Mark 15

Yesu Paléti ka u ngwo ńuw:o ngópu

Mátiyu 27:1-2, 11-16, Luukî 23:1-5, 13-25, Njon 18:28-19:16

Mw:aa mgîdî vy:o Nju tpémi yi kada pini yoo nipi dnyen:aa danêmbum, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo, dêêpî pyu yoo mye yi k:ii. Yi danêmbum têdê Yesu u vyee u dy:oo a châpwo ngópu. U kuwó dini ghi ngê Yesu kóó dê kudu dumo, Lóma lede yoo yi mââwe ndîî Paléti ka ńuw:o ngópu. Paléti u kwo póó wo, kwo, Mumdoo nyi Nju tpémi yi king? Yesu ngê kwo, Ṉ́yóó kîchi vyi. Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî y:oo Yesu p:uu yipe tee kópu yilî t:ee ngópu, wod:oo Paléti u kwo mê póó wo, kwo, Angênté, yi kópu yilî daanyinê vy:a? Kwo, Kêêmî m̱:uu yilî kînga dê kaa ngmê. Ngmênê Yesu ngê kópu daa vyu, Paléti ngê apê, Kî lónté pini? Apê, Lukwe dîy:o kópu daawa vyi?

M:ââ k:oo Nju tpémi yi naa ndîî u dye ghi ngê, yélini mbwa k:oo dnyimo kwo, Paléti ngê ngmêdpîmo pw:iipw:ii, apu, Nju tpémi yi nuw:o dmi mb:aamb:aa ngê paa pyaa we. Pini n:ii u pi pi knî y:oo u kwo dnyimo tpapê, yini yidpîmo pw:iipw:ii. Yi m:aani ngê mbwa u mênê pi ngmêdoo kwo, u pi Mbadapas. Yi pini ngê u yi doo a kwo, Lóma lede yoo nmî ngm:ii kalê té. U yoo yi kada mwiyé a ghê wo, Lóma lede woni a vya tumo, u l:êê dîy:o u yoo knî yi k:ii mbwa k:oo u ngwo kee dniye. Dini ghi n:ii ngê Tp:ee Kaa W:êêw:êê u Wo dyimê wo, pi yilî Paléti ka lee dniye, kwo, Kópuni nye d:uud:uu ngê, ala ngwo yinté mê d:uu ngi, kwo, mbwa k:oo pi ngmê pw:ii ngi. Wod:oo Paléti ye póó wo, yepê, Nju tpémi. Yepê, U yi nmye a kwo, nmyi king anî pw:ii? 10 Paléti ngê yi kópu ye poo ngê, mu kópu u dîy:o u lama doo ya, apê, Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî y:oo Yesu ka ń:ee dê kaa ngmê, a kêê k:oo u l:êê dîy:o dê kaa ngmê. 11 Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî y:oo yoo yi mbodo dmi vyuwo ngópu, yepê, Paléti ngê yi pini kîngê pw:ii, ngmênê Mbadapas yu pw:ii ngê. 12 Paléti pi knî ye mê póó wo, yepê, Nju tpémi. Yepê, Pini n:ii u pi nmye tpapê ngmê, Nmî king, yepê, lukwe u ngwo ngmanî md:o? 13 U kwo mbwó dniye, kwo, Kîdosi ńedê t:ee ngi. 14 Paléti ngê yepê, Doo u ntââ. Yepê, Dono kópu ndîî daangmê d:uu ngê. Ngmênê pi yilî yintómu Paléti ka dpodombiy:e mbwolo, kwo, Vya ngi. Kwo, Kîdosi ńedê t:ee ngi. 15 Paléti ngê u yi doo kwo, Yoo yi gha dmi mb:aamb:aa ngê nî pyódu, wod:oo Mbadapas mbwa k:oo pw:ii ngê, lede knî ye yepê, Yesu kpaka yó. Wod:oo yedê kpê dmi ngê kpaka ngópu. U kuwó dini ghi ngê Paléti ngê yepê, Ńuw:o yó, kîdosi ńedê nyi t:ee yó.

