a16.1Ya 14.6; 2Ti 1.5
b16.2Pil 2.19-22
c16.4Ya 15.23-29
d16.6Ya 18.23
g16.222Ko 11.25; 1Tes 2.2
h16.27Ya 12.18-19
i16.30Ya 2.37

Acts 16

Pol da Timoti abɨdaŋban Sailas gat kɨsi agɨpgwit

a Pol Debe kokup pap kɨŋek uŋudon da Lista kokup pap kɨŋ altagɨt. Uŋun kokupmon Yesu dakon paŋdetni kɨnda egɨpgut mani Timoti. Meŋi uŋun Juda mɨŋat kɨnda. Uŋun mɨŋat Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgut. Mani datni uŋun Grik amɨn kɨnda. b Paŋmuwukbi kabɨ Lista kokup pap ae Ikoniam kokup papmon egɨpgwit amɨn da Timoti do amɨn tagɨsi kɨnda yaŋ yawit. Do Pol Timoti abɨdoko kɨsi agɨpdeŋ yaŋ nandagɨt. Mani Juda amɨn uŋun mɨktɨmon egɨpgwit da Timoti dakon datni uŋun Grik amɨn kɨnda yaŋ kɨlɨ nandawit. Do Juda amɨn dakon but moni do Pol da Timoti dakon gɨp mandagɨt. c Aŋek Timoti abɨdaŋban kokup papmon agek gen kalɨp kɨla amɨn gat yabekbi kabɨ gat da Jerusalem muwugek aŋteban awit uŋun baŋ paŋmuwukbi yoyɨŋek yaŋ yoyɨwit, “Ji gen on naŋ guramɨgek egɨpni.” Yaŋ aŋakwa paŋmuwukbi morap dakon nandaŋ gadat teban tagɨt. Gɨldarɨ gɨldarɨ amɨn da paŋmuwukbi kabɨkon saŋbeŋba amɨn kabɨ madepsi awit.

Pol da Masadonia amɨn kɨnda dɨpmɨnon kagɨt

d Telagɨ Wup da Esia mɨktɨmon Piŋkop dakon gen dɨma yonjil do yaŋsop aŋyomgut, do Pol gat Timoti gat kɨŋ Prigia ae Galesia mɨktɨm binap naŋ kɨgɨmal. Misia mɨktɨmon kɨŋ altaŋek Bitinia mɨktɨmon pɨgɨk do agɨmal. Mani Yesu dakon Wup da dɨma pɨgɨnjil do kosit sopgut. Yaŋ aban Misia mɨktɨm yapmaŋek Troas kokup papmon pɨgɨgɨmal. Pɨgɨ uŋun kalbi Pol da burɨ pɨsaŋakwan dɨpmɨn yombem kɨnda kaŋakwan Masadonia amɨn kɨnda da yaŋ ɨmɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Gak tap pɨdaŋek Masadonia mɨktɨmon obɨŋ nin paŋpulugoki.” 10 Pol da uŋun kaŋek Piŋkop da iyɨ Gen Bin Tagɨsi kɨŋ yoyɨneŋ do yaŋ nimɨsak yaŋ nandaŋek uŋudon gɨn Masadonia kɨk do tagap tagɨmaŋ.

Lidia nandaŋ gadat agɨt

11 Nin Troas kokup pap yɨpmaŋek tap wakga kɨnda abɨdaŋek nomansi kɨŋek mɨktɨm tɨmjok kɨnda tap binap tosok uŋun mani Samares uŋudon wɨgɨ altagɨmaŋ. Wɨsa dagokdo uŋun mɨktɨm yɨpmaŋek tap wakga aenin abɨdaŋek Neapolis kokupmon kɨgɨmaŋ. 12 Ae uŋun kokup yɨpmaŋek Pilipai kɨŋ altagɨmaŋ. Pilipai uŋun Masadonia mɨktɨm dakon kokup pap madepni. Uŋun Rom da kɨla agɨt. Rom amɨn morapmɨ da kalɨp kɨlɨ apgwit da uŋun kokupmon ekwaŋ. Nin uŋudon gɨldat kabi dɨ egɨpgumaŋ. 13 Egek Sabat bɨsapmon kokup pap dakon yoma kagakon pɨgɨ yapmaŋek waŋga pɨgɨ pakbi kɨndakon kɨgɨmaŋ. Nin uŋun pakbikon tamo kɨnda koneŋon bɨsit aneŋ yaŋon da pɨgɨgɨmaŋ. Uŋun pakbikon pɨgɨ pɨndatno mɨŋat dɨ muwukgwit pɨndak uŋudon yɨgek Gen Bin Tagɨsi yoyɨgɨmaŋ. 14 Mɨŋat kɨnda uŋun kabɨgwan yɨkgɨt uŋun mani Lidia, kokupni Taitaira. Lidia ɨmal gami baŋ yopmaŋek moneŋ ɨlɨt pi aŋek egɨpgut. Uŋun Piŋkop gawak ɨmɨŋek egɨpgut. Amɨn Tagɨ da Lidia dakon but yomani wɨtdalban Pol da gen yagɨt do bamɨsi yosok yaŋ nandaŋek mɨrak pakyaŋsi yopgut. 15 Aŋek mɨŋat uŋun gat ae yutnikon egɨpgwit amɨn gat kɨsi telagɨ pakbi sowit. Soŋ mudaŋek yaŋ niyɨgɨt, “Nak asisi Amɨn Tagɨ Yesu do kɨlɨ nandaŋ gadasat yaŋ nandaŋ namaŋ kaŋ, nak da yutnon paŋkɨ egɨpneŋ.” Yaŋ yaŋek yutnikon si kɨneŋ do teban taŋban kɨgɨmaŋ.

