Ephesians 3

Pol ere Juda berai tatame emne God eri tuma wusoubetem.

Kem Juda berai tatame, God ere kemne arenke kobo lam, eke an ake yaperke tetan. An Krais Jisas eteri tuma wusoubetem, eke eme ane ake yaperke won wurim. An abobe, kem etep metten, God ere ane kobo lan ane ete yaku newom. Ere kemne noub abon, eke ere ane ete yaku newom. God ere Juda berai tatame emne kir peten eme eteri tatame tete tuma e kiyi me berasmenem. Ete tuma God ere ane wusowum. An kemne ete tuma kiyi kera bas rasem. Kem etep lan, kem abote. Krais eter nenbetemkap ete tuma Pol ere noub metten. Nogwape tatame eme ete tuma beke met. Kiyi temenem tatame eme God eri etek berasmenem tuma ere emne beke petera. Gwopte God Eri Wou ere ete tuma God eri aposel tameken eteri tuma wusou tameken emne wusowum. Kiyi berasmenem tuma ere gwopkap. Juda berai tatame etemken kir, eme God Eteri Tuma Yenbo kenawaike mette, eme Juda tatameken eme God eteri tame beig tete. Etem kir eme Krais Jisas eteri wusom tete. Etepkap, Krais eterke God ere eter kiyi namderasem tumakap ere etemken Juda tatame etemken kir noub eyarte nenbe.

God ere ane ete Tuma Yenbo wusoute yaku newom. Ere ane kobo lan eri mure ane newom, eke an ete yaku muresen kerebe. An abobe, an tame yenbo berai. God eteri tatame nogwape eme yenbo, eme ane teitkwunten. Etep tem, God ere ane kobo lan Tuma Yenbo Juda berai tatame emne wusoute yaku newom. Krais eter yenbosubuwai tetankap an emne wusoube. Akei wos seikim, God ere kiyi berasem wule nentekap an nogwape tatame emne noub wusoube. 10 Etepkap, God eteri tatame eme God eteri metke rake porere eme gwoteptek noub mette. Sene God eteri komri tameken nelri keryenken etem kir eme etep lan mette. 11 God eter kiyi abon nente womkap ere neremri Aneyen Krais Jisas eterke ere etep nenem. 12 Nema Krais eterken belandeten tatame, nema erne kenawaike abobe, eke nema beke kip ak, nema God erne mekinke yin eterken tuma namdebe. 13 Eke an kemne wobe, kem abobe, an kemne kobo lan mus metbekap, kem pap yaper mane mette. Kem etepke abote, an kemne kobo labe, eke kem God eterken eyar tetan.

Pol ere Apei erken tuma etep namdebe, Efesus tatame eme mureken temente.

14 Apei God eteri nenbekap an etep abobe, an erne gulke pan sukye worabe. 15 God ere akei wakse etemri Apei. Ere akei nowselri wakseken nelri wakseken emne sig newom. 16 God ere tatame emne noub nenbe wule nogwapewai tetan. Eke an erne wolabe, ere Eteri Wouke kemri selpap mure eisau newobetete. 17 Eke kem Krais erne kenawaike abon ere keremri selpapke temente nenbe. Me eisau eri nen kik waren me noub tetbekap, kem Krais eri pap yewobe wule sen noub tette. 18 Eke Krais ere nemne pap kenawai som yewobekap, kerem kem God eri tatame nogwape etemken kem akei, kem etep noub metbetete. 19 Ye, kem eteri pap yewobe wule noub mette. (Ete wule eisauwai nema mapeke noub mette.) Kem noub mette, eke God eter tetankap, kem etepkap tete.

20 Nema God eteri sig eisau wobe. Eteri mure e neremke yaku kerebe. Be wos nema pette abobe, be wos nema erne wometbe, ere kuyese nemne dagerubuken newobe. 21 Kwokwos kwokwos nema God eteri sig eisauwai wobetete. God eteri siosri tatameken nema Krais Jisas eterke nema eteri sig eisau som wobetete. E sekenwai. Nema kir teye.

Copyright information for `YSSYAWU