a15.1Gal 5.2
b15.2Gal 2.1
c15.4Ya 14.27
d15.7Ya 10.1-43
e15.8Ya 10.44; 11.15
f15.10Mt 11.30; Gal 3.10
g15.11Gal 2.16; Ep 2.5-8
h15.13Gal 2.9
i15.16-18Am 9.11-12
j15.20-21TP 34.15-17; MS 17.10-16
k15.28Mt 23.4
l15.37Ya 12.12,25
m15.38Ya 13.13; Kol 4.10

Acts 15

Paŋmuwukbi dakon muwut muwut madep kɨnda Jerusalem awit

a Pol gat Banabas gat Antiok egakwal amɨn dɨwarɨ Juda mɨktɨmon da pɨŋ paŋmuwukbi yoyɨŋ degek yaŋ yoyɨwit, “Ji Moses dakon gen guramɨgek gɨptɨmji dɨma mandani kaŋ, Amɨn Tagɨ da ji dɨma tɨmɨtjak.” b Yaŋ yoyɨŋakwa Pol gat Banabas gat da nandabal yokwi taŋban uŋun amɨn gat gen emat madepsi awit. Yaŋ aŋakwa paŋmuwukbi da amɨn bamot gat ae nandaŋ gadat amɨn dɨ gat manjɨŋ yopba Jerusalem kɨwit. Kwa yabekbi gat paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn gat gen uŋun aŋmɨlɨp ani yaŋ do yabekgwit.

Yabekba Ponisia ae Samaria mɨktɨm uŋun baŋ kɨwit. Kɨŋek uŋun mɨktɨm bamotgwan nandaŋ gadat amɨn yaŋ yoyɨgɨmal, “Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da but tobɨl aŋek Piŋkopmon kwaŋ.” Gen uŋun yoyɨŋbal but galak madepsi nandawit. c Jerusalem kɨŋ altaŋba paŋmuwukbi gat ae kɨla amɨni gat ae yabekbi kabɨ gat da gɨldat tagɨ yaŋ yoyɨwit. Yaŋ yoyɨŋba Piŋkop da paŋpulugaŋakwan yo morap agɨmal uŋun dakon geni yoyɨgɨmal. Yaŋbal nandaŋ gadat amɨn dɨ Parisi da kabɨkon nani uŋun da pɨdaŋ agek yaŋ yawit, “Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon nani uŋun gɨptɨmni mandaŋek Moses dakon gen teban guramɨtni do yoyɨni.”

Yaŋ yaŋba yabekbi kabɨ gat ae paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn gat da gen uŋun niaŋ yono kɨlek tosak yaŋ do muwukgwit. d Muwugek yaŋ nandat morapmɨsi aŋek Pita da pɨdaŋ agek yaŋ yoyɨgɨt, “Not kabɨ, ji kɨlɨ nandaŋ. Piŋkop da pi kokwinɨk nimɨŋek nak Gen Bin Tagɨsi Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon yaŋapbo nandaŋek nandaŋ gadat ani do nak kɨlɨsok manjɨgɨt. e Piŋkop da amɨn morap dakon but kɨsi pɨndak mudosok. Pɨndak mudaŋek Telagɨ Wupni Juda amɨn nin do nimgut, yaŋ gɨn Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ amɨn kɨsi do yomgut. Yaŋ agɨt do Piŋkop da uŋun amɨn tɨmɨt do tagɨsi nandɨsak yaŋ nandamaŋ. Nin do wasok kɨnda aŋek uŋun amɨn do wasok ŋwakŋwarɨ kɨnda asak yaŋ yogogɨ mɨni. Nandaŋ gadat aŋakwa butni sugaŋ paŋmɨlɨp asak. 10  f Do ji abɨsok nido Piŋkop aŋkewalek paŋmuwukbi da kwapmon yo jɨgɨ yopmaŋgaŋ? Kalɨp babɨknin da Moses dakon gen teban uŋun guramɨt do aŋtɨdok awit, ae ninyo kɨsi uŋun guramɨt do aŋtɨdok amaŋ. 11  g Do yaŋsi nandaŋ gadaneŋ, Amɨn Tagɨ Yesu dakon nandaŋ yawotni do aŋek Piŋkop da nin yokwikon baŋ tɨmɨkdak. Ae uŋun amɨn kabɨ kɨsi yaŋ gɨn tɨmɨkdak.”

