Revelation of John 17

Dono kópu n꞉ii knî y꞉oo yoo dpo lvêêdî t꞉oo, yi kópu dyuu

1U kuwó dini ghi ngê enjel a ka ngma a loo, n꞉ii ngê kpadakpada u mbwaa kuu mwiyé ngmêdoo tpyé. A ka pê, A p꞉uu kááli. A ka pê, Mââ ti módu ndîî u kpadakpada ṉga nînê kêmakêma. A ka pê, p꞉aani n꞉ii mbwaa yilî yi nkîgh꞉ê a tóó, yi pyópu u pi ndîî ngê y꞉i a tóó. 2A ka pê, Dyámê wope wope king yintómu u maadî a wee, myenté mgîdî u yoo u maadî mye wee. A ka pê, Yi kópu mbwaa k꞉ii ye yipê wo.

3Yi ngwo nmî Mî u Ghê Dmi mbêmê yi enjel ngê w꞉amî ndîî mbêmê ńuw꞉o noo. Y꞉i pyââ ngmênî módu, tpile tp꞉oo pyipwo doo ya. Yi tpile tp꞉oo mtyemtye, mbodo pyudu, dp꞉anê y꞉a. U chaa kîgha u pi dyuu p꞉uu dnye ya, mu kópu u dîy꞉o u yi u ngwo doo kwo, Yâpwo ndîî u d꞉aa nê kââdî, u pi d꞉ud꞉umbiy꞉e nî dyênê. 4Yi pyópu chaa módu, mb꞉aamb꞉aa ngê kpîlê wo, u kpîdî mtyemtye dé, yi pywuu ndîî dé. U kpile u tpile dé yi pywuu dmi mye ndîî dé. Woni nkól ngê l꞉âmo tumo, woni kêmê pee ngê l꞉âmo tumo, woni chêêpî pee mb꞉aa ngê l꞉âmo tumo. Kapî kumu ngmêdoo tpyé, n꞉ii nkól ngê l꞉âmo ngópu. Dono yilî yintómu yi kapî k꞉oo dnye ya, u mââ ti u kópu dé, kópu tupwótupwó dé yi k꞉ii, y꞉i myednye ya. 5Yi pyópu kêpa u pi nî módu, Mbápilon. Mgongo ntee kópu, u nt꞉u kópu, pyââ ti mââ ti u kn꞉ââ, dono yilî yintómu yi kn꞉ââ. 6Yi pyópu ngê mbwaa ndâ, ghétighéti têdê nî módu. Mbwááni n꞉ii ndâ, nmî Mî u yoo yi wêê, n꞉ii knî y꞉oo Yesu daa mb꞉ii ngópu, u l꞉êê dîy꞉o pi knî y꞉oo vya tumo.

Dini ghi n꞉ii ngê nî módu, ghê d꞉ud꞉umbiy꞉e a mênê ghipé wo.
7Enjel ngê a ka pê, Lukwe dîy꞉o ghê m̱ênê dê ghipé? A ka pê, Kî pyópu u nt꞉u kópu ṉga n꞉aa tpapê, tpile tp꞉oo n꞉ii mbêmê a tóó, u nt꞉u kópu ṉga myinî tpapê, tpile tp꞉oo n꞉ii mbodo pyudu, dp꞉anê y꞉a. 8A ka pê, Yi tpile tp꞉oo wunê doo a ya, ala ngwo mêdaa tóó, dîy꞉o mgî k꞉oo wa a kee, u kuwó dini ghi ngê nmî Lémi ngê amî dyênê. A ka pê, Nmî Mî ngê dyámê pê ghêlî k꞉ii dêpê l꞉âmo ngê, pi knî ngmê yi pi dmi yi ngwo u puku yedê a d꞉êê too, apê, Dîyo ghê kamî ye wanî y꞉oo, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu. A ka pê, Yélini yi pi dmi yi puku yedê dêpê d꞉êê too, yi tpile tp꞉oo ayi m꞉uu ngmê, yi nyepênyepê u kópu ngê wa pyódu, awo, Lónté kópu ndîî ngma ala. Awo, Yi tpile tp꞉oo wunê doo a ya, ala ngwo mêdaa tóó, dîyo amê t꞉aa.

