Hebrews 1

Kwaromp Tárápao nomwan kar sápnámp kar

1Kwaro wokwaek kar kápae kare por tá kápae kare nkwakwe make nɨnɨk fek nomp appeyaenápén profet fákáreramp top kor feknámp kar sánkámpon. 2Aeno oukoumwan mámá ke fek wae pwar naenámp yae fek te, Kwaro náráp Tárápamp top kor fek nomwan kar farákáp námpon. Kwar te wokwaek kar Jisasomp yae kor fek apár ntia yámar yoroia pwarará, ankár am Táráp námoku am ankank ponankor sámp naenámpria nánapi pwara námpon. a  3Táráp te Kwaromp wae tokwae ara, nomp pourouk wae tákapa wae námp te, mao ankár Kwar niamp kareno. Maomp kar te kárákáre korara, kápae kare ankank te ponankor ti-fákeyak nánko, am yakápnap puri fek yakáp napon. Mao te arop kápae kareamp kwatae nɨnɨk tirá épéria, maomp yɨri fek yáráriaka yiki kukarrá kákea pwatea, narek karaoki yaknámp King Tokwae Karamp yae-párák mwaek tank námpon. b 

Kwaromp Táráp ensel fákáreran kámákár akwapnámp kar

4Naropwaro náráp Tárápan sánknámp e te kwapwe kareria ensel fákáreramp eran kámákár akwap námpon. Aeria mao námoku tokwae kari yak nánko maok, ensel fákáre te maomp yae ankore mek yakáp napon. c  5Wokwaek kar Kwaro námokuráp Buk fek náráp Táráp táman sérrá,

“Amo te onomp Tárápono.
Oukoumwan te ono waráp Naropwar yak nampono.”
Tá warko arakrá sér,

“Ono maomp Naropwar yak nanko,
mao onomp Táráp yak naenámpono.”
Aeno Kwar te ensel ankwapan makeniamp kar sérimp nie? Mo karono. d 

6Mao náráp Táráp ankárank apárok sámp-kérépámp ke fek te Kwaro arakrá sérimpon:

“Kwaromp ensel fákáre ponankor te
ankár man lotu mwanapono.” e 
7Kwaromp Buk fekamp kar ankwapao ensel fákáreramp téreran arakrá sér,

“Mao te náráp ensel fákáreran
ouwi mɨrɨnk niampi pap konámpono.
Mao te náráp tére aropan
yaomwi yurunknámp fupukur pokrá kák konámpono.” f 
8Aeno Tárápan te arakrá sér:

“Kwar e! Amo te yaká yak konap kingono.
Amo te koumteouráp aropan
yae-párák kare nɨnɨk fek saráp taokeyak konapon.
9Amo te kwapwe kare nɨnɨkan saráp warákárria maok,
kar ták-pwar konap kwatae nɨnɨk te amo
warákár mo kare napon.
Aenapria maok, waráp Kwar námoku
amwan warákár nanap wel kwarákár tenánko,
waráp ankwapyaewarápén kámákarea
narek e tokwaeráp arop niampi yak napon.” g 
10Tá Kwaro Tárápan warko arakrá sér,

“Tokwae Kar e! Wokwaek kar te amo mámá apár yoroia napo
kárákáre yak námpon.
Tá amoku waráp yae kor fek yámar me yoroiapon.
11Yámar me ntiaka apár te moyak naenámpon.
Aeno amoku kare te yaká yak nanapon.
Yámar me ntiaka apár te warko ponankor
waempyam épi niamp araknámp moyak naenámpon.
12Nánkár amo am ankank aropao waempyaman
i konámpnámp araknámp, yoropwarápia paprá,
arop warko waempyam wourékam sámp konámpnámp araknámp
amo wourékam yoro nanapon.
Aeno amoku te warko tékénou mono,
ankár taki yak nanapon.”
13Wokwaek kar Kwaro Tárápan sérrá,

“Amo te onomp yae-párák mwaek tank napo maok,
nánkár wakmwaek ono amwan yoporap arop te
waráp yae ankore mek párakop tenanampon.”
Aeno Kwar te mae ke fek ensel ankwapan make pourouráp kar sérino? Ankár mo karono. h 
14Ensel te wunéri mwarria Kwaromp tére konapono. Kwar warko érékép naerianámp arop fárákapan yaewouranáponoria am ensel fákáreran tirá kérép konámpono. i 

Copyright information for `YUJ