1 Corinthians 2

Kraiso yaopwae porokopramp fek sumpwimp kar

1Onomp ankwapyae fákáre, ono kuri wokwaek yumonapok koropea Kwaromp Kwapwe Kare Kar farákápampao maok, ono te yumwan, onomp kar kour wawenkria kar porokwerá mér tokwaeráp aropao farákáp konámp niamp fek farákáp moiampono. a  2Onomp nɨnɨk mek te ono waeman arakrá séri nampon: Ono yumo ou mek yak namp te, ankwap ankankan nɨnɨk mono. Ono te ankár Jisas Kraisén saráp nɨnɨk nampono. Ye, Jisas Krais yaopwae porokopramp fek sumpwimpan saráp nɨnɨkia yumwan farákáp nampono. 3Am ke fek ono yumonapok koropamp fek te, ono kárákáre mo, apápria kour me woukoupa waeampono. 4Ono kar farákápria Kwaromp Kwapwe Kare Kar séramp fek te, nɨnɨk kourráp aropao náráp nɨnɨkaokenkria farákáp moi nampono. Ono te am kar farákáp namp fek Yiki Kor Spiritamp kárákáreran yumwan yénkép nampon. b  5Ono tak namp te apae riteanápe, onomp nɨnɨk te aropamp yonkwae kourao Kwarén mér mwanap mwae kup yénkép te mono. Kwaromp kárákáre námoku Kwarén mér mwanap yénképanoria nampon.

Kwaromp Yiki Kor Spiritao yonkwae kour nénknámp kar

6Tá kare, arop fárákap te maomp waemp te aropnámp téképá yakáp napan, yino Kwaromp kar farákáp námp te yonkwae kourráp karan farákáp nampan wawi konapon. Am te apárokamp arop fárákapamp yonkwae kour mono. Tá mámá apár poukeyaknámp kárákáre akwapá yak mo naerianámp kárákáreramp yonkwae kour te mono. 7Yino te wokwaek mek yakámp Kwaromp yonkwae kouran farákápámpon. Kwaro oukoumwan apár yoro mo námp fek, nomo yámar mek mént yae-párák tankáp mwanámpan maomp yonkwae kour fek nánapi pwararámpon. c  8Mámá apár poukeyakápnap kárákáreráp arop am yonkwae kour te mér mono. Am fárákapao wae méri yakápria te, yámar mekamp Tokwae Karan sámpea yaopwae porokopramp fek pukupá pwar mono. d  9Aeapan maok, yino te mámá ankank Kwaromp Buk fek arakrá sénámpan yino sénámpon:

“Ankank arop yi fek nke moi nap,
tá woupwi fek wa moi nap,
tá aropao kuri nɨnɨk moi nap,
am ankank táman
Kwaro námwan warákár konap arop fárákapampor
nánapi pwate námpon.” e 
10Am yonkwae kourráp kar te mek yakámpan maok, maomp Yiki Kor Spiritamp tére kárákáre fek Kwaro nomwan érik yénképámpon. Yiki Kor Spirit te kápae kare ankank nke konámpara, mao Kwaro mek karaok nɨnɨknámp nɨnɨkan kor wae nke námpon.

11Arop te wa ankwap aropamp nɨnɨk mekamp nɨnɨk mér i konámpanáp, mono. Mao námoku saráp wae méri yak námpon. Tá taknámp, arop ankwap Kwaro nɨnɨk námp te mér mono. Kwaromp Spiritao námoku saráp méri yak námpon. 12Nomo te mámá apár mekamp aropan poukeyak konámp yao-pwaerápan sámp mono. Nomo te Kwaronámpoknámp koropnámp Spiritan sámpria, Kwaro ti-sápnámp kápae kare kwapwe kare ankank am fwap mér mwanámpon. f  13Am ti-sápnámp farákápnámp kar am te aropamp yonkwae kour meknámp korop mono. Yiki Kor Spirit námoku yinan yénkianámpan yino am kar táman sénámpon. Yino Yiki Kor Spiritamp karan Yiki Kor Spiritráp arop fárákapao wa nap fek farákáp námpon.

14Aeno arop Yiki Kor Spirit mo námp te, Kwaromp Spiritamp kar te épérépnámp kar ritea sámp mo i konámpono. Am kar nomo sámp konámp te Yiki Kor Spiritao námpan sámp konámpara, Yiki Kor Spirit monap arop te am kar fi mér mwanap pourou mono. g  15Yiki Kor Spiritráp aropao saráp ponankor ankank youroukoupia fi mér i konámpono. Aeno arop ankwap am Spiritráp aropan youroukoup naenámp pourou mono. 16Am táman Kwaromp Buk fek sérrá,

“Tokwae Karamp nɨnɨk te wa mér námpon?
Wa Tokwae Karan nɨnɨk yénkép námpon?”
Aeno nomo te wae Kraisomp nɨnɨk sámpá yakáp námpon. h 

Copyright information for `YUJ