Colossians 2

Polo Kolosi mekamp sioso Kwarén mér napan nɨnɨkimp kar

1Onomp nɨnɨk te yumo ntia taun Leodisia mekamp arop, tá arop ponankor onan nkea mér mo napan kor, man yaewourrá térea wae namp aran mérenkria nampon. 2Ono térea wae konamp te, am támao yumwan yaewouria, yiráp nɨnɨk mek kárákáre sánk nánko, nonopok nounourouprá wonae fik kari yakáp mwanapria ni konampon. Onomp nɨnɨk te, yumo kwapwe kare nɨnɨk sámpea napo maok, am támao yiráp mérnap nɨnɨk kárákáre sánk naenámpria nampon. Onomp nɨnɨk te yumo ankár Kwaromp kar fi mek wouroumpeyak námp fwapi mérenkria nampon. Krais te námoku támao am mek wouroumpeyaknámp kar fi korono. a  3Kwaromp nkwakwe make nɨnɨk kwapwe ntia mér kápae kare te Kraisomp nɨnɨk mek yak námpara, stua mek kápae kare nkwakwe make ankank kwapwe kare top-pwarámpeyak námp niampon. b 

4Onomp nɨnɨk te arop ankwapao yumwan kwekárrá kar porokweantánoria namp kwamp, yumwan má kar má sér rae: c  5Ono te yumont yak moria panek yak nampao kor, yumwan nɨnɨk namp te wae ono kareao yumont yak namp niampara, yumo yae-párák téreria Kraisén mér kárákáre napan ono nkea warákár nampon.

Nomo ankár Kraisént yakria yiki yak mwanámp kar

6Yumo te wae Jisas Krais Tokwae sámp napara, ankár mént koumpea paokop kip. 7Yumo ankár méntér koumpea kárákáre yakáp nap te, yaoao kwar mek arák mek karaok pɨkeyak nánko, yao kárákáre yak konámp niamp, tá nap oumpwar fek ti tenapo kárákáre yak konámpnámp taknámpi yakáp kipo. Yumo ankár am Kwapwe Kare Kar yino yumwan yénkrá farákáp námp táman mér kárákáreria, kápae kare por ankár Kwarén ‘Aesio’rá sér kipo. d 

8Yumo te fwapnae karia mér kar kip: Takria arop ankwapao yumwan apárokamp méramp kar mwar sankoropea yumwan farákáp napo, am kar támao yumwan poupwekápia sámp-fákeyak naeane. Takrá paokopnap arop fákáre te Kraisomp karan farákáp mono, tékénou kar, tá yámar ntia apár poukeyak konámp spiritamp karan farákáp konapon.

9Yumo te wae mér napon: Krais te arop nomo niamp arákareanánko, Kwaromp kápae kare nɨnɨk ponankor te maomp pourou mek top-pwarámpá yak námpon. e  10Krais te ponankor ankank poukeyak konámp kárákáre tokwaeráp spiritamp yépe kor tokwae yak námpon. Yumo te Kraisént koumpá yakáp napara, Kwaro yumwan yiki yak sánk nánko, am yiki yak te yumwan top koupouri yak naenámpon. f  11Yumo ankár mént kari yakria yɨpi fárákapnap nɨnɨk am te pourou yɨpi fekamp mono. Yumo Kraisomp nɨnɨkaok tukupria, wokwaekamp nɨnɨkamp yae ankore mek yakáp mo nap, am te yɨpi fárákap kare támaono. g  12Yumo ént mek nér nap te, Kwaro Kraisént yumwan apár me mek kák námpria yénkép napon. Tá yumo Kwaromp kárákárerao Kraisén apár me mekamp fárámpea papámpan mér napara, yumo kor ént meknámp forokor nap te, yumwan Kraisént apár me mekamp fápárámpea kák námpan yénkép námpon. h  13Yumo wokwaek te Juda mo ara, loaok tukup moria, nkwakwe make kwatae nɨnɨkaok paokop napo, am támao yumwan surumpwirá kák námp niamp námpon. Aenámpan maok, am ke fek táman Kwaro yumwan yaewour nánko, yumo Kraisént yiki yak sámp napo, Kwaro yiráp nɨnɨk kwatae am ponankor tirá épér námpon. i  14Nomp nkwakwe make nɨnɨk kwatae námp, tá maomp loao nomwan sámp-fákeyak námpan kumwi tari nap te, am ponankor warko Kwaro námoku yaopwae porokopramp fek pukupia ponankor torokoria pwate námpon. j  15Mao te yaopwae porokopramp fek kápae kare yao-pwaeráp kwataeramp kárákáre tokwae ponankor tirá épéri pwate námpan, arop nke nap fek am fárákap te kárákáre mo, kánanke kwataenorá yénkép námpon. k 

‘Nomo wae Kraisént sumpwi námpara, nkwakwe make lo te nomwan yaewour mono’rá sénámp kar

16Aenámpara, arop ankwapao yumwan fɨr fári konap lo, ént fári konap lo, yopwar méntép koupoukour konap yae, yunk méntép, tá sabat yae méntép koupoukour konap táman yumwan mántwaok mwanapria sénapo, táman woupwi pap kwapono. l  17Am lo karaok térerá tukupnap ke te youpoukwap yak mono, wakmwaek korop naenámp ankankan wounáp námpon. Aeno Kraiso maok ankár kare kar ankankono. m  18Táte arop ankwap yumwan yémén nkenámp ankankan farákápria, ‘Yumoku te wampwe pwarará, ensel fákáreran lotuenk’rá sénánko te, yumo mao numwar yumwan apárok sámp-anámpanoria yénképá yakápi kwapono. Take pourouráp arop te wokwaekamp nɨnɨkaok yárak námpao maok, námoku te mér kwapwerápao namp ritea námpon. n  19Aenámpao maok, mao te nomp yépe kor kare Kraisén te warko sámp-fákeyak mo, pwar námpon. Am yépe kor te nomp pourouan fɨr nénk nánko, am támao ke mekmwaek, arák mekmwaek ankank pourouk yae-párák nonopok toukouri yak konámpon. Aenánko maok, pourou Kwaro nɨnɨk námpaok akwapea tokwae kari yak konámpon. o 

20Yumo te waeman Kraisént sumpwi napo, yámar ntia apár taokeyak konap spirit yumwan warko sámp-fákeyak mo nap te, apaerá yumo warko apárokamp aropamp paokop niamp napon? Apaeritea yumo warko nkwakwe make loaok paokopria, 21nkwakwe make ankank kákánkrá wurirá paokop napon? p  22Take pourouráp lo te nomo yae fek yoronámp ankankan sérar námpara, koupour kar tomore konámpono. Am lo te arop fárákapao saráp papea napan, nomwan ampaokenkria yénk i konapon. q  23Tá kare, am take pourouráp lo te námwan, námoku te wampwe pwarará, enselén loturá, nomp pourouan fopwaoka wae námpon. Aenánko, arop ankwap fárákapamp nɨnɨk te, am lo te kwapwe kare nɨnɨk ntia yonkwae kourwaok akwap námpan mpwe napon. Aenapan maok, am lo te nomwan yaewour nánko, nomo nomp pouroukamp nkwakwe make nɨnɨkan kwe-pwar mwanámp pourou mono.

Copyright information for `YUJ