1 John 3

a Mao, Dat da nin do but dasi galak taŋ nimɨsak uŋun madepsi daman. Piŋkop dakon gwakni kabɨ yaŋsi niyɨsak. Asi, nin Piŋkop dakon gwakni kabɨ ekwamaŋ. Mɨktɨm amɨn da Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmgwit, uŋun do aŋek ninyo kɨsi dɨma nandaŋ nimaŋ. b Not kabɨ, nin abɨsok Piŋkop dakon gwakni kabɨ ekwamaŋ, ae don egɨp egɨp niaŋ egɨpdamaŋ uŋun dɨma nandano pɨsosok. Mani yaŋ nandamaŋ, Kristo da abɨŋ noman tosak bɨsapmon Kristo bamɨsi kokdamaŋ, do nin iyɨ yombemsi da egɨpdamaŋ. Amɨn morap uŋun do nandaŋ teban taŋek ekwaŋ amɨn uŋun Piŋkop da dabɨlon gwaljɨgɨ mɨnisi egɨp do pini aŋ. Yaŋ aŋek Kristo gwaljɨgɨ mɨnisi egɨsak uŋun yombem gɨn ekwaŋ. Yokwi aŋ amɨn uŋun Piŋkop dakon gen teban yapmaŋgaŋ. Yokwi agak uŋun gen teban yapyap aŋpak. c Ji nandaŋ, Kristo uŋun dɨwarɨ wɨrɨrɨt do abɨŋ noman tagɨt, ae iyɨkon dɨwarɨni mɨnisi. Amɨn kɨnda Kristokon egɨsak kaŋ yokwi dɨma asak. Amɨn kɨnda yokwi sigɨn asak kaŋ, uŋun Kristo bamɨsi dɨma nandaŋ ɨmɨsak.

Mɨŋat monjɨ kabɨno, amɨn da kosit kɨlegɨ yɨpmaŋ detni do top dayɨkdaŋ do kaŋ kɨmotni. Amɨn kɨnda aŋpak kɨlegɨ asak uŋun amɨn kɨlegɨ, Kristo yombem egɨsak. d Amɨn kɨnda yokwi asak uŋun Sunduk dakon amɨn, nido wasok wasogɨkon da Sunduk uŋun yokwi saŋbek saŋbek agɨt da asak. Piŋkop dakon Monji uŋun Sunduk dakon pi tuwɨl paŋtasɨk ak do abɨŋ noman tagɨt. e Amɨn kɨnda Piŋkopmon da altosok uŋun Piŋkop dakon egɨp egɨpni uŋun amɨnon tosok, do yokwi dɨma aŋ aŋ asak. Piŋkopmon da altaŋbi, do yokwi arɨpmɨ dɨma aŋ aŋ asak. 10 Piŋkop dakon gwakni kabɨ ae Sunduk dakon gwakni kabɨ yaŋon da kokwinɨgek nandamaŋ. Amɨn kɨnda aŋpak kɨlegɨ dɨma asak, uŋun Piŋkop dakon monji dɨma. Ae amɨn kɨnda paŋmuwukbi notni do but dasi dɨma galak taŋ yomɨsak, uŋun Piŋkop dakon monji dɨma.

Yesu da amɨn do but dasi galak taŋ yomyom dakon aŋpak nolɨgɨt

(Kɨlapmɨ 3.11–5.21)

Nin kaloŋ kaloŋ amɨn do but dasi galak taŋ yomneŋ

11  f Nin Kristo wasaŋek nandaŋ gadaŋ ɨmgumaŋ bɨsapmon gen kɨlɨ nandagɨmaŋ uŋun yaŋ: Nin kaloŋ kaloŋ paŋmuwukbi notnin do but dasi galak taŋ yomɨŋ yomɨŋ aneŋ. 12  g Ken da agɨt uŋudeŋ dɨma aneŋ. Uŋun Yokwi Ami dakon amɨn egek padɨge aŋakban kɨmakgɨt. Mibɨlɨ nido aŋakban kɨmakgɨt? Iyɨ dakon aŋpak uŋun yokwi, ae padɨge dakon aŋpak uŋun kɨlegɨ, mibɨlɨ yaŋ do agɨt. 13  h Not kabɨ, mɨktɨm amɨn da nandaba yokwi tok aŋdamni kaŋ, dɨma wurɨpdatni.

14  i Nin paŋmuwukbi notnin dɨwarɨ do but dasi galak taŋ yomamaŋ. Yaŋ amaŋ do aŋek yaŋ nandamaŋ, nin kɨmot dakon kosit kɨlɨ yɨpgumaŋ da egɨp egɨp dakon kosit naŋ yolgamaŋ. Amɨn kɨnda amɨn do but dasi dɨma galak taŋ yomɨsak uŋun amɨn kɨmot da kosiron sigɨn agɨsak. 15  j Amɨn kɨnda notni do nandaba yokwi tok aŋ ɨmɨsak kaŋ, uŋun amɨn uŋun amɨn dapdap amɨn kɨnda. Dɨsi nandaŋ, amɨn dapdap amɨn uŋun egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni dɨma tɨmɨkgaŋ.

16  k Nin amɨn do but dasi galak taŋ yomyom dakon aŋpak bamɨsi uŋun nandamaŋ, nido Yesu uŋun nin paŋpulugok do egɨp egɨpni paregek kɨmakgɨt. Ae ninyo kɨsi paŋmuwukbi notnin paŋpulugok do egɨp egɨpnin paregek kɨmotneŋsi. 17  l Mani amɨn kɨnda mɨktɨm dakon yoni taŋ ɨmɨŋakwa notni kɨnda wadak wadak aŋek egakwan kaŋek bupmɨ nandaŋ ɨmɨŋek dɨma aŋpulugosak kaŋ, Piŋkop da amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsak uŋun dakon aŋpak uŋun amɨnon dɨma tosok. 18  m Mɨŋat monjɨyono, amɨn do but dasi galak taŋ yomneŋ uŋun genon dagɨn dɨma yoneŋ, aŋpagon da bamɨsi aneŋ.

Paŋmuwukbi Piŋkop da dabɨlon tebaisi atni

19 Nin amɨn do but dasi galak taŋ yomamaŋ kaŋ yaŋsi nandamaŋ, gen bamɨ yolgamaŋ. Ae butnin da nin paŋkɨlɨgek gen yaŋ nimɨsak kaŋ, Piŋkop da dabɨlon butnin yaworɨ tosak, nido Piŋkop da yo morap kɨsi nandaŋ mudosok, ae nandak nandakni da butninon nandak nandak toŋ morap uŋun yapmaŋ mudosok. 21  n Not kabɨ, butningwan da nin gwaljɨgɨ mɨni yaŋsi nandamaŋ kaŋ, Piŋkop da dabɨlon pasol pasolɨ mɨni atneŋ. 22 Nin gen tebani yolgamaŋ ae aŋpak aneŋ do galak tosok uŋun amaŋ, do bɨsiron da yo nido iyamaŋ uŋun nimɨsak. 23  o Gen tebani uŋun yaŋ: Monji Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmneŋsi, ae iyɨ niyɨgɨt uŋudeŋ gɨn amɨn do but dasi galak taŋ yomneŋ. 24  p Amɨn kɨnda gen tebani guramɨkdak uŋun amɨn Piŋkopmon egɨsak, ae Piŋkop uŋun amɨnon egɨsak. Piŋkop da Telagɨ Wupni nimgut, do nin yaŋsi nandamaŋ, Piŋkop ninon egɨsak.

Copyright information for `YUT