Pol gat Sailas gat Pilipai dam teban yutnon yopgwit

16 Bɨsap kɨndakon nin bɨsit agak tamokon kɨgɨmaŋ. Kɨno oman mɨŋatjok kɨnda kosiron apban domdom agɨmaŋ. Uŋun mɨŋatjok koŋni kɨnda taŋ ɨmɨŋakwan yo don altoni uŋun do yaŋkwok agɨt. Amɨn da opba yo don altoni dakon mibɨlɨ yoyɨŋakwan kɨla amɨni da moneŋ madepsi tɨmɨkgwit. 17  e Nin kɨŋapno mɨŋatjok uŋun Pol gat nin gat da buŋon nolek yaŋ tɨdaŋek yaŋ yagɨt, “On amɨn uŋun Piŋkop Wɨkwisi Madep dakon oman monjɨni. Piŋkop da ji yokwikon baŋ tɨmɨtjak dakon gen dayaŋ.” 18 Mɨŋatjok uŋun yaŋ sigɨn yaŋakwan gɨldat morapmɨ agɨt. Yaŋ aŋakwan Pol uŋun nandaŋek kuragɨsi nandaŋ tobɨl koŋ yaŋ iyɨgɨt, “Yesu Kristo da yaŋ dagok aŋnamgut do yaŋsi gayɨsat, gak mɨŋatjok on yɨpmaŋ degek wɨŋ abɨgɨ!” Yaŋ iyɨŋban uŋudon gɨn koŋ mɨŋatjok uŋun yɨpmaŋ dekgɨt.

19 Yaŋ aban oman mɨŋatjok uŋun dakon kɨla amɨni moneŋ tɨmɨt tɨmɨt kositnin pasɨldak yaŋ nandawit. Yaŋ nandaŋek Pol gat Sailas gat tɨmɨk tebai ɨlɨk paŋpaŋ kɨla amɨn do maket tamokon paŋkɨwit. 20  f Amɨn bamot paŋpaŋ gen kokwin amɨn madepmon paŋkɨ yopmaŋek yaŋ yoyɨwit, “On Juda amɨn bamot da nin dakon kokup papmon amɨn but sugaŋbal upbalap madepsi aŋ. 21 Rom dakon aŋpagon yo dɨma aneŋ do gen teban tosok on amɨn bamot da amɨn uŋun tetgɨn ɨlɨk paŋgwamal.”

22  g Yaŋ yaŋakwa amɨn muwukgwit kɨsi da yaŋba yokwi tok aŋyomgwit. Yaŋ aba gen kokwin amɨn madep da amɨn bamot dakon paba pɨgɨkni ɨlɨgek kalɨŋ kɨrɨŋbaŋ baljoni do yoyɨwit. 23 Yoyɨŋba madepsi baljaŋek dam teban yutnon yopgwit. Yopmaŋek dam teban yut dakon kɨla amɨn kɨlani tebaisi asak do iyɨwit. 24 Iyɨŋba nandaŋek amɨn bamot pawɨgɨ dam teban yutnon yut monɨŋ kɨnda yutgwansi tagɨt uŋudon yopgut. Yopmaŋek dɨma abɨgɨnjil yaŋ do kandapni kɨndap kwuk baŋ paŋteban agɨt.

