Revelation of John 10

Tamu anelose ma yana lubulubu.

Wata a 'isanago, tamu anelose toketokeotogina a 'iseni i obuobuma abamega. Waowa i 'avui i mimaieni, 'unu'ununeye abavole i vetovoia, maigina mataududulina inala bani'odi, we'e 'agena 'wa da vo bani'odi 'ai i da lu'aogi. Nimaneye lubulubu nunumina siaina siwe i luyawagi. 'Agena 'ana 'atagi i ba eyage, 'ana wama 'avale, i toke i vegole 'wa da vo kuvakuvala butu'aina. I vegole'a'avana, nika tomuyoana 7 i dududi 'asa'aiana bonana i tutuli. Tutuyanina i dududi i 'a'avana igodi yadi vona a da kilumidi siwe tamu bona a nogai abamega i voneku i vo, Naninidi tomuyoana 7 i voneyediga nuamuye i na 'eno'eno, kebu 'u na kilumidi.”

Anelosenina, kumanina i ba eyage wata 'avale nimana 'ana 'atagi i silakai i vegole i vo, A vona mogitana Yaubada 'ana wagavayega, kumanina miamia-vagaina, abama, fwayafwaya, eyaga i 'idewadi wata nani matatabuna. Kebu wata 'a na lulukamata. Tutuyanina anelose 'ana ve-7 yana evulega i na yuvei, Yaubada yana nuanua givagivadi i na ve'a'ava-vagasedi, bani'odi basenadiotoga i voneyedi yana tofolovavo 'waidie, kumanidiavo i vetolu'ivona faifaina.”

Bonananina a nogaiga abamega wata i vona-vaitugana 'waikuye i vo, 'U na nago anelosenina i baga eyage wata 'avale, nimanega lubulubu luyawagina 'u na 'ewai.”

I vona'a'ava, a nago 'waineye a voneni a vo, Lubulubunina siaina nuanuaku 'u na veleku.” I voneku i vo, 'U na 'ewai 'u na 'ania, 'awamuye 'u na 'alatonoviga dibidibina bani'odi mai'awa, we'e bola kamomuye yuyuna.” 10 Bega a nago lubulubunina a 'ewai nimanega, a si'auleni a 'alatonovi dibidibina 'wa da vo mai'awa. Siwe tutuyanina a tononi kamoku i 'aiova. 11 A 'ani'a'avai wata i voneku i vo, 'U na nago 'u na lu'ivona-vaitugana Yaubada yana Vona wata ava'ai sai'afoga i na souyediga tomotoga yadi toveimea taiadi 'waidie. Tomotoganidi bonadi tulina tulina i miamiani 'awalawa 'aitamogana 'aitamogana 'waidie.

Copyright information for `YML