Matthew 27

Yesu Paléti ka u ngwo ńuw:o ngópu

Mak 15:1, Luukî 23:1-2, Njon 18:28-32

1Mw:aa mgîdî vy:o Nju tpémi yi kada pini yoo nipi dnyen:aa danêmbum, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo mye yi k:ii. Yi danêmbum têdê Yesu u vyee u dy:oo a châpwo ngópu. 2U kuwó dini ghi ngê Yesu kóó dê kudu dumo, Lóma lede yoo yi mââwe ndîî Paléti ka ńuw:o ngópu.

Njudas ngê chóóchóó u ngwo a nâkâ ngê

Dpodo 1:18-19

3Pini n:ii Yesu u kwódo ngê ghê wo, Njudas, dini ghi n:ii ngê u lama yaa wo, apê, Yesu kêdê ndyîko ngmê, daa kêmakêma mye vyee ngmê, u nuw:o d:ud:umbiy:e dono ngê pyodo, apê, Dono kópu ngma atédî d:uu. Wod:oo Yesu kwódo ngê wowo u l:êê dîy:o ye ndapîni u kwo y:ee ngópu, yi ndapî pyolo y:a kada pini knî ye mêmî y:ângo. 4Yepê, Dono ndîî ngmêdî d:uu. Yepê, Pini n:ii u dono daa tóó mo daa tóó, u kwódo ngê kîdî ghê, daa kêmakêma nmye vyee ngmê. Njudas ka kwo, Nmo mêkidimên:aa mbumu. Kwo, Ye kópu ṉ́yóó nyi l:âmo ngi. 5Wod:oo Njudas Chóó Lémi u ngomo k:oo kee wo, yi ndapî dyuu y:i mî dy:ee too, wod:oo kuwa pwii wo, chóóchóó mînê nâkâ ngê, yed:oo pwene.

6Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî y:oo yi ndapî mêdê ngî tumo, noko yepê, Ala ndapî Chóó Lémi u ngomo k:oo daadî ya, mu kópu u dîy:o wu pini ngê pi vyee u l:êê dîy:o kmênê ngê. 7Yi ndapî p:uu noko dnye danêmbum, yed:oo têpê ghi u ngwo ngmê pwila ngópu, noko yepê, Pi my:oo n:ii Njedusalem adîn:aa pwopwo, y:i paan:aa kmênêkmênê koo. Yi têpê ghi d:ââ l:âmol:âmo pyu ka pwila ngópu. 8Pi knî y:oo yi têpê ghi u pi ntaa ngópu, apê, Wêê u têpê ghi. Awêde u pi yinté mwo tóó.

9Chóó Lémi u komo kapî pyu Njedîmaiya ngê kópuni wunê a d:êê ngê, yi ngwo ntiye ngópu. Yi kópu ala,

Ndapîni u pi Yisîléli tpémi y:oo yi pini u l:êê dîy:o vyi ngópu,

yi ndapî pyolo y:a a ngî ngópu,

10d:ââ l:âmol:âmo pyu ka u têpê ghi u ngwo pwila ngópu.

Nmî Lémi ngê yinté a ka a vyu.

Paléti ngê Yesu u ngwo doo póópóó

Mak 15:2-5, Luukî 23:3-5, Njon 18:33-38

11Dini ghi n:ii ngê Yesu Lóma lede yoo yi kada pini Paléti ka ńuw:o ngópu, yi ngwo u pwopwo u nt:u kópu u kwo mye vyi ngópu. Wod:oo Paléti u kwo póó wo, kwo, Mumdoo nyi Nju tpémi yi king? Yesu ngê kwo, Ṉ́yóó kîchi vyi. 12Kada pini yoo, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo mye yi k:ii, Yesu p:uu yipe tee kópu yilî t:ee ngópu, ngmênê Yesu ngê kópu daangmê vyu. 13Paléti ngê kwo, Kêêmî m̱:uu yilî ngee kapî ngmê. Kwo, Yi kópu yilî nye nyêmî té. Kwo, Lukwe dîy:o tumu nye kwo. 14Ngmênê Yesu tumu doo kwo, kópu daa vyu, wod:oo Paléti ngê apê, Kî lónté pini? Apê, Lukwe dîy:o kópu daa tpapê?

