John 8

Yepeni u tumu mââ dpîmo ya Yesu ka u ngwo ńuw:o ngópu

Womumo mw:aandiye Yesu Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k:oo mê diyé wo, mbwódo yaa wo. Pi knî y:oo a yina ngópu, wod:oo doo ndiye kîgha dé. Dêêpî pyu yoo Pádisi knî yi k:ii pyââ ngma a ńuw:o ngópu. Yi pyópu u tumu mââ k:ii pi knî y:oo mgîdî vy:o a pywálî dumo. Yi pyópu Yesu ka ńuw:o ngópu, pi knî yi ngîma kaa ngópu. Yesu ka kwo, Mââwe. Kwo, Ala pyópu u tumu mââ k:ii pi knî y:oo da pywálî d:oo. Kwo, Mósisi ngê nmî dêêpî kópu dyuu alanté nmo a kpo, apê, Yinté kópu n:ii ngê choo d:uud:uu knomomê, yini chêêpî ngê dmyinê vyee, ghê dmyina a ng:êênî. Kwo, Yi kópu p:uu ló kópu nmo ngmanyi vyi? Yesu dnye dódó, alanté dnye nuw:o, apê, Yesu ngê ala kópu nmo a tpapê, Kî pyópu vya yó, ye Lóma tpémi ye u nkwo wanmî vyi, Yesu ngê u yi a kwo, Nmyi d:aa dmi nê kââdî. Ngmênê ala kópu wa vyi knomomê, Nangê vy:a, ye pi knî ye wanmî vyi, Yesu ngê Mósisi u dêêpî kópu dyuu daa chââchââ. Yinté dnye nuw:o, ngmênê Yesu ngê kópu ye daa vyu, k:ame ye ghê wo, wod:oo kóópyââ ngê têpê mbêmê doo d:êê. Y:i dnye kwo, u kwo mudnye póó, Yesu ngê mbwó ye yedê pyidu ngê, yepê, N:ii ngê dono daangmê d:uu ngê, yini ngê mwiyémwiyé chêêpî a ngî ngê, ala pyópu ngê d:ee ngê, u ngwo vya ngê. Wod:oo k:ame mê ghê wo, têpê mbêmê mêdoo d:êê. Yi kópu dini ghi n:ii ngê ny:ee ngópu, ngmêngmênté doo lêpî, vy:ee mwiyé lee dniye. Pi knî y:oo yi pyópu Yesu ka a kuwo ngópu. 10 Yesu ngê mbwó mêdê pyidu ngê, yi pyópu ka kwo, Pi anyi dê pwiyé dmi? Kwo, Ṉyîkondyîko pyu daangma a tóó? 11 Yi pyópu ngê kwo, Mââwe, pi daangma a tóó. Yesu ngê kwo, Myedaanî ndyîko ngi. Kwo, Chi lêpî, dono kidimongê d:uu. - 5 Lev 20:10, Deut 22:22-24* - 11 Njon 5:14*

Yesu chóó pywápê p:uu u ngwo ye doo danêmbum

12 U kuwó dini ghi ngê Yesu pi knî ye modoo danêmbum, yepê, Ala nê, ala dyámê pê u pywápê. Yepê, N:ii ngê ada a yâmuyâmu nê, mgîdî vy:o daadî paa, pywápê u wo adî paa. Yepê, Yi pywápê Ghê Kamî u Kn:ââ. 13 Pádisi knî y:oo kwo, Ye kópu m̱o nmo chi vyi. Kwo, Ló pini m:uu ngê dê ngee ngi? Kwo, Doo u ntââ ye kópu ndê kópu ngê nmo daanyi pyódu. 14 Yesu ngê yepê, K:omo tpile pi ngê daa ngêêpî nê, ngmênê ndê kópu nmye yinî tpapê, mu kópu u dîy:o kwéli nê ndê wo a lama ka tóó, kwéli am:aa diyé, a lama mye tóó. Yepê, Kwéli nê ndê wo nmyi lama daa tóó, kwéli am:aa diyé nmyi lama myedaa tóó. 15 Yepê, Lukwe dîy:o dyámê u l:êê ghi dmi mbêmê nmye kóté kîgha nê. 16 Yepê, Pi dînîngmê kóté kîgha. Yepê, Pi wonî kóté kîgha té, ndêndê ngê pînî kóté kîgha té, mu kópu u dîy:o daa a mo n:aa tóó. Yepê, N:ii ngê a dy:ââ noo, u k:ii nye tóó mo. 17 Yepê, Dêêpî kópu dyuu puku yedê alanté a kwo, Pi miyó dê y:oo kópu mu ngmidi ayi vyi ngmê, yi kópu ndê kópu. 18 Yepê, Daa a mo a kópu yidî vyi, ngmênê n:ii ngê a dy:ââ noo, u kópu vyîlo myeyidê vyi. Yepê, M:aa yi vyîlo, myeyinê wunê kêmakêma noo. 19 Pádisi knî y:oo kwo, Angênê m̱î? Yesu ngê yepê, Dmyongê mya noo, M:aa nmyi lama myedaa tóó. Yepê, W:ee mya noo, ye M:aa nmyi lama myepî tóó.

