1 John 1

Keliso yada mia 'ivauna wata 'atumaina lamuna.

1'Ifwaidi Iesu yana tomata'aulelevo taiadi 'a miamiani, bega a kiluma a na vonemi. Tutuyanina Yaubada fwayafwaya wata abama i 'idewadiga, yana Tokiavemageta taiadi i miamia, mulieta Tokiavemagetanina 'a 'iseni wata yana vona 'a nogai. Mogitana 'a 'isaotogi wata taunima 'a 'abitonovi. Taunina Yaubada yana nuanua matatabuna 'adi Tokiavemageta wata 'wainega mia 'ivauna wata 'atumaina ta veveluagai. 2Tutuyanina mianina lamuna i souyeni, 'ima 'a 'iseni begaidi 'a kiluma 'a lulu'ivona 'waimie. Tokiavemagetanina 'a vonevoneyeniga, taunina Keliso, basenadiotoga Tamada taiadi i miamia, siwe i mai bega 'wainega mia 'atumaina wata miamia-vagaina ta na veluagai. 3Ava'ai 'a 'iseni wata 'a nogai 'a lulu'ivona 'waimie bega yama veiana Tamada wata Natuna Iesu Keliso taiadi 'omi wata bani'odi 'wa na veiana nika yada sosoana 'aitamogana. 4'A kiluma 'a na vonemi, bega yami veiana Tamada 'waineye i na vebwaika, taiadi ta na sososoana mogitana.

  • S1 Ion 1:1-2,4S2 Ion 1:14

Yaubada magemagetana.

5Ava'ai basenadi 'a nogai Keliso 'wainega, 'a lulu'ivona 'waimie, vonanina side bani'odi. Yaubada Magemagetana, kebu tamu sai'afo dudubala i da 'eno'eno 'waineye. 6We'e 'ai'edi ta na vo, 'Ida Keliso enavo,” siwe yada sauluva sakoidi, bani'odi ta miamiani dudubala 'waineye, yada vonanina vekali wata Yaubada yana nuanua tonovidi kebu ta da vematayakeyakedi. 7Yaubada yana 'eba mia magemagetaotogina nageneye, wata bani'odi 'ai'edi ta na miamiaga yana magetanina nageneye ma yada sosoana ta na veveiaiana, wata Natuna Iesu, yada sakona 'aitamogana 'aitamogana i lekolekoadi dayagina 'wainega bega ta veve'atumai Yaubada mataneye.

8'Ai'edi ta na vo, 'Ida kebu tosakonaga,” taunida ta vevekalieda wata Yaubada yana nuanua tonovidi kebu i da 'eno'enovi yada nuanua 'waidie. 9We'e 'ai'edi yada sakona ta na lu'ivoneyediga Yaubada 'waineye, yada sakonanidi i na nuatavunidi wata i na 'ivevunavunagida bega ta na ve'atumai sauluva sakoidi 'waidiega. 'Ada fata ta na vetumagana yada sakona i na nuatavunidi, fai yana nuanua matatabuna tonovidi wata bani'odi basenadi i vona'awaufaufa. 10'Akonadi Yaubada i vona i vo, Tomotoga 'aitamogana 'aitamogana tosakona,” we'e 'ai'edi ta na vo, 'Ida kebu tosakonaga,” 'ana nogaya Yaubada yana vona ta awave'eve'eweni wata yana vona kebu i da 'eno'eno yada nuanua 'waidie.

  • S5 1 Tim 6:16 Iem 1:17S6 1 Ion 2:4
Copyright information for `YML