Matthew 5

Yesu mbu mbêmê u ngwo doo dêêpî

Luukî 6:20-23

1Yesu ngê yoo yi módu, wod:oo mbu mbêmê kee wo, y:i mbwódo mî yaa wo. P:uu ndiye pyu knî y:oo a yina ngópu, 2wod:oo doo ndiye kîgha dé.

3
 • Yepê, Pinté knî y:oo u yi ntee a kwo,
 • Pi knî y:oo dny:oo ngêêpî nmo,
 • n:ii knî y:oo u yi yinté mye kwo,
 • Chóó Lémi ngê choo a ngêêpî nmo,
 • yi yéli yi gha dmi dny:oo pywelepywele,
 • Chóó Lémi ngê kóó k:oo wa kaa té.
4
 • Yepê, N:ii knî y:oo yi dono knî yi l:êê dîy:o tpéé kópu dpî vyi ngmê,
 • mye mbê nyédi,
 • yi gha dmi dny:oo pywelepywele,
 • Chóó Lémi ngê yi dono yilî u kuwó wa kéé té,
 • yi nuw:o dmi amê l:âmo té.
 • 5
 • Yepê, Yélini daa kadakada nyédi,
 • yi gha dmi dny:oo pywelepywele,
 • Chóó Lémi ngê kópuni u pi wunê a vyu, y:e wa d:uu,
 • kóó k:oo wa kaa té.
 • 6 Yepê, N:ii knî ye kópu mb:aa d:uud:uu yi nté njini ngê a ya yédi, yi yéli yi gha dmi dny:oo pywelepywele, Chóó Lémi ngê pi mb:aa ngê wa pyódu té, yi ntini ngê wa pile dmi. 7
 • Yepê, N:ii knî ye yoo dpî ch:anê dmi,
 • yi gha dmi dny:oo pywelepywele,
 • Chóó Lémi ka u nkwo wa ch:anê dmi.
 • 8
 • Yepê, N:ii knî y:oo yi nuw:o k:oo nuw:o ghi dono daa kîgha tumo,
 • yi yéli yi gha dmi dny:oo pywelepywele,
 • Chóó Lémi ngê kóó k:oo wa kaa té,
 • nipi adnyin:aa ya kmaapî.
 • 9
 • Yepê, N:ii knî y:oo yoo wunê kââdîkââdî tumo,
 • yi gha dmi dny:oo pywelepywele,
 • mu kópu u dîy:o Chóó Lémi ngê ye wa vyi,
 • yewo, Nmyo a tp:ee dmââdîma.
 • Yewo, Nê pi kââdîkââdî pyu, a nt:anê dmyi yaa dmi.
 • 10
 • Yepê, N:ii knî y:oo Chóó Lémi u l:êê dîy:o kópu mb:aa adnyi d:uud:uu dé,
 • k:omo tpile mgîdî u yoo knî y:oo adnyi kpakakpaka dé,
 • amyednyi vyee dé,
 • ngmênê yi gha dmi dny:oo pywelepywele,
 • Chóó Lémi ngê kóó k:oo wa kaa té.
 • 11Yepê, A l:êê dîy:o pi knî ye wanmyi diya dmi, k:omodanê mbêmê kópu dono yilî nmyi p:uu adnyin:aa tpapê, amyednyi vyee nmyo. 12Yepê, Yi dono vy:o nmyi gha dmi dpî pywálî dniye, dono ngê kîngî pyaa dmi, mu kópu u dîy:o yi mgînî vyîmî u pywuu mb:aa wanmyimo ngee ngmê, mbóó p:uu. Yepê, Yi kópu daa nmyi mo nmye wa pyódu. Yepê, Yinté kópu knî yi kn:ââ knî y:oo Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y:e wunê kîmyedê d:uu tumo. Yepê, Chóó Lémi ngê u komo kapî pyu yoo yi dpodo ntee wa pwila, yinté wamye pwila nmyo. - 4 Tpyuu 7:17* - 7 Njems 2:13* - 8 1 Njon 3:2-3* - 10 1 Pita 3:14* - 11 1 Pita 4:14, Njems 1:2*

