Revelation of John 14

Sipi tp꞉oo u yoo u ngwo dnye wéti

1Yi ngwo sipi tp꞉oo nî módu, Saiyon mbwini mbêmê u yoo yilî tp꞉oo témi tap knî yi k꞉ii dnye kwo. Yélini yi k꞉ii dnye kwo, yintómu 144,000. Yi yéli yi kêpa u pi doo ya, u mî u pi myedoo ya. 2Dnye ndîî ngmênî nyongo, mbóó p꞉uu a ndê wo. Mbwaa paa t꞉ââ ntee wunê dpudu yédi, mwini ntee a mbumu yédi, yi dnyeni mye yinté. Pi knî y꞉oo wéti u tpile ntee a vyee tumo, dnyeni n꞉ii nî nyongo, mye yinté. 3Yélini nî módu, yintómu 144,000, nmî Mî u kada dnye kwo, tpile tp꞉oo páádi knî yi kada dnye kwo, kada pini yoo yi kada myednye kwo. Wéti kamî yi ngîma ngmêdnya a ng꞉êênî, doo u ntââ pi ngmê ngê daawa nd꞉o. Yi yéli nmî Lémi ngê Setan kwulo dyámê mbêmê a pwaa too. 4Pi ngê u kpâm ntee d꞉uuwodê kuwo, kn꞉aa pyópu p꞉uu kêê d꞉uuwumê yé, yi yéli y꞉oo nmî Mî yinté dêpê kuwo ngópu, kn꞉aa yâpwo ka dêdnyen꞉aa ngêpê. Yi nuw꞉o dmi nmî Mî p꞉uu doo kwo, kn꞉aa dêpwo kwo. Sipi tp꞉oo kwéli doo lêpî, u kuwó dnye kwo. Dyámê mbêmê pi yintómu knî yi vy꞉o nmî Mî ngê yi yéli a ngî too, chóó u momu yoo ngê pyódu too, sipi tp꞉oo u yoo ngê mye pyódu too. 5K꞉omodanê kópu yi komo t꞉âmo dêpê pwii wo, yi dono myedêpwo ya. - 1 Hipîlu 12꞉22, Tpyuu 7꞉3-4, 3꞉12* - 4 Epeso 5꞉27, Njems 1꞉18*

Enjel pyile knî y꞉oo dyámê mbêmê tpémi ye mbwó u ngwo yé ngópu

6Yi ngwo enjel m꞉uu nî módu, mbóó p꞉uu doo mgalê. Nmî Mî u kópu dyuu pi knî ye doo tpapê, kópuni dyuu wunê ntee doo a kwo, dye ghi yintómu yinté amyaa kwo, chedê ngê daawa pyódu. Pi dyêêdî yintómu knî yi l꞉êê dîy꞉o yi kópu dyuu doo tpapê, yélini yi kn꞉ââ daa ngmidi, yi dnye daa ngmidi, yi too pee daa ngmidi, yi dyámê pee daa ngmidi. 7Dpodombiy꞉e ye doo mbumu, yepê, Chóó Lémi dmyinê chââchââ, myedmyinê chaa kîgha, mu kópu u dîy꞉o daa kêmakêma a kóté kîgha nmyo. Yepê, Mbóó dyámê yinê l꞉âmo doo, ntii mbwaa yinê mye l꞉âmo doo. Yepê, Ntênê dmyinê chââchââ.

8Myombó enjel m꞉uu nî módu, mwiyéni doo yâmuyâmu, dpodombiy꞉e myedoo mbumu, apu, Mbápilon tpémi y꞉oo yoo ntee dyênê tumo, yoo m꞉uu ngê wo yéli yintómu yinté myaa dyênê t꞉oo. Pyââ ti mââ ti u mbwaa kuu yi mênê dê yé ngmê, ngmênê yi yéli yi pi dmi daa kêmakêma wunê ghayghay. Yi pi dmi ndîî ngê ntee doo ya, mêdaa yinté, daa kêmakêma têdê ngê wunê pyodopyodo té.

