a1.81Tes 3.13; 5.23
b1.91Tes 5.24; 1Jn 1.3
c1.10Pil 2.2
d1.12Ya 18.24-28; 1Ko 3.4
e1.14Ya 18.8; Ro 16.23
f1.161Ko 16.15
g1.18Ro 1.16
h1.19Ais 29.14
i1.20Jop 12.17; Ais 19.12; 33.18; 44.25
j1.21Mt 11.25
k1.23Ro 9.32; 1Ko 2.14
l1.24Kol 2.3
m1.252Ko 13.4
n1.26Mt 11.25; Jem 2.5
o1.29Ep 2.9
p1.30Jer 23.5-6
q1.31Jer 9.24

1 Corinthians 1

Yesu yolyol amɨn gen emat aŋek iyɨ dakon man dɨma pawɨgɨni

(Kɨlapmɨ 1–4)

Nak Pol Yesu Kristo dakon yabekbini. Piŋkop da iyɨ da galak togon yabekbi pi namgut. Nak gat ae notnin Sostenes gat nit da papia on paŋmuwukbi Korin kokup papmon ekwaŋ ji do mandamak. Yesu Kristo da iyɨ ji paŋtelak aŋek iyɨ do manjɨgɨt. Ji gat ae amɨn morap kokup morap kɨsikon Amɨn Tagɨnin Yesu dakon man aŋenagek bɨsit aŋ ɨmaŋ amɨn kɨsi manjɨgɨt. Uŋun nin ae uŋunyo kɨsi dakon Amɨn Tagɨnin. Piŋkop Datnin gat ae Amɨn Tagɨ Yesu Kristo gat da nandaŋ yawok damɨŋek butji paŋyawot aban yaworɨ tosak do bɨsit asat.

Pol da Piŋkop ya yaŋ iyɨgɨt

Piŋkop da Yesu Kristo obakon da nandaŋ yawok damɨŋek yo tagɨsi aŋ damgut, do bɨsapmɨ bɨsapmɨ ji do nandaŋek Piŋkopno ya yaŋsi iyɨsat. Nido Yesu obakon yo tagɨsi morapmɨ tɨmɨkgwit. Paŋpulugaŋban gen yogokji uŋun tagɨsi, ae nandak nandak morapmɨ damgut. Uŋun da nak da Kristo dakon mibɨlɨ dayɨgɨm uŋun ji da nandaŋek yol kɨmakgwit yaŋ nolɨsak. Do ji abɨsok Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo altaŋ teŋteŋokdɨsak uŋun do jomjom aŋek Telagɨ Wup dakon but galak dakon yo do wadak wadak dɨma aŋ. a Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo da ji paŋteban aŋakwan wɨgɨ mibɨ gɨldaron wɨgɨsak, aŋakwan Amɨn Tagɨnin tobɨl apjak gɨldaron amɨn kɨnda da ji suŋ kɨnda awit yaŋ arɨpmɨ dɨma yoni. b Piŋkop da yo morap ak do yagɨt uŋun arɨpmɨsi akdɨsak. Piŋkop da ji Monji Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo gat egɨp egɨpnikon kaloŋɨ egɨpni do yaŋ damgut.

Paŋmuwukbi waseŋ kɨwit

10  c Not kabɨ, Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo da manon gen tebaisi dayɨŋek yaŋ yosot, ji pɨdok pɨdok yɨpmaŋek but kaloŋ ani. But ae nandak nandakyo kaloŋɨ gɨn taŋakwa kabɨ kaloŋsi egɨpni.

