Revelation of John 19

Mbóó p꞉uu u ngwo dnye wéti

U kuwó dini ghi ngê mbóó p꞉uu pi yilî yi dnye dmi ndîî nî nyongo, nmî Mî dnye chaa kîgha, apu, Nmî Yâpwo chaa kîgha koo.

Apu, Nmî Yâpwo ngê u yoo kamî ngê dê pyódu té,

  • kóó k꞉oo dê kaa té.
Apu, U pi ndîî, u wêdêwêdê mye ndîî.

Apu, Yoo dnyinté daa kóté kîgha too,

  • pi dono knî ye ntââ ntênê dpo vy꞉u.
Apu, Mââ ti módu ndîî,

  • n꞉ii ngê dono u mbwaa kuu pi dyêêdî yintómu yi mênê yó,
nmî Yâpwo ngê d꞉ud꞉umbiy꞉e dê dyênê.

Apu, Dê dyênê,

  • mu kópu u dîy꞉o u dpodo pyu yoo yinê a vya too.
Apu, Yi ntââ dmi ntênê da vy꞉u.

Myombó dnye chaa kîgha, apu,

Nmî Yâpwo chaa kîgha koo.

Apu, Yi pyópu u kpadakpada u ndê dpudu adî koko,

  • chedê ngê daawa pyódu.
Yi ngwo kada pini myoy꞉a mê páádi, tpile tp꞉oo páádi knî yi k꞉ii, nmî Mî ka kwodokwodombiy꞉e k꞉ame ghê dniye, apu, Yinté choo ya. Apu, Nmî Lémi chaa kîgha koo. Chóó Lémi kwéli doo ya, pi ngmê u dnye y꞉i nî nyongo, apê,

Nmî Yâpwo p꞉uu dpodo pyu yoo.

Apê, Nmî Lémi dmyinê chaa kîgha.

Apê, N꞉ii knî y꞉oo a chââchââ ngópu, a dnye ny꞉ee yó.

Apê, K꞉omo tpile nmyi pi dmi ndîî dé ó têdê dé,

  • ngmênê dmyinê chaa kîgha. - 2 Tpyuu 6꞉10,* - 3 Tpyuu 14꞉11* - 4 Tpyuu 4꞉9-11*

Sipi tp꞉oo ngê u yémî p꞉uu u ngwo wa a y꞉oo

Yi ngwo pi yilî yi dnye dmi nî nyongo, t꞉ââ pââ ndîî ntee wunê dpudu yédi, mye yinté. Mwini dpodombiy꞉e ntee a mbumu yédi, yi dnye dmi mye yinté. Apu,

Chóó Lémi chaa kîgha koo,

mu kópu u dîy꞉o nmî Lémi, nmî Yâpwo,

king ndîî ngê dê pyódu,

u wêdêwêdê mu daa mu tp꞉ook꞉omo.

Apu, Nmî gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê pyaa we,

w꞉aa myedê pyw꞉ee koo.

Apu, Chaa kîgha koo,

mu kópu u dîy꞉o sipi tp꞉oo ala ngwo a yééyéé,

u yémî p꞉uu ngê yééyéé u kpîdî dmi u mbwo dê t꞉oo,

u yoo knî yi k꞉ii ngmidi ngê a pyodopyodo té.

Apu, Kpîdîni u mbwo dê t꞉oo,

Chóó Lémi ngê u kwo dê y꞉oo.

Apu, Yi kpîdî dmi kpaapîkpaapî dé,

tupwó yi p꞉uu daa t꞉a.

(Yi kpîdî dmi kpaapîkpaapî dé yi nt꞉u kópu, kópu mb꞉aa n꞉ii nmî Mî u yoo knî y꞉oo a d꞉uud꞉uu tumo.)
Enjel ngê a ka pê, Ala kópu d꞉êê ngi. A ka pê, Sipi tp꞉oo ala ngwo a yééyéé. A ka pê, Chóó Lémi ngê yélini yi kmaapî têdê a dóó kalê too, yi yéli y꞉oo w꞉aa wa a pyw꞉ee ngmê. A ka pê, Chóó Lémi ngê yi kópu dyuu ndêndê ngê dê vyi té, daa k꞉omodanê kópu dyuu.

10 Yi ngwo enjel yu dmyeno kwodokwodombiy꞉e k꞉ame nî ghê wo, ngmênê a ka pê, Apuu! A ka pê, Nangê châpu nê. A ka pê, Ṉ́îdê mbwó yoo, yélini yi k꞉ii Yesu u kópu dyuu nmyi mgîmî ngópu, Chóó Lémi p꞉uu ntee nmye dpodo té, yinté p꞉uu myinî dpodo. A ka pê, Nangê châpu nê, Chóó Lémi p꞉ee vyîlo yu châpu ngi, mu kópu u dîy꞉o Yesu u kópu dyuu Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo wunê a m꞉uu tumo. - 6 Tpyuu 11꞉15-18, 14꞉2-3* - 7-8 Tpyuu 21꞉2,9, Epeso 5꞉32* - 9 Luukî 14꞉15* - 10 Tpyuu 22꞉8-9*

