1 John 4

Ji wup mibɨlɨ mibɨlɨ kokwin ani

a Not kabɨ, on mɨktɨmon kombɨ amɨn toptopmɨ morapmɨ ekwaŋ, do amɨn da abɨŋek Piŋkop dakon Wup da gen on nimɨk yaŋ dayɨŋba kaŋ, tepmɨ dɨma nandaŋ gadani. Asi, Piŋkop dakon Wup da gen yomɨk bo dɨma, yaŋ do paŋkɨlɨgek pɨndatni. b Piŋkop dakon Wup da pi asak bo dɨma yaŋon da kaŋ nandaŋyo ani: Amɨn kɨnda da Yesu Kristo uŋun amɨnsi dagagɨt yaŋ yosak kaŋ, uŋun Piŋkop da yabekdak yaŋ nandaŋ ɨmni. c Mani amɨn kɨnda Yesu do yaŋ dɨma yosak kaŋ, uŋun Piŋkop da dɨma yabekdak, uŋun Kristo dakon uwalni dakon wup da yabekdak. Uŋun don apdɨsak yaŋ kɨlɨ nandawit. Uŋun kɨlɨ abɨk da mɨktɨmon egɨsak.

d Mɨŋat monjɨyono, ji Piŋkop dakon amɨn kabɨ ekwaŋ. Wup jikon egɨsak uŋun da wup yokwi mɨktɨm amɨnon pi asak uŋun yapmaŋdak, do ji kombɨ amɨn toptopmɨ uŋun kɨlɨ pabɨŋ yopgwit. e Uŋun amɨn kabɨ uŋun mɨktɨmon nani, do gen yoŋ uŋun mɨktɨmon nani baŋ yaŋakwa mɨktɨm amɨn da geni nandaŋ yomaŋ. Nin Piŋkopmon nani. Piŋkop nandaŋ ɨmaŋ amɨn uŋun da genin nandaŋ nimaŋ. Mani amɨn Piŋkopmon nani dɨma uŋun da genin dɨma nandaŋ nimaŋ. Yaŋon da Wup bamɨ ae wup toptopmɨ kokwin amaŋ.

Piŋkop do but dasi galak taŋ ɨmneŋ kaŋ, amɨn do yaŋ gɨn aneŋ

Not kabɨ, amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak uŋun Piŋkopmon da abɨsak, do amɨn do but dasi galak taŋ yomneŋ. Amɨn morap amɨn do but dasi galak taŋ yomaŋ uŋun Piŋkopmon da altaŋbi, ae Piŋkop nandaŋ ɨmaŋ. Piŋkop uŋun but dasi galak taŋ yomyom dakon ami, do amɨn kɨnda amɨn do but dasi dɨma galak taŋ yomɨsak uŋun Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmɨsak. f Piŋkop da iyɨ dakon Monji kaloŋɨ naŋ nin da egɨp egɨp uŋun obakon da abɨdoneŋ do yabekban mɨktɨmon pɨgɨt. Piŋkop yaŋ aŋek nin do but dasi galak taŋ nimɨsak uŋun nolɨgɨt. 10  g Amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak uŋun yaŋ: Nin da Piŋkop do galak taŋ ɨmgumaŋ uŋun da yo bamɨ dɨma agɨt, mani Piŋkop da nin do but dasi galak taŋ nimɨŋek Monji yabekban nin dakon dɨwarɨ wɨrɨrɨt do kɨmakgɨt. 11 Not kabɨ, nin do but dasi galak taŋ nimɨŋek yaŋsi agɨt, do nin kaloŋ kaloŋ amɨn do but dasi galak taŋ yomɨŋ kɨmotneŋsi. 12  h Amɨn kɨnda da Piŋkop dɨmasi kagɨt, mani nin amɨn do but dasi galak taŋ yomneŋ kaŋ, Piŋkop ninon egɨsak, ae but dasi galak taŋ yomyom aŋpakni uŋun ninon bamɨsi tosok.

13  i Piŋkop da Wupni nimgut, do nin Piŋkopmon ekwamaŋ ae Piŋkop ninon egɨsak yaŋsi nandamaŋ. 14 Ae Dat da yo agɨt uŋun kɨlɨ kagɨmaŋ, uŋun Monji yabekban mɨktɨm amɨn kɨsisi yokwikon baŋ tɨmɨt do pɨgɨt. Nin uŋun dakon yaŋ teŋteŋok amaŋ. 15 Amɨn kɨnda da Yesu do asi Piŋkop dakon Monji yaŋ yosok amɨn Piŋkop uŋun amɨnon egɨsak, ae uŋun amɨn Piŋkopmon egɨsak. 16 Nin nandamaŋ, Piŋkop da nin do but dasi galak taŋ nimɨsak, ae nin uŋun dogɨn nandaŋ gadamaŋ.

Piŋkop uŋun but dasi galak taŋ yomyom aŋpak dakon ami. Amɨn kɨnda but dasi galak taŋ yomyom aŋpak aŋek egɨsak uŋun amɨn Piŋkop gat ekwamal, ae Piŋkop uŋun amɨn gat egɨsak.
17 Nin yaŋsi egɨpneŋ kaŋ, but dasi galak taŋ yomyom dakon aŋpak ninon bamɨsi tosak. Nin on mɨktɨmon Kristo yombem da ekwamaŋ, do Piŋkop da amɨn kokwin asak bɨsapmon pasol pasol dɨma aneŋ. 18 Amɨn kɨnda amɨn do pakyaŋsi but dasi galak taŋ yomɨsak uŋun pasol pasol dɨma nandɨsak. Butdasi galak taŋ yomyom dakon aŋpak egɨp egɨpninon bamɨsi tosak kaŋ, pasol pasol yolban kɨŋ mudosak. Kobogɨ yokwi tɨmɨtdamaŋ yaŋ do aŋek pasol pasol nandamaŋ. Amɨn kɨnda pasol pasol nandɨsak uŋun amɨn but dasi galak taŋ yomyom dakon aŋpak egɨp egɨpnikon bamɨsi dɨma tosok.

19 Piŋkop da mibɨltok nin do but dasi galak taŋ nimgut, do nin amɨn do but dasi galak taŋ yomamaŋ. 20 Amɨn kɨnda “Nak Piŋkop but dasi galak taŋ ɨmɨsat” yaŋ yosak, mani paŋmuwukbi notni kɨnda do nandaban yokwi tok aŋɨmɨsak kaŋ, uŋun top amɨn kɨnda. Amɨn kɨnda notni noman pɨndakdak uŋun but dasi dɨma galak taŋ yomɨsak, uŋun amɨn Piŋkop dɨma kokogɨ uŋun but dasi arɨpmɨ dɨma galak taŋ ɨmɨsak. 21  j Kristo da gen teban kɨnda nimgut uŋun yaŋ: Amɨn kɨnda Piŋkop do but dasi galak taŋ ɨmjak kaŋ, paŋmuwukbi notni do yaŋ gɨnsi asak.

Copyright information for `YUT