Revelation of John 16

Enjel knî y꞉oo kpadakpada u mbwaa kuu pyudu knî u ngwo a pii tumo

Yi ngwo nmî Mî u dnye ndîî yâpwo ghê nî nyongo, enjel pyudu knî ye yepê, A nod꞉enod꞉e u mbwaa kuu dyámê mbêmê nyinê pii tóó.

Mwiyémwiyé enjel ngê u mbwaa kuu dyámê mbêmê mînê pii ngê. Yi ngwo yélini yi p꞉uu tpile tp꞉oo dono u l꞉ii yi p꞉uu doo ya, u yâpwo tpile ka myednye ngêpê, yi yéli yi p꞉uu lââ yilî ghê wo, mgînî vyîmî ndîî a pyw꞉ee ngópu.

Enjel myomoni ngê u mbwaa kuu nt꞉ee mînê pii ngê, wod꞉oo ntii mbwee ntóó u wêê kuu ngê pyodo, ntii mênê tpile yilî n꞉ii a m꞉ii, yintómu pw꞉oo dniye.

Enjel pyoloni ngê u mbwaa kuu mbwaa knî yi paa a pii ngê, dpuwó nuu knî yi kwo myedê pii ngê, wêê kuu ngê pyaa dniye. Enjel m꞉uu u dnye nî nyongo, n꞉ii ngê mbwaa a t꞉âât꞉ââ té. Nmî Mî ka kwo, Nmî Yâpwo, ntênê nye tóó, dye ghi yintómu wunê myenyoo a ya. Kwo, Choo kn꞉aadi ngê, yoo ntênê chi kpada té. Kwo, Ṉyoo a vya tumo, ṉgomo kapî pyu yoo myedê vya tumo, yi wêê a pw꞉ii tumo. Kwo, U p꞉o chi yé, yi ntââ dmi ntênê ye che vy꞉u, yi mbwaa wêê ngê chi pyódu, vyîlo ye ndanî ngmê. Yi ngwo mtyîmî nk꞉êênî têdê dnye ngmênî nyongo, nmî Mî ka kwo, Nmî Lémi, nmî Yâpwo, ṉgwêdêwêdê ndîî. Kwo, Choo kn꞉aadi ngê, ntênê nyinê ntââ vyîmî.

Enjel podoni ngê u mbwaa kuu kââdî mbêmê a pii ngê, u kîîkîî ndîî ngê pyódu ngê, yoo yi pââ u ngwo nk꞉êê too. Kââdî ngê yélini nk꞉êê ngê, nmî Mî p꞉uu dnye peede tpapê, mu kópu u dîy꞉o u kópu mbêmê dnye mgînî vyîmî. Dono u maa dêpê kuwo ngópu, u pi myedêdnya a kmîmî.

10 Tpile tp꞉oo dono ngê u yoo kwéli doo y꞉enê, enjel limoni ngê u mbwaa kuu y꞉i mînê pii ngê, yi ngwo mgîdî y꞉i a ghay wo. Tpile tp꞉oo dono, u yoo knî yi k꞉ii, mgîdî vy꞉o dnye m꞉ii, mgînî vyîmî ndîî a pyw꞉ee ngópu, yi kpéngi ti dmi kelekele dnye paa. 11 Yâpwoni mbóó p꞉uu wunê tóó, p꞉uu dnye peede tpapê. Lââ n꞉ii yi p꞉uu dnye kwo yi l꞉êê dîy꞉o, mgînî vyîmî ndîî a pyw꞉ee ngópu, ngmênê yi dono dêpê kuwo tumo.

12 Mbwaa ndîî n꞉ii Mbápilon kee wo, Yupîdétis, enjel wononi ngê u mbwaa kuu y꞉i mînê pii ngê. Yi mbwááni yono wo, lede yoo yi maa u ngwo a yó. Kââdî kwéli wunê koko, king yoo n꞉ii y꞉i wunê pyede, yi lede yoo yi k꞉ii yi maa u ngwo a yó. 13 Yi ngwo kma tupwótupwó pyile nî módu. Tópukada u kwo ngma a pwii wo, tpile tp꞉oo dono u kwo myomoni a pwii wo, yi tpile tp꞉oo u komo kapî pyu u kwo pyoloni a pwii wo. 14 Yi kma pyile knî, Setan u kmêna dono yoo. U wêdêwêdê mbêmê kópu ndîî yilî dpî d꞉uu ngmê, dyámê wope wope king knî ye dpî lee dmi. Yâpwoni u wêdêwêdê ndîî u wo ndîî dini ghi n꞉ii ngê wa d꞉ii, yi kmêna knî y꞉oo king yoo yi mbodo dmi wa vyuwo t꞉oo, kwodonkwodo wa a danê t꞉oo, Yâpwo ndêndê p꞉uu adnyi l꞉êê. 15 Kwéli adnyi l꞉êê, Hipîlu dnye ngê u pi Amakedon.

Nmî Lémi u kópu ala. Apu, Kpáápi k꞉ii wanî t꞉aa. Apu, N꞉ii ngê adî t꞉âât꞉ââ nê, u kpîdî knî ye mb꞉aamb꞉aa ngê adî vyuwo, dini ghi n꞉ii ngê anî t꞉aa, yi pini ngê w꞉aa ndîî wa a pyw꞉oo, yoo yi ngópu kn꞉ââ mbwii daadî paa, mywene u ngwo daawa ghê.

17 Enjel piini ngê u mbwaa kuu yélî vyââ yi kêlî a pii ngê. Yi ngwo nmî Mî u dnye yâpwo ghê nî nyongo, apê, Machedê. 18 Yi ngwo lîmî dnye kîlîkîlî, mwini dnye mbumu, têpê dpodombiy꞉e doo ghêdê. Kn꞉ââ nmî Mî ngê yoo mwo a l꞉âmo ngê, nkoo nmo, têpê dpodombiy꞉e yinté doongê ghêdê mbê wo. Kópuni nî módu, yini ndîî. 19 P꞉aa ndîî d꞉ud꞉umbiy꞉e dyênê wo, pee pyile ngê pyodo, dyámê wope wope p꞉aa yintómu mye dyênê dniye. P꞉aani n꞉ii dono Mbápilon, nmî Mî u nuwo dêpê kuwo wo. Yi yéli ye u nod꞉enod꞉e u mbwaa kuu y꞉ângo, nda ngópu. 20 Dyámê w꞉uu yintómu anyi pwiyé dniye, mbu mbodo yintómu anyi mye pwiyé dniye. 21 Chêêpî ndîî mbóó p꞉uu dnya a ghayghay, yi dîngîdîngî limoy꞉a. Yoo dono yi mbêmê dnye dyimêdyimê, u l꞉êê dîy꞉o nmî Mî p꞉uu dnye peede tpapê, mu kópu u dîy꞉o dpodombiy꞉e dnye mgînî vyîmî. - 2 Ex 9꞉10, Tpyuu 13꞉11-17* - 3 Ex 7꞉17-21* - 6 Tpyuu 17꞉6, 18꞉24* - 7 Tpyuu 19꞉2* - 9 Tpyuu 9꞉20-21* - 10 Ex 10꞉22* - 14 1 Tim 4꞉1, Tpyuu 19꞉19* - 15 1 Tes 5꞉2, Tpyuu 3꞉3, Luukî 12꞉37-40* - 17 Tpyuu 16꞉1* - 18 Tpyuu 8꞉5* - 19 Tpyuu 14꞉8,10* - 21 Ex 9꞉24, Tpyuu 16꞉9,11*

Copyright information for `YLE