9Enjel ngê a ka pê, Ṉuw꞉o ndîî knomomê, ye ala kópu mb꞉aamb꞉aa ngê nyinê wopwe. A ka pê, Yi tpile tp꞉oo mbodo pyudu knî, yi nt꞉u kópu, kpâpu pyudu knî. A ka pê, Lóma kpâpu pyudu knî yi mbêmê a tóó. A ka pê, Yi kpâpu pyudu knî yi mbêmê yi pyópu a tóó. A ka pê, Tpile tp꞉oo mbodo pyudu knî yi nt꞉u kópu m꞉uu a tóó, king pyudu. 10A ka pê, Limi dê pw꞉onu, wononi a tóó, piini doongê ta. A ka pê, Dini ghi n꞉ii ngê wa t꞉aa, daa ndîî la ghi tp꞉oo king ngê adî ya. 11A ka pê, Tpile tp꞉oo n꞉ii wunê doo a ya, ala ngwo mêdaa tóó, u nt꞉u kópu mye yinté, king pyudu knî yi woloni, nmî Lémi ngê wamye dyênê.

12A ka pê, Dp꞉anê y꞉a knî n꞉ii p꞉uu chi m꞉uu té, yi nt꞉u kópu, king y꞉a. A ka pê, Doongê taa dniye. A ka pê, Dyámê pee y꞉a knî yi mbêmê yoo yi kada adnyi kwo, daa dye ghi daadîî tpile tp꞉oo u k꞉ii yi pi dmi ndîî ngê adnyi ya. 13A ka pê, Yi pini y꞉a knî yi nuw꞉o ngmidi ngê adî ya, tpile tp꞉oo ka yi wêdêwêdê wa y꞉ee ngmê, yi pi knî yi mbêmê adî dpodo. 14A ka pê, Sipi tp꞉oo p꞉uu adnyi l꞉êê, ngmênê yi pwo wa lê, wa vya té, mu kópu u dîy꞉o vyîlo yi Lémi ndêndê, king yintómu yu yodo u maknopwo a pyede. A ka pê, Sipi tp꞉oo p꞉uu u yoo amyidnyi ya, yélini wunê a ngmidi too, kóó k꞉oo kaa too, u dnye ntênê a nyêmî ngópu.

15Enjel ngê a ka pê, Mbwááni n꞉ii chi m꞉uu té, yi nt꞉u kópu ṉga n꞉aa tpapê. A ka pê, Mbwááni n꞉ii knî yi nkîgh꞉ê yi pyópu a tóó, yi nt꞉u kópu pi yilî tp꞉oo témi tap, yi kn꞉ââ daa ngmidi, yi dnye daa ngmidi, yi dyámê pee daa ngmidi. 16A ka pê, Dp꞉anê y꞉a knî n꞉ii chi m꞉uu té, yi tpile tp꞉oo u k꞉ii, dîyo yi pyópu ye wa diya, tpile yilî n꞉ii u ngópu a tóó, wa t꞉âmo t꞉oo, u kpîdî u mbwo wa a ngee t꞉oo, kn꞉ââ mbwii wa yé ngmê, mbyuu wa ma ngmê, dînê dyuu ndiya wa kéé ngmê. 17A ka pê, Yi pyópu yinté wa dyênê ngmê, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ngê kópuni wunê a vyu, yi ngwo wa ntiye ngmê. A ka pê, Nyââ, yi nuw꞉o dmi ngmidi ngê wa pyódu ngmê, yi wêdêwêdê tpile tp꞉oo ka wa y꞉ee ngmê, u dî Chóó Lémi u kópu dyuu wa ntiye ngmê.

18Enjel ngê a ka pê, Pyópuni chi m꞉uu, u nt꞉u kópu, p꞉aani n꞉ii u pi ndîî. A ka pê, Yi p꞉aani u king dyámê mbêmê king yintómu yi pwo a tóó. - 2 Tpyuu 18꞉3* - 3 Tpyuu 13꞉1* - 6 Tpyuu 18꞉24* - 8 Tpyuu 13꞉8* - 14 Tpyuu 19꞉11-16,19-20* - 16 Tpyuu 18꞉8*

Copyright information for `YLE