Acts 12

Herot ere Jems erne pen sam, sene ere Pita erne ake yaperke won wurim.

1Ete yabel apeilake Herot ere kau Kristen tatame emne yaper nente abom. 2Ere eri ei nai tame emne wom, eme Jon eteri lake Jems erne gapakuk borwag regen sam. 3Etep tem, apeilake Herot ere lam, Juda tatame eme eri nenemkap metekwasem. Etep lam, ere yaper sene nenem, ere Pita erne keikeresukun kepke peiken rasem. Juda tatame eme yisken berai bret abetem yabelke etep tem, eme Pita erne kepke peiken rasem. 4Peik rasem, eme erne ake yaperke panen wurim, ei nai tame epe pes epe pes eme Pita erne lakerebetem. Lakerebetem, Herot ere abom. Yuri nema yisken berai bret abe yabel omotek, an Pita erne Juda tatame etemri bitimik panen yin tuma ek namdete. Ere etep abom. 5Pita ere ake yaperke temenem, Kristen tatame eme God erken tuma namdebetem, ere Pita erne kobo late. Eme etep namdebetem.

God eteri komri tame ere Pita erne ake yaperke panen woram.

6Herot ere Pita erne tuma namdete nenbetem yabel, ete neir Pita ere ei nai tame pes etepri borke tuknamenem. Eme erne ainke nenem kep peske peikmenem, ei nai tame nogwape eme ake yaper eru lakerebetem. 7Lakerebetem, agetage God eteri komri tame ere yam, ake puri eikap beram. Yan ere Pita erne baye tobo letke keren erne teren etep wom. Ne agetage wayen tetete. Etep womke, Pita ere wayen tetem, agetage eri letke peikmenem ainke nenem kep ere robokwunem. 8God eteri komri tame ere erne etep wom. Ne neri moutip sin tewo bos wute. Etep temke, God eri komri tame ere sene etep wom. Ne neri tame oub waren ane semoute. 9Pita ere erne semowun epe ake yaper mesginin yim. Yim, Pita ere etep abom. Kap God eteri komri tame ere ane panen yibe, o an kap nugsike tuknalabe? 10Ere etep yibetem, erne lakerebetem tame emne epe me sekiyin yibetem. Sene yin kau tame eme lakerebetem, epe emne sekiyin yim. Akek yibe kelu eme ainke nenem eru temenem emi yam, eru ere me latmenem, epe ek woran yim. Keluke yibetem, agetage God eri kom tame ere Pita erne mesginin yim. 11Pita ere abopitim, ere etep wom. An laye, Keryen God ere eri komri tame won yan ane petye. Herotken Juda tatameken eme ane tuma namdete wom, eme ane beke namde. Etep wom. 12Etep abom, ere Jon Mak eteri nawo Maria etetri akek yim. Tatame nogwape eme ete akek poimenem, eme God erken tuma namdebetem. 13Namdebetem, Pita ere ake eru yin pemetem, yaku kere ta teri sig Roda, te yan eru latte nenem. 14Latte nenbetem, te Pita eri tuma ape meten te metekwasen te eru beke kiyi lat. Te sene peyapus rasen amen wurin etep wom. Pita eter ake eruke teteten. 15Eme tene etep wom. Ne me belebe. Te awosein emne etep wom. Berai. Sekenwai. Ere yawo. Eme etep wom. Kap, eteri wouke yawo. Etep wom.

16Pita ere ake eru som pemetbetem, eme ake eru laten erne lan eme wouken akem. 17Pita ere emne letke wotaken eme tuma elen ten, ere emne tuma wusowum. Keryen God ere erne ake yaperke sene petem tuma etep kir wusowum. Ere emne etep wom. Kem Jemsken lakemase nogwapeken emne ete tuma wusoute. Etep won ere emne mesginin akeite emik yim.

18Ei beramke, ei nai tame eme me sopen etep wometem. Pita ere mak yiwo? 19Herot ere etep wom. Kem Pita erne sopte. Etep wom, eme erne soplawoyim, Herot ere ake yaper lakerebetem tame emne pap wayen ere ei nai tame emne won ake yaper lakerebetem tame emne pen sam. Pen sam, Herot ere Judia distrik mesginin ere Sisaria komke waren etek temenem.

Herot ere sam.

20Herot ere Tairken Saidonken komri tatame emne pap kenake wayem. Ete tatame eme etep abom. Nema ei nente, nema apeilake Herot eri tatame emri awos mapeke tuk? Etep abomke, eme poyin eme Herot erken gerute wom. Eme Blastus erken tuma kiyi namderasen wurisubuk tem. Blastus ere apeilake Herot eteri ake eisau lakerebetem tame. Porere wurisubuk rasen Blastus ere Tairken Saidonken komri tatame emne kobo lan tuma kir namdem.

21Herot ere wom yabel temke, ere keryen etemri kerap wolen wolbaye yenbo etek sin tatame emne tuma namdem. 22Namden, tatame nogwape eme eteri tuma meten etep wom. Ere tame berai, ere God. 23Etep womke, Herot ere tatame emne beke wotake, ere God eri sig eisau beke wo, eke agetage God eri kom tame ere yan Herot erne pen sopoyow eme erne tan sam.

24Kristen tatame eme God eri tuma kom komke wusoubetem. Tatame nogwape eme meten, eme Jisas erne kenawaike abom.

25Barnabasken Solken epe kel Jerusalemke sen yin newo mesginin epe Jon Mak erne Antiok komke panen yim.

Copyright information for `YSSYAWU