12 Pita yaŋ yaŋban amɨn muwuk yɨkgwit kɨsi tayaŋgok yɨgek Pol gat Banabas gat do mɨrak yopgwit. Mɨrak yopmaŋakwa Piŋkop da paŋpulugaŋakwan Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon wasok tapmɨmɨ toŋ agɨmal uŋun do yoyɨgɨmal. 13  h Yoyɨŋ mudaŋakwal Jems da yaŋ yagɨt, “Not kabɨ mɨrak pani. 14 Piŋkop da wasaŋek Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon amɨn tɨmɨkban iyɨ dakon amɨn kabɨ awit uŋun do Saimon da kɨlɨ niyɨk. 15 Piŋkop da Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ don tɨmɨtdɨsak dakon geni uŋun kombɨ amɨn da kalɨpsigwan kɨlɨ yawit. Gen uŋun yaŋ tosok:

16  i  ‘Amɨn Tagɨ da yaŋ yosok, “Dewit dakon dɨwatni uŋun yut kɨnda yombem.
Uŋun yut da maŋ tuwɨl kɨgɨt, mani nak da aeno don abɨŋ aŋmɨlɨp aŋek wɨtjɨkeŋ.
17 Yaŋ abo Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ morap naga do kɨlɨ manjɨgɨm uŋun da Amɨn Tagɨni nak wɨsɨni.” ’
18 Gen uŋun Amɨn Tagɨ da kalɨpsigwan kɨlɨ yagɨt.”

19 Jems da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Do nak yaŋ nandɨsat, Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ but tobɨl aŋek Piŋkopmon kwaŋ uŋun nin da jɨgɨ dɨma yomneŋ do nandɨsat. 20  j Kalɨpsi da wɨŋ abɨsok on ekwamaŋon kokup pap morap taŋ aŋaŋ kwaŋon Moses dakon gen yaŋ teŋteŋawit. Sabat bɨsap morapmon Juda amɨn dakon muwut muwut yutnon Moses dakon gen manjɨŋ manjɨŋ awit. Do yum but pɨso papia kɨnda yaŋ mandaŋ yomneŋ. Ji kokup kɨdat do paret abi uŋun dakon jap dɨma noni. Jap uŋuden Piŋkop da pɨndakban dɨma noknogɨ aŋ. Ae mɨŋat wɨliyo yumabi mibɨlɨ mibɨlɨ dɨmasi ani. Ae bɨt kɨlapyo si tɨpba kwoŋ gat ae yawiyo kɨsi dɨmasi noni.”

Papia kɨnda yɨpba kɨgɨt

22 Yabekbi kabɨ gat ae kɨla amɨn gat ae paŋmuwukbi morap gat da iyɨkon amɨn bamorɨ pɨndakba Pol Banabas gat Antiok kɨni do yawit. Yaŋ yaŋek Judas mani kɨnda Basabas gat ae Sailas gat yaŋ manjɨwit. Uŋun amɨn paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn bamot egɨpgumal. 23 Amɨn bamot do papia yomgwit uŋungwan gen yaŋ mandawit,

“Nin yabekbi kabɨ ae paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn, nin ji dakon notji da papia on mandamaŋ. Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn Antiok ae Siria ae Silisia Provinskon ekwaŋ ji gɨldat tagɨ yaŋ dayamaŋ.

