi n:ii ngê nmee ya, Yesu ngê mbwudu yilî chópu, pi yilî u ngwo u kwo kêlîmî mbê wo. 24Ngmênê Yesu ngê p:uu daa t:ee too, mu kópu u dîy:o apê, Kî yéli y:oo a dpodo doongê w:ee ngópu, apê, daa a nuu u maa p:uu wa kaa nê. 25Yesu u lama pi yintómu yi gha dmi doo ya. K:omo tpile pi ngê Yesu ka yoo yi kakêmê dmi daa chámê ngê, ngmênê yi l:êê ghi dmi u lama doo ya. - 17 Psalm 69:9* - 21 1 Kódin 6:19* - 22 Luukî 24:6-8, Njon 12:16, 14:26*

Copyright information for `YLE