John 7

Yesu u mbwó knî y:oo kópuni Yesu ka vyi ngópu

Yesu ngê Nkálili Wee ghêlî dêpê kuwo ngê, p:aani p:aani y:i doon:aa dpodo. U yi u ngwo dêpwo kwo, Njuda Wee u kwo nî lê, mu kópu u dîy:o Nju tpémi yi kada pini knî y:oo u vyee u yi y:e doo kwo. Nju tpémi yi nté ghada u naa daa kêmakêma doo dyimêdyimê, pi yintómu yi nááli têdê Njedusalem dnye lêpî. Yesu u mbwó knî y:oo Yesu ka kwo, Ala p:aani a kuwo ngi, Njuda Wee u kwo chi lêpî, kópuni nye d:uud:uu té, m̱:uu ndiye pyu knî y:oo y:i nye m:uu téne. Kwo, N:ii ngê u yi adî kwo, Yoo yi lama nî yââ, yi pini mêdaa mbwolombwolo paa yédi. Kwo, Mumdoo yi kópu nye d:uud:uu té, ye pi knî yi ngópu dp:uu d:uu té, ṉ́yóóchóó ye nyinê kêma ngi. ( K:omo tpile u mbwó yoo, u kwo myedêdnye kêlîmî.) Yesu ngê yepê, Dini ghi n:ii n:aa t:âât:ââ, yi dini ghi doongê yó, ngmênê dye ghi yintómu nmyi dye ghi dé. Yepê, Doo u ntââ pi knî ye daanmyi diya dmi, ngmênê p:ee ye dî diy:a, mu kópu u dîy:o yi kópu dono ye n:aa kwódukwódu too. Yepê, Yi nááli têdê dmyinê lêpî, nê dînî lêpî, mu kópu u dîy:o dini ghi n:ii n:aa t:âât:ââ, yi dini ghi doongê dyimê wo. Yi kópu ye vyi too, Nkálili ghêlî dêpê kuwo ngê, y:i doo ya. - 1 Njon 5:18* - 5 Mát 13:55, Dpodo 1:14* - 7 Njon 15:18*

Yesu u k:ii nté ghada u naa têdê u ngwo nmî lee dniye

10 Yesu u mbwó yoo nté ghada u naa têdê dini ghi n:ii ngê lee dniye, yi kuwó my:oo ghê dniye, Yesu u k:ii naa têdê my:oo lee dniye. Yi nááli têdê daa pi lama nmî taa dniye, ngmênê tumutumu nmî taa dniye. 11 Nju tpémi y:oo yi nááli têdê Yesu dnye nmy:uu, noko yepê, Angênê yi pini? 12 Kwayi ngê p:uu dnye danê. Ngmê knî y:oo apê, Pi mb:aa. Ngmê knî y:oo apê, Kêle. Apê, Pi yilî a dódó. 13 Yesu p:uu tââ dêdnye danê, mu kópu u dîy:o kada pini knî ye dnye nkîngê.

14 Yi nááli u wo knî yi ńuknîńuknî p:uu dnye ya, Yesu u k:ii Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k:oo nm:uu kee dniye, Yesu ngê dêêpî kn:ââ ye ngmê chópu. 15 Nju tpémi yi mênê ghê dmi ghipé wo, noko yepê, Kî pini ndiye pyu ndîî p:uu dêpwo ndiye, ngmênê puku yedê kópu dyuu u lama mb:aamb:aa ngê a kwo. 16 Yesu ngê yepê, Ala daa a chóó a kópu dyuu nmye yinî tpapê, ngmênê n:ii ngê a dy:ââ noo, u kópu dyuu nmye yinî tpapê. 17 Yepê, Pini n:ii Chóó Lémi u pono a vyápê, yi pini ngê chóó wa a w:ee, awo, Nê ngê daa chóó u kópu dyuu ye tpapê, ngmênê Chóó Lémi u kópu dyuu ye tpapê. 18 Yepê, Pini n:ii ngê chóó u kópu dyuu a tpapê ngê, u yi u ngwo a kwo yédi, A chóó a pi nî knî. Yepê, Ngmênê pini n:ii ngê a dy:ââ noo, u ya a nga a kwo, Yi pini u pi nî knî. Yepê, Dînî dódó nmyo, myedînî k:omodanê. 19 Yepê, Ala kópu nmye ndîî kópu, Mósisi ngê Chóó Lémi u dêêpî kópu dyuu daa kn:aa yéli ye y:ângo, ngmênê nmo a kpo. Yepê, K:omo tpile Mósisi u dêêpî kópu dyuu nmyinê nmye ndîî kópu dyuu, ngmênê dp:ee chââchââ ngmê. Yepê, Lukwe dîy:o a vyee módó nmyi mênê a tóó? 20 Pi knî y:oo Yesu ka kwo, Chi ghéti. Kwo, M̱yee u yi n:uu ngê a kwo? 21 Yesu ngê yepê, Lîme wo ngê nmyi ngópu pi ngmênî pyi ngê. Yepê, Lukwe dîy:o nmyi nyepênyepê u kópu ngê pyodo? Yepê, Lîme wo ngê kîmy:ee dpodo nyédi. Yepê, Mósisi ngê ala kópu a d:êê ngê, apê, nmyi tp:ee mââ choo taataa, wo woloni ngê Chóó Lémi u l:ii p:uu dmyinê t:emî. (Yi kópu kn:ââ daa Mósisi ngê yinê a chópu, ngmênê u kn:ââ knî y:oo y:oo a chaa ngópu.) Yepê, K:omo tpile tp:ee mââ u wo woloni lîme wo ngê dpî d:ii, ngmênê yi wéni ngê Chóó Lémi u l:ii yi tpémi u ghi ngmidi p:uu mye t:emî ngópu, yi ghi mb:aamb:aa ngê u ngwo dpî pyódu. Yepê, Pini n:ii lîme wo ngê nî pyi ngê, u nt:u ghi yintómu mb:aamb:aa ngê nî pyódu too. Yepê, Yi kópu u l:êê dîy:o lukwe dîy:o módó nmye nod:enod:e té. 24 Yepê, Too pee pw:ono kîdmyemê nuw:o, u mênê ntênê dmyinên:aa nuw:o. - 13 Njon 12:42, 19:38* - 22 Lev 12:3* - 24 Njon 8:15*

