a3.11Ti 4.1
b3.5Mt 7.15,21; Tit 1.16
c3.8TP 7.11
d3.11Ya 13.14-52; 14.5,8-20
e3.12Mt 16.24; Jn 15.20; Ya 14.22
f3.16Ro 15.4

2 Timothy 3

Mibɨ bɨsapmon amɨn da aŋpak yokwisi akdaŋ

a Mani yaŋsi nandaki, mibɨ bɨsapmon jɨgɨ morapmɨ yokwisi da noman tokdaŋ. Amɨn da iyɨ dogɨn galak taŋek moneŋ tɨmɨt do galagɨ madepsi nandakdaŋ. Iyɨ do nandaba yo madep aŋakwa kwen wɨgɨk akdaŋ. Ae butjap ukwayɨtyo aŋek amɨn dɨwarɨ yobɨpdaŋ. Meŋ datyo dakon gen pabɨŋ yopdaŋ, ae mɨŋat amɨnyo da aŋpak tagɨ aŋyoba ya yaŋ dɨma yoyɨkdaŋ. Piŋkop dakon aŋpak manji yomdaŋ. Amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak dɨma akdaŋ, ae amɨn da yokwi aŋyoba dɨwarɨ yopyop aŋpak dɨma akdaŋ. Amɨn dɨwarɨ do yaŋba yokwi tok aŋek gɨptɨm dakon galaktok kɨla tagɨ dɨma akdaŋ, aŋek amɨn dapmaŋ paŋupbal akdaŋ. Aŋpak tagɨ morap uwal aŋ yomdaŋ. Iyɨ dakon notni yokwi aŋ yomdaŋ, aŋek nandak nandak gulusuŋ morapni tepmɨsi yoldaŋ. Uŋun iyɨ do amɨn madep yaŋ nandakdaŋ. On mɨktɨm dakon aŋpak kɨsɨk kɨsɨgɨ toŋ mibɨlɨ mibɨlɨ uŋun do galagɨsi nandaŋek Piŋkop do but dasi dɨma galaktokdaŋ. b Piŋkop dakon aŋpak ak do gɨp dagɨn akdaŋ. Aŋek Piŋkop da egɨp egɨpnikon pi asak dakon bɨkbɨk dɨma ɨmdaŋ. Gak uŋuden amɨn da dubagɨkon egɨpbi.

Uŋuden amɨn amɨn paŋkɨlɨgek yutnikon wɨgek mɨŋat paŋgalak aŋek uŋun dakon galak tok yolni do pi aŋ. Mɨŋat uŋun yokwi morapmɨ awit dakon jɨgɨ madepsi paŋek ekwaŋ. Ae but sulugɨk aŋek yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ aŋ. Mɨŋat uŋun nandak nandak pak do tagɨsi nandaŋ, mani gen bamɨ arɨpmɨ dɨma nandaŋ pɨsoni. c Kalɨp Janes gat Jambres gat da Moses uwal aŋ ɨmgumal, yaŋ gɨn, amɨn aŋpak uŋun aŋ uŋun gen bamɨ naŋ uwal aŋ ɨmaŋ. Uŋun nandak nandakni wagɨlsi upbal tawit, ae Piŋkop dɨmasi nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ. Mani pini uŋun madepsi dɨma ɨreŋ tokdɨsak. Uŋun kalɨp amɨn da Janes gat ae Jambres gat dakon ŋugɨgɨ aŋpakni pɨndakgwit yaŋ gɨn amɨn morap da aŋpakni pɨndakba ŋugɨgɨsi akdaŋ.

Timoti Piŋkop gen tebaisi abɨdosak

10 Mani gak ni gen baŋ yoyɨŋdetdat, ae aŋpakno do nandɨsal. Mibɨlɨ nido pi asat uŋun nandɨsal. Nak Piŋkop do tebaisi nandaŋ gadaŋek bɨsapmɨ bɨsapmɨ butno tebaisi aŋteban aŋek pi asat, ae amɨn do but dasi galak taŋ yomɨŋek tebaisi agek but yaworon da jɨgɨ guramɨkdat. 11  d Aŋpak yokwi morap amɨn da nak do aba jɨgɨ pagɨm, ae tepmɨ morap Antiok ae Ikoniam ae Lista kokup papmon naba guramɨkgɨm uŋun gak nandɨsal. Mani Amɨn Tagɨ da uŋun jɨgɨ morapmon nak aŋpulugaŋakwan tagɨsi egɨpgum. 12  e Asisi, amɨn morap Yesu Kristo gat gadaŋek Piŋkop dakon aŋpak ak do nandaŋ, uŋun aba amɨn da yo yokwi aŋ yomdaŋ. 13 Mani amɨn yokwi gat ae top amɨn gat da aŋpak yokwi sigɨn aŋakwa wagɨl yokwisi akdɨsak. Uŋun mɨŋat amɨnyo paŋkewaldaŋ, aŋakwa uŋun yo kɨsi da tamoni do paŋkewaldaŋ.

14 Mani gak gen uŋun abɨdagɨl da tebaisi nandaŋ gadasal, uŋun gen tebaisi abɨdoki, nido gayɨŋ dekgɨmaŋ amɨn gaga nandaŋ nimɨsal. 15 Gak monɨŋɨsok egɨpgul bɨsapmon Piŋkop dakon gen telagɨ papianikon toŋ nandak nandak uŋudon wasaŋek pagɨl. Papia uŋun da nandak nandak kɨlegɨ tagɨ gamjak. Nandak nandak kɨlegɨ uŋun yaŋ: Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋaki Piŋkop da gak yokwikon naŋ abɨdosak. 16  f Piŋkop da papiakon gen morap toŋ uŋun Telagɨ Wup da iyɨ amɨn paŋtagap aban mandawit. Gen uŋun da gen bamɨ do niyɨŋdetdak, ae mɨŋat amɨnyo nandak nandak yokwini paŋmɨlɨp asak, ae kosit agɨp agɨpni paŋmɨlɨp asak, ae aŋpak kɨlegɨ do niyɨŋdetdak. 17 Gen uŋun da paŋpulugaŋban Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo nin aŋpak tagɨsi morap tɨmɨkgɨmaŋ, ae uŋun da paŋtagap aban pi tagɨsi morap mibɨlɨ mibɨlɨ ak do tagap tomaŋ.

Copyright information for `YUT