a1.3Ro 15.5
c1.8Ya 19.23; 1Ko 15.32
d1.102Ti 4.18
e1.13-142Ko 5.12; Pil 2.16
f1.161Ko 16.5-6
g1.19Ya 18.5
h1.20PA 3.14
i1.222Ko 5.5; Ep 1.13-14
j1.241Pi 5.3

2 Corinthians 1

Pol da Piŋkop da yabekbi kabɨ do pi yomgut uŋun do yagɨt

(Kɨlapmɨ 1–7)

Nak Pol, nak Yesu Kristo dakon yabekbini. Piŋkop da iyɨ da galaktogon pi uŋun namgut. Nak gat ae notnin Timoti gat da papia on Piŋkop dakon paŋmuwukbi Korin kokup papmon ekwaŋ gat, ae telagɨ paŋmuwukbi morap Akaia provinskon ekwaŋ, ji kɨsi do mandaŋ damamak. Piŋkop Datnin gat ae Amɨn Tagɨ Yesu Kristo gat da nandaŋ yawok damɨŋek butji paŋyawot abal yaworɨ tosak do bɨsit amak.

Piŋkop da jɨgɨ bɨsapmon butnin paŋteban asak

a Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo dakon Piŋkopni ae Datni uŋun aŋkɨsineŋ. Uŋun Datnin bupmɨ ami, ae amɨn morap jɨgɨ paŋ uŋun butni paŋteban asak dakon Piŋkop. Jɨgɨ bɨsap morapmon butnin paŋteban asak. Piŋkop da butnin paŋteban asak, uŋudeŋ gɨn nin da jɨgɨ mibɨlɨ mibɨlɨ paŋ amɨn morap burɨ paŋteban amaŋ. b Tepmɨ madep Kristo da pagɨt uŋudeŋ gɨn ninyo kɨsi pamaŋ. Ae Kristo da butnin paŋteban aban butnin yaworɨsi tosok. Nin jɨgɨ pamaŋ bɨsapmon ji da but yawot pani ae Piŋkop da ji yokwikon baŋ tɨmɨtjak uŋun do aŋek pamaŋ. Ae Piŋkop da butnin paŋteban aban butnin yaworɨ tosok bɨsapmon, jiyo kɨsi but yawot pani do aŋek Piŋkop da yaŋ asak. Ji tebai agek nin da tepmɨ pamaŋ uŋudeŋ gɨn tepmɨ pani kaŋ, Piŋkop da butji paŋteban akdɨsak. Ae ji jɨgɨkon tebaisi atdaŋ yaŋsi nandaŋ damamaŋ, nido ji nin gat kɨsi jɨgɨ kaloŋɨ pamaŋ, ae nin gat kɨsi but yawot kaloŋɨ tɨmɨtdamaŋ yaŋsi nandamaŋ.

c Not kabɨ, nin Esia provinskon jɨgɨ pagɨmaŋ uŋun ji da nandani do nandamaŋ. Jɨgɨ madepsi da nin pabɨŋ nipmaŋek uŋun da tapmɨmnin pabɨgɨt. Aban nin kɨmotdamaŋ yaŋsi nandagɨmaŋ. Asisi, kɨmot akdamaŋ yaŋsi nandagɨmaŋ. Nin tapmɨmnin madep dɨma yaŋsi nandaneŋ do jɨgɨ uŋun noman taŋ nimgut. Piŋkop amɨn kɨmakbi kɨmoron baŋ paban pɨdot pɨdot amɨn uŋun dagɨn nin arɨpmɨ tagɨ paŋpulugosak yaŋsi nandaneŋ do jɨgɨ uŋun pagɨmaŋ. 10  d Uŋun jɨgɨ paŋek kɨmoronsi kɨgɨmaŋ, mani Piŋkop da kɨmoron baŋ paŋpulugagɨt, ae don yo kɨsi nin jɨgɨkon baŋ tɨmɨtdɨsak. Jɨgɨ morap noman taŋ nimni bɨsapmon Piŋkop da nin jɨgɨkon baŋ paŋpulugokdɨsak yaŋsi nandaŋ teban tomaŋ. 11 Mani ji nin paŋpulugaŋek bɨsit aba Piŋkop da amɨn morapmɨ dakon bɨsitni nandaŋek nin paŋpulugosak. Aŋakwan amɨn morapmɨ da Piŋkop da ninon paŋpulugok asak uŋun kaŋek ya yaŋ iyɨni.

