Luke 2

Yesu Kédisu u ngwo pyodo

Mátiyu 1:18-25

1Dini ghi n:ii ngê Njon pyodo, Lóma tpémi yi king ndîî Okastas ngê u yi doo kwo, Kada pini knî y:oo yoo a kp:aa y:e. Lóma tpémi y:oo Nju tpémi dêpêngê kp:aa tumo, ala yi mwiyémwiyé. 2Yi dini ghi ngê Kwîdiniyês Sidiya tpémi yi kada pini ngê doo ya. 3Pi kpââ u l:êê dîy:o pi yintómu yi p:o p:o loo. 4Njósép ka kwo, Nyi Dépidi u tii ńedê pini ngmê, Dépidi kwéli a pyodo, Petîlem, m̱i y:i dp:uu yé. U yémî p:uu Méli k:ii Nasalet a kuwo ngópu, Njuda Wee u kwo lee knopwo, Petîlem mî taa knopwo. Pi kpââ têdê p:aa a nt:ee wo. 6K:omo tpile Méli mbwili pââ ndîî, ngmênê dpî ngomo knî yi k:oo yi p:aa dêpwo ya, hósi ndonki knî yi ngomo k:oo mî kee knopwo. Y:i ghêpê wo, tp:oo kaa y:i tpyó, kpîdî pee ngê kwédi kê ngê, hósi knî yi kmaapî têdê y:i yó.

Sipi y:eey:ee pyu knî y:oo Yesu u ngwo mî m:uu ngópu

8Yi dyámê pee p:uu sipi w:uu y:enê pyu yoo ngmêdoo kwo, mgîdî vy:o w:amî mbêmê sipi w:uu dnye y:enê dé. 9Nmî Lémi u enjel ye ngmê ta, nmî Lémi u wuu yi pwo mî kéé ngê. D:ud:umbiy:e nkîngê ngê y:ay:a pwiyé dniye. 10Enjel ngê yepê, Namê nkîngê. Yepê, Kópu mb:aa nmye yed:a ńuw:o, u l:êê dîy:o pi yintómu knî y:oo w:aa wa a pyw:ee ngmê. 11Yepê, Pini n:ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, ala mgîdî vy:o Dépidi u p:o kêda t:aa. Yepê, Yi pini nmî Lémi ndêndê, mye nmyi Mbwámê. 12Yepê, Alanté nmye myeme ngmê, tp:ee kamî nmyinê pyw:êmî ngmê, kpîdî ngê kwédi kê ngmê, hósi knî yi kmaapî têdê a dpî.

13Dini ghi ngê enjel ngê u danêmbum ye a kêlî ngê, Chóó Lémi u enjel mê yilî m:uu ngópu, dnye wéti, Chóó Lémi dnye chaa kîgha, apu,

14Chóó Lémi nmî pwo a tóó,

nmo chaa kîgha.

Nmyi Mbwámê dyámê mbêmê da dy:ââ,

mu kópu u dîy:o u kwo nmyi ch:anê dniye.

15Dini ghi n:ii ngê enjel knî y:oo sipi w:uu y:enê pyu yoo a kuwo tumo, Chóó Lémi ka mê diyé dniye, yi tpóknî y:oo noko yepê, Petîlem lee kmêle, nmî Lémi ngê kópuni u pi nmo dê vyi, nye m:uu koo. 16Wod:oo kada a y:ee ngópu, Petîlem lîmîlîmî ngê mî taa dniye, Méli ghee a pyw:ee dumo, Njósép u k:ii dnye ya, apê, Tpómu kamî hósi knî yi kmaapî têdê mu dpî. 17Yi m:uu ngópu, apê, Kî vyîlo. Kópuni enjel ngê yi tpémi p:uu ye vyi too, pi knî yi ngêêdî a nté tumo. 18N:ii knî y:oo yi kópu dyuu ny:ee tumo, ngwéti dniye. 19Méli ngê yi kópu yilî u gha vy:o yé too, doo nuw:onuw:o dé. 20U kuwó dini ghi ngê sipi w:uu y:enê pyu yoo mê diyé dniye, maa p:uu dnye wéti, kópuni ny:ee tumo, kópuni m:uu tumo, yi kópu knî yi l:êê dîy:o Chóó Lémi dnye chaa kîgha. Enjel ngê kópuni ye mî vyi too, yi tpémi yinté mînê pyw:ee ngópu.

