Revelation of John 3

Nmî Lémi ngê Sadis tpémi ye kópuni dy꞉ââ ngê

Nmî Lémi ngê a ka pê, A yoo yélini Sadis wunê pyede, ala kópu dyuu dpî d꞉êê ngi, ye dpî dy꞉ââ ngi.

Yipi, Pini n꞉ii ngîma Chóó Lémi u Ghê Dmi a kwo, ghéni dmi n꞉ii ngê dpodo pyudu a dódó ngê, myenté pini n꞉ii ngê pudu pyudu a tpyé, ala u kópu dyuu. Yipi, Kópuni nmye d꞉uud꞉uu tumo, u lama dé. Yipi, Pi knî ye yinê ye nmyi ghê dmi a pyede, ngmênê wunê nmyi pw꞉oo dniye.
Yipi, Nê u Yâpwo ngê dpodoni ńedê kaa nmyoo, u lama a tóó yi dpodo têdê nmye mgeemgee té. Yipi, A pii dmyeno. Yipi, Nmyi kêlîmî daa kêmakêma a pwopwo. Yipi, Mê wêdêwêdê kalê yó. Yipi, Kópuni nmyinê pyw꞉ee ngópu, kópuni nmyinê ny꞉ee tumo, dmyinê nuw꞉onuw꞉o dé, myedmyinê d꞉uud꞉uu dé, nmyi dono a kuwo tóó. Yipi, Nê u kópu daanmyi ny꞉ee knomomê, ye daa nmyi lama kpáápi k꞉ii nmye wa t꞉aa, wa ngwéti nmyo, wamye kpada nmyo. Yipi, Sadis tpémi, nmyi vy꞉o pi ngmê knî y꞉oo yi gha dmi tupwótupwó ngê daa pyódu tumo. Yipi, Yi yéli ye kpîdî kpaapîkpaapî wanî y꞉ee té, yi k꞉ii anmî m꞉ii, mu kópu u dîy꞉o a nuu u kópu ye d꞉uud꞉uu tumo. Yipi, Yélini dono p꞉uu adnyi l꞉êê, yi mbodo dmi mudu y꞉i wa yââ, yi yéli kpîdî kpaapîkpaapî dmi kêlê adnyi m꞉ii. Yipi, Yi yéli yi ghê dmi a t꞉a, yi pi dmi mbóó p꞉uu myewunê pyede. Yipi, Nê ngê yi yéli yi pi dmi daawa vya té. Yipi, M꞉aa u ngîma, u enjel yoo mye yi ngîma, nê ngê yi wépi dmi daawa puwâ.

Yipi, U Mî u Ghê Dmi ngê u yoo knî ye kópuni dpî vyi, n꞉ii ngópu puu dê a t꞉a mo, yi kópu dpî ny꞉ee ngê. - 1 Tpyuu 1꞉4,16* - 3 1 Tes 5꞉2* - 4 Njuda 1꞉22-23* - 5 Tpyuu 7꞉9, Luukî 10꞉20*

Nmî Lémi ngê Piladelîpiya tpémi ye kópuni dy꞉ââ ngê

Nmî Lémi ngê a ka pê, A yoo yélini Piladelîpiya wunê pyede, ala kópu dyuu dpî d꞉êê ngi, ye dpî dy꞉ââ ngi.

Yipi, N꞉ii p꞉uu dono daa t꞉a, k꞉omodanê kópu myedaa t꞉a, ala u kópu dyuu. Yipi, Yi pini king Dépidi ntee pini, keńe u kii ka tpyé. Yipi, Keńe dpî kpêmî, doo u ntââ pi ngmê ngê mêdaawa kuwo, dpî kuwo, doo u ntââ pi ngmê ngê mêdaawa kpêmî.
Yipi, Kópuni nmye d꞉uud꞉uu t꞉oo, u lama dé. Yipi, K꞉omo tpile nmyi wêdêwêdê daa ndîî, ngmênê u dnye nmye nyêmî ngópu, dpîp꞉e mb꞉ii ngópu. Yipi, Keńe nmye da kpêmî, doo u ntââ pi ngê daawa kuwo. Ala kópu dpî ny꞉ee yó. Yipi, Yélini y꞉oo yinê ye, Nmo Nju tpémi, a k꞉omodanê té, daa ndêndê ngê Nju tpémi, Setan u yoo vy꞉o a wee. Yipi, Yi yéli nmyi yi yodo u maknopwo wa yé té, yi yi mbodo dmi ngê k꞉ame nmye wa ghê dmi, yi lama u ngwo wa yââ, awo, Nê nódo yi nuu ghi dmi a tóó. 10 Yipi, Nê u dnye nmye nyêmî ngópu, u l꞉êê dîy꞉o dono nmyinê vyîmî tumo, yipi, yi kópu u l꞉êê dîy꞉o dono ndîî vyîmî têdê wada a ngêêpî nmyo, dini ghi n꞉ii ngê Setan ngê dyámê mbêmê pi yintómu ada a tókótókó. 11 Yipi, Nê daa kêmakêma wunê diyédiyé. Yipi, Kópuni nmyi ny꞉ee tumo, dmyinê tpyé dé, máádini p꞉uu nmye wee, nangê kn꞉aadi. Yipi, Pi ngê kn꞉aa máádi p꞉uu kîngê kaa nmyo, kminté p꞉aa mb꞉aa daanmy꞉uu taa dmi. 12 Yipi, Yélini dono p꞉uu adnyi l꞉êê, yi mbodo dmi mudu y꞉i wa yââ, yipi, nê ngê yi yéli k꞉ââ pââ ngê wa pyódu té, u Yâpwo u ngomo p꞉uu wa kaa té, yi yéli y꞉oo yi ngomo mêdaawa a kuwo ngmê. Yipi, Nê ngê u Yâpwo u pi yi yéli yi p꞉uu wa d꞉êê, chóó u pi kamî yi p꞉uu wamye d꞉êê. Yipi, U Yâpwo u p꞉aa, Njedusalem kamî, mbóó p꞉uu wa a ndê. Yipi, Nê ngê yi p꞉aani u pi yi yéli yi p꞉uu wamye d꞉êê.

