a3.42Ko 7.16; Gal 5.10
b3.6Ro 16.17
c3.7Pil 3.17
d3.81Tes 2.9
e3.91Ko 9.4; 1Tes 1.6
f3.111Ti 5.13
g3.121Tes 4.11
h3.13Gal 6.9
i3.151Tes 5.14

2 Thessalonians 3

Piŋkop da nin paŋpulugosak do bɨsit ani

Not kabɨ, nin mibɨ genin uŋun yaŋ: Ji Piŋkop da nin paŋpulugosak do bɨsit ani. Aŋakwa Amɨn Tagɨ dakon gen da tepmɨsi kɨŋ ɨreŋ taŋakwan ji da geni do nandaba wɨgɨgɨt uŋudeŋ gɨn amɨn da yaŋ gɨn nandani. Ae Piŋkop do bɨsit aba nin amɨn yokwi da kɨsiron baŋ tɨmɨtjak. Ji dɨsi nandaŋ, amɨn morapmɨ Kristo dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ. Mani Amɨn Tagɨ gen yosok uŋun dɨmasi yapmaŋdak. Uŋun da ji paŋteban aŋek kɨlasi tagɨsi aŋakwan Yokwi Ami da jikon yo kɨnda arɨpmɨ dɨma asak. a Ae Amɨn Tagɨ da paŋtagap aban aŋpak morap ani dosi dayɨgɨmaŋ uŋun aŋ yaŋsi nandamaŋ. Ae don kɨsi yaŋ gɨn akdaŋ yaŋsi nandamaŋ. Amɨn Tagɨ da nandak nandakji paŋtagap aban Piŋkop da amɨn do but dasi galak tosok aŋpak gat, ae Kristo da tebaisi agek jɨgɨ pagɨt uŋun pakyaŋsi nandaba pɨsosak dosi nandamaŋ.

Amɨn kɨsi morap pi anisi

b Not kabɨ, Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo da manon gen tebaisi yaŋ dayamaŋ. Paŋmuwukbi not dɨwarɨ jap pi ak do pi do kurak taŋek ɨsalsi egek nin da gen damgumaŋ dɨma guramɨkgaŋ kaŋ, ji uŋun amɨn da dubagɨkon egɨpni. c Ji dɨsi nandaŋ, nin dakon aŋpak yol kɨmotni kaŋ tagɨsi. Ji gat egɨpgumaŋ bɨsapmon, ɨsalsi dɨma egɨpgumaŋ. d Amɨn da kɨsiron jap dɨ ɨsalsi dɨma tɨmɨkgɨmaŋ. Nin si yumgumaŋ. Jɨgɨ dɨma damneŋ yaŋ do gɨldarɨ ae kalbi pi tebaisi agɨmaŋ. e Jikon jap dɨma tɨmɨtneŋ yaŋon da dɨma. Jap nimnisi do tagɨ dayɨnom, mani yaŋ dɨma agɨmaŋ. Nido, aŋpak tagɨsi dɨsi yolek ani, nin uŋun dolɨk do aŋek uŋun do yaŋ agɨmaŋ. 10 Dɨsi nandaŋ, ji gat sigɨn egɨpgumaŋ bɨsapmon yaŋ dayɨgɨmaŋ, pi dɨma ak do nandɨsak amɨn, uŋun jap dɨma nosak.

11  f Mani, abɨsok jikon amɨn dɨwarɨ ɨsalsi ekwaŋ dakon geni nandamaŋ. Pi kɨnda dɨma aŋ. Uŋun amɨn dɨwarɨ da egɨp egɨp niaŋ aŋ uŋun dakon geni baŋgɨn yaŋek ekwaŋ. 12  g Amɨn Tagɨ Yesu Kristo da manon da uŋun amɨn do gen tebaisi yaŋ yomamaŋ, uŋun egɨp egɨpni paŋkɨlek aŋek iyɨ dakon kɨla ak do pi aŋ kɨmotni. 13  h Not kabɨ, aŋpak tagɨsi ak do dɨma kurak toni.

14 Amɨn kɨnda gen morap on papiakon mandamaŋ uŋun dɨma guramɨtjak kaŋ, uŋun amɨn yaŋ amɨn kɨnda yaŋ kokwinɨkba agakwan, ji uŋun da dubagɨkon egɨpni. Yaŋ aŋakwa mayagɨ pasak. 15  i Uŋun uwalnin yaŋ nandaŋ ɨmni yaŋon da dɨma yomaŋ. Uŋun notnin yaŋ nandaŋ ɨmɨŋek, nawa gen iyɨni.

Pol dakon gɨldatni tagɨ

16 Amɨn Tagɨ but yawot ami, toktogɨsi yo morapmon butji paŋyawot aban butji yaworɨ tosak, ae ji morap gat kɨsi egɨpjak do bɨsit amaŋ.

17 Nak Pol, nak da naga ji do gɨldat tagɨ mandɨsat. Papia morap mandɨsaron gen oden baŋ mandɨsat. Uŋun nak dakon papia dakon tɨlak asak.

18 Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo dakon nandaŋ yawotni ji morap kɨsikon tosak do bɨsit amaŋ.

Copyright information for `YUT