11 Not kabɨ, Kloi da kabɨkon amɨn dɨ da ji da binapmon pɨdok pɨdok taŋakwan ekwaŋ yaŋ nayɨwit. 12  d Nak mibɨlɨ yaŋon da yosot, jikon da dɨ da yaŋ yoŋ, “Nak Pol yoldat”, ae dɨwarɨ da “Nak Apolos yoldat”, ae dɨwarɨ da “Nak Pita yoldat”, ae dɨwarɨ da “Nak Kristo yoldat” yaŋ yoŋ. 13 Uŋun Kristo da waseŋkɨ morapmɨ agɨt? Bo nak Pol ji do aŋek tɨlak kɨndapmon kɨmakgɨm? Bo ji telagɨ pakbi Pol da manon da sowit? 14  e Nak ji da binapmon Krispus gat Gaius gat baŋgɨn telagɨ pakbi soŋ yomgum. Amɨn dɨ gat dɨma soŋ yomgum. Uŋun do nak Piŋkop ya yaŋ iyɨsat. 15 Do amɨn kɨnda da “Nak Pol da manon telagɨ pakbi sogɨm” yaŋ arɨpmɨ dɨma yogogɨ. 16  f  (Asi, nak amɨn kabɨ dɨ gat kɨsi telagɨ pakbi soŋ yomgum. Uŋun Stepanas da yutnon egɨpgwit amɨn baŋ soŋ yomgum. Ae amɨn dɨwarɨ gat soŋ yomgum bo dɨma, uŋun nak dɨma nandɨsat.) 17 Kristo da nak amɨn telagɨ pakbi soŋ yobeŋ do dɨma yabekgɨt. Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋokeŋ do yabekgɨt. Ae amɨn da mɨktɨm dakon nandaŋ kokwin tagɨsikon da gen yoŋ uŋudeŋ dɨma yosot. Yaŋ asat yaŋ Kristo dakon tɨlak kɨndapni yɨpbo tapmɨmɨ mɨni dɨ aban.

Kristo uŋun Piŋkop dakon tapmɨm

18  g Amɨn pasɨldaŋ uŋun da tɨlak kɨndap dakon gen uŋun nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn dakon gen kɨnda yaŋ yoŋ. Mani mɨŋat amɨnyo nin Piŋkop da yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt amɨn nin da tɨlak kɨndap uŋun Piŋkop dakon tapmɨm yaŋsi nandamaŋ. 19  h Piŋkop da papiakon yaŋ mandabi:

“Nak da nandaŋ kokwini kɨlegɨsi taŋ yomaŋ amɨn dakon nandaŋ kokwini kɨlegɨ paŋtasɨk akdɨsat.
Ae nandak nandakni toŋ amɨn dakon nandak nandakni wɨrɨrɨkgo pasɨl mudokdaŋ.”
20  i Do nin abɨsok on mɨktɨm dakon nandaŋ kokwini tagɨsi amɨn dakon nandaŋ kokwini tagɨsi do niaŋsi yoneŋ? Ae Moses dakon gen teban dakon mibɨlɨ nandak nandak amɨn do niaŋsi yoneŋ? Ae on mɨktɨm dakon gen yogok amɨn tagɨsi do niaŋsi yoneŋ? Piŋkop da on mɨktɨm dakon nandaŋ kokwin tagɨsi morap paŋupbal aban nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn dakon gen gɨn aŋ mudawit. 21  j Nido Piŋkop nandaŋ kokwini tagɨsikon da amɨn da iyɨ da nandak nandagon da Piŋkop nandaŋ ɨmni do dɨma galak tagɨt. Nin da tɨlak kɨndap do yaŋ teŋteŋaŋapno amɨn da uŋun do nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn dakon gen yaŋ yoŋ, mani amɨn da uŋun gen nandaŋek nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋakwa Piŋkop da uŋun kosiron da yokwikon baŋ tɨmɨt do nandagɨt. 22 Juda amɨn wasok tapmɨmɨ toŋ pɨndagek gen uŋun bamɨ yaŋ nandaŋ. Aŋakwa Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da nandaŋ kokwin tagɨsi pɨndat do nandaŋ.

