Philippians 2

Póól ngê yi pi kmîmî u ngwo ye kwódu ngê

Nmyi nuu ghi dmi Yesu Kédisu nódo a tóó, nmyi nuw꞉o dmi yinê dpo l꞉âmo té, nmî Mî u Ghê Dmi u k꞉ii ngmidi ngê nmyi pyaa dniye, numo ka nmye ch꞉anêch꞉anê nyédi. Yi kópu knî yi l꞉êê dîy꞉o, nmyi nuw꞉o dmi ngmidi ngê a pyódu yó, nmyi nuu ghi dmi numo nódo dny꞉oo a ya, numo ka dmyina a ng꞉aa, numo ka kîdmyengê kwopwepe. Yinté anmya a ya knomomê, ye a gha d꞉ud꞉umbiy꞉e mb꞉aamb꞉aa ngê wa a pyódu. Nmyi chóó nmyi pi dmi kîdmyengê km꞉êê ngmê, kîdmyengê kadakada, nmyi tîdê mbwó yoo dmyinê chââchââ dé. Nmyi mo kîdmyengê ya, pi knî ye myedmyinê vyuwo. - 3 Lóma 12꞉10,16* - 4 1 Kódin 10꞉24,33*

Yesu u yoo yi wéti ngmê

A tîdê mbwó yoo, Yesu Kédisu ntee doo a paa, yinté myedmyinê paa.

Chóó Lémi ntee a tóó, Yesu Kédisu mye yinté.

U lama doo a ya, M꞉aa k꞉ii ngmidi ngê nye tóó mo,

ngmênê chóó u pi a ghîpî ngê,

pi ngê pyodo, wop dpodo pyu ngê doo ya.

Nyââ, chóó u pi a ghîpî ngê,

u Mî u nuw꞉o u pono doo vyápê,

u dî mî pwene, kîdosi ńedê t꞉ee ngópu.

Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi ngê mêdê pyidu ngê, u che p꞉ââ pee ngê pyódu ngê,

u pi ndîî ngê mye pyódu ngê,

kada pini yintómu yi pwo kmungo.

10 U pi ndîî ngê pyódu ngê, mu kópu u dîy꞉o pi yintómu yi yi mbodo dmi ngê k꞉ame u kwo dny꞉oo wowo.

Yélini mbóó p꞉uu a pyede, dyámê mbêmê a pyede, myenté yélini pw꞉oo dniye,

k꞉ame u kwo dny꞉oo wowo.

11 U pi ndîî ngê pyódu ngê,

mu kópu u dîy꞉o pi yintómu knî y꞉oo pîdny꞉oo tpapê, Yesu Kédisu nmî Lémi ndêndê,

nmî Mî Chóó Lémi myedny꞉oo chaa kîgha. - 6 Njon 1꞉1-2* - 7 2 Kódin 8꞉9* - 8 Hipîlu 5꞉8, 12꞉2* - 9 Epeso 1꞉20-21, Hipîlu 1꞉3-4* - 10 Lóma 14꞉11* - 11 Lóma 10꞉9*

Chóó Lémi ngê dpodoni nmî mênê a dódó ngê

12 A tîdê mbwó yoo, dini ghi n꞉ii ngê nmyi vy꞉o noo a kwo, mb꞉aamb꞉aa ngê a ka ntee nmyee a ng꞉aa, ala ngwo yinté a ka myedmyina a ng꞉aa. K꞉omo tpile kuughê nmye nîmo tóó, ngmênê ntênê a ka dmyina a ng꞉aa. Nmî Mî ntênê dmyinê chââchââ, kóó k꞉oo wowo u l꞉êê dîy꞉o dpodombiy꞉e dmyinê dpodo, 13 mu kópu u dîy꞉o dye ghi yintómu chóó nmyi mênê a dpodo, nmyi nuw꞉o dmi dpo ngmêê té, chóó u pono vyápê u l꞉êê dîy꞉o u ntââ ngê dpî pyódu nmyo.

14 Mb꞉aamb꞉aa ngê dmyina a ya, kîdmyengê nuu mbumu, myekîdmyengê kwopwepe, 15 yipe te kópu nmyi p꞉uu daapaa kaa we, dyââpe nmyi p꞉uu myekîngmê ya. Nmî Mî tp꞉oo módó tp꞉oo mââ ngê nmyi pyaa dniye. K꞉omo tpile yélini yi vy꞉o nmye pyede yi l꞉êê ghi dono dé, ngmênê dono nangmê d꞉uu. Mbóó p꞉uu pudu ntee a wee, yi vy꞉o yinté dmyinê dnyednye, 16 ghê kamî u kópu dyuu yinté ye dmyinê tpapê. Yinté anmyi d꞉uud꞉uu knomomê, nmî Lémi Yesu Kédisu dini ghi n꞉ii ngê wa a diyé, nmyi l꞉êê dîy꞉o wa chaa kalê nê. Yi ngwo dpodoni nmyi vy꞉o noo a dódó, nt꞉u u ngwo anîmo pyw꞉oo.