Yesu ngê tpile tp꞉oo dono u ngwo dyênê ngê

11 Yi ngwo mbóó a ngópu a kpêmî ngê, hósi kpaapîkpaapî ngmênî módu, pi pyipwo ngmêdoo ya, k꞉omodanê kópu p꞉uu dêpwo ya, myedaangmê kn꞉aadi ngê. Yoo ntênê a kóté kîgha too, yi p꞉uu u ngwo a l꞉êê yédi. 12 Ngwolo dê ndê dóó ntee tpile dê, dyámê pee yilî yi kîdon dé mbêmê dnye kwo. U pi kêpa nî módu, ngmênê u nt꞉u kópu pi ngmê u lama daa tóó, chóó u mo u lama a tóó. 13 U pi alanté nmo tpapê ngê, Chóó Lémi u Kópu Dyuu. Kpîdîni u mbwo doo ya, d꞉ud꞉umbiy꞉e wêê vyi. 14 Chóó Lémi u lede knî y꞉oo dnye yâmuyâmu, hósi kpaapîkpaapî knî yi pyipwo dnye ya, kpîdî kpaapîkpaapî dmi yi mbwo yidoo ya, tupwó yi p꞉uu dêpwo ya. 15 Yoo dyêêdî dono yi vyee u l꞉êê dîy꞉o taa ńepwi ngmê u kwo ngma a pwii wo. Nkichi pee kiyé ngê adî vyee dé. Yoo dono wain kîgha mtyé ntee tpile ngê wa pyódu té, adî vyilêvyilê dé, yi wêê adî pywuwopywuwo, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi dpodombiy꞉e ye nod꞉e wo. 16 U pi u kpîdî p꞉uu doo ya, kpâlî kn꞉ââ dê yi p꞉uu myedoo ya, apê, King yintómu yi King, Lémi yintómu yi Lémi.

17 Yi ngwo enjel m꞉uu nî módu, kââdî mbêmê doo kwo. Wââ ntee ńméni, n꞉ii knî yi lama tpile tp꞉oo ntóó pîpî a tóó, dpodombiy꞉e ye mbwolo, yepê, A pwiyé dmyeno. Yepê, Chóó Lémi ngê kmaapî ndîî nmyi l꞉êê dîy꞉o ngmêwunê pwapî. 18 Yepê, Pi dyêêdî yintómu yi ntóó dmi dpî ma tóó. Yepê, King yoo, kada pini yoo, lede yoo yi k꞉ii, l꞉êê têdê a pwopwo té, yi ntóó dmi dpî ma tóó. Yepê, Hósi dé, yi tpiipi yoo yi ntóó dmi dpî ma tóó, pi dyêêdî yintómu, wop dpodo pyu yoo, ndapî p꞉uu dpodo pyu yoo, yélini yi pi dmi ndîî dé ó têdê dé, yintómu yi ntóó dmi dpî ma tóó.

19 Yi ngwo tpile tp꞉oo dono nî módu, dyámê mbêmê king yoo, yi lede yoo yintómu yi k꞉ii, p꞉uu dnye ya. U yi y꞉e doo kwo, Pini n꞉ii hósi kpaapîkpaapî pyipwo a tóó, u lede yoo yi k꞉ii, nmî vya té. 20 Ngmênê dêê dniye, p꞉ee vya tumo, tpile tp꞉oo dono mgîmî ngópu, u komo kapî pyu mye mgîmî ngópu, n꞉ii ngê mbwudu yilî u pi mbêmê mwiyé dpîmo a chapî dé. (Yi mbwudu chapî mbêmê yoo dono mwiyé a dóó too, tpile tp꞉oo u l꞉ii yi p꞉uu u ngwo a t꞉ee ngópu, u yâpwo tpile ka myednyimo a ngêpê.) Yi tpile tp꞉oo dono, u komo kapî pyu u k꞉ii, mgîmî dumo, yi ghê dê dpîmo ya, ndiya u ngwo d꞉ii dumo. Mwááli dyuu d꞉ud꞉umbiy꞉e kîîkîî ngê ntee dpî pyódu, yinté kwéli ghê dpîmo mgînî vyîmî. 21 Pini n꞉ii hósi kpaapîkpaapî pyipwo doo ya, yi tpódu yi lede yoo vya too. Taa n꞉ii u kwo doo kwo, u ngwo vya too. Wââ ntee ńméni knî y꞉oo yi ntóó dmi ma tumo, d꞉ud꞉umbiy꞉e pile dniye. - 12 Tpyuu 1꞉14* - 13 Njon 1꞉1,14* - 15 Tpyuu 1꞉16* - 16 Tpyuu 17꞉14* - 19 Psalm 2꞉2* - 20 Tpyuu 13꞉11-17, 20꞉10* - 21 Tpyuu 19꞉17-18*

Copyright information for `YLE