20 Yi kópu yilî Yesu ngê ye vyi too, dini ghi n:ii ngê doo ndiye kîgha dé. Chóó Lémi u ngomo k:oo vyi too, pi knî y:oo Chóó Lémi ka ndapî kwéli dnyimo yém. Kada pini knî y:oo u yi y:e doo kwo, Yesu nmî mgîmî, ngmênê daa mgîmî ngópu, mu kópu u dîy:o u vyee u dye ghi daangê yó.

Yesu u pwopwo p:uu u ngwo ye doo mgongo

21 Yesu ngê pi knî ye yepê, Dini ghi n:ii ngê anî lê, wanmyi nmy:uu nê, daanmyinê pyw:ee nê. Yepê, Chóó Lémi ngê nmyi dono u kuwó daawa kéé té, yinté amy:ee pw:oo dmi. Yepê, Kwéli anî lê, doo u ntââ y:i daangmanmyi nî. 22 Nju tpémi y:oo noko yepê, Ala kópu ka tpapê, Kwéli wanî lê, doo u ntââ y:i daangmanmyi nî. Noko yepê, Yi kópu u nt:u kópu lukwe, ndoo apê chóóchóó wa vy:a? 23 Yesu ngê yepê, Nmyo dyámê mbêmê tpémi. Yepê, D:aa dyámê mbêmê pi, ngmênê nmyi pwo nê ndê wo. 24 Yepê, Yi kópu u l:êê dîy:o u ngwo nmye dî vyi, nmyed:ê, Chóó Lémi ngê nmyi dono u kuwó daawa kéé té, yinté amy:ee pw:oo dmi. Yepê, A pi, A chóó n:aa tóó. Yepê, Yi kópu ka daanmyi kêlîmî mbê dmi, ye Chóó Lémi ngê nmyi dono u kuwó daawa kéé té, yinté amy:ee pw:oo dmi. 25 Nju tpémi y:oo kwo, Nyi n:uu? Yesu ngê yepê, A pi dye ghi yintómu munmyenoo a tpapê, ngmênê a ka dp:ee kêlîmî té. 26 Yepê, Kópu yilî nmyi p:uu anî vyi, u ngwo anî ndyîko nmyo, ngmênê a chóó a kópu dyuu nmye daanî vyi té. Yepê, Pini n:ii ngê a dy:ââ noo, k:omodanê pee tp:oo p:uu daa t:a. Yepê, Kópuni a ka a vyi too, yi kópu vyîlo nmye yinî tpapê too.

27 Nmî Mî p:uu ye doo danê, ngmênê pini n:ii p:uu ye doo danê, yi pini dêpê w:ee ngópu. 28 Dêpê w:ee ngópu, wod:oo Yesu ngê yepê, Dini ghi n:ii ngê Chóó Lémi u Pi Ndêndê mudu y:i wanmyi km:êê ngmê, u ngwo anmyinê w:ee ngmê, a pi, A chóó n:aa tóó. Yepê, Ala kópu amyenmyinê w:ee ngmê, A mo kópu daangmanî d:uu, M:aa ngê kópuni a ka a vyi too, vyîlo nmye yinî tpapê té, kópu nmye daamonî vyi. 29 Yepê, N:ii ngê a dy:ââ noo a p:uu a t:a, a mo dêpê kuwo noo, mu kópu u dîy:o dye ghi yintómu u nuu u kópu yinî d:uud:uu too.