Pol da Korin amɨn top dɨma yoyɨgɨt

12 Nin yaŋsi nandamaŋ, on mɨktɨmon Piŋkop da nin paŋpulugaŋakwan nin aŋpak telagɨsi amaŋ ae gen bamɨsi baŋ yomaŋ. Ae jikon yaŋ gɨnsi agɨmaŋ. Nin on mɨktɨm dakon nandaŋ kokwin tagɨsi dɨma yolgumaŋ. Piŋkop da nin nandaŋ yawok nimɨŋek paŋpulugagɨt, do nin aŋpak agɨmaŋ uŋun do nandano wɨgɨsak. 13  e Nin papia mandaŋ yopno jikon obaŋ bɨsapmon gen ji da manjɨŋek mibɨlɨ tagɨ nandaŋ pɨsogɨ uŋun baŋgɨn mandamaŋ. Asi, bɨsap dɨwarɨkon gen mandamaŋ ji da mibɨlɨ dɨma nandaŋ. Mani nin gen morap mandamaŋ uŋun ji da pakyaŋsi nandani do nandamaŋ. Ae Amɨn Tagɨ Yesu tobɨl apjak bɨsapmon nin da ji do tagɨsi nandamaŋ yaŋ gɨn ji da nin do tagɨsi nandani do nandamaŋ.

15 Nak yaŋsi nandagɨm, do abɨŋ dandaŋek paŋpulugoko kɨsɨk kɨsɨk aba kosirɨ bamorɨ asak do nandagɨm. 16  f Nak Masadonia provins kɨk do obɨŋ ji dandaŋek don Masadonia kɨkeŋ yaŋ nandagɨm. Ae don Masadonia da tobɨl obɨŋek ji dandaŋapbo ji da kosit agɨpbeŋ dakon yo dɨ aŋpulugaŋba Judia mɨktɨmon kɨkeŋ yaŋ nandagɨm. 17 Obɨŋ dandak do nandak nandak agɨm uŋun kalkalɨ agɨm yaŋ nandaŋ, ma? Nak yo ak do nandak nandak asat uŋun mɨktɨm amɨn da gen kaga da “Akeŋ” yaŋ yaŋek dɨma aŋ, nak yaŋ asat yaŋ nandaŋ, ma? 18 Piŋkop gen morapni guramɨk kɨmokdok, ae nin gen kagakon da “Aneŋ” yaŋ yoneŋ kaŋ uŋun aneŋsi. 19  g Nak ae Sailas, Timoti gat nin da Yesu Kristo Piŋkop dakon Monji dakon geni jikon yaŋ teŋteŋok agɨmaŋ. Ae dɨsi nandaŋ, Kristo “Uŋun akeŋ” yaŋ yaŋek dɨma kɨrɨŋɨkdak. Bɨsapmɨ bɨsapmɨ Kristo “Abeŋ” yaŋ yaŋek geni yol kɨmagek asak. 20  h Piŋkop dakon yaŋ teban tok geni morapmɨ toŋ, ae uŋun yaŋ teban tok morap da bamɨ toŋ ani do Kristo da “Nak da akeŋ” yaŋ yosok. Mibɨlɨ yaŋ do nin Yesu da manon da Piŋkop dakon man awɨgek “Uŋun asi” yaŋ yomaŋ. 21 Piŋkop da nin gat ae ji gat kɨsi Kristokon gadaŋek paŋteban aban tebaisi akgamaŋ. Ae uŋun da nin gat ae ji gat kɨsi iyɨ do manjɨgɨt. 22  i Uŋun iyɨ dakon amɨn ekwamaŋ dakon tɨlak yɨpmaŋ nimgut. Ae Wupni nin da buron yɨpgut, do Piŋkop da nin do yo tagɨsi morap dɨwarɨ nim do yaŋ teban tok agɨt uŋun gat kɨsi don tɨmɨtdamaŋ yaŋsi nandamaŋ.

Pol Korin tepmɨ dɨma kɨgɨt

23 Nak gen bamɨsi yosot uŋun Piŋkop da nandɨsak. Do uŋun da manon da bamɨsi yaŋ dayɨsat, nak Korin tepmɨ dɨma opgum nido gen tebai dayɨko jɨgɨ pani do dɨma nandagɨm. 24  j Ji nandaŋ gadat aŋek aŋpak yaŋsi aŋek egɨpni dakon kɨla amɨnji egɨp do dɨma galak tomaŋ. Ji nandaŋ gadaron tebai agakwa ji da kɨsɨk kɨsɨk pani do pi kɨsin da amaŋ.

Copyright information for `YUT