Paléti ngê Yesu u vyee têdê u ngwo dy:ââ ngê

Mak 15:6-15, Luukî 23:13-25, Njon 18:39-19:16

15M:ââ k:oo Nju tpémi yi naa ndîî u dye ghi ngê, yélini mbwa k:oo dnyimo kwo, Paléti ngê ngmêdpîmo pw:iipw:ii, apu, Nju tpémi yi nuw:o dmi mb:aamb:aa ngê paa pyaa we. Pini n:ii u pi pi knî y:oo u kwo dnyimo tpapê, yini yidpîmo pw:iipw:ii. 16Yi m:aani ngê mbwa u mênê pi ngmêdoo kwo, u pi Mbadapas. Pi yintómu yi lama yi pini u pi doo ya. 17Dini ghi n:ii ngê yoo kwodonkwodo a wó, Paléti ye póó wo, yepê, Ló pini u yi nmye ngma a kwo, nî pw:ii? Yepê, Mbadapas ay:aa pw:ii ó Yesu ay:aa pw:ii, pini n:ii p:uu ala kópu a tpapê ngópu, apu, Pini n:ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, wu vyîlo. 18Paléti ngê yi kópu ye poo ngê, mu kópu u dîy:o u lama doo ya, Nju tpémi yi kada pini knî y:oo Yesu ka ń:ee dê kaa ngmê, a kêê k:oo u l:êê dîy:o dê kaa ngmê.

19Yi ngwo Paléti kóté têdê doo ya, u kpâm ngê pi u kwo ngmê dy:ââ ngê, Paléti ka kwo, A Lémi. Kwo, Ṉgmâm ngê ṉga até da dy:ââ nê, a ka dê, Nyi ngê ye pini ngê kópu kîngmê d:uu. A ka dê, Pi mb:aa yila. A ka dê, Mgîdî vy:o a wóó k:oo kîdî m:uu, u ngwo dî nkîngê mb:anê.

20Nju tpémi yi kada pini yoo, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo mye yi k:ii, yi tpóknî y:oo yoo yi mbodo dmi vyuwo ngópu, yepê, Paléti ngê Mbadapas dpo pw:ii ngê, Yesu dpî vya ngê. 21Wod:oo Paléti ye póó wo, yepê, Ló pini nmyi l:êê dîy:o ngmanî pw:ii? Kwo, Mbadapas yi pw:ii ngi. 22Yepê, Yesu ngê ló kópu ngmanî md:o, pini n:ii p:uu ala kópu a tpapê ngópu, apu, Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê. Kwo, Kîdosi ńedê t:ee ngi. 23Paléti ngê yepê, Doo u ntââ. Yepê, Dono kópu ndîî daangmê d:uu ngê. Ngmênê pi yilî yintómu Paléti ka dpodombiy:e mbwolo, kwo, Vya ngi. Kwo, Kîdosi ńedê t:ee ngi. 24Wod:oo Paléti ngê a w:ee ngê, apê, Doo u ntââ yi nuw:o dmi daanî ngmêê. Apê, Ye daanî ng:aa mbê knomomê, ye wa gheteghete mbê dmi. Apê, Ala pini u vyee têdê módó n:aa dyede, ngmênê yi dono a p:uu kîngî kaalî. Wod:oo u dpodo pyu ngmê ka kwo, Mbwaa d:ââ a ka ngma a ńuw:e. U kwo yedê ńuwo, Paléti ngê kóó dê pi yintómu yi ngópu ghêê doo, yepê, Ala pini u vyee têdê módó nmye dyede ngmê. Yepê, Yi dono nmyi p:uu choo ya. Yepê, Nê kuu, a pi daa t:a, a kêê dê dî ghêê dê. 25Pi yintómu knî y:oo kwo, Pi dono yila, pw:oo we. Kwo, Chóó Lémi ngê u ntââ daawa a vy:u. Kwo, Mu dini ghi ngê u ntââ wa vy:ee a knomomê, ye nmî p:uu dpo vy:ee ngê, nmî tp:ee dmââdîma yi p:uu myedo vy:ee ngê. 26Wod:oo Paléti ngê Mbadapas mbwa k:oo pw:ii ngê, lede knî ye yepê, Yesu kpaka yó. Wod:oo yedê kpê dmi ngê kpaka ngópu. U kuwó dini ghi ngê Paléti ngê yepê, Ńuw:o yó, kîdosi ńedê nyi t:ee yó.

