1 John 2

Kristo uŋun paŋpulugoknin

a Mɨŋat monjɨyono, yokwi dɨma ani do aŋek papia on mandaŋ damɨsat. Mani amɨn kɨnda yokwi asak kaŋ, amɨn kɨlegɨsi Yesu Kristo da nin paŋgolgol aŋek Dat gen iyɨsak. b Yesu iyɨ dɨwarɨnin wɨrɨrɨt dakon paret dagagɨt. Ae nin do gɨn dɨma, amɨn morap mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun dakon dɨwarɨni kɨsi do agɨt.

Amɨn kɨnda Piŋkop pakyaŋsi nandaŋ ɨmɨsak uŋun da aŋpakni yoldak

Nin Piŋkop dakon gen teban guramɨkgamaŋ kaŋ yaŋsi nandamaŋ, nin Piŋkop pakyaŋsi nandaŋ ɨmamaŋ. Amɨn kɨnda “Nak Piŋkop pakyaŋsi nandaŋ ɨmɨsat” yaŋ yosok, mani gen tebani dɨma guramɨkdak kaŋ, uŋun amɨn top amɨn kɨnda. Gen bamɨ butnikon dɨma tosok. c Mani amɨn kɨnda gen tebani guramɨkdak kaŋ, uŋun amɨn da Piŋkop pakyaŋsi but dasi galak taŋ ɨmɨsak. Yaŋ aŋek egɨp egɨpni Piŋkopmonsi taŋakwan egɨsak. Nin egɨp egɨpnin Piŋkopmonsi taŋakwan ekwamaŋ yaŋ yoneŋ kaŋ, Kristo da aŋpak agɨt uŋun aŋ kɨmotneŋsi.

d Not kabɨ, on gen teban mandaŋ damɨsat uŋun kalugɨ dɨma, uŋun kalɨpmɨ. Ji uŋun gen teban nandaŋ gadat si wasaŋek awit bɨsapmon kɨlɨ abɨdawit. Gen kɨlɨ nandawit uŋun gen teban kalɨpmɨ on uŋun gɨn. e Mani on gen teban mandaŋ damɨsat uŋun da kalugɨ yaŋ kɨnda asak. Pɨlɨn tuk uŋun pasɨl do aŋakwan teŋteŋɨ bamɨsi uŋun kɨlɨ yamaŋdak, do uŋun gen teban dakon bamɨ Kristokon taŋban komaŋ, ae jikon yo kɨsi taŋban komaŋ.

f Amɨn kɨnda nak teŋteŋɨkon egɨsat yaŋ yosak, mani paŋmuwukbi notni kɨnda do nandaban yokwi tok aŋ ɨmɨsak kaŋ, uŋun amɨn pɨlɨn tukgwan sigɨn egɨsak. 10  g Amɨn kɨnda amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsak kaŋ, uŋun teŋteŋɨkon egɨsak. Teŋteŋɨkon agakwan yo kɨnda da arɨpmɨ dɨma kesalban aŋatjak. 11  h Mani amɨn kɨnda paŋmuwukbi notni kɨnda do nandaban yokwi tok aŋ ɨmɨsak, uŋun amɨn pɨlɨn tukgwan egɨsak. Pɨlɨn tuk da dabɨlɨ sopmak, do uŋungwan agek dukwan agɨsak uŋun burɨ dɨma pɨsosok.

12 Mɨŋat monjɨyono, Kristo dakon man do aŋek Piŋkop da yokwisi yopmaŋ damgut. Uŋun do aŋek on papia mandaŋ damɨsat.
13 Dat kabɨ, amɨn uŋun wasok wasogɨkon egɨpgut da egɨsak uŋun nandaŋ ɨmaŋ. Uŋun do aŋek on papia mandaŋ damɨsat. Wɨli gɨmoŋɨ, ji Yokwi Ami kɨlɨ abɨŋ yɨpgwit. Uŋun do aŋek on papia mandaŋ damɨsat.
14 Mɨŋat monjɨyo, ji Dat pakyaŋsi nandaŋ ɨmaŋ. Uŋun do aŋek on papia mandaŋ damɨsat. Dat kabɨ, amɨn uŋun wasok wasogɨkon egɨpgut da egɨsak uŋun nandaŋ ɨmaŋ. Uŋun do aŋek on papia mandaŋ damɨsat. Wɨli gɨmoŋɨ, ji amɨn tebaisi, ae Piŋkop dakon gen ji da buron tebaisi tosok, ae Yokwi Ami kɨlɨ abɨŋ yɨpgwit. Uŋun do aŋek on papia mandaŋ damɨsat.