Chóó Lémi u ngmidi ngmê u pi p:uu u ngwo dnye danê

25 Njedusalem pi ngmê knî y:oo noko yepê, Nmî kada pini knî y:oo pini n:ii u vyee u yi a kwo, kî vyîlo, apii? 26 Noko yepê, Lukwe dîy:o tumutumu daa m:ii, nmî ngópu pi yintómu knî ye mêka danêmbum, ngmênê kada pini knî y:oo kópu u kwo myedaa tpapê ngmê. Noko yepê, Mumdoo nmî kada pini knî ye yinê ye pini n:ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, kî vyîlo? 27 Noko yepê, Pini n:ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, kwéli wa a ndê nmî lama daa tóó, ngmênê kî pini kwéli a ndê wo, nmo yintómu nmî lama ka tóó.

28 Yesu ngê Chóó Lémi u ngomo k:oo dini ghi n:ii ngê yoo doo ndiye kîgha, dpodombiy:e ye mbwolo, yepê, Ye mumdoo nmyi lama n:aa tóó, kwéli nê ndê wo, yi ghi nmyi lama mye tóó? Yepê, Daa a chóó nê loo, ngmênê pini n:ii ngê a dy:ââ noo, yi pini pi ndêndê. 29 Yepê, Daa nmyi lama pini, ngmênê a lama pini, mu kópu u dîy:o u kwo nê ndê wo, yinê a dy:ââ noo. 30 Wod:oo pi knî y:oo u yi doo kwo, Yesu nmî mgîmî, ngmênê kêê u ngwo dêpê t:ee ngópu, mu kópu u dîy:o u vyee u dye ghi daangê yó. 31 Yi yéli yi vy:o pi yilî u kwo kêlîmî mbê wo, noko yepê, Kî pini ngê mbwudu yilî dê chaa, doo u ntââ pi ngê daawa t:ee kwolo. Noko yepê, Pini n:ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, kî vyîlo. - 27 Njon 7:41-42* - 28-29 Mát 11:27* - 30 Njon 8:20, 13:1* - 31 Njon 2:23*

Yesu u mgîmîmgîmî ngê u ngwo dêê dniye

32 Pi knî y:oo Yesu p:uu kópuni kwayi ngê dnye tpapê dé, Pádisi knî y:oo yi kópu ny:ee tumo, wod:oo kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî yi k:ii kwodonkwodo a wó, Chóó Lémi u ngomo t:âât:ââ pyu yoo dy:ââ tumo, yepê, Yesu nyinê mgîmî yó, nmo a ńuw:o yó. 33 Ghêlî daa mgîmî ngópu, Yesu ngê pi knî ye yepê, Daa ndîî la ghi tp:oo nmyi vy:o mwiyé mînê kwo, u kuwó dini ghi ngê n:ii ngê a dy:ââ noo, yi pini ka am:aa diyé. 34 Yepê, Wanmyi nmy:uu nê, ngmênê daanmyinê pyw:ee nê, mu kópu u dîy:o kwéli anî lê, doo u ntââ y:i daangmanmyinê nî. 35 Nju tpémi y:oo noko yepê, Ló y:i wa lê, doo u ntââ u ngwo daanmo pyw:oo? Noko yepê, Lukwe, kn:aa dyámê pee mbêmê wa lê, Kîdiki tpémi y:i adîn:aa ndiye kîgha dé? 36 Noko yepê, Ala kópu a tpapê, Anmyi nmy:uu nê, ngmênê daanmyinê pyw:ee nê. Kwéli anî lê, doo u ntââ y:i daangmanmyinê nî. Noko yepê, Yi kópu knî yi nt:u kópu lukwe?