  Ntii lam yi mgongo danêmbum

  Mak 4:21-23, 9:50, Luukî 14:34-35

  13Yesu ngê p:uu ndiye pyu knî ye mgongo ngmê kwólu, yepê, Ntii mb:aamb:aa. Yepê, Nté tpyópu u mênê ntii daanyi yé knomomê, ye u n:uu daadî ya, pwópwó ngê wa pyódu, nanê wa ma. Yepê, Wo yéli knî ye ntii ntee tpile ngê dmyinên:aa ya. Yepê, Ntii vy:êmî têdê nmyi tp:ee ngmanmyi dy:ââ knomomê, pye nkwodo ntii wa vy:êê knomomê, yini pwópwó, u n:uu daadî ya, ye lónté mb:aamb:aa ngê wa pyódu? Yepê, Doo u ntââ. Yepê, U dpodo daadî ya, wanmyi pii ngmê. Yepê, Ntii n:ii nmyi mênê a tóó, chedê ngê kîngê pyódu.

  14Yesu ngê mgongo ye m:uu kwólu, yepê, Nmyo yoo wo yéli yi pywápê ntee tpile dé. Yepê, P:aani n:ii mbu mbêmê anyi gh:ii knomomê, doo u ntââ pi daawa ngmo. 15Yepê, Lam myenté. Yepê, Dini ghi n:ii ngê mgîdî dpo ghay, n:ii ngê lam dpo vyuwó, doo u ntââ tpile u pwo k:ame daawa kââ, mu kópu u dîy:o lukwe ngê mgîdî wa chaa? Yepê, Yi pini ngê lam dpo y:oo, ya nkwodo dpî kââ, yoo u ngwo dpî numo m:uu. 16Yepê, Nmyo mye ntee dé. Yepê, Nmyo yoo yi lam dé, mb:aamb:aa ngê dmyinê dnyednye, kópu ngmê ngê kîngê dyênê nmyo. Yepê, Kópu mb:aa n:ii anmyin:aa d:uud:uu dé, pi knî y:oo dny:oo mumu dé, yi kópu knî yi l:êê dîy:o nmyi Mî dny:oo chaa kîgha, pini n:ii mbóó p:uu wunê tóó. - 14 Njon 8:12* - 16 Epeso 5:8-9, 1 Pita 2:12*

  Yesu ngê Mósisi u dêêpî kópu dyuu p:uu kópuni vyu

  17Yesu ngê yepê, Alanté namê nuw:o, Nê ngê Mósisi u dêêpî kópu dyuu, Chóó Lémi u komo kapî pyu yoo yi kópu dé yinê a chedêchedê té. Yepê, Kêle. Yepê, Daa yi chedêchedê u l:êê dîy:o nê loo, ngmênê yi kópu dyuu yi ntiyentiye u l:êê dîy:o nê loo. 18Yepê, Ndê kópu nmye ngmên:aa tpapê, yepê, mbóó dyámê ntee chedê ngê ghêlî k:ii daawa pyaa knî, Chóó Lémi u dêêpî kópu dyuu ndêndê yinté chedê ngê myedaawa pyódu, mu ngmidi l:âmo myedaawa a ngêpa, u dî kópu yilî yintómu wamî pyaa dmi. 19Yepê, N:ii ngê dêêpî kópu dyuu adî chââchââ dé, u pyipe knî ye amyedîn:aa tpapê dé, Chóó Lémi kóó k:oo yi pini u pi ndîî ngê wa pyódu. Yepê, Ngmênê n:ii ngê dêêpî kópu ngmê daadî chââchââ, u pyipe yoo u nt:anê wa yé té, k:omo tpile yi dêêpî kópu daa ndîî, ngmênê Chóó Lémi kóó k:oo yi pini u pi têdê ngê wa a pyódu. 20Yepê, Ndê kópu nmye m:uu n:aa tpapê. Yepê, Dêêpî pyu yoo Pádisi yoo dêêpî kópu dyuu yi too pee mbêmê a chââchââ tumo. Yepê, Dêêpî kópu dyuu ntênê daanmyi chââchââ dé, ye Chóó Lémi kóó k:oo daanmyi ghê dmi. - 17 Lóma 3:31* - 18 Luukî 21:33* - 19 Njems 2:10* - 20 Mát 23:3, 2 Tim 3:5*

