1 John 5

Mɨktɨm dakon tapmɨm abɨŋ yɨpmaŋgamaŋ

a Amɨn morap Yesu uŋun Kristo, Piŋkop da mɨŋat amɨn kabɨni yokwikon baŋ tɨmɨtjak do manjɨkbi amɨn yaŋ nandaŋ gadaŋ uŋun amɨn Piŋkopmon da altaŋbi. Amɨn morap dat kɨnda do but dasi galak taŋ ɨmaŋ uŋun mɨŋat monjɨyoni kɨsi do yaŋ gɨn nandaŋ. Nin Piŋkop but dasi galak taŋ ɨmamaŋ ae gen tebani guramɨkgamaŋ kaŋ nin yaŋsi nandaneŋ, nin Piŋkop dakon mɨŋat monjɨyoni but dasi galak taŋ yomamaŋ. b Piŋkop but dasi galak taŋ ɨmamaŋ kaŋ, nin gen tebani guramɨtneŋ. Ae gen tebani uŋun guramɨt do jɨgɨ dɨma pamaŋ, nido amɨn morap Piŋkopmon da altaŋbi uŋun da mɨktɨm dakon tapmɨm abɨŋ yɨpmaŋgaŋ. Nin nandaŋ gadatnin do aŋek emaron teban taŋek mɨktɨm dakon tapmɨm abɨŋ yɨpmaŋgamaŋ. Namɨn dasi on mɨktɨm dakon tapmɨm abɨŋ yɨpmaŋdak? Amɨn Yesu do Piŋkop dakon Monji yaŋsi nandaŋ gadaŋ uŋun da.

Piŋkop Monji dakon gen

c Yesu Kristo uŋun abɨŋek telagɨ pakbi sogɨt, ae yawini tɨlak kɨndapmon tagalgɨt. Pakbi gɨn dɨma sogɨt, yawini yo kɨsi tagalgɨt. Telagɨ Wup, gen bamɨ dakon amisi, uŋun da Yesu Kristo dakon mibɨlɨ yaŋ teŋteŋok asak. d Telagɨ Wup gat ae pakbi gat ae yawi gat uŋun kapbɨ da Yesu Kristo do yaŋ teŋteŋaŋba gen kaloŋɨ asak.

e Amɨn da gen yoŋ uŋun nandaŋ gadamaŋ, mani Piŋkop da Monji do gen yagɨt uŋun da amɨn dakon gen yapmaŋdak. 10  f Amɨn kɨnda Piŋkop dakon Monji do nandaŋ gadasak uŋun Piŋkop da gen yagɨt uŋun abɨdaŋek burɨkon yɨpmaŋdak. Mani amɨn kɨnda Piŋkop da Monji do gen yagɨt uŋun nandaban bamɨ dɨma asak kaŋ, uŋun amɨn Piŋkop do top amɨn kɨnda yaŋ yosok.

11 Piŋkop da Monji do yaŋ yagɨt: Uŋun da egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni nimdosi yagɨt. Uŋun egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni Monjɨkon tosok. 12  g Amɨn kɨnda egɨp egɨpnikon Piŋkop dakon Monji gat kaloŋɨ ekwamal uŋun amɨn egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni kɨlɨ abɨdagɨt. Aŋakwan amɨn kɨnda Monjɨ gat kaloŋɨ dɨma ekwamal uŋun amɨn egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni dɨma abɨdosok.

Egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni kɨlɨ abɨdagɨmaŋ yaŋsi nandaneŋ

13  h Piŋkop Monji dakon man do nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn, ji da egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni kɨlɨ abɨdawit yaŋ nandani do aŋek gen on mandaŋ damɨsat. 14  i Do but bamorɨ mɨni ɨŋamɨkon agek yaŋsi nandaneŋ, nin Piŋkop dakon galaktok yolek bɨsit iyɨneŋ kaŋ, bɨsitnin nandaŋ nimdɨsak. 15 Bɨsitnin kɨsi nandaŋ nimɨsak yaŋ nandamaŋ kaŋ, yo nido bɨsit iyamaŋ uŋun abɨdokdamaŋ yaŋsi nandaneŋ.

16  j Amɨn kɨnda da paŋmuwukbi notni kɨnda kaŋakwan wupni arɨpmɨ dɨma kɨmotjak da arɨpmon yokwi kɨnda asak kaŋ, bɨsit aŋ ɨban Piŋkop da egɨp egɨp ɨmjak. Nak wupji dɨma kɨmotni da arɨpmon yokwi aŋ uŋun do yosot. Yokwi kɨnda tosok uŋun aŋek wupji wagɨl kɨmotdaŋ. Nak uŋun do bɨsit ani do dɨma yosot. 17 Aŋpak morap kɨlegɨ dɨma amaŋ uŋun kɨsi yokwi. Mani yokwi dɨwarɨ uŋun da kɨmot dɨma aŋalon aŋ.

18  k Nin nandamaŋ, Piŋkopmon da altaŋbi mɨŋat amɨn morap uŋun yokwi dɨma aŋ aŋ aŋ. Piŋkop dakon Monji da paŋkutnosok, do Yokwi Ami da arɨpmɨ dɨma ɨgayɨsak. 19 Nin nandamaŋ, nin Piŋkop dakon mɨŋat monjɨyoni ekwamaŋ, mani amɨn dɨwarɨ morap Yokwi Ami da kɨlani asak. 20 Nin nandamaŋ, Piŋkop dakon Monji da abɨŋ Piŋkop bamɨsi nandaŋ ɨmneŋ do butnin paban pɨsagɨmaŋ. Nin Piŋkop bamɨsi gat ae Monji Yesu Kristo gat gadat gadat agɨmaŋ. Yesu Kristo uŋun Piŋkop bamɨsi, ae egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni dakon mibɨlɨsi.

21 Mɨŋat monjɨyono, ji kokup kɨdat
5.21Kokup kɨdat uŋun Piŋkop yɨpmaŋek yo ninaŋ egɨp egɨpgokon yo madep yaŋ nandɨsal uŋun da kokup kɨdatgo asak.
da kagɨkon egɨpni.

Copyright information for `YUT