Jude 1

An Jut, an Jisas Krais eterri yaku nen tame. An Jems eterri mase. God re kemne kenen wepotem tatame, an kemne gwor siglow basrasbo. Apiy God re kemne pap yewon heyar nenbo. Jisas Krais eter re kemne lakerebo.
Copyright information for `YSSYAMANO