a11.3Ya 10.28; Gal 2.12
b11.5-15Ya 10.9-48
c11.14Ya 16.31
d11.15Ya 2.4
e11.16Ya 1.5
f11.18Ya 13.48; 14.27
g11.19Ya 8.1-4
h11.22Ya 4.36
i11.25Ya 9.30
j11.28Ya 21.10
k11.30Ya 12.25

Acts 11

Pita da paŋmuwukbi Jerusalem egɨpgwit yo altaŋ ɨmgwit do yoyɨgɨt

Yabekbi kabɨ ae paŋmuwukbi kabɨ Judia mɨktɨmon egɨpgwit uŋun da Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ kɨsi da Piŋkop gen kɨlɨ abɨdawit uŋun dakon geni nandawit. Do Pita Jerusalem kwan nandaŋ gadat amɨn gɨptɨmɨ mandabi da nandaba yokwi tok aŋ ɨmgwit. a Yaŋ aŋek iyɨwit, “Gak amɨn gɨptɨmni dɨma mandabi da yutnon kwi uŋun gat jap nido nawit?”

Yaŋ yaŋba Pita da yo morap altaŋ ɨmgwit uŋun do yoyɨgɨt. b Yoyɨŋek yaŋ yagɨt, “Nak Jopa kokup papmon bɨsit pi aŋek butno pɨsaŋakwan dɨpmɨn yombem kɨnda kagɨm. Kaŋapbo Kwen Kokup da ɨmal madep kɨnda kodɨgɨ 4 kabɨkon da yɨpba nak da egɨpgɨmon pɨgɨt. Pɨŋakwan nak uŋungwan wɨsɨŋek bɨt kɨlapyo mibɨlɨ mibɨlɨ pɨndakgɨm. Uŋungwan joŋ bɨt kɨlapyo, ae bɨrombak tuŋon amɨnyo, ae mɨnam amɨn da dɨma upmakbi uŋun kɨsi pɨndakgɨm. Yaŋ pɨndagapbo gen kɨnda altaŋek yaŋ nayɨgɨt, ‘Pita, gak pɨdaŋ on dapmaŋ na.’

“Nayɨŋban kobogɨ yaŋ yagɨm, ‘Amɨn Tagɨ, arɨpmɨ dɨmasi dapmaŋ nokeŋ. Nak bɨsap kɨndakon jap kɨnda Juda amɨn da gen tebanon dɨma noknogɨ kɨnda dɨmasi nagɨm.’

“Gen uŋun aeni altaŋ namɨŋek yaŋ nayɨgɨt, ‘Yo Piŋkop da paŋmɨlɨp aban yo tagɨsi aŋ uŋun gak da dɨma noknogɨ yaŋ dɨma yoki.’ 10 Yo uŋun kosirɨ kapbɨ altaŋ namɨŋek uŋudon gɨn aeni Kwen Kokup wɨgɨgɨt.

11 “Yaŋ pɨndagapbo amɨn kapbɨ Sisaria kokupmon da nak do yabekgwit uŋun amɨn nin da yut egɨpgumaŋ yomakon uŋudon paŋabɨŋ akgwit. 12 Agakwa Telagɨ Wup da nak yaŋ nayɨgɨt, ‘Gak but bamot dɨma aŋek pɨgɨ uŋun gat kɨni.’ Yaŋ nayɨŋban pɨgapbo notno 6 kabɨ on akgamaŋ uŋun kɨsi buŋon nolba kɨŋ Konilias da yutnon wɨgɨgɨmaŋ. 13 Kɨŋ yutnikon wɨgapno Konilias da yaŋ niyɨgɨt, ‘Aŋelo kɨnda da altaŋ namɨŋek yaŋ nayɨgɨt, “Jopa kokup papmon amɨn kɨnda egɨsak mani Saimon, ae mani kɨnda Pita. Uŋun amɨn kɨŋ iyɨŋba opjak do amɨn dɨ yabekbi kɨni. 14  c Kɨŋ iyɨŋba obɨŋ gen dɨ gayɨsak. Uŋun gen gayɨŋban Piŋkop da gak gat ae yutgokon amɨn morap ekwaŋ uŋun kɨsi yokwikon baŋ tɨmɨtdɨsak.” ’