Lóma lede knî y:oo Yesu u ngwo dnye nkwitinkwiti

Mak 15:16-20, Njon 19:2-3

27Lóma lede knî y:oo Yesu Paléti u ngomo mbwa kalê ngmê k:oo ńuw:o ngópu, ledeni yoo dnyen:aa lîme, nipi a danê tumo. 28Yesu u mbwo kpîdîni doo ya, a ngee ngópu, kpîdî pee king knî y:oo yi mbwo ntee dnyimo t:emî dé, yinté kpîdî u mbwo ngmê t:ee ngópu. 29Noko yepê, King knî yi mbêmê kîdon ntee a kwo nyédi, kî pini mbêmê yinté tpile my:oo kaa koo, wod:oo yi kóó diidii a ngî tumo, a kmongo tumo, kîdon ntee tpile u ngwo ngmê l:âmo ngópu, Yesu mbêmê kaa ngópu. Noko yepê, King knî y:oo kiyé ntee a tpyé tumo, kî pini ka yinté tpile my:oo y:ee koo, wod:oo yimbwi ngma a ngî ngópu, u kwo y:ee ngópu, kwo, Chi tpyé, nmî kada pini ngê chi ya. U kuwó dini ghi ngê dnye yumuyumu, k:omodanê ngê dnya a chipéchipé, kópu, Munmîkó nmî Mââwe ndîî, Nju tpémi yi king. 30P:uu dnye tpyîpwi, yimbwi n:ii doo tpyé, u kuwó dini ghi ngê kwulo mêdê ngee ngópu, mbêmê dnye kpêêpî. 31U nkwitinkwiti dini ghi n:ii ngê yé ngópu, kpîdî mb:aa n:ii u mbwo t:ee ngópu, mêdê ngee ngópu, chóó u kpîdî u mbwo mê t:ee ngópu, wod:oo ńuw:o ngópu, apê, Kîdosi ńedê nm:uu t:oo.

Yesu kîdosi ńedê u ngwo t:ee ngópu

Mak 15:21-32, Luukî 23:26-43, Njon 19:17-27

32Dini ghi n:ii ngê Lóma lede knî y:oo Yesu u vyee têdê dnye ńeńe, maa p:uu Sadéni pi ngmê m:uu ngópu, u pi Saimon. Lede knî y:oo yi pini ka dpodombiy:e kwo, Kî pini u kîdosi dnyinê ngi. 33Kwéli lee dniye, yi ghi u pi Mbodo Dînê, Nju tpémi yi dnye ngê, Nkolkota. 34U yi y:e doo kwo, Yesu ka wiwi ndîî ngê daapaa pyaa we, wod:oo yi komo ngmê wain d:ââ k:oo a vyilê ngópu, Yesu ka y:ee ngópu, ngmênê Yesu ngê dini ghi n:ii ngê d:uu ngê, wépi ye puwâ. 35Yesu u mbwo kpîdî a ngee tumo, kîdosi ńedê u ngwo t:ee ngópu. Wod:oo u kpîdî yêê tumo, yi kpîdî knî yi l:êê dîy:o dnye ng:oo, noko yepê, Alani nanê wa a ngî, woni nanê wa a ngî. 36U kuwó dini ghi ngê mbwódo yaa dniye, dnye y:enê, apê, Pi ngê wa a ngee. 37U pwopwo u nt:u kópu kîdosi ńedê u pwo t:ee ngópu, apê, Yesu, Nju tpémi yi king. 38Pi miyó yi wéni ngê Yesu u nkîgh:ê kîdosi ńedê mye t:ee dumo. Woni u wéni pee t:ee ngópu, woni u t:anê pee t:ee ngópu. Yi tpódu y:oo pi mwiyé dpîmo a vyee dé, yi tpile myedpîmo a t:âmot:âmo dé.

