Revelation of John 18

Lvêê kpî té u kwee châpwo

U kuwó dini ghi ngê enjel m꞉uu nî módu, mbóó p꞉uu a ndê wo, p꞉ââp꞉ââ doo a wupwo. U pi d꞉ud꞉umbiy꞉e ndîî, dyámê wope wope u wuu ndîî kéé ngê. Dpodombiy꞉e mbwolo, apê, P꞉aani n꞉ii u pi ndîî Mbápilon, da pw꞉oo ngmê. Apê, Ngomo dê dyênê t꞉oo, pi y꞉i mêdaa tóó. Apê, Kmêna mbwee dono yoo ala ngwo y꞉i a pyede. Apê, Ńmê dono, n꞉ii tupwótupwó dé, y꞉i a m꞉ii té. Apê, Yi p꞉aani mye mââ ti módu ndîî. Apê, Pyââ ti mââ ti u mbwaa kuu dyámê mbêmê pi yintómu knî yi mênê wunê a yó. Apê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o ala ngwo yi pyópu dê vya ngmê. Dyámê mbêmê king yoo u maadî dnye kwo. Apê, Yi pyópu tpile yilî yi mb꞉aami, n꞉ii knî ye tpile yilî doo pywupwi dé, ndáápi ngê u ngwo pyaa dniye.

Yi ngwo nmî Lémi u dnye mbóó p꞉uu nî nyongo, apê,

A yoo ndêndê, yi pyópu a kuwo yó,

yi p꞉aani u mênê a pwii dmyeno.

Apê, U dono kópu nangmê d꞉uu,

ntee adî mgînî vyîmî,

kminté yinté amyenmyi mgînî vyîmî.

Apê, Chóó Lémi ngê yi pyópu ntênê wa kpada,

mu kópu u dîy꞉o u dono u pwo mye u pwo a tóó,

  • u dî mbóó p꞉uu wumê tóó ó!
U dono yilî Chóó Lémi u nuwo daawa a kuwo dmi,

  • ntênê wa kpada.
N꞉ii knî y꞉oo yi pyópu dyênê ngópu, yi yéli ye yepê,

Yi pyópu ngê a yoo ntee dyênê ngê,

yinté u nkwo myoo dyênê yó,

ngmênê dpodombiy꞉e dpî dyênê yó.

Yepê, Kpadakpada u mbwaa kuu n꞉ii a yoo knî ye y꞉ângo,

yinténi miyó u kwo myoo y꞉ee yó.

Yepê, U pi ndîî ngê ntee chóó pyódu ngê,

yinté dpî mbê kalê yó.

Yepê, Tpile u mb꞉aami ngê ntee dpîmo a ya,

  • yintoo kpadakpada u kwo myeyuu y꞉ee yó.
Yepê, Yinté dpî kpada yó,

mu kópu u dîy꞉o u gha vy꞉o dpo,

  • Nê kwin ngmê, d꞉aa kuknwe,
  • pi ngmê u l꞉êê dîy꞉o daanî yii.
Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o wo mu ngmidi ngê u kpadakpada u mbwaa kuu yintómu wa nda té. Dómudómu wa a pyw꞉oo, adî yii, amye pw꞉onu, ndê ngê wa ma, mu kópu u dîy꞉o n꞉ii ngê wa kpada, nmî Lémi Chóó Lémi, u wêdêwêdê ndîî.

King n꞉ii u maadî dnye kwo, u k꞉ii mb꞉aamb꞉aa ngê myednya a ya, dini ghi n꞉ii ngê ndê ngê yi pyópu adî pîpî, dpudu adnyi y꞉enê, yi ngwo adnyi mbê, amyednyi yii. 10 Pyópuni mââ ti módu, mye p꞉aa ndîî ngmê, u pi Mbápilon. Yi p꞉aani wa a kuwo ngmê, daa chono adnyin꞉aa kwo, u kpadakpada u l꞉êê dîy꞉o adnyi nkîngê. Adnyi mbê, awo, Ayi, Mbápilon. Awo, U pi ndîî ngê a tóó, u yoo yi wêdêwêdê ndîî, ngmênê ala ngwo da ghay dmi, yi kpadakpada u mbwaa kuu lîmîlîmî ngê dê nda ngmê.