23  k Mani nin Kristo tɨlak kɨndapmon aŋakba kɨmakgɨt dakon geni dayɨŋ teŋteŋomaŋ. Aŋapno Juda amɨn da gen uŋun do nin da dɨma galak taŋek abɨdogɨ gen kɨnda naŋ yoŋ yaŋ nandaŋ. Ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da gen uŋun do nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn dakon gen kɨnda yaŋ nandaŋ. 24  l Mani Piŋkop da yaŋ ɨlɨkgɨt mɨŋat amɨnyo Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ bo ae Juda amɨn nin, nin nandamaŋ, Kristo uŋun Piŋkop dakon tapmɨm ae nandaŋ kokwini tagɨsi. 25  m Mɨktɨm amɨn da Piŋkop dakon nandak nandakni dɨwarɨ uŋun tagɨ dɨma yaŋ nandaŋ. Mani uŋun nandak nandak da amɨn dakon nandaŋ kokwini tagɨsi yapmaŋ mudosok. Ae Piŋkop dakon aŋpak dɨwarɨ da Piŋkop uŋun tapmɨmni mɨni yaŋ nolɨsak yaŋ nandaŋ. Mani uŋun aŋpakni uŋun tapmɨmni madepsi, amɨn dakon tapmɨm yapmaŋ mudosok.

26  n Not kabɨ, Piŋkop da yaŋ daban Yesu yolyol amɨn dagawit bɨsap do nandani. Jikon da morapmɨ mɨktɨm amɨn da dabɨlon nandaŋ kokwini tagɨsi mɨni da egɨpgwit. Ae jikon morapmɨ tapmɨmji mɨni da egɨpgwit. Ae jikon da morapmɨ amɨn man bini toŋ da kabɨkon nani dɨma. 27 Mani Piŋkop da amɨn manjɨgɨt uŋun mɨktɨm amɨn da dabɨlon nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn yaŋ pɨndakgwit amɨn baŋ manjɨgɨt. Yaŋ aŋek mɨktɨm dakon nandaŋ kokwini tagɨ amɨn paŋmayak agɨt. Ae Piŋkop da amɨn manjɨgɨt uŋun mɨktɨm amɨn da dabɨlon tapmɨmni mɨni yaŋ pɨndakgwit uŋun baŋ manjɨgɨt. Yaŋ aŋek mɨktɨm dakon amɨn tapmɨmni toŋ paŋmayak agɨt. 28 Piŋkop amɨn tɨmɨt do on mɨktɨmon mani mɨni ae amɨn dɨwarɨ da pɨndakba yo ɨsalɨsi aŋ uŋun baŋ tɨmɨkgɨt. Nido amɨn man madepni toŋ gat ae tapmɨmni toŋ gat pabɨŋ yopban yo ɨsalɨ ani do nandagɨt. 29  o Piŋkop da dabɨlon amɨn kɨnda da iyɨ dakon man arɨpmɨ dɨma awɨgɨsak yaŋ do yaŋ agɨt.

30  p Piŋkop da iyɨ ji Yesu Kristo gat depgut da ekwaŋ. Aŋek Kristo yɨpgut da nin dakon nandaŋ kokwin tagɨsi dakon mibɨlɨsi egɨ nimɨsak. Ae Kristo obakon Piŋkop da nin paŋmɨlɨp aban mɨŋat amɨnyo kɨlegɨsi ae telagɨsi amaŋ. Ae Kristo da pi agɨt dogɨn aŋek Piŋkop da nin yumaŋ nagɨt, do yokwi da saŋbeŋek kɨlanin dɨma asak. 31  q Piŋkop da nin do yaŋsi agɨt, do Piŋkop gen papia da yosok uŋun da arɨpmon aneŋ. Yaŋ yosok:

“Amɨn kɨnda yo kɨnda do yo madepsi yaŋ nandak do kaŋ, Amɨn Tagɨ dogɨn yo madepsi yaŋ nandaŋ ɨmdo.”
Copyright information for `YUT