On mɨktɨm dakon yo morap do but dasi dɨma galak toneŋ

15  i On mɨktɨm gat ae yo morap mɨktɨmon toŋ uŋun do but dasi dɨma galak toni. Amɨn kɨnda on mɨktɨm do but dasi galak taŋ ɨmɨsak amɨn Dat but dasi dɨma galak taŋ ɨmɨsak. 16  j On mɨktɨm dakon aŋpak yokwi morap uŋun Daron da dɨma abaŋ. Aŋpak uŋun yaŋ: yokwi ak do but kɨndap agak, ae pɨndak galaktok, ae yo kabɨni morapmɨ taŋ yomaŋ uŋun do pɨbɨt tɨdok aŋpak. Uŋun kɨsi on mɨktɨm dakon aŋpak. 17  k On mɨktɨm gat ae galaktok yokwini gat pasuldamal, mani amɨn kɨnda Piŋkop dakon galaktok yoljak kaŋ, egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni egɨpjak.

Kristo dakon uwalni kɨlɨ noman tak

18  l Mɨŋat monjɨyono, abɨsok mibɨ bɨsapmon ekwamaŋ. Kristo dakon uwal uŋun apdɨsak dakon geni kɨlɨ nandawit. Abɨsok uwalni morapmɨ kɨlɨ noman taŋ, do nin mibɨ bɨsapmon ekwamaŋ yaŋ nandamaŋ. 19  m Uŋun amɨn kabɨ kalɨp nin gat egɨpgumaŋ da nipmaŋ kɨwit. Mani uŋun nin da kabɨkon nani dɨma. Nin da kabɨkon nani tam nin gat sigɨn egɨpnom. Mani kɨlɨni kɨwit uŋun da nolɨsak, uŋun nin da kabɨkon nanisi dɨma.

20  n Mani Telagɨ Wup kɨlɨ abɨdawit, do ji kɨsisi gen bamɨ nandaŋ. 21 Gen bamɨ dɨma nandaŋ yaŋon da on gen dɨma mandaŋ damɨsat. Ji gen bamɨ nandaŋ, ae gen bamɨ da top gen dɨma paŋalon asak yaŋ nandaŋ do aŋek papia on mandaŋ damɨsat. 22  o Top amɨn uŋun namɨn? Yesu uŋun Kristo, Piŋkop da mɨŋat amɨn kabɨyoni yokwikon baŋ tɨmɨtjak do manjɨkbi amɨn dɨma yaŋ yosok amɨn uŋun top amɨn. Uŋun amɨn uŋun Kristo dakon uwalni. Uŋun Dat gat ae Monji gat kɨsi do wasɨp yosok. 23  p Amɨn kɨnda Monji do wasɨp yosok uŋun Dat do kɨsi yosok. Mani amɨn kɨnda Monjɨ nandaŋ gadaŋ ɨmɨsat yaŋ yosok uŋun Datyo kɨsi nandaŋ gadaŋ ɨmɨsak.

Telagɨ Wup da gen bamɨ niyɨŋ dekdak

24 Ji nandaŋ gadat wasaŋek awit bɨsapmon gen nandawit uŋun tebaisi abɨdoni. Yaŋ ani kaŋ, egɨp egɨpji Monjɨ gat Dat garon taŋakwan egɨpdaŋ. 25 Kristo da egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni nim do yaŋ teban tok agɨt.

26 Top gen dayɨŋba kosit kɨlegɨ yɨpmaŋ detdaŋ amɨn dakon mibɨlni nandani do on papia mandaŋ damɨsat. 27  q Mani Kristo da Telagɨ Wup kɨlɨ daban abɨdawit. Uŋun ji gat sigɨn egɨsak, do namɨn amɨn da dayɨŋdet asak yaŋ do wɨsɨk wɨsɨk agagɨ mɨni. Telagɨ Wup da iyɨ yo morap do dayɨŋ dekdak. Ae gen morap dayɨsak uŋun top dɨma, bamɨsi baŋ dayɨsak, do Telagɨ Wup da dayɨŋ dekdak uŋun da arɨpmon Kristokon gadaŋek egɨpni.

Nin abɨsok Piŋkop dakon gwakni kabɨ ekwamaŋ

28 Mɨŋat monjɨ kabɨno, ji Kristokon gadani. Yaŋ aŋakwa abɨŋ noman tosak bɨsapmon nin tebaisi agek ɨŋamnikon mayaktok dɨma paneŋ. 29  r Kristo uŋun amɨn kɨlegɨsi yaŋsi nandamaŋ, do uŋunyo kɨsi nandamaŋ, amɨn morap aŋpak kɨlegɨ aŋ uŋun Piŋkop dakon gwakni kabɨ ekwaŋ.

Copyright information for `YUT