11 Yi p꞉aani tpémi y꞉oo n꞉ii knî ye tpile yilî dnyimo pywupwi dé, amyednyi mbê, mu kópu u dîy꞉o pi knî y꞉oo tpile ye daamuwa pwila ngmê. 12 Pi ngmê ngê nkól ye daamuwa pwila, silîpê ye daamuwa pwila, chêêpî pee mb꞉aa ye daamuwa pwila, kêmê pee ye myedaamuwa pwila. Pi ngmê ngê kpîdî mb꞉aa ye daamuwa pwila, kpaapîkpaapî dé ó mtyemtye dé ó n꞉ii yi pywuu dmi ndîî dé. Pi ngê l꞉âmo ngmê u tpile ye daamuwa pwila, mywápê pee ngê l꞉âmo ngmê dé ó pywopwo dp꞉anê ngê l꞉âmo ngmê dé ó nkichi pee ngê l꞉âmo ngmê dé ó chêêpî kpaapîkpaapî ngê l꞉âmo ngmê dé. Adnyi mbê, mu kópu u dîy꞉o yi tpile yilî yi l꞉êê dîy꞉o ndapî ndîî kéé ngópu, ngmênê pi ngmê ngê ye daawa pwila té. 13 Yi p꞉aani tpémi y꞉oo mtyîmî ntee tpile dnyimo pywupwi, tpileni tuu mb꞉aamb꞉aa dnyimo pywupwi dé, pîdánkinsens dnyimo pywupwi, mêê myednyimo pywupwi, ngmênê mêdaamuwa pwila ngmê. Wain mêdaamuwa pwila ngmê, olipi wulu mêdaamuwa pwila ngmê, witi mêdaamuwa pwila ngmê, kpo mêdaamuwa pwila ngmê, pudumakó sipi hósi mêdaamuwa pwila t꞉oo, chádiyót mêdaamuwa pwila t꞉oo, wop dpodo pyu yoo mêdaamuwa pwila t꞉oo. 14 N꞉ii knî ye yi tpile yilî mwiyé dnyimo pywupwi dé, yi yéli ndáápi ngê u ngwo pyaa dniye. Yi yéli daa chono adnyin꞉aa kwo, yi kpadakpada u l꞉êê dîy꞉o adnyi nkîngê, adnyi mbê, amyidnyi yii, yi p꞉aani tpémi ye yewo, Ayi. Yewo, Nmyi nuu u tpile dé chedê ngê dê pyaa dmi, nmyi chaa u tpile dé chedê ngê myaa pyaa dmi, anyi myaa pwiyé dmi. 16 Yewo, Ayi. Yewo, Kî p꞉aani tpémi. Yewo, Ch꞉am ndîî ngê nmyee a ya. Yewo, Yi ch꞉am ngê ndapî ndîî dpîmo kéké, kpîdî mb꞉aa u ngwo dpîmo pywupwi dé, woni kpaapîkpaapî dé, woni mtyemtye dé. Yewo, Yi pyópu ngê kpile u tpile mb꞉aa dé u mbwo dpîmo t꞉emî dé. Yewo, Woni nkól ngê l꞉âmo tumo, woni kêmê pee ngê l꞉âmo tumo, woni chêêpî pee mb꞉aa ngê l꞉âmo tumo. 17 Yewo, Yi tpile yilî lîmîlîmî ngê chedê ngê dê pyaa dmi.

Yélini nkéli k꞉oo a dpodo té, yi ngwo nî m꞉uu too. Tpiipi yoo nî m꞉uu too, paambwi pyu yoo my꞉aa m꞉uu too. Daa chono dnyen꞉aa kwo,
18 dpudu yi ngópu doo a koko. Dpodombiy꞉e dnye kââ, apu, Kî p꞉aani u pi ndîî, u nkîgh꞉ê yintoo p꞉aani daamu a tóó. 19 Dnye mbê, dpodombiy꞉e myednye yii, apu, Ayi. Apu, Kî p꞉aani u pi ndîî. Apu, Yélini yi k꞉ii ntii mbêmê nmo dpodo té, yi p꞉aani tpémi y꞉oo tpile yilî nmo dnye pywupwi dé, ngmênê yi tpile yilî lîmîlîmî ngê chedê ngê dê pyódu.

20 Yélini mbóó p꞉uu wunê pyede, nmî Mî u yoo yi k꞉ii, komo kapî pyu yoo yi k꞉ii, dyépi yoo mye yi k꞉ii, nmyi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê dny꞉oo ya. Yi p꞉aani tpémi y꞉oo kópuni dono nmye dnya a d꞉uud꞉uu dé, nmî Mî ngê nmyi ntââ dmi dpodombiy꞉e ye da vy꞉u.

21 Enjel tââkpaa yi ngwo ngmênî módu, chêêpî kpiyé ngmê dnyinê ngê, nt꞉ee a kéé ngê, apê, Chêêpî kpiyé nt꞉ee dpodombiy꞉e ntee dî kéé, Mbápilon dpodombiy꞉e yinté wamye dyênê, pi ngê mêdaamuwa m꞉uu. 22 Apê, Yi p꞉aani tpémi mêdaadnyi wéti, yi wéti u tpile mêdaadnyi vyee dé, nkéli dpuwo mêdaadnyi wupî dé, nkéli mbywuu pââ myedaadnyi wupî dé. Apê, Yi p꞉aani tpémi y꞉i mêdaadnyi dpodo. Apê, Km꞉ii ch꞉iich꞉ii u dnye pi ngê y꞉i mêdaamuwa ny꞉oo. 23 Apê, Yi p꞉aani lam mêdaadî pîpî. Apê, Yoo y꞉i mêdaadnyi yééyéé, dnyengi dnyeng꞉aa y꞉i myedaadî kwo. Apê, Dyámê wope wope, pi knî y꞉oo yi p꞉aani u ndáápi yoo dnyimo chââchââ dé. Apê, Yi p꞉aani tpémi y꞉oo pipi kópu knî yi mbêmê pi yilî dnyimo dódó dé. 24 Apê, Yi p꞉aani tpémi y꞉oo pi yilî vya ngópu, Yâpwo ndîî u komo kapî pyu yoo vya tumo, u yoo yilî mye vya tumo. - 4 2 Kódin 6꞉17* - 6 2 Tes 1꞉6* - 9-10 Tpyuu 19꞉2-3*

Copyright information for `YLE