  Yesu u kópu, pi ka nod:enod:e p:uu

  21Yesu ngê yepê, Mósisi ngê nmî kn:ââ knî ye ala kópu wunê mwo a vyu, yepê, Pi nangmê vy:a, n:ii ngê pi ngmêdê vya knomomê, dpî kóté kalê yó, u nkwo dpî vya yó. 22Yepê, Mósisi ngê yi kópu ye a vyu, ngmênê ala kópu nmye n:aa tpapê, N:ii u mbwó ka dê nod:e knomomê, ye dono kópu ayi d:uu, kóté têdê dpî lee we. Yepê, N:ii ngê u mbwó ka dê vyi knomomê, M̱odo podo, ye dono kópu ndîî ayi d:uu, kóté ndîî têdê dpî lee we. Yepê, N:ii ngê u mbwó p:uu wa vyi, Wu pini dono, Chóó Lémi kóó k:oo daawa ghê, yepê, yi pini Chóó Lémi ngê kóó k:oo p:ee daawa kââ, ndiya wa kéé. Yepê, Noko mb:aamb:aa ngê dmyinê ya. 23Yepê, Dini ghi n:ii ngê Chóó Lémi ka tpile ngmanyi y:oo, kópu ngmanyi nuw:o kwolo, kópuni u l:êê dîy:o m̱wó ṉga a nod:enod:e yédi, 24ye yi tpile y:i dpo kuwo ngi, m̱wó ka dpî lili, yi kópu dp:uu l:âmo nyoo, mb:aamb:aa noko moon:aa y:ee nyoo. Yepê, U kuwó dini ghi ngê modo dini, Chóó Lémi ka yi tpile moon:aa y:eni.

  25Yepê, Dini ghi n:ii ngê ngmanmyi kn:aadi ngmê, n:ii ngê u yi adî kwo, Nî kóté kalê nmyo, dini ghi n:ii ngê kóté têdê adî ńeńe nmyo, yi kópu maa p:uu d:ââ dpî l:âmo yó, yed:oo kóté y:enê pyu u ngîma mêdaanmy:uu ghê dmi, mbwa k:oo mêdaamî km:êê nmyo. 26Yepê, Mbwa k:oo wa km:êê nmyomomê, ye y:i anmyin:aa ya, u dî nmyi dono ntênê wanmyi pwila t:oo. - 22 Njems 3:6, 1 Njon 3:15* - 23-24 Mak 11:25*

  Pi u kuwó pywuwópywuwó

  27Yesu ngê yepê, Ala kópu nmyi lama ka tóó, wunê Mósisi ngê nmî kn:ââ knî ye mwo a vyu, yepê, Pi u kuwó nangmê pwiyé. 28Yepê, Mósisi ngê yi kópu ye a vyu, ngmênê ala kópu nmye n:aa tpapê, N:ii ngê pyââ angmê m:uu, u nuw:o k:oo awo, Kî pyópu u maadî n:aa wowo, yepê, yi pini ngê yi pyópu dpî d:uu, pyââ ti u kópu u nuw:o k:oo yu d:uu. 29Yepê, Tpileni nmyi ngwolo knî y:oo wa m:uu ngmê, yi p:uu anmyi nuw:odono, u kuwó dini ghi ngê wanmyi d:uu ngmê, mu dini ghi ngê ndiya u nkwo anmy:uu ghêpê dmi. Yepê, Yi nuw:odono u kwee lîmîlîmî ngê anmyi châpwo ngmê, yed:oo yi dono daanmyi d:uu ngmê. Yepê, Dono kópuni pi knî ye mb:aamb:aa dé, k:omo tpile yi p:eeni kópu daanmyi d:uu t:oo, ngmênê yi l:êê dîy:o ndiya daanmy:uu ghêpê dmi. 30Yepê, Kópuni ngmanmyi d:uud:uu, yi kópu u l:êê dîy:o dono wanmyi d:uu ngmê, mu dini ghi ngê ndiya anmy:uu ghêpê dmi. Yepê, Yi kópu u kwee mwiyé anmyinê châpwo ngmê, yed:oo yi dono daanmyi d:uu ngmê. Yepê, Dono kópuni pi knî ye mb:aamb:aa dé, k:omo tpile yi p:eeni kópu daanmyi d:uu t:oo, ngmênê yi l:êê dîy:o ndiya daanmy:uu ghêpê dmi.