9Enjel pyoloni ngê doo yâmuyâmu dê, dpodombiy꞉e myedoo mbumu, apu, Tpile tp꞉oo n꞉ii ntii u mênê a pwii wo, n꞉ii knî y꞉oo adnyi chââchââ, ó u yâpwo tpile adnyi chââchââ ó u l꞉ii yi kêpa adî ya ó yi kêê p꞉uu amyaa ya, 10apu, yi yéli Chóó Lémi ngê dpodombiy꞉e wa kpada té. Apu, Dpodombiy꞉e ye wa nod꞉e, yi kpadakpada u mbwaa wa nda ngmê. Apu, Chóó Lémi u enjel yoo yi ngópu, sipi tp꞉oo u ngópu, ndiya adnyin꞉aa mgînî vyîmî. Apu, Mwááli dyuu d꞉ud꞉umbiy꞉e kîîkîî ngê ntee dpî pyódu, yinté kwéli ghê adnyin꞉aa mgînî vyîmî. 11Apu, N꞉ii knî y꞉oo tpile tp꞉oo a chââchââ ngmê, ó u yâpwo tpile a chââchââ ngmê, ó u pi u l꞉ii yi p꞉uu dpî t꞉ee ngmê, apu, w꞉êênî mgîdî vy꞉o yi yéli ndiya adnyin꞉aa mgînî vyîmî. Apu, Ghê daadnyi vyîmî, ndê dpudu y꞉i adî koko, chedê ngê daawa pyódu. 12Apu, N꞉ii knî y꞉oo Chóó Lémi u dnye a nyêmî ngmê, Yesu ka a kêlîmî té, dny꞉oo a vyîmî, yi tpile tp꞉oo kîngê châpu ngmê.

13Yi ngwo dnye ngmênî nyongo, mbóó p꞉uu, a ka pê, Ala kópu d꞉êê ngi. A ka pê, Yélini Yesu ka dpodombiy꞉e ala ngwo a kêlîmî té, u dî amîmê pw꞉oo dmi, yi yéli y꞉oo w꞉aa wa a pyw꞉ee ngmê. Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê yinté a ka mye vyu, a ka pê, Ndê kópu yila. A ka pê, Yi dpodo wa yé ngmê, yi ghê vyîmî têdê wa lee dmi, yi Lémi ngê yi dpodo yi ngwo amî pwila. - 8 Tpyuu 18꞉2-3* - 9 Tpyuu 13꞉11-17* - 10 Tpyuu 19꞉20, 20꞉10,15, 21꞉8* - 12 Tpyuu 13꞉10, 12꞉17* - 13 Hipîlu 4꞉10*

Njon ngê yoo mb꞉aa yi ghada u ngwo módu

Mátiyu 13꞉24-30, 36-43

14U kuwó dini ghi ngê nkalî too pee kpaapîkpaapî ngmênî módu, pi ntee pini mbêmê ngmêdoo ya. King ngê doo ya, kîdon mbêmê ngmêdoo kwo, nkól ngê n꞉ii l꞉âmo ngópu. Taa ńepwi ngmê kumu ngmêdoo tpyé. 15Yi ngwo enjel m꞉uu nî módu, Chóó Lémi u ngomo k꞉oo a pwii wo, yi pini ka dpodombiy꞉e mbwolo, kwo, Dyámê mbêmê witi yâpwo têdê kêdê kyopwo. Kwo, Ṉ́aa ala ngwo ńuw꞉o ngi, nyinê chepwe. 16Nkalî too pee mbêmê pini n꞉ii doo ya, u taa yi ngwo dyámê mbêmê dyîngo, u dpodo pyu yoo nté mgîpî têdê dy꞉ââ too, nté nt꞉u u kwo ghada ngópu.

Njon ngê yoo dono yi kpadakpada u ngwo módu

17U kuwó dini ghi ngê enjel m꞉uu nî módu, Chóó Lémi u ngomo k꞉oo mbóó p꞉uu myedê pwii wo, taa ńepwi ngmê kumu my꞉oodoo tpyé. 18Enjel m꞉uu, n꞉ii ngê ndyuw꞉e a t꞉âât꞉ââ, mtyîmî nk꞉êênî têdê a ndê wo. Enjel woni ka dpodombiy꞉e mbwolo, kwo, Dyámê mbêmê wain kpê kêdê kyopwo. Kwo, Ṉ́aa ńuw꞉o ngi, wain kpê nyinê chepwe, kîgha mtyé dpo ghada ngi. 19Wod꞉oo u taa dyámê mbêmê dyîngo, wain kîgha mtyé a châpwo too, yi vyilêvyilê têdê d꞉ii too, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi d꞉ud꞉umbiy꞉e ye nod꞉e wo, u yi u ngwo doo kwo, D꞉ud꞉umbiy꞉e nî kpada té. 20Yi vyilêvyilê têdê p꞉aa kuwa a tóó. Yi yéli yi wêê yilî y꞉i pwii wo, doo mbêpê ee, t꞉ââ k꞉ii doo a mbêpê, u mti, pi u ndy꞉ââ, yintoo t꞉ââm pââ ndîî, u dî chono dêpwo ya. (300 km) - 19-20 Mát 13꞉39-42, Tpyuu 19꞉15*

Copyright information for `YLE