Revelation of John 11

N꞉ii knî y꞉oo nmî Lémi u komo a kapî ngópu

1Nmî Lémi ngê kiyé a ka ngma a kpo, a ka pê, Chóó Lémi u ngomo angêndy꞉ââ, ye kiyé ngê u mti nyinê ngépi, kpêê yiyé têdê u mti myedo ngépi. A ka pe, Yi ngomo k꞉oo yélini a ngêpê té, dpo kp꞉aa ngi. 2A ka pê, Ngomo kuwa ghini n꞉ii mbwa kalê ngmê, u mti nangê ngee, mu kópu u dîy꞉o M꞉aa ngê yi ghi mgîdî u yoo knî ye dê y꞉oo. A ka pê, P꞉aani n꞉ii u nuu u p꞉aa, ye myedê y꞉oo, m꞉ââ pyile n꞉êê m꞉uu yi p꞉aani yi yi yodo u maknopwo a tóó. 3A ka pê, Yi dini ghi ngê a komo kapî pyu dê u ntââ ngê ana a pyépi dê, m꞉ââ pyile n꞉êê m꞉uu pi knî ye a p꞉uu ntênê adpîn꞉aa danê. A ka pê, Kpîdî chaa ngmê dê yi kêlê adpî m꞉ii, yoo yi l꞉êê dîy꞉o adpî mbê, yewo, Tpéé kópu vyi yó, nmyi dono a kuwo tóó.

4Yi tpódu nté kn꞉ââ olipi ntee tpile dê, myenté lam ntee tpile dê, n꞉ii dê dyámê u kada pini u ngîma a kwo mo. 5N꞉ii ka yi tpódu a diya mo, u yi u ngwo a kwo, Nî vya dê, ndê dóó yi kwo dpo pwii, yi pini u ngwo dpî vya ngmê. 6Ilacha ngê Chóó Lémi u wêdêwêdê mgîdî u yoo yi ngópu ntee a tpyó, yi tpódu mye yinté dê, u ntââ ngê a tóó mo, mbóó ka dpî kwódu ngmê, kópu, Tpii kîdangê ghay, yed꞉oo d꞉uudpo ghay. U ntââ ngê mye tóó mo, dini ghi n꞉ii ngê u yi y꞉e adî kwo knomomê, Mgîdî u yoo nyi kpada té, ye Mósisi ngê Yichip tpémi ntee kpada too, yinté amye kpada t꞉oo. Mbwaa wêê kuu ngê wa pyódu ngmê, kpadakpada u kópu yilî wamye d꞉uu ngmê. 7Kiye u tpile tp꞉oo n꞉ii mgî k꞉oo a pwii wo, yi tpódu yi p꞉uu adî l꞉êê. Dini ghi n꞉ii ngê nmî Lémi p꞉uu danê machedê ngê wa pyódu ngmê, yi tpile tp꞉oo yi pwo wa lê, wa vya dê. 8Yi Lémi p꞉aani n꞉ii kîdosi ńedê t꞉ee ngópu, yi ntóó dê kââ puu ghê yi p꞉aani adpî ya. Yi p꞉aani ndîî Sodom ntee p꞉aani ngê pyodo, myenté Yichip ntee p꞉aani ngê mye pyodo. Chóó Lémi ngê yi p꞉aani tpémi dnyinté daawa kpada té. 9Wo pyile n꞉êê m꞉uu pi knî y꞉oo adnyi y꞉enê dê, adnyi yumuyumu dê, numo ka wa kwódu ngmê, yewo, Nangê kmênê dê. Yi yéli yi kn꞉ââ daa ngmidi, yi dnye daa ngmidi, yi too pee daa ngmidi, yi dyámê pee daa ngmidi. 10Yi tpódu yi pwopwo u l꞉êê dîy꞉o dyámê wope wope pi yintómu yi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê wa pyódu, adnyi numo yeedeyeede, noko yewo, Kî tpódu y꞉oo mgînî vyîmî ndîî nmî pwo a kalê ngópu, ala ngwo dê pw꞉oo knî.