30 Yélini y:oo yi kópu ny:ee tumo, yi yéli yi vy:o pi yilî Yesu ka kêlîmî mbê wo. - 21-22 Njon 7:34-36* - 28 Njon 3:14, 5:19* - 29 Njon 16:32*

Módó dpodo pyu yoo yi danêmbum

31 Nju tpémi yi vy:o yélini Yesu ka kêlîmî mbê wo, Yesu ngê yepê, Dye ghi yintómu a ka anmya a ng:aa, ye ndêndê ngê a p:uu ndiye pyu ngê anmyi pyaa dmi, Pi Ndêndê nmyi lama wa yââ, dpodoni módó nmye dódó ngmê, yinêwa chedê. 33 Yesu ka kwo, Nmî kn:ââ mu ngmidi Epîlaham, nmo u yoo. Kwo, Pi p:uu módó dênmee dpodo. Kwo, Lukwe dîy:o módó dpodo u pi nmo chi vyi? 34 Yesu ngê yepê, Ndê kópu nmye yinî tpapê, pini n:ii ngê dono a d:uud:uu, yini Setan p:uu módó a dpodo, doo u ntââ u módó dpodo u wépi daawa puwâ. 35 Yepê, Doo u ntââ yi módó dpodo u mênê daanmyi pwii dmi, ngmênê mââwe ndîî tp:oo u ntââ, yinêwa pw:ii nmyo. 37 Yepê, K:omo tpile nmyo Epîlaham u yoo, ngmênê a vyee u yi nmye a kwo, mu kópu u dîy:o a kópu dyuu u wépi dmye pwaa ngmê. 38 Yepê, M:aa ngê kópuni a ka kêma too, yi kópu vyîlo nmye yinî tpapê té, ngmênê kópuni nmyi mî ngê nmye a vyi too, vyîlo vy:ee d:uud:uu t:oo. 39 Yesu ka kwo, Nmî mî Epîlaham, nmo u yoo. - 34 Lóma 6:16, 2 Pita 2:19* - 36 Nkal 5:1* - 38 Njon 8:44*

Yesu ngê u ngwo ye vyu, yepê, Nmyi mî Setan

Yesu ngê yepê, Nmyi too pee dmi Epîlaham u tii ńedê a pyede, ngmênê na a ka dp:ee u yoo vy:o yéli. Yepê, W:ee Epîlaham u yoo ndêndê, ye kópuni doo d:uud:uu dé, yi kópu myep:ee d:uud:uu t:oo.
40 Yepê, Chóó Lémi ngê ndê kópu n:ii a ka vyi too, dye ghi yintómu yi ndê kópu vyîlo nmye yinî tpapê too, ngmênê a vyee nmyi mênê a tóó. Yepê, Epîlaham ngê yinté kópu daangmê d:uu ngê. 41 Yepê, Nmyi mî ngê kópuni a d:uud:uu too, yi kópu vyîlo vy:ee d:uud:uu t:oo. Yesu ka kwo, Dp:oo maadî tp:ee dé. Kwo, Nmî Mî mu ngmidi, Chóó Lémi. 42 Yesu ngê yepê, Chóó Lémi ndêndê ngê wo nmyi mî, ye a nuu ghi nmyi nódo pê tóó, mu kópu u dîy:o Chóó Lémi ngê yinê a dy:ââ noo, al:ii u ngwo nê loo. Yepê, Daa a chóó nê loo, ngmênê yinê a dy:ââ noo. 43 Yepê, Kópuni nmye n:aa tpapê too, lukwe dîy:o dênmyinê wopwe t:oo? Yepê, Mu kópu u dîy:o a kópu dyuu u yi nmye daa kwo. 44 Yepê, Nmyi mî Setan, nmyo u yoo. Yepê, U kópu dyuu vyîlo vy:ee yâmuyâmu ngmê. Yepê, Mwiyémwiyé dini ghi ngê pi vyee pyu ngê doo a ya, k:omodanê pyu ndîî, ndê kópu pee tp:oo u mênê daa tóó. Yepê, Dini ghi n:ii ngê a k:omodanê yédi, chóó u nuu u kópu ye d:uud:uu too, mu kópu u dîy:o k:omodanê pyu, mye k:omodanê u kn:ââ. 45 Yepê, Ndê kópu nmye yinî tpapê ngê, yi kópu u l:êê dîy:o a ka dênmyinê kêlîmî nyédi. 46 Yepê, Nmyi vy:o n:uu ngê dono a p:uu ngmêdê m:uu? Yepê, A dono daa tóó. Yepê, A kópu yintómu ndê kópu dé, lukwe dîy:o a ka dp:ee kêlîmî té? 47 Yepê, Yélini Chóó Lémi u yoo, Chóó Lémi u dnye a nyêmî ngmê. Yepê, W:ee Chóó Lémi u yoo, a dnye p:ee nyêmî ngmê. - 42 Njon 16:28* - 44 1 Njon 3:8, Gen 3:4* - 46 2 Kódin 5:21*