Lóma lede knî y:oo Yesu u ngwo dnye nkwitinkwiti

Mátiyu 27:27-31, Njon 19:2-3

16 Lóma lede knî y:oo Yesu Paléti u ngomo mbwa kalê ngmê k:oo ńuw:o ngópu. Ledeni yoo dnyen:aa lîme, nipi a danê tumo. 17 Kpîdî pee king knî y:oo yi mbwo ntee dnyimo t:emî dé, yinté kpîdî u mbwo my:oo t:ee ngópu. Noko yepê, King knî yi mbêmê kîdon ntee a kwo nyédi, kî pini mbêmê yinté tpile my:oo kaa koo, wod:oo yi kóó diidii a ngî tumo, a kmongo tumo, kîdon ntee tpile u ngwo ngmê l:âmo ngópu, Yesu mbêmê kaa ngópu. 18 U kuwó dini ghi ngê k:omodanê ngê dnya a chipéchipé, kópu, Mw:ââkó nmî mââwe, Nju tpémi yi king. 19 Yimbwi mbêmê dnye kpêêpî, p:uu dnye tpyîpwi, yi mbodo ngê k:ame u kwo dnye wowo, yinté dnye nkwitinkwiti. 20 U nkwitinkwiti dini ghi n:ii ngê yé ngópu, kpîdî mb:aa n:ii u mbwo t:ee ngópu, mêdê ngee ngópu, chóó u kpîdî u mbwo mê t:ee ngópu, wod:oo ńuw:o ngópu, apê, Kîdosi ńedê nm:uu t:oo.

Yesu kîdosi ńedê u ngwo t:ee ngópu

Mátiyu 27:32-44, Luukî 23:26-43, Njon 19:17-27

21 Maa p:uu pi ngmê m:uu ngópu, u pi Saimon, Njedusalem doo lêpî. Lede knî y:oo yi pini ka dpodombiy:e kwo, Kî pini u kîdosi dnyinê ngi. (Yi pini Saimon, Sadéni pi, Aleksándê mbwémi Lupas yi mî.) 22 Yesu ghi ngmê ńuw:o ngópu, yi ghi u pi Mbodo Dînê, Nju tpémi yi dnye ngê, Nkolkota. 23 U yi y:e doo kwo, Yesu ka wiwi ndîî ngê daapaa pyaa we, wod:oo yi komo ngmê wain d:ââ k:oo a vyilê ngópu, Yesu ka y:ee ngópu, ngmênê Yesu ngê wépi ye puwâ. 24 Yesu u mbwo kpîdî a ngee tumo, kîdosi ńedê u ngwo t:ee ngópu, wod:oo u kpîdî yêê tumo, yi kpîdî knî yi l:êê dîy:o dnye ng:oo, Noko yepê, Alani nanê wa a ngî, woni nanê wa a ngî? 25 Yesu mw:aandiye u kêténi pee kîdosi ńedê t:ee ngópu. 26 U pwopwo u nt:u kópu kîdosi ńedê u pwo mye t:ee ngópu, apê, Nju tpémi yi king. 27 Pi miyó yi wéni ngê Yesu u nkîgh:ê kîdosi ńedê mye t:ee dumo. Woni u wéni pee t:ee ngópu, woni u t:anê pee t:ee ngópu. Yi tpódu y:oo pi mwiyé dpîmo a vyee dé, yi tpile myedpîmo a t:âmot:âmo dé.

29 Yélini maa p:uu dnye paa, dini ghi n:ii ngê Yesu kîdosi ńedê a m:uu ngópu, dnye nkwitinkwiti, kópu, Nyi lónté pini? Kópu, U yi ṉga doo kwo, Chóó Lémi u ngomo nê pw:ono, wo pyile amî lê, u ngwo am:aa wó. 30 Kópu, Ṉ́yóó kîdosi ńedê a ghidi, ṉ́yóóchóó mê ngee ngi. 31 Dêêpî pyu yoo, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo mye yi k:ii, yinté myednye nkwitinkwiti. Noko yipu, Kn:aa pini yoo yidoo ngêêpî dé, ngmênê doo u ntââ chóóchóó daawa ngee. 32 Noko yipu, Mumdoo Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, nmî kada pini ngê a pyódu ngê, kîdosi ńedê chóó wunê wupwo knomomê, ye u ngwo u kwo nmo kêlîmî té. N:ii dê Yesu u nkîgh:ê kîdosi ńedê t:ee dumo, Yesu myedpîmo nkwitinkwiti.