11Yi kópu dé noo y꞉enê dé, yi wéni pyile knî n꞉êê m꞉uu chedê ngê pyaa dniye, Chóó Lémi ngê yi tpódu yi mênê ghê mê yó, mêdê pyidu doo, ghêêmî ghê knopwo. N꞉ii knî y꞉oo dnye y꞉enê dê, nkîngê ngê y꞉a y꞉a pwiyé dniye. 12Yi ngwo yi tpódu y꞉oo nmî Lémi u dnye mbóó p꞉uu ny꞉ee ngópu, yepê, Al꞉ii a kee cho. N꞉ii knî ye dpîmo diya, yi ngópu mbóó p꞉uu kee knopwo, apê, Nkalî too pee dmi yi mênê ad꞉uu t꞉iy꞉e knî ó! 13Yi ngwo têpê dpodombiy꞉e doo ghêdê, yi p꞉aani pee ngmê vyâ, chêêpî ngomo y꞉i a vyóó dniye, pi pyud꞉o yono yono y꞉a vyâ, ngmênê pee mê chu daa vyâ. Yoo wo yéli nkîngê ngê y꞉a y꞉a pwiyé dniye, yâpwoni mbóó p꞉uu wunê tóó, u wêdêwêdê ndîî ngê y꞉e pyodo.

14Nkîngê u kópu myomoni machedê, pyoloni maadî chono kîyedê kwo. - 2 Luukî 21꞉24, Tpyuu 12꞉6, 13꞉5* - 3 Mak 6꞉7, Luukî 10꞉1* - 4 Zech 4꞉11,14* - 6 1 Kings 17꞉1, 18꞉1, Njems 5꞉17-18, Luukî 4꞉25, 18꞉8* - 7 Tpyuu 12꞉17, 13꞉1,7, 17꞉8* - 12 1 Tes 4꞉16-17* - 12 2 Kings 2꞉11* - 14 Tpyuu 9꞉12*

Enjel piini ngê u dpuwo u ngwo wóó

15Dini ghi n꞉ii ngê enjel piini ngê u dpuwo wóó, mbóó p꞉uu yéli yi dnye dmi dpodombiy꞉e nî nyongo, apu, Chóó Lémi ngê king yintómu yi d꞉aa dmi da kââdî. Apu, Pini n꞉ii a ngmidi ngê, king ngê myaa pyódu, dyámê wope wope pi yintómu yi kada pini ngê dê pyódu, dye ghi yintómu adî y꞉enê dé, chedê ngê daawa pyódu. 16Yi ngwo kada pini myoy꞉a mê páádi knî y꞉oo yi ya têdê dmi a kuwo tumo, nmî Mî ka kwodokwodombiy꞉e k꞉ame ghê dniye, dnye chaa kîgha, kwo,

17Nmî Lémi, nmî Yâpwo ndêndê,

ṉgwêdêwêdê ntâkopádi.

Kwo, Ntênê nye tóó,

  • dye ghi yintómu wunê myenyoo a ya.
Kwo, Nmo kwunokwuno ngi,

mu kópu u dîy꞉o ṉgwêdêwêdê ndîî mbêmê

  • pi yintómu ṉyi yodo u maknopwo chi yé té.
18Kwo, Mgîdî u yoo ṉga a nod꞉enod꞉e nyédi,

  • ala ngwo ye u nkwo chi nod꞉e.
Kwo, Yélini pw꞉oo dniye,

ala yi kóté kîgha u dye ghi.

Kwo, Ṉuu u yoo, ṉgomo kapî pyu yoo,

  • ṉmodo pyu yoo, n꞉ii knî y꞉oo a chââchââ ngi,
yi pywuu dmi ala ngwo ye nye yémî,

k꞉omo tpile yi pi dmi ndîî dé ó têdê dé.

Kwo, N꞉ii knî y꞉oo dyámê dnye dyede,

  • ala ngwo u nkwo nye dyede té.
19Yi ngwo Chóó Lémi ngê u ngomo mbóó p꞉uu kpêmî ngê, u yâpwo poki k꞉oo nî módu. Yi ngwo lîmî dnye kîlîkîlî, mwini dnye mbumu, dnye ndîî yilî nî nyongo, têpê doo ghêdê, ghêêpwima ndîî yilî myedê ghay wo. - 15 1 Kódin 15꞉24-25, Dan 7꞉13-14* - 16 Tpyuu 4꞉4,9-10* - 17-18 Tpyuu 1꞉8, 20꞉11-13, 2 Kódin 5꞉10* - 19 Hipîlu 9꞉4*

Copyright information for `YLE