39Yélini maa p:uu dnye paa, dini ghi n:ii ngê Yesu kîdosi ńedê a m:uu ngópu, dnye nkwitinkwiti, 40kópu, Nyi lónté pini? Kópu, U yi ṉga doo kwo, Chóó Lémi u ngomo nê pw:ono, wo pyile amî lê, u ngwo am:aa wó. Kópu, Mumdoo nyi Chóó Lémi Tp:oo, ye ṉ́yóó kîdosi ńedê a ghidi, ṉ́yóóchóó mê ngee ngi. 41Kada pini yoo, dêêpî pyu yoo, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo mye yi k:ii, yinté myednye nkwitinkwiti. 42Noko yipu, Kn:aa pini yoo yidoo ngêêpî dé, ngmênê doo u ntââ chóóchóó daawa ngee. Noko yipu, Mumdoo Chóó Lémi ngê nmî kada pini ngê a pyódu ngê, kîdosi ńedê chóó wunê wupwo knomomê, ye u ngwo u kwo nmo kêlîmî té. 43Noko yipu, U nuw:o Chóó Lémi p:uu a kwo, apu, Nê tp:oo. Noko yipu, U nuu ghi Chóó Lémi nódo wo tóó, ye pêdê ngee. 44Kpaa pyu n:ii dê Yesu u nkîgh:ê kîdosi ńedê t:ee dumo, Yesu yinté myedpîmo nkwitinkwiti.

Yesu kîdosi ńedê u ngwo pwene

Mak 15:33-41, Luukî 23:44-49, Njon 19:28-30

45Kââdî mââ kêlê dini ghi ngê, yi dyámê pee mbêmê mgîdî a ghay wo. Dini ghi n:ii ngê kââdî ngê liy:aa pyile a kuwo ngê, mê wa wo. 46Yi dini ghi ngê Yesu dpodombiy:e ka wo, apê, Ilay, Ilay, lama sapaktáni. Yi kópu u nt:u kópu, A Yâpwo éé. A Yâpwo éé. Lukwe dîy:o a mo cha kuwo nê? Lukwe dîy:o ṉga d:oo ch:anê wo? 47Yélini y:i doo kwo, Yesu u dnye yi ny:ee ngópu. Yi yéli woni knî y:oo noko yepê, Ilacha ka ka kââ. 48Pi mbêpêmbêpê ngmê loo, tpênê n:êê ngmê ńuwo, wain d:ââ k:oo kmênê ngê, yimbwi ńedê kââ, Yesu komo t:âmo mbee ngê, apê, Nda ngê. 49Ngmênê pi woni knî y:oo kwo, Ngî t:ââ kmêle. Kwo, Ilacha wunê pwiyé knî, ó daawa nî. Kwo, Ilacha ngê kî pini kîdosi ńedê yinê wunê ngêêpî? 50Myombó Yesu dpodombiy:e mêyi ka wo, yed:oo pwene.

51Yi dini ghi ngê Chóó Lémi u ngomo k:oo kpîdî ndîî n:ii doo ya, yi kpîdî ngê yoo yi maa dpîmo nkokonkoko, apê, Chóó Lémi u yâpwo ghi k:oo daapaa nî dniye. Yesu kîdosi ńedê dini ghi n:ii ngê pwene, wod:oo yi kpîdî chóó mînê chaa wo, châpwochâpwo ngê nkwodo a yaa wo, knâpwo dî. Yi ngwo yi dyámê pee mye ghêdê mbê wo, t:aanî chaa dniye, 52pi ntóó kpomo n:ii knî yi mênê a kmênê tumo, mye kweńe dniye. Chóó Lémi u nuu u yoo, yélini wunê a pw:oo dniye, yi ngwo a pii dniye. 53Yesu dini ghi n:ii ngê a pii wo, yi yéli yi kpî k:oo a pwii dniye, Njedusalem lee dniye, pi yilî knî y:oo mî m:uu tumo.

