2 John 1

Yau 'auvea, yami to'edakumeta, a vekaiwa 'omi vavine vevenua'ivinimi ma natumiavo
Voke 'ana 'aseta Ioni i kilukiluma tamu Keliso yana 'Aila'a 'waidie.
'waimie. Basenadi Yaubada i venua'ivinemi 'wa vetumagana 'waineye, bega a nuakalikaliemi mogitana. Yau kebu 'aiseku a da nuakalikaliemiga, siwe wata tomotoga matatabudi Yaubada yana nuanua tonovidi i 'asetadiga, i nuakalikaliemi.
Copyright information for `YML