Mbwaa yeedeyeede u dyimê pywuu

37 Yi nááli têdê, wéni n:ii Nju tpémi ye ndîî ngê doo ya, yi wéni u kuwókuwó wéni. Yi wéni ngê Yesu ghêêdî wo, pi knî ye dpodombiy:e mbwolo, yepê, Pini n:ii a mbwaambwaa, a ka myewunê kêlîmî, yi pini a pwiyé we, mbwaa knî ngmanyi nda ngê. 38 Yepê, Puku yedê alanté a tóó, Mbu ngê mbwaa ntee dpî yeede té, yi pini ngê pi yilî mbwaa njini ngê yinté wa yeede té. 39 Yesu Chóó Lémi u Ghê Dmi p:uu ye doo danê. Yélini yi k:ii u kwo nmee kêlîmî, Chóó Lémi ngê yi Ghéni Dmi ghêlî nmo dêpêngê kpo, mu kópu u dîy:o Yesu ghêlî k:ii u Mî ka daangê diyé wo. - 37-38 Njon 4:10,14* - 39 Njon 15:26, Dpodo 2:4*

Yoo u ngwo chaa ngópu

40 Yesu ngê kópuni vyu, pi knî y:oo yi kópu yi ny:ee ngópu, ngmê knî y:oo apê, Chóó Lémi u komo kapî pyu n:ii nmo t:âât:ââ, ndêndê ngê kî vyîlo. 41 Ngmê knî y:oo apê, Chóó Lémi ngê pini n:ii a ngmidi ngê, kî vyîlo. Ngmênê woni knî y:oo apê, Kêle. Apê, Pini n:ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, daa Nkálili wa t:aa. 42 Apê, Puku yedê alanté a tóó, Chóó Lémi ngê pini n:ii a ngmidi ngê, Petîlem wa t:aa, Dépidi p:aani n:ii ta, mu kópu u dîy:o Dépidi u tii ńedê pini ngmê. 43 Wod:oo pi knî y:oo Yesu u l:êê dîy:o yoo chaa ngópu. 44 Ngmê knî y:oo u yi doo kwo, Nmî mgîmî, ngmênê kêê p:uu daa yé ngópu. - 40 Deut 18:15, Dpodo 3:22* - 42 Micah 5:2, Mát 2:4-6* - 43 Njon 9:16*

Chóó Lémi u ngomo t:âât:ââ pyu yoo kada pini knî ye módó u ngwo diyé dniye

45 Chóó Lémi u ngomo t:âât:ââ pyu yoo kada pini knî ye dini ghi n:ii ngê diyé dniye, kada pini knî y:oo yepê, Lukwe dîy:o yi pini dmy:oo ńuw:o ngópu? 46 Ngomo t:âât:ââ pyu knî y:oo yepê, Yi pini u momu pini. Yepê, Ntee a mbumu, pi yinté daangma a mbumu. 47 Pádisi knî y:oo yepê, Aa, ye dê dóó nmyo. 48 Yepê, Kada pini u kwo daangmê kêlîmî mbê wo, Pádisi u kwo myedaangmê kêlîmî mbê wo. 49 Yepê, Yélini u kwo dê kêlîmî mb:anê, dêêpî kópu dyuu yi lama dnyinté a kwo. Yepê, Chóó Lémi u maa dê kn:aadi ngmê, yinê amê kpada té. 50 Nikódimês Yesu ka wunê pini n:ii loo, yi pini yi yéli yi vy:o doo kwo, yepê, A léma. 51 Yepê, Dêêpî kópu dyuu mbêmê nmo m:ii té, apii? Yepê, Doo u ntââ yi pini módó daanmî ndyîko. Yepê, U kópu dyuu mwiyé ny:ee koo, ló kópu ngma a d:uud:uu. 52 Nikódimês nkwiti ngópu, kwo, Lukwe dîy:o yi Nkálili pi u pee cha ghê. Kwo, Lukwe, m:ii Nkálili pi? Kwo, Puku mêdê kp:aa té. Kwo, Chóó Lémi u komo kapî pyu Nkálili daangmêwa a ndê.

53 Pi yintómu p:o p:o lee dniye, ngmênê Yesu mbu Olipi mbêmê mî kee wo. - 45 Njon 7:32* - 46 Mak 1:22* - 48 Njon 12:42* - 50-51 Njon 3:1-2*

Copyright information for `YLE