  Kpîpî te u danêmbum

  Mátiyu 19:9, Mak 10:11-12, Luukî 16:18

  31Yesu ngê yepê, Mósisi ngê nmî kn:ââ knî ye ala kópu wunê mwo a vyu, yepê, Mââ ngê u kpâm dî kpîpî knomomê, u kópu dyuu dpî d:êê ngê, u kwo dpî y:ee ngê, u ngwo dpî dy:ââ ngê. 32Yepê, Mósisi ngê yi kópu ye a vyu, ngmênê ala kópu nmye n:aa tpapê, Pyópuni u tumu mââ daadî ya, u moo ngê kîngî kpîpî. Yepê, Yi pyópu u moo ngê módó wa kpîpî knomomê, kn:aa pini ngê wa nya knomomê, ye yi pini yi pyópu y:oo daa yééyéé u kópu ayi d:uu ngmê, pyââ ti mââ ti u kópu ayi d:uu ngmê.

  Yesu ngê kópuni vyu, ndê danê p:uu

  Mátiyu 23:22, Njems 5:12

  33Yesu ngê yepê, Mósisi ngê nmî kn:ââ knî ye ala kópu wunê mwo a vyu, yepê, Kópuni u l:êê dîy:o Chóó Lémi u pi ngê anmyi kpaa, yi kópu ntênê dmyinê d:uud:uu, u pi ngê módó myekidingê kpaa. 34Yepê, Mósisi ngê yi kópu ye a vyu, ngmênê ala kópu nmye n:aa tpapê, Dmyinê ndê danê, kpaa ngê kêê nangê t:oo. Yepê, Chóó Lémi u pi ngê nangê kp:aa, mbóó dyámê yi pi ngê myenangê kp:aa. 35Yepê, Mbóó u pi ngê nangê kp:aa, mu kópu u dîy:o doo u ntââ mbóó p:uu kópu daangmanmyi d:uu ngmê, Chóó Lémi ngê yinê a y:enê. Yepê, Dyámê myenté, u pi ngê myenangê kp:aa, mu kópu u dîy:o doo u ntââ dyámê daanmyi ngmêê ngmê. Yepê, Chóó Lémi ngê yinê l:âmo ngê, yinê a y:enê. Yepê, Njedusalem u pi ngê myenangê kp:aa, mu kópu u dîy:o daa nmyi chóó nmyi p:aa, king ndêndê ngê yinê a y:enê. 36Yepê, Nmyi mbodo dmi ngê myenangmê kp:aa, mu kópu u dîy:o doo u ntââ nmyi chóó nmyi mbodo gh:aa dmi daanmyi ngmêê t:oo, n:ii kpêdêkpêdê dé, mbéédi ngê daanmyi pyódu t:oo, n:ii mbédimbédi dé, kpêdêkpêdê ngê daanmyi pyódu t:oo. 37Yepê, Dmyinê ndêdanê. Yepê, Kópuni p:uu nmye adnyi póó, nyââ knomomê, yipid:o, Nyââ. Yepê, Kêle knomomê, yipid:o, Kêle. Yepê, Anmyi kpaa knomomê, ye Setan u komo ayinmyi kapî. - 34,37 Njems 5:12, Mát 23:22, Is 66:1, Dpodo 7:49*