15  d  “Yaŋ nayɨŋban nak da wasaŋek yaŋapbo Telagɨ Wup ninon mibɨltok pɨgɨt uŋun amɨn kabɨkon yaŋ gɨn pɨgɨt. 16  e Yaŋ aŋakwan Amɨn Tagɨ da gen kɨnda yagɨt uŋun do butno pɨsagɨt. Yaŋ yagɨt, ‘Jon da telagɨ pakbi soŋ damgut. Mani Piŋkop da ji Telagɨ Wup soŋ damjak.’ 17 Nin kalɨp Amɨn Tagɨ Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmgumaŋ bɨsapmon Piŋkop da Telagɨ Wupni but galak do nimgut. Ae uŋun amɨn kabɨ do yaŋ gɨn yomgut, do nak yombem da Piŋkop tagɨ dɨma kɨrɨŋɨk ɨbom?”

18  f Pita yaŋ yaŋban nandaŋek burɨ maŋakwa Piŋkop dakon man awɨgek yaŋ yawit, “Nin abɨsok asisi nandamaŋ, Piŋkop da Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ kɨsi nandaŋ yomɨŋakwan but tobɨl aŋek egɨp egɨp abɨdoŋ.”

Antiok amɨn paŋmuwukbi kaluk awit

19  g Stiwen aŋakgwit bɨsapmon Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn uwalni da yo yokwi aŋ yomɨŋakwa waseŋ kɨ Ponisia tetgɨn, ae Saiprus ae Antiok tetgɨn kɨŋ kɨŋ awit. Kɨŋek Yesu dakon Gen Bin Tagɨsi Juda amɨnon gɨn yawit. 20 Mani uŋun amɨn kabɨkon dɨwarɨ uŋun Saiprus ae Sairini kokupmon nani uŋun da Antiok kɨwit. Kɨŋ Amɨn Tagɨ Yesu dakon Gen Bin Tagɨsi Grik amɨn kɨsi do yoyɨwit. 21 Yoyɨŋakwa Amɨn Tagɨ da paŋpulugaŋakwan amɨn morapmɨ da nandaŋ gadat awit. Yaŋ aŋek but tobɨl aŋek Amɨn Tagɨkon kɨwit.

22  h Uŋun dakon gen bini Jerusalem kwan paŋmuwukbi da nandaŋek Banabas yabekba Antiok kɨgɨt. 23 Kɨŋ Piŋkop da nandaŋ yawotni do aŋek yo tagɨsi aŋyomgut uŋun pɨndakgɨt. Pɨndagek but galaksi nandaŋek Amɨn Tagɨ bɨsapmɨ bɨsapmɨ but dasi nandaŋek yolni do yoyɨŋ paŋteban agɨt. 24 Banabas uŋun amɨn tagɨsi, nandaŋ gadatni tebaisi taŋakwan Telagɨ Wup uŋun da buron tugagɨt, do amɨn morapmɨsi da Amɨn Tagɨkon kɨwit.

25  i Antiok pi aŋ mudaŋek Banabas uŋun Sol wɨsɨŋ kok do Tasas kɨgɨt. 26 Kɨŋ Sol kaŋ abɨdaŋban Antiok apgumal. Apbal paŋmuwukbi gat Antiok bɨlak kɨnda egek amɨn morapmɨsi Piŋkop dakon gen yoyɨŋ dekgɨmal. Antiok kokupmon amɨn da Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn uŋun Kristo Dakon Amɨn Kabɨ yaŋ wasaŋek yoyɨwit.

27 Uŋun bɨsapmon kombɨ amɨn dɨ Jerusalem yɨpmaŋek Antiok pɨwit. 28  j Pɨŋakwa kombɨ amɨn kɨnda mani Agabus uŋun da pɨdaŋ agek Telagɨ Wup da aŋpulugaŋakwan yaŋkwok kɨnda yagɨt. “Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ jap mɨnisi akdɨsak,” yaŋ yoyɨgɨt. (Uŋun dakon bamɨ Klodias da kɨla amɨn madep egɨpgut bɨsapmon jap do awit.) 29 Paŋmuwukbi Agabus da gen yagɨt uŋun nandaŋek notni Judia mɨktɨmon egɨpgwit paŋpulugok do yawit. Yaŋek amɨn kaloŋ kaloŋ moneŋ taŋ yomgwit da tɨlagon paŋmuwukgwit. 30  k Paŋmuwuk Banabas gat Sol gat do yomɨŋek yabekba Jerusalem paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn do paŋkɨgɨmal.

Copyright information for `YUT