Yesu u pi u ngwo ntaa ngópu

21Wo pyudu mî loo, woloni ngê Chóó Lémi u l:ii Yesu p:uu t:ee ngópu, u pi ntaa ngópu, apê, Yesu, enjel ngê n:ii u pi Méli ka vyu, ghêlî k:ii mbwili ngê daa pyodo.

Tpómu Chóó Lémi ka u ngwo ńuw:o ngópu

22Mósisi ngê u dêêpî kópu dyuu vy:o kópu ngma a d:êê ngê, apê, Pyópuni dê tpamê knomomê, Chóó Lémi ka tupwótupwó ngê a ya yédi, Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k:oo kîngî nî. Apê, Wo podoy:a choo t:ââ, vy:êmê miyó Chóó Lémi ka choo ńeńe dê, kpêê yiyé pyu ngê adî nk:êênî dê, u tupwó machedê ngê u ngwo adî pyodopyodo. Yi kópu u ntiyentiye u l:êê dîy:o Njósép mupwoknî Njedusalem lee dniye. Mósisi ngê kópu m:uu a d:êê ngê, mye ntiye ngópu. Yi kópu ala. Tp:ee mââ kaani yintómu Chóó Lémi u nêni dé, yi pye mî knî y:oo Chóó Lémi ka dny:oo pywupwi dé. Yi kópu u l:êê dîy:o Yesu Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k:oo ńuw:o ngópu.

25Pi vy:ee ngmêdoo ya, Njedusalem, u pi Simiyón, k:uuchêm u pi, Chóó Lémi mb:aamb:aa ngê dpîmo chââchââ, alanté dpîmo nuw:o, apu, Chóó Lémi ngê pini n:ii a ngmidi ngê, pini n:ii nmî Mbwámê ngê wa pyódu, lîmîlîmî ngê taa we. Chóó Lémi u Ghê Dmi p:uu doo ya, 26ala kópu u kwo a vyu, kwo, Ghêlî daanyi pw:onu, ngmênê nmyi Mbwámê mwiyé wa t:aa. 27Dini ghi n:ii ngê Yesu u pye mî y:oo Yesu Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k:oo ńuw:o ngópu, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê Simiyón y:i mye dy:ââ ngê. 28Simiyón ngê tpómu yi kêlê a ngópu, u kede paa t:ângo, wod:oo Chóó Lémi doo chaa kîgha, kwo,

29Mw:ââkó a Lémi, dpodoni a ka nyinê kpo, mo kalê nédi.

Kwo, Ṉgêê k:oo kaa nédi.

Kwo, Kópuni a ka nyinê vyu,

awêde chi ntiye.

30Kwo, Pini n:ii nyinê ngmidi ngê, nmî Mbwámê,

a chóó a ngwolo dê y:oo atédî m:uu.

31Kwo, Pi dyêêdî yintómu yi ngópu nye tpyuu.

32Kwo, Yélini daa Nju tpémi yi pywápê ngê wa pyódu,

ala tpémi u l:êê dîy:o ṉyoo Yisîléli tpémi yi pi dmi ndîî ngê wa pyódu.

33Simiyón ngê kópuni vyi too, Yesu p:uu, Njósép cha yi ngwétingwéti u kópu ngê pyaa dniye. 34Simiyón yi l:êê dîy:o doo ngêpê, u kuwó dini ghi ngê Yesu u pye Méli ka kwo, Chóó Lémi ngê ala tpémi a ngmidi ngê, Yisîléli tpémi yinê wa chámê té. Kwo, Yi chóó yi gha dmi yi l:êê dîy:o wa numo chámê té, woni yoo ala tpémi ngê wa ngee té, woni knî y:oo u wépi wa pwaa ngmê, yi chóó wa dyênê dmi. Kwo, Nmî ng:aa t:emî u l:êê dîy:o Chóó Lémi ngê da dy:ââ, ngmênê pi yilî u kwo adnyi kwopwepe, yinê ye k:omodanê pyu ngê adîn:aa ya. Kwo, Mu dini ghi ngê anyin:aa nyepê, mbê ngê y:ay:a wanyi pwiyé.

