a1.2Ya 16.1; 1Ti 1.2
b1.3Ya 23.1
c1.5Ya 16.1
d1.61Ti 4.14
e1.7Ro 8.15
f1.9Ep 2.8-9; Tit 3.5
g1.10Ibr 2.14
h1.111Ti 2.7
i1.141Ti 6.20

2 Timothy 1

Timoti Piŋkop dakon amɨn dagok do pi tebaisi asak

Nak Pol, Yesu Kristo dakon yabekbini. Iyɨ da galak togon Piŋkop da nak yabekbi pi abeŋ, ae Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn egɨp egɨp uŋun yom do yaŋ teban tok aŋ yomgut uŋun do yoyɨkeŋ do nak tɨlak agɨt. a Timoti monjɨ gɨmano nak on papia gak do mandaŋ gamɨsat. Piŋkop Dat ae Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo dakon nandaŋ yawotni gat, ae bupmɨni gat, ae but yawotni gat gagon tosak do bɨsit asat.

Gen Bin Tagɨsi do mayaktok dɨma paneŋ

b Babɨkno Piŋkop da dabɨlon gulusuŋnin mɨni yaŋsi nandaŋek Piŋkop dakon pi awit, nakyo kɨsi yaŋ gɨn pini asat. Kalbi ae gɨldarɨ yɨpmaŋ derɨ mɨni bɨsit aŋek gak do nandaŋek Piŋkop ya yaŋ iyɨsat. Dabɨlgo dakon pakbi mawit, nak uŋun do nandaŋek abɨŋ aeno gandakdosi nandɨsat, aŋek but galaksi nandakeŋ.

c Nak nandɨsat, kalɨp uwago Lois ae meŋgo Yunis da nandaŋ gadat agɨmal, gakyo kɨsi yaŋ gɨn Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋ kɨmokdol yaŋsi nandɨsat. Aŋek gak dakon nandaŋ gadakgo tebai uŋun do nandaŋek, d nandak nandakgo abo pɨsaŋban Piŋkop da but galak do wup dakon yo uŋun gamgut abɨ egɨp egɨpgokon aeni teban tosak do nandɨsat. Uŋun amɨn da kɨndap pɨsoŋakwa madepsi sosoŋ uŋun da tɨlak. Kɨsitno busuŋgokon wutjɨgɨm bɨsapmon Piŋkop da but galak do tapmɨm gamgut uŋun do yosot. e Abɨ madepsi sosak, nido Telagɨ Wup nimgut uŋun pasol pasol aneŋ do dɨma nandɨsak. Uŋun da tapmɨm nimɨsak, ae nin paŋpulugaŋban amɨn do but dasi galak taŋ yomamaŋ, ae nin do kɨla aŋek aŋpak kalɨpmɨ pabɨŋ yopmaŋgamaŋ.

Do gak Amɨn Tagɨnin dakon gen yaŋ teŋteŋok do mayaktok dɨma pabi. Ae nak Yesu dakon dam tebanon amɨni nak do mayaktok dɨma pabi. Piŋkop dakon tapmɨm abɨdaŋbɨ Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok pikon nak gat kɨsi jɨgɨ pandeŋ. f Piŋkop da nin yokwikon baŋ tɨmɨgek telagɨsi egɨpneŋ do yaŋ nimgut. Nin da aŋpak tagɨ kɨnda agɨmaŋ do aŋek dɨma, nandaŋ yawotni do aŋek yaŋ nimgut. Kalɨpsigwan yo kɨnda dɨma wasaŋban noman taŋakwan, Yesu Kristo do aŋek nandaŋ yawotni nim do kɨlɨ nandaban teban tagɨt. 10  g Ae abɨsok Yesu Kristo yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨnin noman kɨlɨ altaŋ teŋteŋaŋban Piŋkop dakon nandaŋ yawotni kɨsi noman altaŋ teŋteŋagɨt. Yesu Kristo da kɨmot dakon tapmɨm aban pasɨlgɨt, aŋek Gen Bin Tagɨsi da paŋtagap aban mɨŋat amɨn morap kɨsi egɨp egɨp teban do nandaba pɨsagɨt. 11  h Piŋkop da nak uŋun Gen Bin Tagɨsi dakon yaŋ teŋteŋok aŋek yabekbi pi aŋek yoyɨŋdet pi abeŋ do manjɨgɨt.

12 Mibɨlɨ yaŋ do jɨgɨ uŋun guramɨkdat. Mani uŋun do mayagɨ dɨma pasat, nido amɨn uŋun nandaŋ gadaŋ ɨmɨsat uŋun kɨlɨ nandaŋ ɨmgum. Ae nak da kɨsitnikon yo yɨpgum uŋun kɨlani tagɨsi aŋakwan wɨgɨ Kristo apjak Gɨldaron wugɨsak yaŋsi nandaŋ kɨmokdot.

13 Gen tagɨsi gamgum uŋun tebaisi abɨdaŋek mɨŋat amɨnyo yoyɨŋ dekgi. Aŋek Yesu Kristokon gadaŋek nandaŋ gadat bamɨsi aŋek amɨn do but dasi galak taŋ yobi. 14  i Piŋkop da Gen Bin Tagɨsi kɨlani abi do gamgut, uŋun kɨlani tagɨsi aŋ kɨmokgi. Telagɨ Wup nin da butgwan yɨkdak uŋun da gak pi uŋun do tagɨ aŋpulugosak.

15 Gak nandɨsal, Esia provinskon amɨn morap nak kɨlɨ nepmaŋ dekgwit. Ae Pigelus gat ae Emogenes kɨsi nak kɨlɨ nepmaŋ dekgɨmal.

16 Nak Onesiporus dakon gwakni Amɨn Tagɨ da bupmɨ nandaŋ yomjak dosi nandɨsat. Bɨsap morapmɨ Onesiporus da nak dakon but aŋteban aban butno tagɨsisi agɨt. Ae dam tebanon yɨkgɨm uŋun do mayagɨ dɨma pagɨt. 17 Uŋun Rom abɨŋek nak nandak do pi madepsi aŋek wɨsɨgɨt aŋek don nak nandagɨt. 18 Ae kokup pap Epesaskon uŋun da nak madepsi aŋpulugagɨt uŋun gaga pakyaŋsi nandɨsal. Gen kokwin bɨsap madepmon Amɨn Tagɨ da bupmɨ nandaŋ ɨmjak dosi nandɨsat.

Copyright information for `YUT