25 Yaŋ aban egek kalbi binap Piŋkop do bɨsit aŋek ae kap yaŋakwal dam teban yutnon amɨn yɨkgwit da nandawit. 26 Aŋakwa uŋudon gɨn wudɨp madepsi kɨnda aŋek dam teban yut dakon gwak paŋ kwakwalɨkgɨt. Yaŋ aŋakwan yoma kɨsi wɨtdal kɨŋ mudaŋakwa amɨn morap kɨsit kandapnikon yo paŋteban awit uŋun kɨsi wɨtdal kɨ mawit. 27  h Maŋakwa dam teban yut dakon kɨla amɨn dɨpmɨnon da pɨdaŋ pɨndakban dam teban yut dakon yoma kɨsi pɨsawit. Yaŋ pɨndak amɨn kɨsi abɨgɨ mudaŋ yaŋ nandaŋek nak kɨla tagɨ dɨma at yaŋon da emat agak sɨbani ɨlɨk iyɨ naŋ sugok do agɨt. 28 Yaŋ ak do aŋakwan Pol da yaŋ tɨdaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Gɨptɨmgo goman dɨ abɨm! Dam teban yutnon amɨn nin kɨsi morap oni ekwamaŋ.”

29 Yaŋ yaŋakwan dam teban yut dakon kɨla amɨn teŋteŋɨ kɨnda aŋopni do yagɨt. Aŋopba abɨdaŋ pasol pasol nandaŋek tɨmtɨm yaŋek kɨŋ Pol gat Sailas gat da buron gawagek nandaban wukwan yomgut. 30  i Yaŋ aŋek amɨn bamot tɨmɨk yut burɨ monɨŋɨ yɨkgɨmal uŋun yɨpmaŋek yut burɨ madep do pabɨgɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn bamot, niaŋ aŋapbo Amɨn Tagɨ da nak yokwikon naŋ abɨdosak?”

31 Yaŋ yaŋban iyɨgɨmal, “Gak Amɨn Tagɨ Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋaki Piŋkop da gak gat ae yutgokon amɨn ekwaŋ gat kɨsi yokwikon baŋ tɨmɨtjak.” 32 Yaŋ iyɨŋek Amɨn Tagɨ dakon gen iyɨŋek amɨn morap yutnikon egɨpgwit gat kɨsi yoyɨgɨmal. 33 Yoyɨŋbal kalbi binap uŋun bɨsapmon gɨn dam teban yut dakon kɨla amɨn da amɨn bamot tɨmɨk paŋkɨ gɨptɨmni obip amɨn da baljaŋba dagawit uŋun pakbi baŋ sugagɨt. Yaŋ aŋek uŋudon gɨn iyɨ ae gwakni kɨsi telagɨ pakbi sowit. 34 Aŋek amɨn bamot tɨmɨkban yutnikon pawɨgɨ yɨgakwal jap yomgut. Amɨn uŋun gat gwakni gat Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek burɨkon da kɨsɨk kɨsɨk madepsi nandawit.

35 Wɨsa dagokdo gen kokwin amɨn madep da obip amɨni yabekba kɨŋ dam teban yut dakon kɨla amɨn yaŋ iyɨwit, “Gak amɨn bamot uŋun yopbɨ kɨnjil.”

36 Yaŋ iyɨŋba kɨŋ Pol yaŋ iyɨgɨt, “Jil dam teban yut yɨpmaŋek kɨnjil do gen kokwin amɨn madep da gen yɨpba obɨsak. Do jil but yawot gat kɨnjil.”

37 Mani Pol da obip amɨn yaŋ yoyɨgɨt, “Manit Rom gapmanon tosok. Do nidosi nit dakon mibɨlnit pakyaŋsi dɨma kokwinɨgek amɨn morapmɨ da dabɨlon nindapmaŋek dam teban yutnon nipmaŋ? Yaŋ ayɨŋ da abɨsok nit pasɨlɨkon da nipba kɨkdamak? Uŋun tagɨ dɨma. Amɨn madep uŋun da iyɨsi abɨŋ pulugaŋ nipba kɨndeŋ.”

38 Yaŋ yoyɨŋban obip amɨn da Pol da gen yoyɨgɨt uŋun aŋaŋ gen kokwin amɨn kabɨ yoyɨwit. Yoyɨŋba Pol gat Sailas gat Rom amɨn bamorɨ yaŋ yaŋba nandaŋek si pasalgwit. 39 Aŋek gen kokwin amɨn madep da dam teban yutnon kɨŋ amɨn bamot burɨ moni do kokwin tagɨsi dɨma aŋek yo yokwisi aŋdamgumaŋ, gen yaŋ yoyɨŋek paŋpaŋ waŋga pabɨgɨwit. Yaŋ aŋek kokup pap uŋun yɨpmaŋ kɨnjil do gen yaworɨkon da yoyɨwit. 40 Yoyɨŋba Pol gat Sailas gat dam teban yut yɨpmaŋek Lidia da yutnon wɨgɨgɨmal. Wɨgɨ nandaŋ gadat amɨn pɨndak burɨ paŋteban ak do gen yoyɨgɨmal. Yaŋ aŋek don kokup pap yɨpmaŋek kɨgɨmal.

Copyright information for `YUT