Yesu pini dê Epîlaham yi danêmbum

48 Nju tpémi y:oo Yesu ka kwo, Ala kópu ndêndê ngê m̱:uu nmî vyu, Nyi pi dódó pyu, my:ii ghéti. 49 Yesu ngê yepê, Kêle, d:aa ghéti. Yepê, M:aa u pi n:aa kmîmî, a pi nmyinê ghîpîghîpî ngmê. 50 Yepê, A chóó a pi daanî kmîmî. Yepê, Pi ngmêka tóó, n:ii ngê u yi a kwo, Nê u pi ndîî ngê pyaa we, yi pini ngê nmyi kópu dyuu yinêwa vya té. 51 Yepê, Ndê kópu nmye yinî tpapê, N:ii ngê a kópu dyuu adî d:uud:uu, yini daawa pw:onu. 52 Nju tpémi y:oo kwo, Ala ngwo ntênê nmî lama kêdê yââ, Ndêndê ngê chi ghéti. Kwo, K:omo tpile Epîlaham pwene, Chóó Lémi u komo kapî pyu yoo mye pw:oo dniye, ngmênê ala kópu nmo chi vyi, N:ii ngê a kópu dyuu adî d:uud:uu, yini daawa pw:onu. Kwo, Chi ghéti. 53 Kwo, Nmî kn:ââ Epîlaham pwene. Kwo, Lukwe dîy:o Epîlaham nye chêêlîchêêlî. Kwo, Chóó Lémi u komo kapî pyu yoo kîmye pw:oo dniye. Kwo, M̱i nanê dê knî? 54 Yesu ngê yepê, A chóó a chili wonî dimi ngê, ye a pi k:omodanê ngê pê koko. Yepê, N:ii ngê a chili ndêndê ngê a dimi ngê, yi pini M:aa, pini n:ii p:uu ala kópu nmye tpapê ngmê, yi pini nmî yâpwo. 55 Yepê, Daa nmyi lama pini, ngmênê a lama pini. Yepê, Ala kópu nmye wudî vyi, Daa a lama pini, ye nmye pînê k:omodanê, p:aa nmyo ntee pini. Yepê, Ngmênê a lama pini, u kwo n:aa ng:aa, u pono n:aa vyápê. 56 Yepê, Nmyi kn:ââ Epîlaham u nuw:o mb:aamb:aa ngê a pyodo, mu kópu u dîy:o a l:êê dîy:o Chóó Lémi ngê wéni n:ii a ngmidi ngê, yi wéni u nuw:o k:oo doo a y:enê, u gha mb:aamb:aa ngê u ngwo a pyodo. 57 Nju tpémi y:oo kwo, Kidimê k:omodanê. Kwo, Nyi tp:ee. Kwo, M̱:ââ daa limoy:a, Epîlaham dipi módu. 58 Yesu ngê yepê, Ndê kópu nmye yinî tpapê, Epîlaham ghêlî daa ta, ngmênê a pi alanté doo a ya, A chóó n:aa tóó. 59 Nju tpémi y:oo noko yepê, Lukwe dîy:o kî pini ngê Chóó Lémi u pi u pyimo a t:emî. Noko yepê, Vya koo, wod:oo chêêpî knî ngma a ngî ngópu, daa kêmakêma Yesu ngê pî dy:ee tumo, ngmênê p:ee ye y:aa wo, Chóó Lémi u ngomo a kuwo ngê. - 48 Njon 7:20* - 51 Njon 5:24* - 55 Njon 7:28-29* - 58 Njon 1:1* - 59 Njon 10:31*

Copyright information for `YLE