17 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu u yoo vy꞉o n꞉uu kaa nmyoo, u kwo nmyi kêlîmî mbê dniye. Pi ngê tpile tp꞉oo kpêê ngê ntee a yiyé ngê, yi ngwo nmyi chóóchóó yinté Yesu ka nmyi y꞉ee nmyoo. Ndoo apê yi dpodo u l꞉êê dîy꞉o a ghê wanî y꞉oo, kpêê ntee tpile ngê wanî pyódu, ngmênê a gha mb꞉aamb꞉aa ngê a tóó. 18 Nmyo myentee dé, a l꞉êê dîy꞉o nmyi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê dpo pyaa we. - 13 1 Tes 2꞉13*

Timoti pini dê Epapîdodaitas yi p꞉uu Póól u ngwo doo d꞉êê

19 A tîdê mbwó yoo, nmî Lémi Yesu ngê a ka wa a vyi knomomê, ye Timoti daa kêmakêma nmye nînê dyede. U ya a nga a kwo, Nmyi kópu a ka ngmêpêdê ńuw꞉o ngê, a gha mb꞉aamb꞉aa ngê u ngwo wa pyódu. 20 Ntee nînê nuw꞉onuw꞉o nmyoo, ala pini ngê yinté myewunê nuw꞉onuw꞉o nmyoo. Yinté pini a p꞉uu daam꞉uu a t꞉a. 21 Wo yéli yi chóó yi kópu knî yi p꞉uu a nuw꞉o nyédi, Yesu Kédisu u kópu knî yi p꞉uu dnyinté a nuw꞉o nyédi. 22 Timoti u dî nmyi lama kîyedê tóó, a tp꞉ee ntee pini ngê pyodo, nmî Lémi p꞉uu nipi nyipu dpodo. 23 Kópuni a nga wa d꞉uu ngmê, dini ghi n꞉ii ngê a lama wa yââ, ye Timoti u ngwo nmye anê dy꞉ââ. 24 Alanté anî nuw꞉o, Nmî Lémi ngê daa kêmakêma a pw꞉iipw꞉ii nê, ye u ngwo nmye anê lê.

25 Ala ngwo nmî mbwó Epapîdodaitas nmye nînê dyede. Ndapîni u kwo nmyinê y꞉ee ngópu, a ka a ńuwo, a nté u ngwo n꞉aa pywupwi ngê. A p꞉uu doo ya, doo ngêêpî nê, nmî Lémi p꞉uu nipi nyipu dpodo, Setan p꞉uu nipi myenyipu l꞉êê. 26 Ala ngwo nmye mênînê dyede, mu kópu u dîy꞉o u yi u ngwo a kwo, M꞉aan꞉aa m꞉uu té. Dini ghi n꞉ii ngê u mbii u pi nmyinê ny꞉ee ngópu, u nuw꞉o dono ngê pyodo. 27 Nyââ, ndêndê ngê kîdoo mbii, daa kêmakêma pî pwene, ngmênê nmî Mî ka a ch꞉anê wo, yinê mê pyi ngê. Myenté nê, nmî Mî ka my꞉aa ch꞉anê wo. Wo pwene, a gha d꞉ud꞉umbiy꞉e dono ngê pî pyodo. 28 Nyââ, dye ghi yintómu wunê nuw꞉onuw꞉o nmyo, u l꞉êê dîy꞉o u ya a nga a kwo, Nmye mênînê dyede. Ngîdp꞉uu m꞉uu yó, u mbii machedê. Dini ghi n꞉ii ngê anmy꞉uu m꞉uu ngmê, nmyi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê wa pyódu, a gha mb꞉aamb꞉aa ngê amyimê pyódu. 29 Dini ghi n꞉ii ngê nmye d꞉uu taa knomomê, mb꞉aamb꞉aa ngê dpo chipé yó, mu kópu u dîy꞉o Lémi mu ngmidi p꞉uu nmye dpodo té. Doo u ntââ nmyi chóó daanmyi ngee nê, mu kópu u dîy꞉o kuughê nmye nînê tóó, ngmênê yinê mî ngee noo, Yesu Kédisu p꞉uu dpodo têdê pwopwo kêpa doon꞉aa kwo. Yinté pini dmyinê chââchââ dé. - 21 2 Timoti 4꞉9-10* - 25 Pilipay 4꞉18*

Copyright information for `YLE