a2.31Ti 4.1; 1Jn 2.18; 4.3
b2.4Esi 28.2; Dan 11.36
c2.8Ais 11.4; PA 19.15
d2.9PA 13.11-13
e2.13Ep 1.4; 2Tes 1.3

2 Thessalonians 2

Gen teban yapyap amɨn noman tokdɨsak

Not kabɨ, Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo aeni tobɨl apban uŋun gat muwutdamaŋ uŋun do dayɨkdamaŋ. Ji mɨrak pakyaŋsi yopni do tebai dayamaŋ. Amɨn Tagɨ dakon gɨldat kɨlɨ abɨk dakon gen dɨ nandani kaŋ, dɨma wɨrɨpdagek pasolni. Amɨn kɨnda da kombɨ gen yaŋek, bo ae Piŋkop gen yaŋ teŋteŋaŋek, bo ae nin da papia kɨnda mandaŋek Amɨn Tagɨ kɨlɨ abɨk yaŋ yɨpgumaŋ yaŋ amɨn da dayɨŋba kaŋ, geni dɨma nandaŋ yomni. a Yum pɨndagakwa amɨn dɨ da kosit mibɨlɨ mibɨlɨkon da ji dɨma paŋkewalni. Nandani, uŋun gɨldat tepmɨ dɨma noman tokdɨsak. Mibɨltok amɨn morapmɨ da kwen wɨgɨk aŋek Piŋkop manji ɨmdaŋ, ae gen teban yapyap amɨn noman tokdɨsak. Uŋun amɨn Tɨpdomon pɨgɨsak do parekbi. b Amɨn da yo morap gawak yomɨŋek piŋkopnin yaŋ yoŋ uŋun do uwal akdɨsak. Uŋun yo morap pabɨŋ yopmaŋek iyɨ dakon man awɨgɨkdɨsak. Aŋek Piŋkop da Telagɨ Yut Madepmon pawɨgɨ yɨgek “Nak naga Piŋkop” yaŋ yokdɨsak.

Nak ji gat egɨpgumaŋ bɨsapmon uŋun do kɨlɨ dayɨgɨm. Ji uŋun kɨlɨ ɨŋtawit, ma? Yo ni da gen teban yapyap amɨn kosit sopmaŋ ɨmɨŋakwan tepmɨ dɨma noman tosok uŋun dɨsi nandaŋ. Ni bɨsapmon noman togɨ uŋun bɨsapmonsi noman tokdɨsak. Abɨsok gen teban yapyap aŋpak uŋun pasɨlɨkon da asak. Pasɨlɨkon taŋakwan don Piŋkop da bɨkbɨk ɨmɨŋakwan noman tokdɨsak. c Uŋun bɨsapmon gen teban yapyap amɨn da noman tokdɨsak. Noman taŋban Amɨn Tagɨ Yesu da iyɨ dakon gen mɨgan naŋ aŋakban kɨmotdɨsak. Amɨn Tagɨ tɨlɨm gulgwani gat abɨŋ noman taŋek uŋun dakon teŋteŋɨ da gen teban yapyap amɨn obɨsi aŋupbal akdɨsak. d Gen teban yapyap amɨn uŋun noman taŋek Sunduk da tapmɨmon da amɨn paŋkewal do wasok tapmɨmɨ toŋ mibɨlɨ mibɨlɨ gat ae yo masɨ masɨmɨ mibɨlɨ mibɨlɨ akdɨsak. 10 Paŋkewal yokwisi mibɨlɨ mibɨlɨkon da wagɨl tasɨk tokdaŋ amɨn baŋ paŋkewaldɨsak. Uŋun wagɨl tasɨk tokdaŋ, nido gen bamɨ but dasi abɨdaŋek yokwikon da pulugaŋ kɨk do dɨmasi galak tawit. 11 Do top gen do nandaŋ gadani do aŋek Piŋkop da nandak nandakni madepsi paŋupbal akdɨsak. 12 Aŋakwan amɨn morap gen bamɨ dɨma nandaŋ gadaŋek aŋpak yokwi ak do madepsi galak tawit amɨn uŋun gen pikon atni bɨsapmon kobogɨ yokwisi tɨmɨtdaŋ.

Piŋkop da ji yokwikon baŋ tɨmɨt do kɨlɨ manjɨgɨt

13  e Mani not kabɨ, Amɨn Tagɨ da ji do but dasi galak taŋ damɨsak. Nin toktogɨsi ji do nandaŋek Piŋkop ya yaŋ iyɨneŋ yaŋsi nandamaŋ. Nido Piŋkop da yo morap dɨma wasaŋban noman taŋakwa ji yokwikon baŋ tɨmɨt do kɨlɨ manjɨgɨt. Telagɨ Wup da ji paŋtelak aban gen bamɨ nandaŋ gadaŋba uŋun kosiron da ji yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt. 14 Uŋun Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo dakon tɨlɨm madepni da kagagwan egɨpni do nandɨsak. Yaŋ do aŋek Gen Bin Tagɨsi nin da yaŋ teŋteŋagɨmaŋ uŋun da ji kɨlɨ yaŋ damgut. 15 Do not kabɨ, ji tebai atni. Piŋkop dakon gen nin da dayɨŋ teŋteŋagɨmaŋ bo ae papiakon da mandaŋek dayɨŋ dekgɨmaŋ uŋun guramɨk kɨmotnisi.

16 Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo gat ae Piŋkop Datnin gat da nin do but dasi galak taŋ nimamal. Aŋek nandaŋ yawok nimɨsak do aŋek toktogɨsi butnin paŋteban aban tagɨsi tosok, ae nin paŋpulugaŋban nandaŋ gadat aŋek Piŋkop da yo tagɨsi aŋ nimjak do jomjom amaŋ. Uŋun da butji paŋteban aŋek paŋpulugaŋban aŋpak tagɨsi morap aŋek gen tagɨsi baŋ yoni dosi nandamaŋ.

17 

Tesalonaika amɨn pi akdo kuragɨ nandaŋ uŋun paŋmɨlɨp ani

(Kɨlapmɨ 3)

Copyright information for `YUT