24 “Nin da kabɨkon amɨn dɨwarɨ da kɨŋ ji dakon nandak nandak paŋupbal awit dakon geni kɨlɨ nandagɨmaŋ. Nin da yaŋ yoyɨni yaŋ dɨma yoyɨŋapno kɨŋ dayɨwit. 25 Nin ɨdon muwuk but kaloŋ aŋek amɨn bamot ji do kɨni do manjɨgɨmaŋ. Manjɨŋ yopno notnin bamot galagɨsi nandaŋ yomamaŋ Pol ae Banabas uŋun gat kɨni do yaŋ yomgumaŋ. 26 Amɨn bamot uŋun egɨp egɨpni dɨma paŋkutnaŋek Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo dakon man yoyɨŋ teŋteŋagɨmal. 27 Nin da Judas gat Sailas gat gen on mandamaŋ uŋun naŋ gɨn dayɨnjil do yabekgamaŋ. 28  k Telagɨ Wup da nandɨsak, ninyo kɨsi yaŋ gɨn nandaŋek yaŋ dayamaŋ, jɨgɨ morapmɨ dɨma damneŋ. Gen teban onjok baŋgɨn yolni. 29 Ji bɨt kɨlapyo kokup kɨdat do dapmaŋ paret aŋ uŋun dɨma noni. Ae yawi dɨma noni. Ae si tɨpba kwoŋ uŋunyo kɨsi dɨma noni. Aŋek mɨŋat wɨliyo yumabi mibɨlɨ mibɨlɨ dɨma ani. Ji kaŋ kɨmagek uŋun aŋpak morap yapni kaŋ uŋun tagɨsi. Nin dakon gen yaŋ gɨn. Do ji tagɨsi egɨpni.”

30 Amɨn bamot yabekba Antiok pɨgɨ paŋmuwukbi kabɨ yaŋ yobal muwukba papia uŋun yomgumal. 31 Yobal paŋmuwukbi da papia uŋun manjɨŋba uŋun da burɨ paŋteban aban but galaksi nandawit. 32 Aŋakwa Sailas gat Judas gat uŋun kombɨ amɨn bamorɨ do gen tagɨsi morapmɨ paŋmuwukbi yoyɨŋek burɨ paŋteban agɨmal. 33 Amɨn bamot uŋun Antiok bɨsap dubakgok egɨpgumal. Egek don paŋmuwukbi da galok gen yoyɨŋek but yawot gat kɨnjil yaŋ yoyɨŋek yopba amɨn yabekba kɨgɨmal kabɨkon aeni kɨgɨmal. 35 Kɨŋakwal Pol gat Banabas gat Antiok sigɨn egek amɨn dɨwarɨ gat kɨsi yoyɨŋdet pi awit. Aŋek Amɨn Tagɨ dakon gen yoyɨŋ teŋteŋawit.

Pol gat Banabas gat but kaloŋ dɨma agɨmal

36 Gɨldat dɨ egɨ mudaŋek Pol da Banabas yaŋ iyɨgɨt, “Nit aenit kokup papmon agek nandaŋ gadat amɨn pɨndatdeŋ. Amɨn Tagɨ dakon gen yaŋ teŋteŋaŋ yomgumak tagɨ paŋek ekwaŋ bo yaŋ do agek pɨndatdeŋ.” 37  l Banabas uŋun Jon mani kɨnda Mak uŋun kɨsi abɨdaŋbal agɨpni do nandagɨt. 38  m Mani Mak kalɨp Pampilia mɨktɨmon yopmaŋ degek abɨŋakwan iyɨ gɨn pi agɨmal, do Pol uŋun gat agɨp do nandaban tagɨ dɨma agɨt. 39 Uŋun do aŋek gen emat madepsi agɨmal. Yaŋ aŋek pɨdaŋ kɨ Banabas da Mak abɨdaŋban tap wakga kɨnda abɨdaŋek Saiprus mɨktɨm tɨmon wɨgɨgɨmal. 40 Yaŋ aŋakwal Pol Sailas naŋ abɨdagɨt. Aŋakwan paŋmuwukbi da Amɨn Tagɨ dakon nandaŋ yawotni jilon tosak yaŋ yoyɨŋba kɨgɨmal. 41 Kɨŋ Siria ae Silisia mɨktɨmon agek Pol da paŋmuwukbi morap yoyɨŋ paŋteban agɨt.

Copyright information for `YUT