2 John 1

God reri kenem ta teri yenken an kemne gwor siglow basrasbo. An omuteke habobo tatame remri temnas yi tame, God Eterri Tuma sekenek an kemne pap meten heyar nenbo. Arenwou bo. Nugwape tuma sekene mettene tatame rem kemne etop kirkir nenbo.
Copyright information for `YSSYAMANO