54Lede n:ii knî y:oo Yesu kîdosi ńedê t:ee ngópu, yi mââwe ndîî u k:ii kîdosi u nkîgh:ê dnyen:aa kwo, Yesu dnye y:enê. Dini ghi n:ii ngê dyámê pee ghêdê mbê wo, yi kópu yilî yi ngópu mye pyaa dniye, nkîngê mbê dniye, noko yepê, Kî ndêndê ngê Yâpwo ndîî tp:oo. 55Pyââ y:i yilî doo kwo, daa chono dnya a kwo, y:i dnya a vyuwo. Yi pyópu knî y:oo Yesu Nkálili Wee u kwo dnyimo a yâmuyâmu, myednyimo a ngêêpî. 56Yi vy:o pyââ pyile doo kwo, Méli Makîdala pyââ ngmê, Méli myomo, Njems mbwémi Njósép yi pye, Sepédi u kpâm pyolo, Njems mbwémi Njon yi pye. - 46 Psalm 22:1* - 51 Ex 26:31-33, Hipîlu 9:34, 10:19-20* - 55 Luukî 8:2-3*

Yesu ntóó u ngwo kmênê ngópu

Mak 15:42-47, Luukî 23:50-56, Njon 19:38-42

57Daa kêmakêma kââdî doo wupwo, Adamátiya pi ngmê ta, u pi Njósép. Yi pini ndáápi ngmê, myenté Yesu p:uu ndiye pyu ngmê. 58Paléti ka loo, Yesu ntóó u kwo mînê ch:ee ngê, wod:oo Paléti ngê u lede knî ye yepê, Wu pini ntóó ala pini ka nyi y:ee yó. 59Wod:oo Njósép adî lê, kpîdî mb:aa ngmê pwila ngê, Yesu ntóó kîdosi ńedê a ngópu, yi kpîdî ngê a kmongo ngê. 60Ntóó ńuwo, chóó u kpomo u mênê mî yó, chêêpî ndîî yi kpomo t:âmo ngmê tpiyé wupu kwólu, u ngwo nkoko ngê, wod:oo p:o loo. Yi kpomo pi knî y:oo t:aanî paa mwiyé a ché ngópu, yi Njósép mupwoknî yi ntóó kmênêkmênê u l:êê dîy:o. 61Méli Makîdala pyââ, u pénta Méli k:ii, kpomo chedê dpîmo ya, Njósép ngê Yesu ntóó yi ngópu kmênê ngê.

Kada pini knî y:oo lede knî ngmê kpomo chedê u ngwo mînê kuwo tumo

62Womumo mw:aandiye, Sátîdé ngê, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo, Pádisi yoo yi k:ii, Paléti ka lee dniye, 63kwo, Nmî lémi, k:omodanê pyu n:ii ma nmyi vya ngmê, u kópu dyuu ngma até dp:o nuw:o kwolo. Kwo, Pi knî ye ala kópu dpîmo tpapê, yipu, Wa vya nê, wo pyile amî lê, u ngwo amênê pyidu. 64Kwo, P:uu ndiye pyu knî y:oo ntóó wa t:âmo knomomê, pi knî ye wa vyi ngmê, yewo, Kîmêdê pyidu, ye yi k:omodanê kópu mbêmê u pi ndîî ngê wa pyódu. Kwo, U ntââ lede knî ngmanyi dy:ââ, ntóó kwéli kmênê ngmê, awêde mââ y:i dny:oon:aa t:ââ, yed:oo p:uu ndiye pyu knî y:oo ntóó daawa t:âmo ngmê. 65Paléti ngê yepê, U ntââ. Yepê, Lede knî ngmê ńuw:o yó, yi kópu mb:aamb:aa ngê dp:uu l:âmo yó. 66Wod:oo Paléti ngê lede knî yi p:uu ngmê t:ângo, kpomo chedê nipi lee dniye. Chêêpîni kpomo t:âmo doo kwo, yi chââ u l:ii p:uu t:ee ngópu, noko yepê, Pi ngmê ngê wa kpêmî knomomê, u ngwo anmo w:ee. Yed:oo yi lede yoo a kuwo tumo, yepê, Mb:aamb:aa ngê dmyinê vyuwo, kî kpomo u mênê pi kîngmê kee. - 63 Mát 12:40, 16:21, Njon 2:19-21*

Copyright information for `YLE