a10.14MS 11.1-47; Esi 4.14
c10.26Ya 14.13-15; PA 19.10
d10.34GT 10.17; Ro 2.11
e10.37Mt 4.12-17
h10.42Ya 17.31; 1Pi 4.5
i10.43Ais 53.5-6; Jer 31.34; Ya 2.38
j10.44Ya 11.15; 15.8
k10.45-46Ya 2.4; 19.6
l10.48Ya 19.5

Acts 10

Aŋelo kɨnda da Konilias altaŋ ɨmɨŋek gen iyɨgɨt

Amɨn kɨnda Sisaria kokupmon egɨpgut uŋun mani Konilias. Uŋun Rom gapman dakon emat amɨn 100 dakon kɨla amɨni egɨpgut. Emat amɨn kabɨ uŋun Itali Emat Amɨn Kabɨ yaŋ yawit. Konilias gat gwakni gat uŋun Piŋkop do pasal gawak ɨmɨŋek egɨpgwit. Yaŋ aŋek Konilias da Juda amɨn yoni mɨni amɨn paŋpulugagɨt. Ae bɨsapmɨ bɨsapmɨ Piŋkop do bɨsit pi aŋek egɨpgut. Bɨsap kɨndakon gɨldat tobɨl do 3 kilok burɨ pɨsaŋakwan dɨpmɨn yombem kɨnda kagɨt. Kaŋakwan Piŋkop dakon aŋelo kɨnda yutnon wɨgɨ yaŋ iyɨgɨt, “Konilias!”

Konilias uŋun kaŋek pasol pasol madep aŋek yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ yo kɨnda ni?”

Iyɨŋban aŋelo da iyɨgɨt, “Bɨsit pi asal ae yoni mɨni amɨn paŋpulugosol Piŋkop da uŋun aŋpak kaŋban tagɨsi asak.
Abɨsok amɨn dɨ yabekbɨ amɨn kɨnda Jopa kokup papmon egɨsak uŋun abɨdaŋ aŋop do kɨni. Amɨn uŋun mani Saimon ae mani kɨnda Pita yaŋ iyaŋ. Pita uŋun wawi Saimon uŋun da yutnon egɨsak. Wawi uŋun bulmakau gɨp paŋkɨlek ak amɨn kɨnda. Yutni tap kɨdɨpmɨŋon tosok.”

Aŋelo gen uŋun iyɨŋek kɨŋakwan Konilias da oman monjɨni bamorɨ ae emat amɨni kɨnda gat yaŋ yoban opgwit. Emat amɨni uŋun Piŋkop do pasal gawak ɨmɨm amɨn kɨnda. Uŋun bɨsapmɨ bɨsapmɨ Konilias aŋpulugaŋban egɨpgumal. Konilias da uŋun amɨn kapbɨ yo morap altaŋ ɨmeŋ uŋun kɨsi yoyɨŋ mudaŋek yabekban Jopa kɨwit.

Pita da dɨpmɨn kɨnda kagɨt

Yabekban kɨŋ kosiron pakgwit da wɨsa dagokdo aeni kɨŋ Jopa kokup pap aŋkapmat aŋakwa gɨldat binap agɨt. Uŋun bɨsapmon gɨn Pita bɨsit pi ak do yut kwenon wɨgɨgɨt. 10 Wɨgɨ bɨsit aŋ egek jap do agɨt, mani jap apmeŋon paŋkosit aŋakwa dɨpmɨn yombem kɨnda kagɨt. 11 Kaŋakwan Kwen Kokup wɨtdal kɨŋakwan yo kɨnda ɨmal madep yombem kɨnda da pɨgɨt. Uŋun kodɨgɨ 4 kabɨkon da yɨpba mɨktɨmon pɨgɨt.

12 Uŋun ɨmalon bɨt kɨlapyo mibɨlɨ mibɨlɨ ae bɨrombak tuŋon amɨnyo ae mɨnam kɨsi uŋungwan taŋba pɨndakgɨt. 13 Pɨndagakwan gen kɨnda da yaŋ noman taŋban nandagɨt. Gen uŋun yaŋ: “Pita, gak pɨdaŋ on dapmaŋ na.”

14  a Mani Pita da yaŋ yagɨt, “Amɨn Tagɨ, dɨmasi dapmaŋ nokeŋ. Nak bɨsap kɨndakon jap kɨnda Juda amɨn da gen tebanon dɨma noknogɨ kɨnda dɨma nagɨm.”

15  b Yaŋ yaŋban gen aeni iyɨgɨt, “Yo Piŋkop da paŋmɨlɨp aban yo tagɨsi aŋ uŋun gak da dɨma noknogɨ yaŋ dɨma yoki.” 16 Yo uŋun kosirɨ kapbɨ altaŋ ɨmɨŋek uŋudon gɨn aeni Kwen Kokup wɨgɨgɨt.