36Pyââ ngmê yi dini ghi ngê myedê loo, u pi Ana, u mî u pi Panuwel, Asê u tii ńedê pyópu ngmê. Pyââ vy:ee, u m:ââ woloy:a mê páádi, u moo k:ii m:ââ pyudu ma ngópu, yed:oo u moo pwene. Yi kuknwe dye ghi yintómu Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k:oo dpîmo ya, yi kêlî ghi dêpê kuwo ngê, w:êênî mgîdî vy:o Chóó Lémi ka dpîmo ngêpê, u ngêpê wêdêwêdê kîgha u l:êê dîy:o, dye ghi knî ngmê ngê nté dêdpîmo pîpî. Dini ghi n:ii ngê Njósép mupwoknî m:uu too, Chóó Lémi kwuno ngê. U kuwó dini ghi ngê Njedusalem tpémi yi vy:o, n:ii knî y:oo nmî Mbwámê dnye t:âât:ââ, yi yéli ye yi tpémi p:uu dpîmo danêmbum. - 30 Taitas 2:11* - 34 Is 8:14-15, 1 Kódin 1:23, 1 Pita 2:6-8* - 37 1 Tim 5:5*

Njósép mupwoknî Nasalet u ngwo mê diyé dniye

39Mósisi ngê tpómu kamî knî yi p:uu kópuni a d:êê too, Njósép cha y:oo yi kópu dini ghi n:ii ngê d:uu tumo, yi p:o mê diyé dniye, Nasalet, p:aani n:ii Nkálili Wee u kwo a tóó. 40Yi tp:ee yi kaa wo, wêdêwêdê u mênê yaa wo, Chóó Lémi u kwo dpîmo a vyuwo, u nuw:o myedê ńépwi ngê.

Yesu ngê chóó u maa u ngwo a yó

41M:ââ yintómu yi k:oo Njósép mupwoknî Njedusalem dnyimo lêpî, Tp:ee Kaa W:êêw:êê u Naa têdê. 42Dini ghi n:ii ngê Yesu u m:ââ y:a mê miyó ngê doo ya, yi nááli têdê mye lee dniye. 43Dini ghi n:ii ngê yi nááli machedê ngê pyodo, yoo mê nyalê wo, yi p:o p:o mê diyé dniye, ngmênê Yesu daa loo, Njedusalem a yaa wo. U pye mî yi lama dêpwo ya, Dpo kuwo ngmê. 44Yinê ye, Nyi yoo knî yi k:ii kada dê ghê dmi. Yi wéni a kêlî ngópu, dêdpîmo nuw:onuw:o. Maa p:uu p:aani n:ii dpî dniye, yi p:aani dini ghi n:ii ngê taa dniye, wod:oo yi tp:ee dpîmo nmy:uu, yi yoo knî ye yi pyipe knî ye dpîmo póó, yipu, Nyi tp:ee angênê? 45Dêpê pyw:ee ngópu, wod:oo womumo mw:aandiye Njedusalem mê diyé knopwo, ntumokwodo mî taa knopwo, y:i dpî knopwo. 46Womumo mw:aandiye Chóó Lémi u ngomo chedê mênê pyw:ee ngópu, apê, Ndiye pyu ndîî knî yi k:ii mu pyede, apê, mu ng:aang:aa té, apê, ye myeka póó. 47Yélini y:oo dnye ng:aang:aa dé, yi nyepênyepê u kópu ngê pyodo, noko yipu, Kî tpémi u nuw:o ndîî, mââwe knî yi k:ii mb:aamb:aa ngê ka danêmbum té. 48U pye mî y:oo dini ghi n:ii ngê a pyw:ee ngópu, ngwéti knopwo, u pye ngê kwo, Kî tpémi. Kwo, Lukwe dîy:o ye kópu nye chi d:uu. Kwo, M̱î k:ii kîny:oo nmy:uu ngi, nuw:onuw:o u wo my:ee chedê. 49Yesu ngê yepê, Lukwe dîy:o dpo nmy:uu nê? Yepê, Angênté, dpî lama daa tóó M:aa ngê u dpodo têdê dê kaa nê? 50Kópuni ye vyu, Njósép cha y:oo dêpê w:ee ngópu.

51Nasalet kwéli a ndê dniye, Yesu u k:ii y:i mê diyé dniye, Yesu ngê yi dnye dê mb:aamb:aa ngê doo nyêmî dê. U pye ngê yi kópu yilî u gha vy:o doo yiyé dé. 52Dini ghi n:ii ngê Yesu kaa wo, nuw:o ndîî u mênê yi yaa wo, pi knî ye pi mb:aa ngê doo ya, Chóó Lémi ka pi mb:aa ngê myedoo ya. - 41 Ex 12:1-14,24-27*

Copyright information for `YLE