13 Yipi, U Mî u Ghê Dmi ngê u yoo knî ye kópuni dpî vyi, n꞉ii ngópu puu dê a t꞉a mo, yi kópu dpî ny꞉ee ngê. - 7 Is 22꞉22* - 9 Is 60꞉14* - 12 Tpyuu 14꞉1*

Nmî Lémi ngê Leyodisiya tpémi ye kópuni dy꞉ââ ngê

14 Nmî Lémi ngê a ka pê, A yoo yélini Leyodisiya wunê pyede, ala kópu dyuu dpî d꞉êê ngi, ye dpî dy꞉ââ ngi.

Yipi, Pini n꞉ii p꞉uu k꞉omodanê kópu d꞉ud꞉umbiy꞉e daa t꞉a, ala u kópu dyuu. Yipi, Yi pini ngê u Mî u kópu dyuu ntênê nmye a ńuwo, daangmê kn꞉aadi ngê. Yipi, U Mî ngê tpile yintómu l꞉âmo ngê, yi kada pini ngê pyódu ngê.
15 Yipi, Kópuni nmye d꞉uud꞉uu tumo, u lama dé. Yipi, Ntii nmyi mênê daa tóó, kuu nyi nmyi mênê myedaa tóó, u kwo pwópwó ngê nmye pyede. Yipi, U yi u ngwo daa kwo, Pwópwó ngê nmyi ya. 16 Yipi, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o wamê kwada kalê nmyo. 17 Yipi, Ala kópu nmye tpapê ngópu, nmyimo, Nmo ndáápi dé, mb꞉aamb꞉aa ngê nmo pyede, tpile yilî u ntââ mbêmê myino pyede. Yipi, Nmyi lama daa tóó, dnyinté nmye pyede, nmyo ngópuch꞉anê yoo, nmyo pinté yoo, kn꞉ââ mbwii nmye pyede, nmyi ngwolo dmi kâpwe dé. 18 Yipi, Ala kópu a ny꞉ee yó. Yipi, Nkól n꞉ii p꞉uu dyââpe daa t꞉a, u kwo ngmê pwila yó, ndêndê ngê ndáápi ngê u ngwo anmyi pyaa dmi. Yipi, Kpîdî kpaapîkpaapî knî u kwo ngmê pwila yó, kn꞉ââ mbwii mêdaapîdmyinê m꞉ii, mywenemywene têdê pi knî y꞉oo mêdaapaa m꞉uu nmyinê. Yipi, Yi komo knî u kwo ngmêdpî pwila yó, nmyi ngîma pêdê vyilê tóó, yélî u ngwo paa m꞉uu yó. 19 Yipi, Yélini yi nuu ghi dmi nódo a tóó, a kpadakpada too, a wátiwáti too. Yipi, Nmyi dono a kuwo tóó, dpodombiy꞉e p꞉uu dmyinê dpodo, nmyi nuu u dpodo ngê choo ya. 20 Yipi, Ala kópu ny꞉ee yó. Yipi, Nê keńe t꞉âmo ka kwo, ka depedepe. Yipi, N꞉ii ngê u dnye wa ny꞉oo, keńe u kwo wa a kpêmî, yi ngomo k꞉oo wa kee, nipi adpî ya kmaapî. 21 A ka pê, Dono a yi yodo u maknopwo ntee nî yó, M꞉aa u nkîgh꞉ê ntee n꞉uu yaa wo, yélini dono p꞉uu adnyi l꞉êê, yi mbodo dmi mudu y꞉i wa yââ, yi yéli a nkîgh꞉ê yinté amî yaa dmi.

22 A ka pê, M꞉aa u Ghê Dmi ngê u yoo knî ye kópuni dpî vyi, n꞉ii ngópu puu dê a t꞉a mo, yi kópu dpî ny꞉ee ngê. - 14 Tpyuu 19꞉11, Kîlosa 1꞉15* - 15 Lóma 12꞉11* - 17 Luukî 12꞉21, Njems 2꞉5* - 18 Is 55꞉1* - 19 Hipîlu 12꞉7, 1 Kódin 11꞉32* - 20 Njon 14꞉23* - 21 Mát 19꞉28*

Copyright information for `YLE