17 Wɨgakwan Pita yo uŋun kagɨt dakon mibɨlɨ niaŋsi yaŋ nandaŋek but morap agɨt. Yaŋ nandaŋek egakwan Konilias da amɨn yabekgɨt uŋun apgwit. Abɨŋ amɨn yoyɨŋba Saimon dakon yut yolɨŋba uŋun da yoma kagakon paŋkɨ akgwit. 18 Agek yaŋ tɨdaŋek yaŋ yawit, “Saimon, mani kɨnda Pita yaŋ yoŋ, uŋun egɨsak bo dɨma?”

19 Yaŋ yaŋakwa Pita yo kagɨt uŋun do but morap sigɨn nandaŋek yɨgakwan Telagɨ Wup da yaŋ iyɨgɨt, “Saimon, amɨn kapbɨ gak wɨsaŋ. 20 Uŋun nak da naga yabekgo abeŋ do gak uŋun gat pɨgɨ kɨk do but bamot dɨma aki.”

21 Yaŋ iyɨŋban Pita da pɨdaŋ pɨgɨ amɨn uŋun yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn wɨsaŋ uŋun nak mani. Ji mibɨlɨ nido abeŋ?”

22 Yaŋban amɨn uŋun da yaŋ iyɨwit, “Emat amɨn 100 dakon kɨla amɨn kɨnda mani Konilias uŋun da yabekban abamaŋ. Uŋun amɨn kɨlegɨsi ae Piŋkop do pasalek gawak ɨmɨŋek egɨsak. Juda amɨn morap da uŋun amɨn do nandaba wukwan ɨmaŋ. Telagɨ aŋelo kɨnda da gak yaŋ gaban yutnikon kɨki do iyɨgɨt. Kɨŋek gak da gen dɨ yaŋbɨ nandɨsak do iyɨgɨt.” 23 Yaŋ iyɨŋba Pita da amɨn uŋun yaŋban yutnon wɨŋba kɨlani aban pakgwit.

Pita Konilias da yutnon kɨgɨt

Wɨsa dagokdo pɨdaŋ kɨŋakwa Jopa amɨn notni dɨ kɨsi buŋon yolba kɨwit.
24 Pita gat amɨn kɨwit uŋun kosiron dɨpmɨn kɨnda pakgwit da wɨsa dagokdo Sisaria kokupmon kɨŋ altawit. Altaŋakwa Konilias uŋun do jomjom aŋek egɨpgut. Ae yawi dɨwatni gat ae notsini gat yaŋ yoban apgwit uŋun gat kɨsi jomjom aŋek egɨpgwit. 25 Aŋakwan Pita obɨŋ yoma wɨlaŋon wukwan Konilias uŋun Pita da akgɨron kɨŋ ŋwakbeŋ aŋek gawak ɨmgut. 26  c Aŋakwan Pita da ɨlɨkban pɨdaŋakwan yaŋ iyɨgɨt, “Pɨdaŋ at! Nak madepgo dɨma.”

27 Yaŋ iyɨŋban Konilias gat gen yaŋek yutnon wɨgɨ pɨndakban amɨn morapmɨsi muwukgwit. 28 Pɨndagek Pita da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji dɨsi nandaŋ, nin da gen tebanon Juda amɨn nin Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ gat muwurɨ uŋun dɨmasi tosok ae yutnikon arɨpmɨ dɨma kɨgɨgɨ. Mani Piŋkop da yaŋsi nolayɨŋban kat, amɨn kɨsi morap uŋun gat tagɨ muwugek egɨpmɨ. Amɨn yokwi yaŋ yogogɨ mɨni. 29 Yaŋsi nolayɨŋban kat, do ji dakon gen nagon kwan nandaŋek but bamot dɨma aŋek abɨsat. Ji mibɨlɨ nido nak do gen yɨpba kɨgɨt?”

