Matthew 20

Kuwó pini pini dê kada pini yi mgongo danêmbum

1Yesu ngê p:uu ndiye pyu knî ye mgongo ngmê kwólu, yepê, M:aa ngê u yoo ndêndê alanté adî y:enê. Yepê, Wain kpê chóó ngmê ngê u yi u ngwo doo kwo, Pi knî ngmê a wain kpê u mênê dny:oon:aa dpodo. Yepê, Mw:aandiye pi knî ngma a pyw:ângo, 2yepê, A wain kpê u mênê dmyinên:aa dpodo, awêde nmye mînî pywupwi, pi ngmê ndapî ngmê. 3Yesu ngê yepê, U kuwó dini ghi ngê kââdî liy:aa pyile mî loo, pi knî m:uu a pyw:ângo, apê, Módó mu wee, daa dpodo té. 4Yepê, A wain kpê u mênê dmyinên:aa dpodo, yi dpodo ntênê nmye n:aa pywupwi, daanî dóó nmyo. 5Yesu ngê yepê, Wod:oo lee dniye. Yepê, Kââdî mââ kêlî pi knî m:uu a pyw:ângo, yi kópu yinté ye mye vyu, dpodo têdê dy:ââ too. Yepê, Dini ghi n:ii ngê kââdî t:ono mî ghê wo, pi knî m:uu a pyw:ângo, yi kópu yinté ye mye vyu, dpodo têdê dy:ââ too. 6Yepê, Dini ghi n:ii ngê apê, Kââdî liy:aa mu ngmidi ngee tóó, apê, kââdî u ngwo a wupwo, yepê, yi ngwo pi knî m:uu a pyw:ângo, yepê, Lukwe dîy:o wo módó dmyi chedê ngmê? 7Kwo, Pi ngê doo dpodo kalê nmoo. Yepê, A wain kpê u mênê dmyinê lêpî, y:i dmyinên:aa dpodo.

8Yesu ngê yepê, Dini ghi n:ii ngê ntumokwodo dini ghi yi yó, wain kpê chóó ngê dpodo u y:enê pyu ka kwo, Dpodo pyu yoo a pwiyé dniye. Kwo, Yi dpodo u pywuu ye yéni. Kwo, Yélini dpodo têdê kuwó dê lee dmi, yi pywuu ye mwiyé yéni. Kwo, Yélini mwiyé dê lee dmi, yi pywuu kuwó ye dpî yéni. 9Yesu ngê yepê, Yélini dpodo têdê kuwó lee dniye, wo d:umu u dpodo u pywuu ngmêngmênté a ngee ngópu, pi ngmê ndapî ngmê. 10Yepê, Yélini mw:aandiye dpodo têdê mwiyé lee dniye, alanté dnye nuw:o, apê ngmênê, Ndapî ndîî yinmînê ngêêpî, ngmênê vyîlo yintoo ndapî myeyedê ngee ngópu, pi ngmê ndapî ngmê. 11Yepê, Dini ghi n:ii ngê yi ndapî a ngee ngópu, wain kpê chóó ka nod:e dniye, 12kwo, Kî yéli kââdî liy:aa mu ngmidi chi dpodo kalê té, ngmênê mw:aandiye dpo yaa dmi, kââdî ndîî vy:o nmî dpodo té. Kwo, Lukwe dîy:o ngmidi mbêmê chi pwila nmo. 13Yepê, Wain kpê chóó ngê ngmê ka kwo, Kî pini. Kwo, D:oo dóó nyoo. Kwo, Kópuni ṉga dî vyi, ntênê kîdî d:uu, ndapî ṉga ngmêkîd:a kê. 14Kwo, Ṉapî ṉgêê yedê choo ya, p:o chi lêpî. Kwo, U ya a nga a kwo, Kuwó pini kada pini mu ngmidi mbêmê nî pwila dê. 15Kwo, A chóó a ndapî ngê dî pwila nmyo. Kwo, Ṉ́yóó ṉuw:o u pono daanî vyápê mb:anê. Kwo, D:aa mtîkó pyu, módó dî yeede té. Kwo, Lukwe dîy:o ń:ee ye chi kââ? 16Wod:oo Yesu ngê p:uu ndiye pyu knî ye yepê, Kada yéli mê kuwó, kuwó yéli mê kada. Yepê, A yoo vy:o mwiyé nmyi ghê dniye, kuwó yéli ye ń:ee nangê kââ.