  Yesu ntââ vyîmî p:uu u ngwo ye doo danêmbum

  Luukî 6:29-30

  38Yesu ngê yepê, Mósisi ngê nmî kn:ââ knî ye ala kópu wunê mwo a vyu, yepê, Pi miyó adpî l:êê, ngmê ngê woni ngwolo wa dyênê, ye yini ngwolo u nkwo dpî dyênê yó, myenté ngmê ngê woni nyóó ntémwi wa pwââ, yi pini nyóó yi ntémwi u nkwo dpî pwaa yó. 39Yepê, Mósisi ngê yi kópu ye a vyu, ngmênê ala kópu nmye n:aa tpapê, N:ii knî y:oo dono kópu nmye angmê d:uu ngmê, ntââ ye nangmê vy:u. Yepê, Pini n:ii ngê nmyi teknâpwo dê dêê knomomê, wopee u kwo my:oo y:ee yó, y:i myedo dêê ngê. 40Yepê, Pi ngmê ngê u yi adî kwo, Mu pini u kpîdî u l:êê dîy:o nî kóté kwolo, yi pini ngê u nkuwo kpîdî u kwo myoo y:ee ngê. 41Yepê, Lóma lede knî y:oo nmye dê vyi knomomê, Nmî tpile dnyinê tóó, wu p:aani nyinê kuwo nmédi, ye yi p:aani dp:uu lee dmyeno, u kada p:aani dpîmo kuwo tóó. 42Yepê, N:ii ngê tpileni nmye dê dmy:ee knomomê, u kwo dpî y:ee yó. Yepê, Nmye wa vyi knomomê, A ngópu mwiyé adîn:aa ya, ye u kwo dpî y:ee yó, u kwo nangê w:ono. - 39 Lóma 12:19* - 40 1 Kódin 6:7*

  Yesu u kópu, pi ka vyuwo p:uu

  Luukî 6:27-28, 32-36

  43Yesu ngê yepê, N:ii knî y:oo a ndiye kîgha nmyoo, ala kópu a tpapê ngópu, nmyedpo, Nmyi yoo yi nuu ghi dmi nmyi nódo dny:oo ya, ngmênê n:ii yoo nmyi p:uu a d:uu nyédi, yi p:uu u nkwo dmyinê d:uu, nmye myedny:oo diya. 44Yepê, Yi kópu a tpapê ngópu, ngmênê ala kópu nmye n:aa tpapê, Yélini nmyi p:uu a d:uu nyédi, yi nuu ghi dmi nmyi nódo dny:oo ya, n:ii knî y:oo kópu dono nmyi p:uu a d:uud:uu tumo, yi dîy:o mêdmyinê ngêpê. 45Yepê, Yinté kópu anmyi d:uud:uu dé, ye nmyi Mî Chóó Lémi nt:anê wanmyi yaa dmi, pini n:ii mbóó p:uu wunê tóó. Yepê, Yoo d:uudpî chámê, yoo mb:aa yoo dono yi pwo tpii nipi wunê gh:aygh:ay ngê, kââdî wunê pil:apil:a ngê. 46Yepê, Yélini yi nódo nmyi nuu ghi dmi a tóó, yi yéli yi mo yi nuu ghi dmi nmyi nódo adî ya knomomê, nmyinê nmye kópu ndîî ayinmyi d:uud:uu? Yepê, Lukwe, nmyinê nmye Chóó Lémi ngê yi kópu mb:aamb:aa ngê nmye wa pwila? Yepê, Kêle, Tákisi ngêêpî pyu dono knî y:oo yi kópu dpî d:uu ngmê. Yepê, Ngmênê pi yintómu yi nuu ghi dmi nmyi nódo choo ya. 47Yepê, Kn:aa yéli knî ye daanmyi vyuwo knomomê, nmyi yoo knî ye yi mo anmyi vyuwo, ye yi kópu Chóó Lémi ka daa ndîî kópu. Yepê, Mgîdî u yoo knî y:oo vyîlo yi kópu ye d:uud:uu ngópu, yi chóó numo ka a vyuwo nyédi. 48Yepê, Ala kópu ndîî dmyinê d:uud:uu, nmyi Mî Chóó Lémi ntee pini ngê pyaa dmyeno. Yepê, Pi yintómu knî ye ntee wunê vyuwo, pi yintómu knî ye yinté myedmyinê vyuwo. - 44 Dpodo 7:60, Lóma 12:14,20* - 45 Epeso 5:1* - 48 1 Pita 1:16*

  Copyright information for `YLE