30 Yaŋban Konilias da iyɨgɨt, “Yo kɨnda altaŋ naban egapno gɨldat 4 kabɨ mudak. Yo uŋun yaŋ noman taŋ namgut. Nin abɨsok gɨldat tobɨl do 3 kilok on ekwamaŋ uŋuden bɨsapmon nak yutnokon egek bɨsit pi agɨm. Bɨsit aŋek egapbo uŋudon gɨn amɨn kɨnda ɨŋamnokon akban kagɨm. Ɨmalni uŋun teŋteŋɨni madepsi. 31 Altaŋek yaŋ yagɨt, ‘Konilias, gak bɨsit pi asal ae yoni mɨni amɨn paŋpulugosol Piŋkop da uŋun aŋpak kaŋban tagɨsi asak. 32 Do gak amɨn dɨ yabekbɨ kɨŋ amɨn kɨnda mani Saimon ae mani kɨnda Pita uŋun abɨdaŋ aŋop do Jopa kɨni. Pita uŋun bulmakau gɨp paŋmɨlɨp ak amɨn kɨnda mani Saimon uŋun da yutnon egɨsak. Yutni uŋun tap ɨleŋon tosok.’ 33 Yaŋ nayɨŋban uŋudon gɨn gak ɨdon opbi do amɨn yabekgo kɨwit. Kɨŋ gayɨŋba nandaŋek abɨsal uŋun da tagɨsi asak. Abɨsok nin Piŋkop da dabɨlon muwamaŋ da yɨgek Amɨn Tagɨ da gen morap nin niyɨki do gamgut uŋun nandaneŋ.”

Pita Konilias da yutnon Piŋkop gen yagɨt

34  d Yaŋban Pita da yaŋ yagɨt, “Nak abɨsok asisi nandaŋ kɨmokdot, Piŋkop da amɨn morap kɨsi do nandaban arɨpsi asak. 35 Amɨn mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ Piŋkop do pasalek gawak ɨmaŋ ae aŋpak kɨlegɨ aŋ, uŋun amɨn do Piŋkop da nandaban tagɨsi asak. 36 Piŋkop da Israel amɨn kabɨ nin do Gen Bin Tagɨsi niyɨgɨt uŋun ji dɨsi nandaŋ. Geni kɨnda uŋun yaŋ: Yesu Kristo uŋun amɨn morap dakon Amɨn Tagɨ egɨsak. Yesu da pi aban Piŋkop gat but kaloŋ agɨmaŋ. 37  e Judia mɨktɨmon yo morap altawit uŋun ji dɨsi nandaŋ. Jon da amɨn telagɨ pakbi soni do yoyɨŋ mudaŋakwan Galili Provinskon yo yaŋ altawit. 38  f Piŋkop da Yesu Nasaret kokupmon nani pini asak do yaŋ dagaŋ ɨmɨŋek Telagɨ Wupni ɨmgut. Ɨban yomani yomani kɨŋek amɨn paŋpulugagɨt. Piŋkop da Yesu gat egɨpgut do Sunduk da amɨn paŋupbal agɨt uŋun Yesu da paŋmɨlɨp aŋ mudagɨt.

39 “Judia mɨktɨmon ae Jerusalem kokup papmon yo morap agɨt uŋun nin kaŋ nandaŋyo agɨmaŋ. Ae tɨlak kɨndapmon aŋakba kɨmakgɨt. 40 Mani gɨldat kapbɨ aŋakwan Piŋkop da wasok aban kɨmoron da pɨdaŋban aŋalon aŋ yoban amɨn dɨwarɨ da kawit. 41  g Amɨn kɨsi morap da dɨma kawit. Piŋkop da man bini yaŋ teŋteŋok ani do kokwinɨkgɨt kabɨ ninon gɨn altagɨt. Kɨmoron da pɨdaŋban nin uŋun gat jap pakbiyo agɨmaŋ. 42  h Piŋkop da amɨn kɨmakbi ae wayɨŋ abi uŋun kɨsi aŋpakni kokwin asak do uŋun amɨn manjɨgɨt. Nin da gen uŋun amɨn yoyɨneŋ do Yesu da yaŋ nimgut. 43  i Kombɨ amɨn kɨsi morap da Yesu da pi don asak do yaŋkwok kalɨpsigwan kɨlɨ awit. Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn uŋun kɨsi morap Yesu dakon kɨlegɨ do Piŋkop da yokwini wɨrɨrɨk yomdɨsak.”

44  j Pita gen sigɨn yaŋakwan Telagɨ Wup amɨn morap mɨrak paŋek yɨkgwit uŋun kabɨkon pɨgɨt. 45  k Aŋakwan gen mibɨlɨ mibɨlɨkon da Piŋkop yaŋ aŋkɨsiwit. Aŋakwa Juda amɨn dɨ Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn Pita gat akgwit uŋun da but morap aŋek yawit, “Mao, Piŋkop da but galak do Telagɨ Wup Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ kɨsi do yomɨsak!”

Yaŋ yaŋba Pita da yagɨt,
47 “Telagɨ Wup nin da abɨdagɨmaŋ on amɨn yaŋ gɨn abɨdoŋ. Do telagɨ pakbi tagɨ soni.” 48  l Yaŋek Yesu Kristo da manon telagɨ pakbi soni do yoyɨgɨt. Telagɨ pakbi soŋ mudaŋek Pita gɨldat kabi dɨ gat uŋudon egɨpni do iyɨwit.

Copyright information for `YUT