Yesu pyolombó u pwopwo p:uu u ngwo ye doo danê

Mak 10:32-34, Luukî 18:31-34

17Dini ghi n:ii ngê Yesu p:uu Njedusalem dnye lêpî, Yesu ngê p:uu ndiye pyu y:a mê miyó yoo vy:o a pw:ii too, maa p:uu yepê, 18Ala kópu ny:ee yó. Yepê, K:omo tpile nê Chóó Lémi u Pi Ndêndê, ngmênê dini ghi n:ii ngê Njedusalem anm:uu taa dmi, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo, dêêpî pyu yoo yi k:ii, a vyee u dy:oo wa a châpwo ngmê, wa mgîmî nê, wa kóté kalê nê, wamye ch:ee nê, Lóma tpémi yi kêê k:oo wa kaa nê. 19Yepê, Yi tpóknî y:oo wadnyi nkwitinkwiti nê, wadnyi kpakakpaka nê, kîdosi ńedê wa t:ee nê, yinté wa vya nê, yepê, ngmênê wo pyoloni ngê wamênî pyidu.

Njems mbwémi Njon yi pye ngê Yesu ka kópuni doo dmyinê

Mak 10:35-45

20U kuwó dini ghi ngê Sepédi kpâm ghee knî Yesu ka lee dniye, yi pye yu mbodo dê y:e k:ame u kwo ghê wo, yi pye ngê kópu ngmê u pyinê u kwo ngwódu. 21Yesu ngê kwo, Lukwe u yi ṉga ngma a kwo? Yi pyópu ngê kwo, Dini ghi n:ii ngê m̱i ndîî ngê wa pyódu, Chóó Lémi u yoo anyi y:enê, kwo, a tp:ee dê ṉyoo yi kada pini ngê dpî pyódu dé. 22Yesu ngê kwo, Kópuni a ka chi dmyinê, daa ḻama chi mbwólu. Tp:oo dê ye yepê, Dpî u ntââ dê, pi knî y:oo kópuni a nga wa d:uu ngmê, u ntââ dpo amye d:uu ngmê? Kwo, Nyo u ntââ dê. 23Yesu ngê yepê, Kópuni pi knî y:oo a nga wa d:uu ngmê, ndêndê ngê dpo amye d:uu ngmê, ngmênê doo u ntââ a che p:ââ pee a chóó daanî ngmidi. Yepê, M:aa ngê yi kópu yinê wa a vyi. Yepê, Pini n:ii kada adî kwo, yi pini wunê ka a ngmidi ngê.

24Yesu p:uu ndiye pyu yoo wo y:a knî y:oo dini ghi n:ii ngê ny:ee ngópu, Njems mbwémi Njon ye nod:e dniye. 25Wod:oo Yesu ngê p:uu ndiye pyu yoo nipi a danê ngê, yepê, Nmyi lama a tóó, Yélini daa Nju tpémi, yi vy:o pini n:ii kada pini ngê dpî pyódu, a lémilémi yédi, yoo yinê a y:enê ngê, yinê a dpodo kîgha too. 26Yepê, Ngmênê nmyi vy:o yinté daadî ya. Yepê, Nmyi vy:o pini n:ii ngê u yi adî kwo, Kada pini ngê nî pyódu, yi pini ngê choo ngêêpî nmyo, nmyi p:uu choo dpodo. 28Yepê, K:omo tpile Chóó Lémi ngê a ngmidi noo, nê u Pi Ndêndê, ngmênê daa lémilémi u l:êê dîy:o nê loo, yoo p:ee n:aa ngêêpî too, yi l:êê dîy:o wanî pw:onu, pi yilî yi pywuu ngê amy:aa pyódu. - 25 Luukî 22:25-26* - 28 Luukî 22:27, Pilipay 2:7*

Yesu ngê ngwolo kopwe miyó u ngwo pyi doo, Njédikó

Mak 10:46-52, Luukî 18:35-43

29Dini ghi n:ii ngê Yesu, p:uu ndiye pyu knî yi k:ii, Njédikó kada dnya a yém, pi yilî knî y:oo dnye yâmuyâmu dé. 30Ngwolo kopwe miyó maa nkîgh:ê dpîmo ya. Dini ghi n:ii ngê ny:ee ngópu, apê, Yesu kîyedê pwiyé knî, wod:oo u kwo dpîmo kââ, kópu, N:ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, Dépidi ntee pini, u ntââ ṉga wanyi ch:anê knî? 31K:omo tpile pi yilî yintómu ye a tpêpwo dniye, yepê, Tumu choo ya, ngmênê yi dnye dmi daa ny:ee ngópu, dpodombiy:e mêdpîmo kââ, kópu, Nmî Lémi, Dépidi ntee pini. Kópu, U ntââ ṉga wanyi ch:anê knî? 32Wod:oo Yesu ngê paa u dî puwâ, yepê, Yi tpódu a ka a pwiyé dniye. Pi knî y:oo u kwo yi ńuw:o dumo, wod:oo Yesu ye póó wo, yepê, Lukwe dpo ngmanî mdo? 33Kwo, Nyi Lémi. Kwo, U yi nye a kwo, Yélî m:ii m:uu. 34Yesu ka ch:anê knopwo, wod:oo yi ngwolo páádi knî yi p:uu kêê yó. Yi ngwo yélî mê m:uu ngópu, Yesu u kuwó mye ghê knopwo.

Copyright information for `YLE