Yesu kîdosi ńedê u ngwo pwene

Mátiyu 27:45-56, Luukî 23:44-49, Njon 19:28-30

33 Kââdî mââ kêlê dini ghi ngê, yi dyámê pee mbêmê mgîdî a ghay wo. Dini ghi n:ii ngê kââdî ngê liy:aa pyile a kuwo ngê, mê wa wo. 34 Yi dini ghi ngê Yesu dpodombiy:e ka wo, apê, Ilay, Ilay, lama sapaktáni. Yi kópu u nt:u kópu, A Yâpwo éé. A Yâpwo éé. Lukwe dîy:o a mo cha kuwo nê? Lukwe dîy:o ṉga d:oo ch:anê wo? 35 Yélini y:i doo kwo, Yesu u dnye yi ny:ee ngópu. Yi yéli woni knî y:oo noko yepê, Ilacha ka ka kââ. 36 Pi mbêpêmbêpê ngmê loo, tpênê n:êê ngmê ńuwo, wain d:ââ k:oo kmênê ngê, yimbwi ńedê kââ, Yesu komo t:âmo mbee ngê, apê, Nda ngê. Yi pini ngê yepê, Ngî t:ââ kmêle. Yepê, Ilacha wunê pwiyé knî, ó daawa nî. Yepê, Ilacha ngê kî pini kîdosi ńedê yinê wunê ngêêpî? 37 Yesu dpodombiy:e yi ka wo, yed:oo pwene.

38 Yi dini ghi ngê Chóó Lémi u ngomo k:oo kpîdî ndîî n:ii doo ya, yi kpîdî ngê yoo yi maa dpîmo nkokonkoko, apê, Chóó Lémi u yâpwo ghi k:oo daapaa nî dniye. Yesu kîdosi ńedê dini ghi n:ii ngê pwene, wod:oo yi kpîdî chóó mînê chaa wo, châpwochâpwo ngê nkwodo a yaa wo, knâpwo dî.

39 Lede n:ii knî y:oo Yesu kîdosi ńedê t:ee ngópu, yi mââwe ndîî kîdosi u nkîgh:ê doon:aa kwo. Dini ghi n:ii ngê Yesu u ngópu ka wo, u ngópu pwene, apê, E! Apê, Kî ndêndê ngê Yâpwo ndîî Tp:oo.

40 Pyââ knî y:i ngmêdoo kwo, daa chono dnya a kwo, y:i dnya a vyuwo. Yi pyópu knî yi vy:o pyââ pyile doo kwo, yi pi dmi Salóme ngmê, Méli Makîdala pyââ myomo, Méli pyolo, Njems mbwémi Njósés yi pye. 41 Yi pyópu knî y:oo Yesu dnyimo a yâmuyâmu, myednyimo a ngêêpî, dini ghi n:ii ngê Nkálili Wee u kwo dpîmo a paa. Pyââ mê yilî Yesu u pwopwo têdê y:i dnye kwo, n:ii dé Nkálili a ndê dniye, Yesu k:ii Njedusalem lee dniye. - 38 Ex 26:31-33, Hipîlu 9:3-4, 10:19-20*

Yesu ntóó u ngwo kmênê ngópu

Mátiyu 27:57-61, Luukî 23:50-56, Njon 19:38-42

42 Daa kêmakêma kââdî doo wupwo, Adamátiya pi ngmê ta, u pi Njósép. U yi u ngwo doo kwo, Yesu ntóó n:uu kmênê. 43 Yi pini Nju tpémi y:oo dnyimo chââchââ, yi kada pini knî yi vy:o dpîmo kwo. Yi pini ngê apu, Chóó Lémi ngê nmî y:enê kn:ââ lîmî k:ii ngê paa chaa ngê. U gha vy:o apê, Awêde Pîdade, mââ nmî lîme wo. Apê, Yi kópu u l:êê dîy:o kââdî ghêlî kîngî ghîî, Yesu ntóó mwiyé nî kmênê. Wod:oo u nkîngê kuwa a kuwo ngê, Paléti ka loo, Yesu ntóó u kwo mînê ch:ee ngê. 44 Paléti ngê apê, Mumdoo? Apê, Ye pini lukwe dîy:o lîmîlîmî ngê dê pw:onu? Ledeni knî y:oo Yesu kîdosi ńedê t:ee ngópu, yi mââwe ndîî ka Paléti u kwo póó wo, kwo, Ye pini ló dini ghi ngê dê pw:onu? 45 Yi pini ngê Paléti ka kwo, Wunê modê pw:onu. Wod:oo Paléti ngê Njósép ka kwo, Chi lêpî, nyi kmênê ngi. 46 Wod:oo Njósép adî lê, kpîdî mb:aa ngmê pwila ngê, Yesu ntóó kîdosi ńedê a ngópu, yi kpîdî ngê a kmongo ngê, ntóó ńuwo, kpomo u mênê mî yó, chêêpî ndîî yi kpomo t:âmo ngmê tpiyé wupu kwólu, u ngwo nkoko ngê. Yi kpomo pi knî y:oo t:aanî paa mwiyé ché ngópu, pi ntóó kmênêkmênê u l:êê dîy:o. 47 Méli Makîdala pyââ, Méli Njósés u pye, yi pyópu dê yi ngópu, Njósép ngê Yesu ntóó kmênê ngê.

Copyright information for `YLE